Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Документування діяльності підприємства з участю іноземного партнера


Реферат Документування діяльності підприємства з участю іноземного партнера

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни

«>Документоведение»

на задану тему:

«>Документирование діяльності підприємства з участю іноземного партнера»

 


Зміст

Запровадження

1Документирование діяльності підприємства з участю іноземного партнера

1.1 Призначення комерційної листування

1.2 Оформлення комерційних листів на зарубіжної практиці

2 Особливості написання ділових листів

2.1 Мова і стиль ділового листи

2.2 Основні частини ділового листи

2.3 Додаткові частини ділового листи

2.4 Оформлення службових і доходи приватних листів при листуванні з іншими адресатами

3Разновидности листів на діяльності організації

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

Додаток № А

Додаток №Б

Додаток №У


Запровадження

Темою даної роботи є підставою: «>Документирование діяльності підприємства з участю іноземного партнера.

Діяльність будь-який організації не обходиться без документації. Упорядкування, користування та зберігання документів мають у відповідність до чинним законодавством забезпечить захист інтересів компанії, збільшить ефективність управлінської праці.

Грамотно організоване діловодство починається з класифікації документів за призначенням та принципами їх підготовки й оформлення.

Якщо організаційно-правова,распорядительная і інформаційно-довідкова документація фіксує переважно внутрішню діяльність організації, що його зовнішні контакти позначаються на ділової листуванні. Завданням роботи є підставою розгляд видів службової листування з іншими партнерами по комерційної діяльності.

Важливо як знати, як правильно скласти і оформити документ, нон вміти організовувати з документом всіх етапах подолання від часу створення до виконання.

>Документирование діяльності підприємства з участю партнера переважно включає у собі комерційна листування, що є однією з основних засобів обміну інформацією між іноземними партнерами, установами, організаціями, підприємствами і різними фірмами. Тому дуже важливим є вміння правильно писати ділові листа на потрібному стилі часу та тоні. У зв'язку з цим метою даної роботи приймається навчитися правильному ведення комерційної листування загалом і написання окремих ділових листів на частковості.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

- вивчення особливостей стилю написання комерційних листів;

- вивчення ухвали і області застосування кожного листи;

- описи господарської ситуації;

- складання схеми комерційної листування що з описаної господарської ситуацією;

- написання комерційної листування, що містить такі види листів:

 >Письмо-просьба,

 >Сопроводительное лист,

 >Письмо-подтверждение,

 >Письмо-напоминание,

 >Письмо-извещение,

 >Гарантийное лист,

 >Письмо-запрос і нею,

 Замовлення і нею,

 >Оферта і її у.

У цьому роботі всі поставлені завдання будуть міг би належно виконані. Далі наведено описи і вивести результати практичних діянь П.Лазаренка та теоретичний пошуків вирощених процесі роботи.


1Документирование діяльності підприємства з участю іноземного партнера

 

1.1 Призначення комерційної листування

ділова комерційна листування іноземний партнер

Комерційна листування об'єднує різні по найменуванням документи, посередництво яких здійснюється інформаційні взаємозв'язку контрагентів в різних етапах зовнішньоторговельної угоди.

У комерційної діяльності створюються різні комплекси документів, відбивають етапи ув'язнення й виконання угоди:

- документи з підготовці угоди (цих документів називають також контрактними документами);

- документи з підготовці експортного товару до відвантаження;

- комерційні документи;

- документи зплатежно-банковским операціям (платіжні чи розрахункові документи);

- страхові документи;

- транспортні ітранспортно-експедиторские документи;

- митні документи.

Комерційна листування не виділяється на самостійну групу документів, оскільки бере участь у всі етапи зовнішньоторговельної угоди — від неї підготовки й укладання Про завершення виконання, звідси тематична широта комерційної листування — рекламного листи іписьма-предложения допретензионного листи.

 

1.2 Оформлення комерційних листів на зарубіжної практиці

Немає єдиного міжнародного стандарту комерційного листи, проте низка стандартів Міжнародної організації стандартизації встановлює порядок оформлення заголовної основній частині листа, де розташовуються відомостей про організації автора документа, адресні відома і посилання індекси ініціативного і відповідного листи. З іншого боку, на практиці комерційної листування усталилися певні правила упорядкування та оформлення листів. Ці правила вироблені практикою ведення листування.

З огляду на, що на даний час відсутня міжнародний стандарт оформлення службових листів, кожна, листуючись з організаціями, установами, підприємствами інших країнах, вправі дотримуватися тих правив і особливостей ведення листування, що склалися саме у ційстране.[1]

При оформленні листів там використовуються такі реквізити:

- відомостей про відправника (найменування організації-автора, її поштовий і телеграфний адреси, телефон,телефон-факс, адресу електронної пошти);

- посилання документи відправника і одержувача;

- дата;

- адресу одержувача листи;

- вказівку конкретну обличчя;

- вступне звернення;

- короткий зміст листи;

- текст листи

- заключна формула ввічливості;

- підпис;

- посилання додаток;

- інформацію про розсилання копій листи.

Перелічені реквізити можуть по-різному розташовуватися на документі.

Дані про відправника і стала частина посилань на документи відправника до одержувача становлятьреквизити бланка і друкуються під час виготовлення бланків чи входять у електронний шаблон6iанка. Поруч із найменуванням організації, фірми, зазвичай, вказується характер її діяльність чи організаційно-правова форма (Limited (Ltd) — суспільство зограниченней відповідальністю,Inс. (>Incorporated) — корпорація та інших.), і навіть логотип організації (товарний знак чи знак обслуговування).

Посилання на документи відправника і одержувача, зазвичай, вказуються так:

>Yourreference:OR/75 Ваша посилання:OR/75

>Ourreference:РL/112 Наша посилання:РL/112

Посилання дозволяють пов'язуватиписьмо-запрос чи лист-прохання з листом-відповіддю. Цей реквізит відповідає реквізитам нашого листи — «реєстраційний номер документа» і «посилання дату і номер надходження документа». У посиланнях то, можливо зазначений порядковий номер документа стисле позначення виду документа (наприклад,ORorder), ініціали упорядника, індекс підрозділи тощо.

Дата листи вказується у верхній частині справа. Існує дві способу вказівки дати — британський (європейський) і американський.

Британський спосіб: 20Мау 2002 чи: 20Мау, 2002

Американський спосіб:Мау 20 2002 чи:Мау 20, 2002

У зв'язку з різними традиціями написання дати європейських і США - не рекомендується використовувати цифровий спосіб вказівки дати завдяки можливості різного прочитання дати, наприклад: 02.06.2002 (щодо одногослучае —2 червня 2002 р., й інші — 6 лютого 2002 р)

Адреса одержувача листи оформляється зліва. У адресі вказується: кому іде його лист і з якого поштовому адресою. Адресатом листи то, можливо фізичне чи юридична особа. Якщо лист іде організації, спочатку дається її найменування, потім поштову адресу у наступному послідовності:

номер удома чи будинку, назва вулиці;

назва міста;

країна.

Наприклад:

Continental Company

516SixthAvenue

USA

При адресуванні листів необхідно враховувати традиції, характерні окремим країнам наприклад, у Великій Британії після вказівки міста то, можливо зазначено графство, США після назви міста вказується назва штату.

СловаAvenue,StreetPlace, та інші адресі пишуться з великої літери.

Якщо назві фірми присутні прізвище (наприклад, W.Edvard&Co. Ltd) , перед назвою фірми прийнято ставити словоMessrs (добродії).

Лист то, можливо адресовано посадової особи, у разі перед назвою фірми вказують прізвище й обійняв посаду працівника:

Якщо прізвище особи невідома, то, можливо зазначена лише посаду.

Вказівка конкретну обличчя — реквізит використовуваний тоді, коли автор зацікавлений у тому, щоб лист сягнуло певного обличчя. Якщо такій необхідності не, ця позначка відсутня. Можуть використовуватися такі варіанти оформлення свідчення про конкретну особу.

Вступне звернення — стандартнаетикетная мовна формула звернення до адресата.

Міг використовуватися різні формули звернення, найбільш типовими є:

>SirMadam

>SirsMasdames

>DearSirDearMadam

У Зверненні використовуються такі скорочення:Мr — пан,Мrs —пані ( заміжньої Жінці),Мiss — пані (ж незаміжньою жінці),Мs пані (при невідомому сімейний стан).

Наприкінці звернення до американської традиції — вживання двокрапки, у британській —коми.

Стислий зміст листи — не обов'язковий елемент листи.Помещается після вступного звернення перед текстом:

>Order № 187

У юридичній практиці прийнято оформляти так:

>Inre:Contrakt 12/45

>Re: :Contrakt 12/45

(>Re скорочена латинське вираз — у справі, у справі, питання).

Текст листи — найважливіша частина листи. Зазвичай, кожне пропозицію тексту виділяється в самостійний абзац, що полегшує сприйняття змісту. Текст листи, зазвичай, складається з двох-трьох самостійних значеннєвих частин.

У зарубіжній практиці набув значного поширення так званий блоковий стиль оформлення листи, у разі реквізити листи і текст листи вирівнюються із лівого краю без абзаців. Між абзацами тексту робиться додатковий прогалину, щоб полегшити сприйняття листи. Заключна формула ввічливості — форма завершення листи, наступна за текстом. Оформлюється, зазвичай, від кордону лівого поля, без абзацу.

Підпис розміщається підЗаключительной формулою ввічливості від кордону лівого поля.

У підписи вказуються: назва фірми бо вона дано в бланку листи, ось на наступній рядку — підпис особи, потім — ініціали, прізвище й обійняв посаду, нижче окремої рядків і може указуватися найменування підрозділи (відділу, департамент). Лист може підписуватися працівником фірми за дорученням керівництва, у разі в підписи обов'язково вказівку — «попоручению».[2]

Посилання на додаток. Реквізит листи, вживаний у разі, якщо лист міститьдокументи-приложения, розміщається у лівій нижньому розі.

Відомості про розсилання копій листи. Реквізит використовується за необхідності розіслати лист кільком адресатам. І тут під оцінкою про додаток проставляється скорочення — сс (відсаrboncopy — копія) і вказуються прізвища осіб, або назви організацій, яким направляються копії листи. (див Додаток №1)


2 Особливості написання ділових листів

 

2.1 Мова і стиль ділового листи.

Однією з головних особливостей ділового листи є стиль і естонську мови їх написання, які мають підпорядковуватися певним обмеженням. Загальні вимоги до стилю написання, мови оригіналу й загальному настрою листи у тому, що це лист у ідеалі має висловлювати з одного боку гостинність, але з іншого і гідність.

Листи написане у такому стилі цікавить читає почуття щирості й приятельського розташування який написав листа. Однак якщо зловживання гостинністю лист може викликати протилежний ефект і читає втратить інтерес до листа.

Тон листи повинен характеризуватися ввічливістю і точністю - якостями невід'ємними у діловій кореспонденції. Проте загальний настрій не може змінюватися залежно з його змісту.

Листи, щоб їх державним діячам і офіційним особам, прохання про зарахування працювати мають відрізнятися більш офіційним і поважним тоном, ніж звичайні ділові листи. Крім того зверненні, адресі на конверті, привітанні і заключнійфразе(согласующейся із привітанням), мали бути зацікавленими вжиті певні узвичаєні офіційні звернення, специфічні кожної країни й кожного класу офіційних осіб про.

Кожного листа переслідує певні цілі і тому має написатися мовою, найбільше що його кращому досягненню її. Листування для людей, спілкуються протягом визначеного часу може мати не менше офіційний тон на відміну листування між кореспондентами, вперше що вступають контакт. Повідомлення у листі має бути викладено простою й природним мовою, повністю виключає подвійне тлумачення.

 

2.2 Основні частини ділового листи

Основними частинами міжнародного ділового листи є:

 >Шапка на фірмовому бланку заклади, чи приватного особи

 Посилання й час

 Внутрішній адресу

 Привітання

 Більшість листи

 Прикінцеві фрази

 Підпис

>Шапка на фірмовому бланку видрукувана вгорі аркуша листи. Вона зазвичай містить назва фірми і поштову адресу. Як доповнення може указуватися номер телефону факс, телекс і телеграфнийадрес(они можуть і внизу аркуша). За законодавством країн на бланку потрібно вказати і встановлює певну додаткову інформацію (імена директорів, адресу зареєстрованого офісу, місце реєстрації, ...).

Багато шапки мають спеціальне місце залишене для посилань. Також деякі шапки можуть утримувати емблему фірми чи зареєстрований фірмовий знак.

Посилання складається з ініціалів який диктує, далі йдуть ініціали друкарки. Для посилань можна використовувати букви і цифри, які позначають сектор, відділ чи інше структурне підрозділ пише, номер справи тощо. Дата може писатися у різний спосіб. Зазвичай застосовується той спосіб, прийнятий у країні, куди іде лист. Розрізняють три основних формату:

 День, місяць, рік - британський стандарт;

 Місяць, день, рік - американський стандарт;

 Рік, місяць, день - варіантISO.(будет використовуватися у роботі)

Внутрішній адресу складається з імен адресата і поштового адреси

Кожна фірма має певну назву. Приватні фірми може бути зареєстровані під назвою власника або під загальним ім'ям. Товариства з обмеженою відповідальністю зазвичай перебувають у назві імена власників і зменшення Ltd.

Американські корпорації мають у своєму назві скорочення Corp, Inc чи Co.Pte. Ltd - скорочення, використовуване у приватними компаніями з обмеженою відповідальністю мови у Франції.

Поштовий адресу зазвичай складається з номери вулиці і майже; місцевості; назви округу, провінції; поштового коду. У зарубіжній листуванні необхідно додавати і назву країни у яку адресовано лист (мовою країни відправника). Якщо в адресата є поштову скриньку, його номер проставляється замість номери будинки і вулиці.

Коли лист вирушає на тимчасовий адресу, використовують маркер до запитання. Поштовий адресу він може утримувати інструкції пошті і/абоадресату.[3]

Більшість листи містить повідомлення. Зазвичай він перевищує один аркуш. Якщо розмір повідомлення більше, воно триває на новому аркуші.

Привітання у країні має певну форму і, зазвичай специфічно кожної країни. У Франції правило використовується звернення Мадам і Месьє. Заключна фраза має узгоджуватися із привітанням.

Підпис може переносити лише з тими особами, які це робити уповноважені. Цим повноваженням наділені власник компанії, офіційні чинники компанії та службовці, якою це повноваження передали. Оскільки підписи дуже важко прочитати, то ім'я особи друкується під самої підписом. Назва фірми викликає підписом.

 

2.3 Додаткові частини ділового листи

Крім корінних частин лист може містити й додаткові:

 Увазі конкретної особи;

 Стислий зміст листи;

 Додаток і копії;

 Постскриптум;

 >Заглавие аркуша продовження;

>Маркер увазі конкретної особи застосовується коли необхідно доставити лист, адресований організації, конкретної особи чи відділу; друкується нижче адреси щодо слова “увазі”.

Суть листи для зручності читає може викладатися до початку тексту. Зазвичай поміщається нижче вітання, а може переносити і від вітання. Стислий зміст листи друкується заголовними літерами, підкреслюється чи береться в квадратні дужки.

Коли лист відсилається з додатками чи копіями це має вказуватися в нижньому лівому кутку аркуша. Зазвичай використовується слово “>копия(и)” котрого супроводжує перелік осіб, якимона(и)предназначена(и). Посилання на докладання може указуватися у лівій полі навпаки тієї рядки, у яких згадується додаток, У нижньому лівому кутку бланка листи ставиться слово “>приложение(я)” з подальшим перерахуванням.

Постскриптум, надрукований частині листи додається для повідомлення читаючому чогось що стався останню хвилину або заради здобуття права підкреслити який-небудь важливого аспекту.

>Заглавие аркуша продовження містить ім'я адресата, дату і номер сторінки. Розташування залежить від компонування листи.

Наприклад:

ТОВ “АртКомпакт”

2006-06-01

Сторінка 2

Або:

ТОВ “АртКомпакт” 2 2007-06-01

Конверт

На конверті пишуться два адреси - адресата і відправника. Адреса одержувача - це докладний внутрішній адресу. Коли використовують конверт з вікном, то внутрішній адресу є й як адресу на

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація