Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах


Реферат Ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

 

Економіка Молдови, у час перебуває у не зовсім розвиненому стані, тому економічні механізми досить добре працюють. Молдовським підприємцям необхідно застосовувати всі свої навички, знання і набутий винахідливість у тому, щоб їхній бізнес був успішним, і стабільним.

Щоб відкрити більший і прибутковий бізнес необхідно об'єднувати капітал та знання. І саме цього існує товариство – одне з організаційно-правових форм комерційних організацій. Статутний капітал АТ розділений на певна кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права товариства (акціонерів) стосовно суспільству. На відміну від ТОВ учасники АТ - акціонери не відповідають за зобов'язаннями нашого суспільства та несуть ризик збитків, пов'язані з його діяльністю, не більше вартості їхніх акцій. Акціонерні суспільства може бути відкриті й закриті.

Актуальність теми у тому, що акціонерні товариства, зазвичай, великі підприємства, яка є основою економіки розвинутих країн. Для тог щоб діяльність акціонерного товариства була ефективної, необхідний кваліфікований бухгалтер. Як відомо бухгалтер є дуже важливим працівником будь-якою підприємстві, оскільки вона здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової роботи і веде контроль над ощадливим використанням матеріальних, трудових і, збереженням власності підприємства. Щоб бухгалтер міг правильно виконувати свої обов'язки він повинен досконально вивчити в законі про акціонерних товариствах, і вивчати особливості ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах. Особливо початківцям бухгалтерам дуже важливо знати специфіку ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах. Це можна зробити, проаналізувавши роботу бухгалтерського відділу акціонерного товариства.

Завданнями курсової роботи є підставою:

- вивчити особливості ведення бухгалтерського обліку в акціонерному суспільстві відповідно до законом про бухгалтерський облік і національними стандартами бухгалтерського обліку;

- вивчити первинну документацію за видами рахунків бухгалтерського обліку, правильність їхнього суворого обліку, заповнення так і оформлення.

Цілі курсової роботи:

- отримати загальні та конкретні знання про акціонерних товариствах;

- отримати знання щодо проведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах, оскільки дана тема вивчена над повній мірі і тут є ще простір виявлення нових правив і закономірностей.

Характеристика акціонерного товариства «>Comgaz - >Plus».

Акціонерне Суспільство «>Comgaz-Plus» побудоване 28 червня 2000 року й зареєстроване Республіці Молдова за адресою: містоУнгень, вулицяБойко-15а.

Статутний капітал акціонерного товариства «>Comgaz-Plus» становить 6010000 леїв, який розділений на 6010000 акцій з акцій становить однієї акції 1 лей. 99,75% акцій перебуває вПримерии містаУнгень.

Головні типи діяльності Акціонерного Товариства «>Comgaz-Plus» це:

- постачання парою й гарячою водою;

- збір, транспортування і розподіл електроенергії по електромережі;

- продукція і розподіл газового палива.

Організаційно- правова діяльність підприємства - Акціонерне Суспільство.

На підприємстві ведеться повна система бухгалтерського обліку, оскількисреднесписочная кількість працівників більше 49 людина, загальний підсумок бухгалтерського балансу перевищує 6 млн. леїв, річний обсяг доходів більше 15 млн. леїв.

Амортизація нематеріальних активів і основних засобів нараховується прямолінійним методом. Цей метод передбачає рівномірний розміщення вартості активів за літами її використання. Сума амортизації нараховується, щомісяця починаючи з місяці наступного за місяцем введення активу в експлуатацію, тому спочатку розраховують річну суму амортизації, та був її розподіляють на 12 місяців.

УАкционерном Товаристві «>Comgaz-Plus» застосовуються вагу види регістрів, саме: журнал-ордер, головна книга, касова книга, банківська книга, аналітична відомість іоборотно-сальдовая відомість.

Таблиця 1

Показники код Період управління

Період відповідний

попереднього року

Доходи від продажу (611) 010 15792602 12921057
Собівартість продажів (711) 020 12267200 11342048
Валова прибуток (глобальна втрата) (>ст.010-ст.020) 030 3525402 1579009
Інші операційні доходи (612) 040 208932 201796
Комерційні витрати (712) 050
Загальні й адміністративні витрати (713) 060 1070414 930356
Інші операційні витрати (714) 070 242440 4159549
Результат операційну діяльність: прибуток (збиток) (>ст.030+ст.040-ст.050-ст.060-ст.070) 080 239480 (3309100)
Результат інвестиційної діяльності: прибуток (збиток) (621-721) 090 25000 16562
Результат фінансової складової діяльності: прибуток (збиток) (622-722) 100 4 250
Результат фінансово-економічної діяльності: прибуток (збиток) (±>ст.080±ст.090±ст.100) 110 264484 (3309100)
Надзвичайний результат: прибуток (збиток) (623-723) 120 1268249
Прибуток (збиток) чинного періоду до оподаткування (±>ст.110±ст.120) 130 264484 (2024059)
Витрати (економія) з податку (731) 140
Торішній чистий прибуток (збиток) (±>ст.130±ст.140) 150 264484 (2024059)

Звіт прибутки і збитках від 01.01.08 до 01.01.09.

А.О. «>Comgaz-Plus» є рентабельнимт.к. перебуває у прибутку. Той самий висновок можна зробити, розглянувши бухгалтерський баланс за 2008 рік, де чистий прибуток (збиток) становить 264484 леїв (Додаток №1).


1. Теоретичні основи обліку в акціонерних товариствах

 

1.1 Поняття акціонерних товариств

акціонерний суспільство бухгалтерський облік

Акціонерне суспільство АТ - одне з різновидів господарських товариств. Акціонерним суспільством визнається комерційна організація, статутний капітал якоїразделен на певний число акцій, що засвідчують зобов'язальні права товариства (акціонерів) стосовно суспільству. Діяльність акціонерного товариства Республіка Молдова регулює закон «Про акціонернихОбществах».Участники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають з його зобов'язанням і несуть ризик збитків, що з діяльністю суспільства, не більше вартості їхніх акцій. Виділяються відкриті й закриті акціонерні товариства.

Відповідно до Законом Республіки Молдова про акціонерних товариствахNr.1134-XIII від 02.04.97 р.

Акціонером визнається обличчя, що було власником однієї або більш акцій суспільства на порядку, встановленому справжнім законом й іншими законодавчими актами. Якщо кільком особам належить одну акцію, усі вони зізнаються стосовно суспільству один акціонер і може здійснювати своїх прав через представника.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями нашого суспільства та несуть ризик збитків межах вартості їхніх акцій.

Акцією визнається документ, має жодну з форм, передбачених частиною (2) статті 11, і котра засвідчує права його власника (акціонера) щодо участі під управлінням суспільством, отримання дивідендів, і навіть частини майна суспільства у разі про його ліквідацію.

Найважливішими документами будь-якою підприємстві є Статут підприємства міста і Облікова політика підприємства. Ось і на акціонерних товариствах є такі документи.

Статут суспільства є установчим документом суспільства.

Вимоги статуту суспільства обов'язкові виспівати усіма органами суспільства та його акціонерами.

Статут суспільства мусить мати такі відомості:

- цілковите дерегулювання та скорочена фірмові найменування суспільства;

- місце перебування суспільства;

- тип суспільства (відкрите чи закрите);

- кількість, номінальну вартість, категорії (звичайні, привілейовані) акцій і типи привілейованих акцій, розміщуваних суспільством;

- права акціонерів - власників акцій кожної категорії (типу);

- величина статутного капіталу суспільства;

- структуру і компетенцію органів управління нашого суспільства та порядок ухвалення ними рішень;

- порядок підготовки й проведення загальних зборів акціонерів, зокрема перелік запитань, рішення про які приймається органами управління суспільства кваліфікованим більшістю голосів чи одноголосно;

- інформацію про філіях і представництвах суспільства. (Додаток №2).

Облікова політика акціонерного товариства розроблена виходячи з:

а) закону про бухгалтерський облік №>113-XVI від 27 квітня 2007 р;

б) Плану рахунків бухгалтерського обліку;

в) Національного стандарту бухгалтерського обліку №1 «Облікова політика», затвердженого наказом Міністерства фінансів Республіки Молдова №174 від 25 грудня 1997 року;

р) Інших нормативних актів. (Додаток №3)

Поява акціонерних компаній стала наслідком необхідності концентрації капіталу, насамперед, з торгівлі зіотдаленними колоніями і країнами. Така потреба виникла Епоху Великих географічних відкриттів (з кінця 15 століття). Основні риси акціонерних компаній найбільш чітко простежувалися в компаніях, які вперше з'явилися торік у Голландії в XVI столітті.. Щоправда, багато вчені дотримуються цілком іншої думки і виявляють риси, властиві акціонерним компаніям, у юридичних осіб у більш ранньому часу - батьківщиною акціонерних товариств називається і середньовічна Італія, і Древній Рим. Так А.І.Каминка стверджував, що їхня думка, ніби голландські акціонерні компанії є найстаршими, склалося оскільки вони були такі яскравими, що звернули на себе увагу Європи.

Як першого акціонерного товариства, зазвичай, називають Генуезький банк,учрежденний в 1345 року (за іншими даними - в 1371). Капітал банку бувразделен на 20400 рівних часткою, хто бувотчуждаеми; управління його було виборним, його органами були загальні збори і правління. За зразком Генуезського банку бувучрежден Англійський банкПатерсона в 1694 року.

У Молдові однією з перших акціонерних товариств стала брокерська компанія ">ФИНКОМ".

Брокерська компанія ">ФИНКОМ" АТ було засновано Кишиневі як товариство 05 квітня 1995. Початковий статутний капіталБрокерской компанії ">ФИНКОМ" АТ становив 82.000 молдавських лей. Метою установи компанії був і залишається до нашого часу якісне обслуговування Клієнтів з досягнення ними своїх інвестиційних цілей. Компанія є установчим членомФондовой Біржі Молдови, АсоціаціїБрокеров і Дилерів Республіки Молдова, акціонером Національного ДепозитаріюЦеннихБумаг. Компанія одна із перших товариств, що діють над ринком капіталу Республіки Молдова


1.2 Ведення бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах

Ведення бухгалтерського обліку може бути користь лише державною органам. Також вона дозволяє наочно уявити фінансову картину для підприємства. У стані розміщуються основні кошти, скільки грошей від покупців, як і чистий прибуток – усе це відбивається у п'яти основних формах звітності підприємства у грошовому еквіваленті.

У акціонерних товариствах, зазвичай, ведеться повна система бухгалтерського обліку. Бухгалтерські облік відбиває господарсько-фінансову діяльність підприємства міста і зокрема зарплатню, собівартість продукції, рух коштів, кошти і матеріалів.

 

1.2.1 Заробітну плату

Будь-яке винагороду чи заробіток, що складають грошах, виплачується роботодавцем або уповноваженою їм органом працівникові виходячи з індивідуального трудового договору за виконаний працю чи працю, що має бути виконано.

Заробітну плату включає у собі основну зарплатню (тарифну ставку, посадовий оклад), додаткову зарплатню (доплати і надбавки до основний заробітної плати) та інші стимулюючі і компенсаційні виплати.

Основна вести встановлюється як тарифних ставок для робітників і посадових окладів для службовців, фахівців і керівних працівників до праці, виконану відповідно до норм праці, установлених у відповідність до кваліфікацією, рівнем професійної підготовки та компетентністю працівника, якістю, відповідальністю і складністю виконуваних робіт.

Додаткова вести є винагороду до праці понад встановлених доз, за ефективність праці та винахідливість і поза особливі умови праці. Вона містить доплати і надбавки до основний заробітної плати, інші гарантовані виплати і поточні премії, які відповідно до досягнутими результатами, конкретними умовами праці, а деяких випадках, передбачених законодавством, - і з урахуванням стажу роботи.

Інші стимулюючі і компенсаційні виплати включають винагороди за підсумками роботи протягом року, премії відповідно до спеціальними системами і положеннями, компенсації, і навіть інших виплат, непередбачений законодавством, але з суперечать йому.

Особисте звільнення. Кожен платник податків (фізична особа - резидент) має право особисте визволення розмірі 8100 леїв на рік. Особисте звільнення становить 12000 леїв на рік наступних осіб: а) уражених хворобою і перенесли променеву хвороба, викликану наслідками аварії на Чорнобильською АЕС; б) інвалідів, проти яких встановлено причинний зв'язок приходу інвалідності з аварією на Чорнобильською АЕС; в) батьків або дружини (чоловіка) загиблого чи зниклого безвісти учасника бойових дій в захисту територіальної цілісності та незалежності самої Республіки Молдова, і навіть бойових дій на Республіці Афганістан; р) стали інвалідами внаслідок участі у бойові дії захисту територіальної цілісності й самої незалежності Республіки Молдова, соціальній та бойові дії Республіка Афганістан; буд) інвалідів війни, інвалідів з дитинства, інвалідів I і II групи; е) пенсіонерів - жертв політичних репресій, згодом реабілітованих.

Звільнення для дружини (чоловіка). 1. Фізична особа - резидент, яке у шлюбі, має право додаткове визволення розмірі 8100 леїв на рік за умови, що його половина (чоловік) не користується особистим визволенням. 2. Фізична особа - резидент, яке у шлюбі з особою, зазначеним вище має право додаткове визволення розмірі 12000 леїв на рік за умови, що його половина (чоловік) не користується особистим визволенням. Звільнення на утриманців.Налогоплательщику (фізичній особі - резиденту) надається звільнення кожного утриманці у вигляді 1800 леїв на рік, крім інвалідів з дитинства, звільнення у яких становить 8100 леїв на рік.

Кожен роботодавець, здійснює виплату працівникові зарплати (включаючи премії і надані пільги), зобов'язаний з урахуванням необхідних працівником звільнень і відрахувань вести і втримувати з цих виплат податок, визначається гаразд, встановленому Головною в державній податковій інспекцією при Міністерстві фінансів.

Відповідно до статті 15 таки Податкового кодексу Республіки Молдова встановлено такі ставки прибуткового податку: 1) для фізичних осіб, включно з селянськими (фермерські) господарства і індивідуальних підприємців, у вигляді: - 7 відсотків річного оподаткованого доходу, не перевищує 25200 леїв; - 18 відсотків річного оподаткованого доходу, перевищує 25200 леїв; 2) для юридичних - у вигляді 0 відсотків оподаткованого доходу; 3) для селянських (фермерських) господарств і індивідуальних підприємців - у вигляді 0 відсотків оподаткованого доходу.

Розглянемо умовний приклад розрахунку зарплати.

Приклад №1. Робітник зі стажем 8 років отримує щомісячну зароблену плату у вигляді 3500 леїв. Він здобуває особисте визволення сумі 675 леїв на місяць та звільнення двома дітей з 150 леїв щомісяця кожного.

Звільнення становить: 675+150+150=975леев/месяц.

Збільшення за стаж роботи – 15% від окладу.

Премія за свої заслуги – 15% від окладу.

Розрахунок.

3500*15%=525 (леїв)- за стаж роботи;

3500*15%=525 (леїв) – премія за свої заслуги;

3500+525+525=4550 (леїв) – нараховано.

>Удержания з нарахованої зарплати.

4550+3,5%=159,25 (леїв) – на медичне страхування;

4550+6%=273 (леїв) – в пенсійний фонд;

4550-159,25-273=4117,75 (леїв).

Прибутковий податок до 2100 леїв – 7%

2100*7%=147 (леїв)

4117,75-147=3970,75 (леїв)

3970,75-975=2995,75 (леїв)

Прибутковий податок від 2100 леїв

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація