Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Порядок складання та подання бухгалтерської та податкової звітності


Реферат Порядок складання та подання бухгалтерської та податкової звітності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курсова робота

за курсом: Бухгалтерська (фінансова) звітність

на задану тему: Порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської та податковою звітності


Зміст

Запровадження

1. Поняття і склад фінансової звітності

2. Порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності

2.1 Загальні правила складання бухгалтерської звітності

2.2 Особливості формування бухгалтерської звітності

3. Порядок упорядкування та уявлення податкової звітності

3.1 Порядок уявлення податкової звітності

3.2 Порядок заповнення і продовжити терміни подачі податкових декларацій

Укладання

Список літератури


Ведення

Упорядкування звітності якось бухгалтерської чи податкової – є одну з найважливіших складових діяльності підприємства. Правильне складання звітності допомагає внутрішнім і зовнішніх її користувачам, дозволяє скласти об'єктивне уявлення про підприємство. Тому, нині, тема порядку упорядкування та уявлення бухгалтерської та податковою звітності є найактуальнішою.

Упорядкування бухгалтерської та збору податкової звітності організацією забезпечення нейтральності інформації, котра міститься у ній, т. е. виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності над іншими. Інформація перестав бути нейтральній, якщо з допомогою відбору чи форми уявлення вона впливає рішення з оцінкою користувачів з досягнення визначених результатів чи наслідків.

Упорядкування бухгалтерської і від податкової звітності, цевзаимоувязка статей балансу коїться з іншими формами звітності, але і їхню відповідність чинного законодавства. Така у змозі лише фахівцю, що неодноразово проводив складання бухгалтерської звітності.

Упорядкування бухгалтерської та податковою звітності і помилкове уявлення її необхідним користувачам вчасно і належному рівні, убереже фірму від штрафів, чи, наприклад, від заморожування банківських рахунків.

Підприємства всіх форм власності і організаційно-правових форм зобов'язані щорічно пізніше 31 березня підготовляти й здавати річну звітність вИМНС,ФСС, ПФ, ДЕРЖКОМСТАТ. Річна фінансова звітність складається з бухгалтерської та податковою звітності.

Протягом року підприємствами повинні здавати проміжні звітності.

Бухгалтерська звітність — єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації на звітну дату, а як і про результати її господарській діяльності у звітний період,составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленими формам.

Податкова звітність складається з затверджених податкових декларацій.

Податкова декларація є письмова заява платника податків отримані доходи і вироблених витратах, джерела доходів, податкові пільги іисчисленной сумі податку і (чи) інші дані, пов'язані з обчисленням і сплатою податку.

Метою курсової роботи є підставою визначення правив і порядку упорядкування та уявлення бухгалтерської та збору податкової звітності.

Для розкриття цього було поставлені такі:

1. Визначити порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності, загальні відомості, правила її упорядкування та особливості формування.

2. Визначити порядок упорядкування та уявлення податкової звітності, її складу, прядок і продовжити терміни подачі податкових декларацій.

Під час написання курсової роботи було використані підручники, нормативна і правова література, а як і видання періодичної преси.


1. Поняття і склад фінансової звітності

Підприємства всіх форм власності і організаційно-правових форм зобов'язані щорічно пізніше 31 березня підготовляти й здавати річну звітність вИМНС,ФСС, ПФ, ДЕРЖКОМСТАТ. Річна фінансова звітність складається з бухгалтерської та податковою звітності [11,с.24].

Бухгалтерська звітність організації є завершальним етапом облікового процесу.

Бухгалтерська звітність — єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації на звітну дату, а як і про результати її господарській діяльності у звітний період,составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленими формам [18,с.428].

>Отчетний період – період, протягом якого організація повинна бути бухгалтерську звітність.

Звітна дата – дата, за станом яку організація повинна бути бухгалтерську звітність.

Користувач – юридичне чи фізична особа, був зацікавлений у інформацію про організації [19,с.74].

>Нормативно-правовую базу упорядкування та розкриття інформацією бухгалтерської звітності складають наступні документи: Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік»; Становище по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації»ПБУ 4/29, затверджене наказом Мінфіну РФ від 6 липня 1999 р. №43-Н; План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та Інструкція із застосування, затверджені наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94 з урахуванням змін, внесених наказом Мінфіну Росії від 7 травня 2003 р. № 38; Вказівки про обсяг форм бухгалтерської звітності і Вказівки про порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності, затверджені наказом Мінфіну РФ від 22 липня 2003 р. №67н [13,с.132].

Бухгалтерська звітність організацій (крім кредитних, страхових громадських організацій і бюджетних установ) полягає:

з бухгалтерського балансу (ф. № 1);

звіту прибутки і збитках (ф. № 2);

звіту про зміни капіталу (ф. № 3);

звіту про рух коштів (ф. № 4);

додатку до бухгалтерського балансу (ф. № 5);

пояснювальній записки;

аудиторського укладання, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідність до федеральними законами підлягає обов'язковому аудиту. Якщо ж організація самостійно вирішила проведенні аудиту бухгалтерської звітності, то висновок також може бути включено у складі бухгалтерської звітності.

Суб'єкти малого підприємництва, не зобов'язані проводити проведення аудиторської перевірки відповідно до законодавством РФ, представляють бухгалтерську звітність обсягом показників за групами статей бухгалтерського балансу і за статтям звіту прибутки і збитках (без додаткових розшифровок). Не у складі бухгалтерської звітності форми 3, 4, 5 і пояснювальну записку.

Суб'єкти малого підприємництва, зобов'язані проводити проведення аудиторської перевірки, уявити не можуть у складі бухгалтерської звітності форми 3, 4 і п'яти за відсутності даних.

Некомерційні організації уявити не можуть у складі бухгалтерської звітності форми 3, 4 і п'яти за відсутності відповідних даних. І рекомендується включати звіт про про цільове використання отриманих коштів (ф. № 6).

Громадські організації (об'єднання), які здійснюють підприємницьку діяльність й які мають, крім вибулого майна, оборотів з продажу товарів, робіт, послуг, у складі бухгалтерської звітності уявити не можуть форми 3, 4, 5 і пояснювальну записку [13,с.132-135].

Податкова звітність складається з затверджених податкових декларацій.

Податкова декларація є письмова заява платника податків отримані доходи і вироблених витратах, джерела доходів, податкові пільги іисчисленной сумі податку і (чи) інші дані, пов'язані з обчисленням і сплатою податку.

Податкова декларація представляється кожним платником податків в кожному податку, що підлягає сплаті таким платником податків, якщо інше не передбачено законодавством про податки і зборах [12,с.21].

Податкові органи немає права вимагати від платника податків включення до податкову декларацію відомостей, які пов'язані з обчисленням і сплатою податків.

Податкова звітність входять такі звіти:

• Декларація з податку прибуток

• Декларація з податку майно

• Декларація з податку додану вартість

• Декларація поЕдиному соціальному податку

• Декларація за внесками в ПФ РФ

• Декларація вФСС РФ

• Декларація з податку рекламу

• Відомості про карбованцевих рахунках

• Відомості про валютних рахунках

• Перелікдебеторов і кредиторів

Підприємства, перейшов спрощену систему оподаткування, здають замість перших 4 податкових декларацій "Декларацію поЕдиному податку при спрощену систему оподаткування". Решта податкові декларації здають у загальному порядку.

До складу податкової звітності можуть бути включені як декларації з певних податках, а й інші відомості. Так було в відповідність до п. 2 ст. 230 НК РФ податкові агенти у податковий орган за місцем свого обліку дані про доходи фізичних осіб цього податкового періоду й сумах нарахованих і утриманих у тому податковому періоді податків щорічно пізніше 1 квітня року, наступного за завершеним податковим періодом, формою, затвердженої МНС РФ.

За непредставлення цих вимог щодо податкового агента можуть бути санкції, передбачені ст. 126 НК РФ [11,с.15].


2. Порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності

2.1 Загальні правила складання бухгалтерської звітності

Під час упорядкування бухгалтерської звітності необхідно:

дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності (повнота, суттєвість, нейтральність), викладені уПБУ 4/99;

дотримуватися прийняту дисконтну політику відображення господарських операцій та оцінки майна України та зобов'язань, з порядку, встановленого законодавством;

забезпечити достовірне і повний надання інформації про майновому й фінансовому становищі організації та його і навіть про фінансові результати її діяльність;

дотримуватися, наскільки показник істотним і його нерозкриття стимулюватиме економічних рішень зацікавлених користувачів. Сума є істотною, якщо вона становить менше 5% до спільного підсумку даних за звітний рік;

забезпечити вимога нейтральності інформації, як елемента принципу надійності інформації; інформація бухгалтерської звітне має бути нейтральною, що перешкоджає її використанню у інтерес окремих груп користувачів з досягнення вигідних їм результатів;

включати у звітність показники діяльності філій, представництв та інших підрозділів, зокрема виділених деякі баланси;

виходити із даних уніфікованих форм первинної облікової документації синтетичного і аналітичного обліку;

забезпечити відповідність показників вступного і запровадження заключного балансу; у разі змін вступного балансу можна пояснити причини такої зміни;

підтверджувати виправлення помилок підписом уповноважених на осіб із зазначенням дати виправлення;

складати звітність російською й у валюті Російської Федерації;

підписувати звітність керівником й головним бухгалтером (бухгалтером) організації; якщо облік в організаціях складає договірних засадах спеціалізованої організацією чи фахівцем, то обов'язкова підпис особи, ведучого облік [18,с.410].

Зміст і форми бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках, інших звітів і додатків застосовуються послідовно від однієї звітний період до іншого. У бухгалтерської звітності дані про числовим показниками наводяться мінімум два роки — звітний і попередні звітному. При непорівнянності з цими за звітний період вони підлягають коригуванні з правил, встановлених нормативними актами. Дані, піддані коригуванні, обов'язково позначаються на пояснювальної записки разом із зазначенням причин, викликали цю коригування [16,с.149].

Під час розробки організацією самостійно форм бухгалтерської звітності з урахуванням зразків форм, які у додатку доПриказу про форми бухгалтерської звітності організацій, мають дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності (повнота, суттєвість, нейтральність тощо.), викладені у становищі по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації"ПБУ 4/99. У бухгалтерську звітність мають включатися показники, необхідних формування достовірного і сповненого ставлення до фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище.

У цьому слід пам'ятати, що окремі показники, які досить істотні у тому, щоб вимагалося їх окреме подання до бухгалтерському балансі і звіті прибутки і збитках, можуть бути досить суттєвими, щоб представлятися осторонь поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках.

Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може спричинити економічних рішень зацікавлених користувачів, прийняті з урахуванням звітної інформації. Рішення організацією питання, чи є цей показник істотним, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення. Організація може затвердити рішення, коли істотною визнається сума, ставлення якої зводилася до загальному підсумку відповідних даних за звітний 2005 рік становить щонайменше п'ять відсотків [4,с.1].

При формуванні бухгалтерської звітності мають бути виконані вимоги нормативно-правових актів по бухгалтерського обліку з розкриття у бухгалтерській звітності інформацію про змінах облікової політики, котрі справили чи здатних суттєво вплинути на фінансове становище, рух коштів чи фінансові результати діяльності організації, про операції в іноземній валюті, про матеріально-виробничих запасах, про основні засоби, про доходи та витратах організації, про наслідки подій після звітної дати, про наслідки умовних фактів господарську діяльність, і навіть з розкриття у бухгалтерській звітності тій чи іншій інформацію про активах, капіталі і резервах і зобов'язання організації. Таке розкриття можна організацією шляхом включення відповідних показників, таблиць, розшифровок у форми бухгалтерської звітності чи пояснювальну записку.

Організація може становити додаткову інформацію,сопутствующую бухгалтерської звітності, якщо виконавчий орган вважає її корисною для зацікавлених користувачів після ухвалення економічних рішень. У ньому розкриваються динаміка найважливіших економічних пріоритетів і фінансові показники діяльності організації за кілька років; плановане розвиток організації; гадані капітальні і довгострокові фінансові вкладення; політика щодо позикових коштів, управління ризиками; діяльність організації у області проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт; природоохоронні заходи; інша інформація [3, с. 3].

Організація може у Звіті прибутки і збитках (форма N 2) показники, наведені у розділі "Розшифровка окремих прибутків і збитків" зразка форми, представляти як розшифровок до відповідних статей звіту ("зокрема" чи "їх").

Окремі показники, включені в Додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5) відповідно до зразком форми, можуть представлятися як самостійних форм бухгалтерської звітності чи входитимуть у пояснювальну записку.

Якщо організація приймають рішення в представленої бухгалтерської звітності розкривати в кожному числовому показнику дані за двох років, то організацією забезпечується розробки, прийнятті та виготовленні бланків форм достатньо граф (рядків), необхідні такого розкриття [4, с.2].

Організація вправі ухвалити рішення про поданні бухгалтерської звітності за формами бухгалтерської звітності, наведеним у додатку доПриказу про форми бухгалтерської звітності, якщо показники, наведені у цих зразках форм, дозволяють вимог до бухгалтерської звітності, викладені у становищі по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації"ПБУ 4/99 та інших положеннях по бухгалтерського обліку.

Причому у разі відсутності в організації даних із відповідним активам, зобов'язанням, доходах, видатках, господарським операціям, показники (рядки, графи) якими передбачені в цьому зразках форм, ці показники (рядки, графи) в форми організації не включаються [4, с.2].

На формах бухгалтерської звітності, представленої організацією на відповідні адреси, обов'язково наявність наступних даних:

найменування складової частини бухгалтерської звітності;

вказівку звітної дати, за станом яку складена бухгалтерська звітність, чи звітний період, протягом якого складена бухгалтерська звітність ("на ____________ 200__ р.", "за ____________ 200__ р.");

організація (вказується повне найменування юридичної особи (відповідно до установчими документами, зареєстрованими у установленому порядку);

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) (вказується присвоєний податковим органом у порядку ідентифікаційний номер платника податків);

вид діяльності (вказується вид діяльності, який зізнається основним відповідно до вимогами тих нормативних документів, затверджуваних Державний комітет Російської Федерації за статистикою);

організаційно-правоваформа/форма власності (вказується організаційно-правова форма організації відповідно доКлассификатору організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (>ОКОПФ) і код власності поКлассификатору форм власності (>ОКФС);

одиниця виміру (вказується формат уявлення числових показників: тис. крб. - код поОКЕИ 384;

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація