Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація бухгалтерського обліку та аудиту в ВАТ ЧПФ "Букет Чувашії"


Реферат Організація бухгалтерського обліку та аудиту в ВАТ ЧПФ "Букет Чувашії"

Страница 1 из 11 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Федеральне державне освітнє установа вищого професійної освіти

>Чувашский державний університет імені І.Н. Ульянова

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

>ОТЧЕТ

про переддипломної практиці

по бухгалтерського обліку і аудиту

на ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии»

Студент5курса грн.ЭК-22 Михайлова В.В.

Керівники практики

від підприємства: заступник. гол. бухгалтераКапитонова М. В.

від університету: до. е. зв., доцент Панфілов Ю.І.

Чебоксар 2010


Зміст

>Календарно-тематический план переддипломної практики

Щоденник проходження виробничої практики

1. Економічна характеристика підприємства

2. Облік і аудит коштів

3. Облік і аудит зобов'язань та розрахунків

3.1 Облік і аудит розрахунків з оплаті

3.2 Облік і аудит розрахунків із постачальниками і підрядчиками

3.3 Облік і аудит розрахунків із покупцями і замовниками

3.4 Облік і аудит розрахунків із засновниками

3.5 Облік розрахунків із персоналом по іншим операціям

3.6 Облік і аудит розрахунків із різними дебіторами і кредиторами

3.7 Облік і аудит розрахунків із підзвітними особами

4. Облік і аудит фінансових інвестицій та обігу цінних паперів

5. Облік і аудит кредитів банку, позик та інших надходжень

>6.Учет і аудит основних засобів і нематеріальних активів

6.1 Облік і аудит основних засобів

6.2 Облік і аудит нематеріальних активів

7. Облік і аудит матеріально-виробничих запасів

8. Облік і аудит витрат господарську діяльність

9. Облік і аудит готової продукції та її реалізації

10. Облік і аудит фінансових результатів та

11. Автоматизована обробка економічної інформації

12. Звітність підприємства

Додаток


>Календарно-тематический план переддипломної практики по бухгалтерського обліку студента 5 курсу економічного факультету ЧДУ

>п/п

Тема Кількість робочих днів
1 Ознайомлення з підприємством 2
2 Облік і аудит коштів 4
3 Облік і аудит зобов'язань та розрахунків 4
4 Облік і аудит фінансових інвестицій й ринок цінних паперів 4
5 Облік і аудит кредитів банку, позик та інших надходжень 4
6 Облік і аудит основних засобів і нематеріальних активів 6
7 Облік і аудит матеріально-виробничих запасів 4
8 Облік і аудит витрат господарську діяльність 4
9 Облік і аудит готової продукції та її реалізації 4
10 Облік і аудит фінансових результатів та 4
11 Автоматизована обробка економічної інформації 2
12 Звітність підприємства 6

Щоденник

проходження виробничої практики

Студент Михайлова В.В.

Факультет економічний курс 5 групаЭК-22-05

Місце проходження практики ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии»

Керівник практики: гол. економістКапитонова М. У.

(посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

Початок практики «19» січня 2010 р.

Кінець практики «15» березня 2010 р.

Місяць, число Тема практики Підрозділ у якому виконано робота Короткий опис виконаної роботи Позначка керівника практики про виконану роботу
19.01.- 20.01 Ознайомлення з підприємством Бухгалтерія Ознайомлення з організаційно-технічним рівнем підприємства, технологічним процесом, функціями бухгалтерії у частині розробки первинних і зведених документів і майже оформленні офіційної звітності, яка є інформаційною базою для бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
22.01 – 25.01 Облік і аудит коштів Бухгалтерія Ознайомлення з касою організації, і навіть відповідної первинної документацією і проведеними до каси касовими операціями, і навіть касової дисципліною і результатом внутрішньої ревізійної комісії
26.01 –30.01 Облік і аудит поточних зобов'язань та розрахунків Бухгалтерія Ознайомлення з первинної документацією і документообігом у частині обліку заробітної плати розрахунків.
31.01 – 3.02 Облік і аудит фінансових інвестицій та обігу цінних паперів Бухгалтерія Ознайомлення з бухгалтерським урахуванням у частині фінансового інвестування на інших організацій, і навіть закупівлі цінних паперів щоб одержати прибутку на частковості акцій.
5.02 –08.02 Облік і аудит кредитів банку, позик та інших надходжень Бухгалтерія Ознайомлення з кредитними договорами щодо використання (наданих) довгострокових та проведення короткострокових кредитів, і навіть позик.Рассмотрел рахунки 66, 67 і позичкові рахунки.
09.02 – 15.02 Облік і аудит основних засобів і нематеріальних активів Бухгалтерія Ознайомлення зі станом основних засобів і наявністю нематеріальних активів і ведення у господарстві обліку (вибуття, списання, реалізація помешкання і ін.) ОС і НМА на рахунках 01, 04, і навіть їх амортизація.
16.02 – 20.02 Облік і аудит матеріально-виробничих запасів Бухгалтерія Ознайомлення зі станом матеріально-виробничих запасів та обліком матеріалів на яких складах до01.01.2004г. і ведення обліку МПЗ на які підлягають рахунках і з документацією, і навіть їх оцінка та їхні відбитки вж/о№ 6,7,8,10, в Головною книзі й звітності.
21.02 – 24.02 Облік і аудит витрат господарську діяльність Бухгалтерія Ознайомлення з синтетичним і аналітичним урахуванням витрат за виробництва та її видами, розподілом витрат і мінеральних ресурсів.
26.02 – 1.03 Облік і аудит готової продукції та її реалізації Бухгалтерія Ознайомлення з синтетичним обліками випуску готової продукції та її урахуванням на яких складах, з документацією рухом готової продукції, її відвантаженням і продажем, розподілом комерційних витрат.
2.03 – 6.03 Облік і аудит фінансових результатів та Бухгалтерія Ознайомлення з урахуванням продажу продукції і на зарахуванням ресурсів по фондам, рішення радою засновників тощо.
7.03 – 9.03 Автоматизована обробка економічної інформації Бухгалтерія Ознайомлення зАРМ-бухгалтера який оснащений на принтері; де застосовується автоматизований облік з допомогою1С:Предприятие 7.7 редакції 4.2 іКонфигурацией “Розрахунок зарплати” до роботи на програмі1С:Предприятие7.7.+Камин
9.03-15.03 Звітність підприємства Бухгалтерія Підготував і оформив звіт

1. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «>Чебоксарская пивоварна фірма «БукетЧувашии»

Відкрите товариство «>Чебоксарская пивоварна фірма «БукетЧувашии» є самостійним господарюючим суб'єктом. ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии» створено за рішенням загальних зборів засновників 22 квітня 1998 року. Місце перебування суспільства є основне місце своєї діяльності: Російської Федерації,Чувашская Республіка, місто Чебоксар, проїзд Соляне, будинок 7. Скорочений найменування суспільства: ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии». Термін діяльності Товариства необмежений. Діяльність Товариства припиняється у вирішенні загальних зборів учасників Товариства, або за підставах, передбачених чинним Російським законодавством.

ВАТ “БукетЧувашии” одна із самихвисокомеханизированних підприємств харчової промисловості, уЧувашской Республіці. Починаючи з року було проведено сумлінна праця щодо підприємства, зміні застарілого устаткування сучасніше. Так було в 1997 р. було запроваджено нову лінію по розливу пива потужністю 40 000 пляшок за годину, а 2001 року новийварочний порядок німецької фірми «>Штайнеккер». Нині укладено угоду з фірмою «Альфа Лаваль Потік» про поставки системи потокової мийки длябродильно-лагерного цеху.

“БукетЧувашии” - найбільший пивзавод регіону. Він розливає понад 70 відсотків% споживаного вЧувашии пива. Продукція користується сталий попит й у сусідніх регіонах.

Ремонтні на підприємстві здійснюються силами ремонтно-механічного і ремонтно-будівельного цехів.

Налагоджено систему доставки покупцю продукції самотужки, тому що в акціонерного товариства є свій транспортний цех.

Підприємство реалізує вроздріб частину своєї продукції через власні торговими підприємствами.

При підприємстві є меблевий ділянку, швейна майстерня, яка шиє робочий одяг персоналу, підсобне господарство (город, теплиця і зберігання овочів). Для робочих біля заводу функціонує їдальня, і навіть оздоровчий комплекс.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку. Основні види діяльності:

- виробництво пива, безалкогольних напоїв, мінеральну воду, товарного солоду;

-торгово-коммерческая діяльність;

- надання транспортних, експедиційних послуг з перевезень та молодіжні організації зберігання вантажів;

- виробництво і реалізація товарів народного споживання;

- роздрібна торгівля і організація громадського та т.д.

Розмір статутного капіталу суспільства становить 3 020 тис. крб. Він розділений на 120 088 звичайних акцій акцій становить 25 рублів.

Нині контрольний пакет акцій зосереджений до рук ВАТ «>ЦИФ» р.Ижевск, частка якого складають близько 60%. Інший пакет акцій розподілено між кількома власниками, такі як АТ «>Парсек-Инвест» р. Чебоксар, Мєшков Олег Вадимович тощо.

Основними обслуговуючими банками нині є:ЧувашскоеОСБ №8613Волго-Вятского банку РБ РФ р. Чебоксар,Чувашский філія «Зовнішторгбанку» (ВАТ) м. Чебоксар, КБ «Мегаполіс».

>Аудиторами підприємства є ТОВ «>Аудит-Консалтинг» р. Чебоксар, ЗАТ «>Ижевская аудиторська колегія», р.Ижевск.

Вищим органом суспільства є загальні збори учасників. До виняткової компетенції загальних зборів ставляться:

- визначення основних напрямів діяльності суспільства, і навіть прийняття рішень стосовно участі у асоціаціях, об'єднаннях, комерційних організаціях;

- зміна статуту суспільства, зокрема зміна розміру статутного капіталу;

- внесення змін - у установчого договору;

- освіту виконавчих органів суспільства;

- обрання і дострокове припинення повноважень ревізора суспільства;

- твердження річного звіту та річного балансу суспільства;

- твердження рішення розподілу чистий прибуток суспільства між учасниками суспільства;

- твердження (прийняття) документів, регулюючих внутрішню діяльність суспільства;

- призначення аудиторської перевірки, твердження аудитора й визначення розміру його послуг;

- ухвалення рішення про реформування та ліквідації суспільства. Для загального керівництва діяльністю суспільства, крім питань, віднесених статутом до виняткової компетенції загальних зборів товариства, обирається спостережна рада товариства. До виняткової компетенції спостережної ради ставляться такі питання:

- скликання річного загальних зборів учасників;

- твердження порядку денного загальних зборів учасників;

- визначення дати складання списку учасників, котрі мають на

що у загальних зборах і вирішення питань, що з підготовкою та проведення загальних зборів учасників.

Суспільство має розрахунковий, валютний та інші рахунки банківських установах, велику печатку зі своїми найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), емблему, штампи, бланки та інші реквізити. Суспільство задля досягнення цілей своєї діяльності вправі від імені здійснювати угоди, набувати майнові та особисті немайнові правничий та виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем, і навіть виступати у іншій якості у суді, арбітражі, третейському суді.

Досягнення цілей своєї діяльності ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии» може отримувати права, приймати обов'язки, і здійснювати будь-які дії, які суперечитимуть чинного законодавства і статуту суспільства. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається Федеральним Законом, товариство може зажадати займатися основі спеціального дозволу (ліцензії). Суспільство проти неї користуватися кредитом в рублях, в іноземній валюті, відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Суспільство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, і навіть зарплату колективу. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюються за цінами та тарифами, які встановлюються за суспільством самостійно. Перед підприємством стоїть завдання у виконанні зовнішньоекономічної діяльність у відповідність до затвердженим планом експортно-імпортних операцій, ув'язнених контрактів і договорів, надання й одержання послуг зовнішньоторговельного характеру з єдиною метою:

- отримання виручки в іноземній валюті; - закупівель імпортних комплектуючих, прогресивного устаткування й передових технології підвищення якості та конкурентоспроможності товарів ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии»;

- підвищення диверсифікації виробництва ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии» - залучення іноземних інвестицій;

- формування ділової ринкової культури, інтеграція до світової економіки. Для контролю над фінансово-господарської діяльністю суспільства, збори учасників обрали ревізійну комісію у складі засновників суспільства, чи осіб, запропонованих засновниками, терміном роком. ревізійна комісія з З людина. Членами ревізійної комісій неможливо знайти особи, що займають посаду у управління суспільства. Перевірка (ревізія) фінансово-господарську діяльність суспільства здійснюється за підсумкам діяльності суспільства протягом року, і навіть у всяке час з ініціативи ревізійної комісії суспільства, рішенню загальних зборів засновників, Ради директорів (спостережної ради) суспільства, чи на вимогу засновників. ревізійна комісія організує працювати відповідності до Статуту суспільства.

Щомісяця головний бухгалтер становить «Звіт про фінансові результати». Щокварталу і наприкінці звітного року складаються такі бухгалтерські документи: - «Дані із податків і зборів і позабюджетних відрахувань»;

- «Бухгалтерський баланс»;

- «Звіт прибутки і збитках» тощо.

Основні засади діяльності ВАТ «>ЧПФ «БукетЧувашии»: 1. систему управління якістю продукції є основою загального управління підприємством;

2. чіткий розподіл відповідальності держави і повноважень персоналу; 3. контроль якості своєї продукції кожної технологічної операції з допомогою сучасних засобів вимірювання, і обліку;

4. використання натуральних інгредієнтів;

5. використання принципу партнерства й довіри у відносинах постачальниками.Установленное заводі устаткування провідних світових фірм дає змогу виробляти щорічно мільйонгектолитров пива найвищого ґатунку. У їх виробництві використовують лише натуральне екологічно чисту сировину і спеціально підготовлена вода. Оформлення продукції відповідає рівню світових рівнів (>трехпозиционная етикетка,кроненпробка). Підприємство має лінії з випуску продукціїкегах, ємністю 20, 30, 50 літрів, в пляшках, ємністю 0,5 літрів. У процесі виробництва пивоварної продукції утворюється вторинні сировинні ресурси (УРР) і відходи. БільшістьБСР можна повністю використовуваними. Усі УРР використовують на харчові, кормові чи технічні (медичні) мети. До частково що використовуються відходів ставляться діоксид вуглецю і пивна дробина, що є основниммноготоннажним відходом.

Організаційна структура ВАТЧПФ "БукетЧувашии" включає у собі такі функціональні блоки:

1) виробничий, до складу якого у собі цеху основного виробництва (>варочний цех,бродильно-лагерний, цех пляшкового розливу пива, цехкегового розливу пива, цех розливу вПЭТ-бутилки, цех розливу мінеральну воду й безалкогольних напоїв), керівництво блоком входить до компетенції головного технолога;

2) технічні служби, до складу якого у собі цехи і служби, обслуговуючі виробництво (котельний цех,компрессорний цех, служба головного енергетика, служба головного механіка, ремонтно-будівельний цех), а як і відділ капітального будівництва, на чолі цього підрозділу стоїть головний інженер;

3) маркетинговий - здійснює діяльність у сфері маркетингу і збуту, з урахуванням вивчення ринку виробництва і маркетингового аналізу формує перспективну асортиментну політику, розвиваєторгово-коммерческую діяльність; очолює блоком заступник директора з комерційних питань; до компетенції відділу про торгівлю належить керівництво усіма які належать ВАТЧПФ "БукетЧувашии" магазинами і барами; ще, у цей блок входять цеху допоміжного виробництва (швейний, меблевий ділянки);

4) фінансовий - включає у собі фінансово-економічні служби, провідні управління фінансами, оперативний бухгалтерський облік і звітність суспільства,

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація