Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості обліку товарних операцій


Реферат Особливості обліку товарних операцій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ І НАУЦІ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

>КАФЕДРА "Економіка і управління"

Курсова робота з предмета "Бухгалтерський облік" на задану тему:

ОСОБЛИВОСТІУЧЕТАТОВАРНЫХ ОПЕРАЦІЙ

Виконала:

Перевірила:

Волгоград 2007


Зміст

Запровадження

Розділ 1. Теоретична частина

1. Поняття товарів хороших і їх класифікація

2. Оцінка обліку товарів

3. Особливості обліку товарів у роздрібній торгівлі

4. Облік товарних втрат

5. Облік продажу товарів

Розділ 2. Практична частина

1. Завдання

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

До сфери торгівлі залучено майже всі її або у ролі продавців, або у ролі покупців.

Торгівля є вид підприємницької діяльності, направлений замінити задоволення купівельного попиту шляхом реалізації товарів споживчого призначення надання послуг громадського (масового) харчування.

Залежно від виду продажу товарів різниться:

Оптова торгівля здійснює продаж товарів, продукції підприємствам, установам, постачальницько-збутовим, посередницьким та інших організаціям задля її подальшого їх використання їх у виробництві або заради використання їх у підприємницької діяльності чи інших цілях, які пов'язані з особистим споживанням.

Роздрібна торгівля - продаж споживчих товарів для споживання чи використання їх у особистих цілях населення.

З приведених вище визначень видно, що єдиний критерій, що дозволяє відрізнити роздрібну торгівлю оптової, є мета використання набутого покупцем товару.

Основними господарськими процесами торгувати є придбання товарів, доставка, зберігання товарів хороших і їх подальша реалізація.

Відповідно до цим одну з основних завдань бухгалтерського обліку товарних операцій полягає у правильної організації обліку, що дозволяє своєчасно одержувати інформацію про перебіг надходження товарів, про виконання договірних зобов'язань постачальниками і одержувачами продукції, про стан товарних запасів, про перебіг відвантаження та її реалізації цінностей й контролю право їх збереженням.

Мета цієї роботи - вивчити теоретичні основи обліку товарів хороших і контролю над їх схоронністю на підприємствах.


Розділ 1. Теоретична частина

1. Поняття товарів хороших і їх класифікація

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" (>ПБУ 5/01) товари - це частина матеріально-виробничих запасів організації, придбана або отриманий з інших юридичних і фізичних осіб і призначена на продаж чи перепродажу без додаткової обробки.

У цьому, визначенні можна назвати чотири складових:

Власне поняття "товар"

З загальноекономічної погляду товаром виступає будь-який предмет обміну. Це може бути матеріальні (речові) цінності, роботи, послуги, нематеріальні активи, тобто. усе, що у процесі економічного обороту обмінюється за власний кошт або на інші цінності.

>Материально-производственние запаси.

Відповідно до п.2ПБУ 5/01 "Облік матеріально-виробничих запасів" підматериально-производственними запасами організації розуміються такі активи: використовувані як, матеріалів тощо. під час виробництва продукції, настановленим продажу (виконання, надання послуг); цінності, куплені для продажу; використовувані для управлінських потреб організації.

Придбання чи одержання інших юридичних і фізичних осіб.

Зазвичай, товари купуються організацією у юридичних та (чи) фізичних осіб за плату. Юридичною підставою таких фактів господарському житті виступає договір купівлі-продажу чи міни. Крім цього підставою придбати товари може бути як договори купівлі-продажу і міни. Організація може мати простий товари та ролі внеску до статутний капітал, стати їх власником безоплатно (виходячи з договору дарування).

Продаж чи перепродаж без додаткової обробки.

Наступна продаж - те, навіщо й купуються товари. Набуті товари продаються чи організаціям для наступної перепродажу, чи населенню безпосередньо для споживання.

У першому випадку говорять про оптову торгівлю чи оптових продажах. Юридичною оформленням оптової продажу товарів служить договір поставки. Відповідно дост.506 ДК РФ за договором постачанняпоставщик-продавец, здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені чи закуповувані їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності чи інших цілях, які пов'язані з особистим, сімейним, домашнім й іншим подібним використанням.

У другий випадок має місце роздрібна продаж товарів, у процесі якого ви берете участь щоразу, коли приходьте на купівлю. Юридичною підставою продажу товарів у роздріб служить договір роздрібної купівлі-продажу. Відповідно до п.1ст.492 ДК РФ за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, здійснює підприємницьку діяльність із продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцю товар, готовий до особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не що з підприємницької діяльності.

Існують такі види класифікації товарів:

Класифікація товарів юридичних ознаками:

Ця класифікація має значення для бухгалтерського обліку остільки, оскільки правила обліку товарів ставляться залежить від юридичного змісту фактів господарському житті.

1.1 за обсягом прав на товари:

1.1.1 товари, належать організації на праві власності

1.1.2 товари, не належать організації на праві

власності

Відповідно до п.2 ст.8 Закону РФ "Про бухгалтерський облік" майно, що є власністю організації, враховується окремо від майна інших юридичних, яке перебувало в цієї організації. Звідси одні товари, що перебувають у підприємстві, б'ють по його балансі, інші - на забалансових рахунках. З одного боку, впливає те що, буде ні організація платити з цих товарів податку майно (їм оподатковуються тільки власні цінності). З іншого боку, капіталізація витрат на товари на рахунку балансу чи, навпаки, виняток їх із балансу організації істотно можуть поліпшити такі показники її фінансового становища, як платоспроможність, рентабельність.

1.2 країною походження товарів

1.2.1 вітчизняні (російські) товари

1.2.2 імпортні товари

Ця класифікація насамперед має значення з позицій митного законодавства. Якщо товар імпортний, то, при його ввезенні до Росії треба платити мита.

Класифікація товарів у залежність від галузі торгівлі, у якій на макроекономічному рівні обертаються товари:

2.1 товари, які звертаються в оптову торгівлю

2.2 товари, які звертаються у торгівлі

Третя класифікація поділяє товари:

3.1 по матеріально відповідальних осіб

Для належної організації бухгалтерського обліку товарних операцій необхідна організація обліку в кожному матеріально відповідальної особи (бригаді). Необхідний постійний облік руху товарів (їх приходу і витрати) у межах матеріально відповідальних осіб, щоб матимуть можливість кожну дату перевірити, забезпечується ними схоронність товарів. Ця перевірка здійснюється шляхом проведення інвентаризації, виходячи з якої виявляються фактичні залишки товарів,сопоставляемие з дисконтними залишками виявлення нестач чи надлишків.

3.2 на місця зберігання

У однієї й тієї ж матеріально відповідального особи товари можуть зберігатися різними складах, тому необхідний їх роздільний аналітичного обліку. Це дозволяє регулювати товарні потоки у межах складів.

Наступна класифікація ділить товари на:

4.1 продовольчі

4.2 непродовольчі

Ця класифікація дуже важливий для формування схем зберігання товарів хороших і організації товароруху. Продовольчі товари більшою мірою, ніж непродовольчі, піддаються псування і втрати ними корисних властивостей.

2. Оцінка обліку товарів

Для узагальнення інформації про наявність і рух товарів організаціями, здійснюють торгову діяльність, використовується активний рахунок 41 "Товари". У цьому рахунку організації торгівлі враховують також покупну тару і тару власного виготовлення (крім інвентарній тари, використовуваної для виробничих чи господарських потреб іучитиваемой на рахунку 01 "Основні кошти" чи рахунку 10 "Матеріали").

До рахунку 41 "Товари" можуть бути відкриті субрахунка:

1 "Товари на яких складах" - для обліку наявності і рух товарних запасів, що є на оптових і розподільних базах, складах, в комор організацій комунального харчування, овочесховищах тощо.;

>2"Товари у торгівлі" - для обліку наявності і рух товарів, що у організаціях роздрібної торгівлі (магазинах, наметах, кіосках тощо.), соціальній та буфетах підприємств комунального харчування. У цьомусубсчете зазначені організації враховують наявність і рух скляній посуду (банок, пляшок та інших.);

3 "Тара під товаром і порожня" - для обліку наявності і рух тари під товарами і пустої тари (крім скляній посуду в організаціях роздрібної торгівлі, і комунального харчування);

4 ">Покупние вироби" - для обліку наявності і рух товарів організаціями, здійснюють промислову і іншу виробничу діяльність.

Облік товарів у торгових організаціях ввозяться відповідно до вимогПБУ 5/01 та інші нормативними документами, регулюючими ведення бухгалтерського обліку.

Одержання товарів - від постачальників оформляється по-різному. Проте основними супровідними документами, які підтверджують надходження товарів, є рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості.

У обліку необхідно розрізняти товари: придбані за плату, отримані безоплатно, внесені до ролі внеску до статутний капітал.

Відповідно до Законом "Про бухгалтерський облік", за яким оцінка майна, набутого за плату, здійснюється шляхом підсумовування фактично згаданих витрат па купівлю, товари в організаціях, зайнятих торгової діяльністю, позначаються на бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання.

Остання складається від ціни товарів, що завжди капіталізується, і транспортних витрат, які можуть опинитися частково капіталізуватися або капіталізуватися зовсім. Відповідно доп.13ПБУ 5/01 організація, що здійснює торгову діяльність, може витрати з заготівлі і доставці товарів до центральних складів (баз), понесені досі їх передачі у продаж, включати до складу витрат звернення (витрат продаж), тобто. не капіталізувати їх за статті "Товари". Таке правило пояснюється лише тим, що облік "повної собівартості одиниці товарів" не уражає торгівлі, бо що більше асортимент товарів хороших і товарообіг, то складніше і непотрібніша стає процедура розподілу транспортних та інших непрямих витрат купівля товарів між конкретними їх одиницями.

Традиційно основою оцінки товарів, демонстрованою на рахунку 41 "Товари", виступає ціна їх придбання в постачальників. І все-таки інші витрати, пов'язані після придбання товарів, і транспортні витрати, враховуються і списуються в зменшення фінансового результату від продажу товарів, тобто.декапитализируются пропорційно вартості товарів, проданих протягом звітний період. Можливість застосування такий методики зберігаєтьсяПБУ 5/01.

Для відображення таких витрат передбачається спеціальний рахунок 44 "Витрати продаж". По дебету цього рахунки накопичуються суми витрат, що з завезенням товарів. Ці суми після закінчення звітний період в цілому або частково списуються в дебет рахунки 90 "Продажі". При частковому списання підлягають розподілу витрати між проданими товарами та його залишком наприкінці кожного місяці.

Сума списаних в зменшення фінансового результату витрат звернення визначається за такою формулою:

, де

 - витрати звернення, які стосуються реалізованою товарам;

 - сума витрат звернення початку місяця - і транспортних витрат;

 - залишок товарів наприкінці місяці (звісно, сальдо рахунки 41 "Товари");

 - середній відсоток витрат звернення у період розрахунку, який становить за такою формулою:

, де

 - сума транспортних витрат, що припадають ні залишок товарів початку періоду (початкова сальдо) рахунки 44 "Витрати продаж";

 - транспортні витрати на завезення товарів у період розрахунку (сума визначається підставі даних аналітичного обліку до рахунку 44 "Витрати продаж");

 - вартість реалізованих у період товарів у цінах придбання (сума записів по дебету рахунки 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів" в кореспонденції з рахунком 41 "Товари").

Якщо транспортні витрати організації не капіталізуються, а б'ють по рахунку 44 "Витрати продаж", то облік їх придбання буде наступний:

>Дтсч.41Ктсч.60 - відбивається придбання товарів - ціна придбання без ПДВ;

>Дтсч. 19Ктсч 60 - відбивається ПДВ, належить до ціні постачальника, - сума ПДВ, збільшила зобов'язання перед постачальником;

>Дтсч.44Ктсч.76 - відбивається сума транспортних витрат;

>Дтсч. 19Ктсч.76 - відбивається сума ПДВ, ставиться до транспортним видатках.

У розглянутий разі схема декапіталізацію витрат за придбання товарів буде такою:

>Дтсч.90Ктсч.41 -декапитализируемая вартість проданих товарів;

>Дтсч.90Ктсч.44 -декапитализируются суми транспортних витрат, які стосуються вартості проданих товарів.

Разом про теПБУ 5/01, вказує тільки змога організації віднесення транспортних витрат за завезення товарів до недоліків звернення (рахунок 44 "Витрати продаж"), залишає за організацією вибір: відносити витрати на завезення товарів на витрати звернення чи відбивати їх у рахунку 41 "Товари". Отже, нині організація, провідна облік товарів по покупним цінами, може встановити наказі про облікову політику одне із двох варіантів: або традиційно враховувати товари за цінами придбання в постачальників без ПДВ із відображенням усіх інших витрат, що з купівлею товарів, як витрат звернення, або вести облік товарів у сумах фактичні витрати з їхньої придбання.

У разі тоді як облікову політику фірми вибирається методика обліку придбати товари за плату, коли у суму фактичні витрати з їхньої придбання включатимуть і транспортні витрати, з метоюкалькулирования облікової вартості товарів можна використовувати рахунок 15 ">Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей".

Витрати придбання товарів у такому разі капіталізуватися так:

>Дтсч.15Ктсч.60 - відбивається придбання товарів - ціна придбання без ПДВ;

>Дтсч. 19Ктсч.60 - відбивається ПДВ, належить до ціні постачальника, - сума ПДВ, збільшила зобов'язання перед постачальником;

>Дтсч.15Ктсч.76 - відбивається збільшеннякапитализируемих за 57-ю статтею "Товари" балансу витрат за суму транспортних витрат - сума заборгованості перед транспортної організацією без ПДВ;

>Дтсч. 19Ктсч.76 - відбивається сума ПДВ, ставиться до транспортним видатках;

>Дтсч.41Ктсч.15 - >приходуются товари - сума фактичні витрати купівля товарів, скалькульована від ціни постачальника і витрат за транспортуванні.

За договором міни кожна зі сторін зобов'язується передати у власність з іншого боку один товар за інший.

З юридичної погляду ціною мінової угоди кожної зі сторін виступає товар, належний для отримання від контрагента. Звідси випливає, що зобов'язання в договору міни носятьнеденежний характер. Завданням бухгалтера під час обліку мінової угоди є відбиток фактів припинення права власності на передане майно і оприбуткування одержуваних за договором цінностей.

Для відображення обміну товарів у бухгалтерський облік необхідно визначити: яку хвилину вважати моментом виконання договору; чи варто відбивати в обліку зобов'язання, які з договору міни, і, якщо так, то який оцінці; момент переходу права власності наобмениваемое майно; суму оцінкиприходуемих цінностей.

Сучасне вітчизняне законодавство у сфері бухгалтерського обліку, орієнтоване на міжнародні стандарти фінансової звітності, розглядає міну з економічних позицій як угоду купівлі-продажу, вчинення якої призів будуть по фінансового результату (прибутку чи збитки). Фактично це означає, що, набуваючи будь-які активи за договором міни, ми повинні прибуткувати їх у цінах, які ми звичайно купуємо чи можемо придбати ці коштовності над ринком. Різниця між сумою облікової вартості переданих обмін цінностей (собівартістю робіт, послуг) і витрат за договору з одного сторони, і сумою оцінки отриманих за бартером активів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація