Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками


Реферат Особливості обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Особливості обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками


1. Погашення заборгованості перед постачальником грошима

ТОВ «Вимпел» набуло в ЗАТ «Олімп» матеріали у сумі 25800 карбованців на тому числі 3936 ПДВ. Від постачальника було отримано рахунок-фактура. Матеріали оприбуткували. Кошти перераховані з розрахункового рахунки. Перевезення матеріалів здійснювалася сторонньої організацією.Счет-фактура 1200 карбованців на тому числі ПДВ 183 рублів перевезення акцептовано і оплачений.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Оприходовани матеріали 21864 10 60
2 >Учтен ПДВ, який підлягає сплаті постачальнику 3936 19 60
3 >Акцептован рахунок-фактура перевезення 1017 10 60, 76
4 >Учтен ПДВ, який підлягає сплаті 183 19 60, 76
5 Оплачено рахунок постачальника 25800 60 51
6 Прийнято до заліку ПДВ 3936 68 19
7 Оплачено рахунок перевезення 1200 60, 76 51
8 Прийнято до заліку ПДВ 183 68 19

2. Погашення заборгованості перед постачальником взаємозаліком

У 2005 року, ЗАТ «Олімп» продала ТОВ «Вимпел» партію товарів у сумі 123000 карбованців на тому числі 18763 рублів ПДВ з договору №1. Собівартість товарів – 115000. ЗАТ «Олімп» визначає виручку від продажу товарів з оподаткування «за відвантаженням».

Вже у лютому 2005 року, ЗАТ «Олімп» отримала від ТОВ «Вимпел» за договором №2 партію матеріалів. Вартість партії матеріалів 123000 карбованців на тому числі 18763 рублів ПДВ.

«Олімп» матеріали не оплатив. «Вимпел» товари не оплатив.

«Олімп» запропонував «>Вимпелу» зробити взаємозалік зустрічних однорідних вимог. Організації склали акт звіряння взаємних заборгованостей.

Операції ЗАТ «Олімп»

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Отражена прибуток від продажу товарів хороших і заборгованість «>Вимпела» за продані товари 123000 62 90-1
2 >Списана собівартість проданих товарів 115000 90-2 41
3 >Начислен ПДВ до сплати до бюджету 18763 90-3 68
4 Чи відбито збиток звітного місяці 10763 99 90-9
5 >Оприходовани які надійшли від «>Вимпела» матеріали 104237 10 60
6 >Учтен ПДВ, який підлягає сплаті постачальнику 18763 19 60
7 >Произведен залік зустрічних однорідних вимог 123000 60 62
8 Прийнято до заліку ПДВ 18763 68 19

3. Облік авансу, виданого постачальнику

ЗАТ «>Вега» перерахувало ТОВ «Вимпел» аванс у сумі 90000 рублів. Аванс перераховано має значення майбутньої поставки матеріалів у сумі 80000 карбованців на тому числі ПДВ – 12203 рублів. І виконання у сумі 10000 карбованців на тому числі ПДВ – 1525 рублів.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Перечислен аванс постачальнику 90000 60 «розрахунки з авансам виданими» 51
2 >Оприходовани що надійшли матеріали 67797 10 60
3 >Учтен ПДВ зоприходованним матеріалам 12203 19 60
4 >Учтена вартість виконаних робіт 8475 20 60
5 >Учтен ПДВ щодо виконаним роботам 1525 19 60
6 >Зачтен аванс 90000 60 60 «розрахунки з авансам виданими»

4. Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

1. Страхування майна

ТОВ «Юпітер»застраховало приміщення свого складу у разі пожежі. Сума страхове відшкодування в разі настання страхового випадку становить 450000 рублів.

У період дії договору страхування складі спалахнула пожежа, та приміщення складу постраждало. Страхова організація виплатила суму страхове відшкодування відповідно до договором повному обсязі.

Ремонт приміщення складу ТОВ «Юпітер» здійснювався самотужки. Вартість ремонту становила 265000 карбованців на тому числі: 65000 рублів – вартість матеріалів (зокрема ПДВ – 9915 рублів), 252000 рублів – видатки оплату праці працівників, зайнятих на ремонтні роботи (включаючи ЄСП).

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 Отримано сума страхове відшкодування 450000 51 76-1
2 >Приобретени матеріали для ремонтних робіт 55085 10 60
3 >Учтена сума ПДВ щодо придбаним матеріалам 9915 19 60
4 >Оплачени отримані матеріали 65000 60 51
5 Передані матеріали у виробництві 55085 20 10
6 >Начислена заробітна платня і ЄСП 252000 20 70, 69
7 Списано з допомогою страхове відшкодування витрати з ремонту складу 307085 76-1 20
8 >Списана з допомогою страхове відшкодування сума ПДВ щодо придбаним на ремонт матеріалам 9915 76-1 19
9 Перевищення суми страхове відшкодування над понесеними втратами (враховано у складі надзвичайних доходів) 142915 76-1 99

2. Розрахунки за претензіями

ТОВ «Сатурн» уклало договір з якимось ТОВ «Марс» про поставки матеріалів у сумі 65000 рублів (без ПДВ). Матеріали оплачені авансом. У процесі оприбуткування виявили, і що якість матеріалів відповідає установленим вимогам для. Організація виставила ТОВ «Марс» претензію суму 9000 рублів. Проте ТОВ «Марс» визнало претензію лише з суму 3000 рублів.Оставшаяся сума претензії не підлягала стягненню із якимось ТОВ «Марс», оскільки матеріали вартістю 6000 рублів втратили якість з вини покупця – ТОВ «Сатурн».

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Перечислен постачальнику аванс має значення майбутньої поставки матеріалів 65000 60 «розрахунки з авансам виданими» 51
2 >Отражена сума виставленої постачальнику претензії 9000 76-2 60 «розрахунки з авансам виданими»
3 >Оплачена визнана постачальником претензія 3000 51 76-2
4 >Учтена сума виставленої раніше постачальнику претензії, яка підлягає стягненню 6000 60 «розрахунки з авансам виданими» 76-2

5. Розрахунки з підзвітними особами

1. Придбання товарів підзвітними особами

Робітник ЗАТ «>Вега» отримав під звіт 7000 рублів на купівлю канцтоварів. Він купив в магазині канцтовари у сумі 400 рублів, здав складу, а залишок коштів повернув до каси.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Видани кошти під звіт 7000 71 50
2 >Оприходовани канцтовари виходячи з авансового звіту працівника 400 10 71
3 Прийнятий у касунеизрасходованний залишок підзвітних коштів 6800 50 71

2. Облік відрядних витрат

Робітник Кудрін направлений у відрядження з м. Ростов-на-Дону м. Москву терміном п'ять днів із 5 по 9 лютого включно у зв'язку з виробничої необхідністю. Сума авансу 6000 рублів з наступного розрахунку: проїзд у обидва кінці 1200 рублів (включаючи страхові платежі з державного обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті, плату користування постільними приладдям поїздом й плату послуг за попередній продаж квитків). Проживання у готелі – 1500 рублів (500руб.3 дня), добові – 1000 рублів (200руб.5 днів).

Фактичні витрати склали 3700 рублів.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Видан авансКудрину 6000 71 50
2 >Включен в господарські витрати проїзд (без ПДВ) 1017 26 71
3 Занесено в господарські витрати квартирні (без ПДВ) 1271 26 71
4 Занесено в господарські витрати добові 1000 26 71
5 ПДВ із проїзду і квартирних 412 19 71
6 Прийнято до заліку ПДВ 412 68 19
7 Прийнята до каси невитрачена Кудріним сума авансу (6000-3700) 2300 50 71

6. Розрахунки з персоналом по іншим операціям

1. Облік позики, виданого працівникові

Організація надала працівникові безвідсотковий позику у сумі 20000 рублів терміном на 50 місяців. За договором позики має значення погашення заборгованості від суми оплати праці працівника щомісяця утримується 400 рублів. Ставка рефінансування ЦБ РФ на дату видачі позикових коштів працівникові становить 23%.

Матеріальна вигода оподатковуєтьсяНДФЛ за ставкою 35% окремо решти доходів. При обчисленні податку податкові відрахування не застосовуються.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Видан позику працівникові організації 20000 73-1 50
2 Щомісяця протягом термін дії договору виробляються утримання з зарплати працівника має значення погашення суми 400 70 73-1
3 >УдержанНДФЛ з отриманої вигоди (20000 (>3/423%) :1250) = 14375 35%) 5031 70 68
4 >Начислен ЄСП з матеріальної користі 14375 26% 3738 91-2 69

2. Облік нестач

У результаті інвентаризації на ЗАТ «Актив» було виявлено недостача матеріалів на 7000 рублів. Через війну проведеного розслідування визнаний працівник організації. Робітник себе винним визнав і компенсувати збитки відмовився. «Актив» звернувся з позовом у суд. Суд вважав позов необгрунтованим.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 Виявлено факт недостачі матеріалів 7000 94 10
2 Сума недостачі віднесена на винну особу 7000 73-2 94
3 Сума недостачі списана з винної особи після відмови судом 7000 94 73-2
4 Сума недостачі віднесена на збитки 7000 91-2 94

7. Розрахунки з покупцями і замовниками

1. Погашення заборгованості покупцем

ТОВ «Старт» реалізував ВАТ «>Гейзер» продукцію у сумі 32000 рублів, собівартість продукції 34000 рублів. ВАТ «>Гейзер» продукцію оплатив.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 >Отражена заборгованість покупця за відвантажену продукцію 32000 62 90-1
2 >Списана собівартість відвантаженої продукції 34000 90-2 43
3 >Начислен ПДВ до сплати до бюджету 5760 90-3 68
4 Надійшли засоби від покупця як оплата заборгованості 32000 50, 51,52 62
5 Визначено фінансовий результат від продажу (збиток) 2000 99 90-9

2. Облік авансу, одержану покупця

ЗАТ «Олімп» отримала від ТОВ «Сатурн» аванс у сумі 34000 рублів. Аванс він у рахунок майбутньої поставки товарів, оподатковуваних ПДВ за ставкою 18%.

Зміст господарської операції Сума >Дебет Кредит
1 Отримано аванс на розрахунковий рахунок 34000 51 62 «розрахунки з авансам отриманим»
2 >Начислен ПДВ із отриманого авансу 6120 62 «розрахунки з авансам отриманим» 68
3 >Отражена прибуток від продажу товарів 34000 62 90-1
4 Поновлено ПДВ, нарахований з авансу 6120 68 62 «розрахунки з авансам отриманим»
5 >Зачтен аванс, раніше отриманий покупця 34000 62 «розрахунки з авансам отриманим» 62
6 >Начислен ПДВ до сплати до бюджету 6120 90-3 68

Схожі реферати:

Навігація