Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Оформлення інвестиційних бухгалтерських рішень (на прикладі ЗАТ "Новоясенское" староминська району Краснодарського краю)


Реферат Оформлення інвестиційних бухгалтерських рішень (на прикладі ЗАТ "Новоясенское" староминська району Краснодарського краю)

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДИЧЕСКИЕ ПІДХОДИ

      ДоАНАЛИЗУ І ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

      УУПРАВЛЕНЧЕСКОМБУХГАЛТЕРСКОМ ОБЛІК

      1.1. Зміст і сутність інвестиційних прийняття рішень та їх

              місце у управлінському бухгалтерський облік

      1.2.Бухгалтерское забезпечення інвестиційних рішень

      1.3. Оформлення інвестиційних бухгалтерських рішень

              як бізнес-планів

      1.4. Резюме бізнес-плану інвестиційного проекту

              для ЗАТ ">Новоясенское"

2. ЕКСПЕРТИЗА ПРАВОВОЇФОРМЫ,СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

      І РЕЗУЛЬТАТІВПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ

      ДІЯЛЬНОСТІИНВЕСТИРУЕМОГОПРЕДПРИЯТИЯ

      2.1.Организационно-правовая форма, коротка історія та

              засновники підприємства

      2.2. Види та обсяги діяльності ЗАТ ">Новоясенское"

      2.3. Обгрунтування доцільності переорієнтації

              ЗАТ ">Новоясенское" двома- триразове збільшення

              виробництва товарного молока

3. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ВАРТІСТЬ

      ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУМОДЕРНИЗАЦИИ

     МОЛОЧНОГОСКОТОВОДСТВА У ЗАТ ">НОВОЯСЕНСКОЕ"

      3.1. Сутність і змістом проекту

      3.2. Вартість проекту

4. ОЦІНКА І АНАЛІЗСРОКОВОКУПАЕМОСТИ

      ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУМОДЕРНИЗАЦИИ

     МОЛОЧНОЙФЕРМЫ У ЗАТ ">НОВОЯСЕНСКОЕ"

      4.1. Визначення гаданих витрат і доходів

              від освоєння інвестиційного проекту

      4.2. Розрахунок прибутків і рентабельності витратмодернизируемой

              молочної ферми ЗАТ ">Новоясенское"      

      4.3. Розрахунок термінів окупності інвестиційного проекту

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

За сучасних умов велике важить робота з упровадження у діяльність сільськогосподарських підприємств методів бухгалтерського управлінського обліку. Дане напрям, на відміну фінансового і податкового обліку, офіційними документами не регламентується. Понад те, питання, вводити або вводити управлінський облік, вирішують менеджери господарств. Невипадково у сільське господарство, а й у більш успішних галузях економіки Росії, управлінський облік доки застосовують, і якщо застосовують, то урізаному вигляді.

Зазначена ситуація призводить до темпів зростання питомих витрат, випереджаючим темпи інфляції. Це погіршує прибутковість і рентабельність господарств, призводить до брак коштів для інвестицій. Тим більше що без них один господарюючий суб'єкт може бути певний майбутньому. Щоб нарощувати обсяги конкурентоспроможної товарної продукції, необхідно впроваджувати інноваційні технології. Тому добре налагодженого управлінського бухгалтерського обліку жодна господарство, котре розраховує на успіх у ринкових умов, обійтися зможе.

У зв'язку з викладеним мета дипломної роботи полягало у розробці однієї з актуальних напрямів управлінського обліку - аналізу і вжиття інвестиційного рішення, реалізація що його конкретному сільськогосподарському підприємстві має забезпечити виробничі і комерційні умови підвищення його економічну ефективність і більше стійкого економічного зростання.

У цьому дипломна робота виконано як комплексна що складається з двох частин. Загальне назва в обох частин збігається: "Аналіз і прийняття довгострокові інвестиційні рішень". Проте перша частина, представлена у цій роботі, присвячена розробці бізнес-плану інвестиційного проекту. В другій частині, підготовленоїМ.И.Ирха, представлені методику та результати оцінки ефективності інвестиційного проекту. У обох частинах розглянуті матеріали ЗАТ ">Новоясенское"Староминского району Краснодарського краю.

Досягнення поставленої мети у роботі було вирішено такі основні завдання:

· здійснено пошук і освоєння обстеження підприємства, з прикладу якого доцільно розробити відповідне інвестиційне рішення. Таким господарством таки стала ЗАТ ">Новоясенское"Староминского району Краснодарського краю;

· виконано експертиза правової форми, форми власності, проаналізовано організаційну структуру підприємства, обраного як об'єкт вивчення;

· виявлено динаміка майнового стану обстеженого підприємства, результатів його фінансово-господарську діяльність;

· узагальнено досвід бухгалтерії ЗАТ ">Новоясенское" у створенні обліку операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю;

· обгрунтовані основні тези інвестиційного проекту нової молочної ферми, створення якої, як засвідчило аналіз, має забезпечити підприємству суттєві переваги;

· розроблено основи бізнес-плану інвестиційного проекту створення нова форма на 500 корів;

· розрахована прогнозна калькуляція собівартості молока новому фермі, її прибутковість і рентабельність;

· оцінені терміни окупності запропонованого інвестиційного рішення з урахуванням ймовірних виробничих та комерційних ризиків.

За виконання праці були використані методи вивчення економічних явищ і процесів, апробовані у науці й практиці: аналізу та синтезу, порівнянь, індексний, статистичний та інших.

Під час збирання і методи обробки вихідної інформації була вивчена наукова, навчальна і спеціальна література на тему роботи,обобщено зміст офіційних і нормативно-правових документів, що регламентують бухгалтерський облік сільському господарстві, насамперед у його інвестиційної сфері. Велике місце у використаної інформації зайняли бухгалтерські документи обстеженого підприємства за 2003, 2004 і 2005 роки.


1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДИЧЕСКИЕ ПІДХОДИ
ДоАНАЛИЗУ І ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ УУПРАВЛЕНЧЕСКОМБУХГАЛТЕРСКОМ ОБЛІК

 

1.1. Зміст і сутність інвестиційних рішень
та його місце у управлінському бухгалтерський облік

 

Інвестиції - це довгострокові вкладення коштів (капіталу) для одержання доходу (прибутку). До таких вкладенням належать витрати створення, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів, і навіть на пов'язані з цим зміни оборотних активів [26, 34, 37]. Інвестиції вкладаються у об'єкти підприємницької діяльності, у яких, зазвичай, виникає додатковий прибуток.

Інвестиційні бухгалтерські рішення від інших управлінські рішення. Їх особливий характер визначається трьома основними ознаками:

1) після вкладення ресурсів у капітальні активи (>учеличения сальдо по рядку 190 форми № 1) відповідні кошти підприємства виявляються пов'язаними. Вони можуть швидко повернутися підприємству прибутково. Великі суми відволікаються (>иммобилизуются) з поточного кругообігу капіталу більш більш-менш термін;

2) здійснені інвестиції мають приносити прибуток протягом усього терміну експлуатації новоствореного майна. У цьому інвестор розраховує ж на таку норму прибутку (ставлення прибутку до інвестицій), яка можна з аналогічним показником, потенційно можливим при вкладанні даних засобів у альтернативні сфери докладання капіталу;

3) наприкінці періоду експлуатації нові кошти (рядок 120 форми № 1) може мати деяку ліквідаційну вартість або можуть її мати.

Витрати коштів розширеннявнеоборотних активів від витрат сировини, матеріали, зарплатню та інших поточних витрат з двом основним причин:

1) поточні видатки покриваються з виручки від при щодо постійному обороті коштів, не який передбачає тривалих перерв у його процесі;

2) інвестиції набувають форми основних засобів, які приносять підприємству дохід у протягом тривалого, у зв'язку з ніж повне відшкодування інвестиційних витрат вимагає тривалих термінів здійснення повного виробничого циклу обороту інвестицій.

Відзначені ознаки означають, що інвестиційні бухгалтерські рішення носять стратегічний характер. В багатьох випадках вони визначають майбутні поточні витрати підприємства на оплату праці, ремонт устаткування, енергію та ін. У цьому інвестиційні рішення пов'язані з невизначеністю і ризиком, що потребує додаткового аналізу ефективності відповідних витрат (аналізу ризиків). Для мінімізації невизначеності та ризику інвестиційні рішення мають містити вже добре підготовленому інформаційної бухгалтерської базі. У зв'язку з цим у управлінському обліку бухгалтерське забезпечення інвестиційних рішень посідає чільне місце.

1.2.Бухгалтерское забезпечення інвестиційних рішень

 

Аналіз і прийняття інвестиційних рішень повинні спиратися на бухгалтерську документацію. Вона відбиває наявність і рух майна господарюючого суб'єкту, джерела формування активів підприємства. У цьому з допомогою обробки бухгалтерської інформації можна оцінити ефективність витрат, які несуть підприємство для й наступного продажу продукції. Натомість, це дозволить виявити доцільність нових інвестиційних витрат для відновлення і матеріально-технічної бази.

При аналізі та прийнятті інвестиційних рішень необхідно використовувати всю сукупність бухгалтерської інформації. Передусім, потрібний детальний вивчення типовий та спеціалізованої бухгалтерської звітності протягом року і кілька попередніх років. І тут можна виявити тенденції розвитку підприємства, зокрема і за здійсненні інвестицій.

Типова бухгалтерська звітність складається усіма комерційними підприємствами країни. Вона містить у собі бухгалтерський баланс (форма № 1 поОКУД), звіт прибутки і збитках (форма № 2), звіт про зміни капіталу (форма № 3), звіт про рух коштів (форма № 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), що містить розшифровку всіх основних показників бухгалтерського балансу і за інших звітів. З іншого боку, у складі типовий бухгалтерської звітності входить звіт про про цільове використання отриманих коштів цільового фінансування (форма № 6).Элементами річний бухгалтерської звітності є аудиторський висновок, що підтверджує достовірність основних форм бухгалтерської звітності, і пояснювальну записку, розкриває особливості облікової політики підприємства у звітному року.

Перелічені форми типовий бухгалтерської звітності підприємств мають більше значення для аналізу і вжиття інвестиційних рішень. Проте стосовно інвестиціям сільському господарстві необхідно використовувати також спеціалізовані форми бухгалтерської звітності,составляемой підприємствами АПК за вказівкоюМСХ РФ, узгодженим із тоді Міністерство фінансів РФ. У 2003-2005 рр. сільськогосподарські організації були зобов'язані представляти до районних керівні органи галуззю і органиРосстата форми звітності, вказаних у таблиці 1 [13, 1`5, 16].

Зтабл.10 видно, що у аналізований період сільськогосподарські підприємства, крім типовий встановленої всім суб'єктів господарювання - юридичних, становили 8 форм спеціалізованої річний бухгалтерської звітності. Це такі форми: №5-АПК "Звіт про кількість і оподаткуванням заробітної плати працівників"; №7-АПК "Звіт про реалізацію

Таблиця 1 - Склад й стисла характеристика спеціалізованих
форм річний бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств


>п/п

Номер форми
поОКУД

Найменування
звітної форми

Кількість Наявність додатків

рядків
(кодів)

граф
1. >5-АПК Звіт про кількість і збільшення заробітної плати працівників 22 3 +
2. >7-АПК Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції 74 3 -
3. >9-АПК Звіт про виробництві й собівартості продукції рослинництва 29 17 7 додатків
4. >10-АПК Звіт про кошти цільового фінансування 57 10 -
5. >13-АПК Звіт про виробництві й собівартості продукції тваринництва 31 15 3 докладання
6. >15-АПК Звіт про наявність тварин 37 7 +
7. >16-АПК Баланс продукції 31 21 -
8. >17-АПК Звіт про сільськогосподарської техніки та енергетику 29 10 +
Разом: 310 86 26660

сільськогосподарської продукції"; №№9-АПК і13-АПК - звіти про виробництві й собівартості відповідно продукції рослинництва і тваринництва; №10-АПК - звіт про набуття і витрачання коштів цільового фінансування інвестиційних та тих заходів (насамперед з бюджетних джерел); №15-АПК - звіт про наявність тварин початку і поклала край року; №16-АПК - баланс всіх основних видів продукції, виробленої і витраченої підприємством за напрямами з урахуванням залишків початку і поклала край року (в натуральному вимірі); №17-АПК - звіт про наявність основних видів сільськогосподарської техніки початку і поклала край року з урахуванням її надходження, і вибуття упродовж такого року (в натуральному вимірі). Але тут, у вигляді №17-АПК, наводяться аналогічні дані про наявність енергетичних потужностей (в кінських силах), вступі і витраті електроенергії (вкВт-часах) із її витрати на виробничі потреби.

Наведені форми звітності можна охарактеризувати як містять велику економічну інформацію про виробничу краще й фінансово-комерційної діяльності підприємства. Загальна кількість рядків (кодів) в формах одно 310. Щоправда, у конкретних підприємствах чимала частина їх (майже половину і більше) немає числових показників, із них проставлені прочерки. Вони свідчать, що така чи інша продукція відповідним підприємством не здійснювалася. Відсутність показника (прочерк) не можна, проте, оцінювати як відсутність інформації.Прочерки у рядках дозволяють зрозуміти виробничу спеціалізацію також інші важливі аспекти діяльності господарства.

З кожної рядку перелічених форм показники заповнюються мінімально у трьох графах, а максимально - в 21. Якщо перемножити кількість рядків (кодів) кількості граф, побачимо, що це спільне кількість показників, які у звітних формах, перевищує 26 тисяч. Навіть з урахуванням те, що чимала їхня частка позначена прочерком, інформація, яку має аналітик до ухвалення з оцінкою інвестиційних рішень, має бути визнана як багата і різнобічна.

Проте для конкретних ситуацій поміщених у річний бухгалтерської звітності показників може досить до ухвалення обгрунтованих інвестиційних рішень. У формах звітності поміщають підсумкові показники, чимало з яких отримані як наслідок протилежно спрямованих процесів. Наприклад, прибуток є наслідком надходження доходів (виручки від продажу продукції) і вирахування витрат (собівартості реалізованої продукції). Тому особи, приймаючі інвестиційні рішення, часто змушені як до підсумковій (звітної) бухгалтерської інформації, до її поточним показниками,накапливаемим в журналах-ордерах, інших регістрах, зокрема як роздруківок рішення комп'ютерних програм (1С: Бухгалтерія чи інших).

Важливе значення в інвестиційному аналізі мають показники, витягнуті з форм бухгалтерського обліку поточних витрат на виробництво. При журнально-ордерною системі рахівництва відповідні бухгалтерські операції відбито у помісячно який складається журналі-ордері № 10. У цьому вся регістрі, зокрема, поміщають бухгалтерські проводки, показане таблиці 2 [9, 31, 32].

Таблиця 2 - Бухгалтерські записи з обліку витрат за виробництво
продукції, використовувані в інвестиційному аналізі (з прикладу

ЗАТ ">Новоясенское")

Зміст операції >Документ-основание для записи >Корреспондирующие рахунки

Суми,
>тис.руб.

дебет кредит
1. Нарахування амортизації по основних засобів тваринництва Розрахунок 20-2 02 176
2. Витрата кормів: >Лимитно-забор-ние карти,требования-наклад-ние
власного виробництва 20-2 10-7-1 4084
покупних 20-2 10-7-2 297
3. Витрата засобів захисту тварин І це 20-2 10-2-2 125
4. Витрата нафтопродуктів І це 20-2 10-4 389
5. Витрата запасними частинами І це 20-2 10-6 211
6. Витрата підстилки І це 20-2 10-9 192
7. Витрата будматеріалів І це 20-2 10-10 2681
8. Витрата інвентарю і місцевих господарських приладь І це 20-2 10-11 173
9. Витрата електроенергії Акт 20-2 60 466
10. Віднесення вартості робіт і рівнем послуг допоміжних виробництв Акти про виконаних й положення прийнятих роботах 20-2 23 157
11. Віддзеркалення вартості падежу тварин Акт ветеринарної служби 20-2 94 214
12. Нарахування оплати праці персоналу Табель, наряди, акти 20-2 70 1165
13. Нарахування ЄСП на оплату праці Розрахунок 20-2 69 255

Примітка. Таблиця складена з урахуванням даних журналу-ордера 10/2 "Тваринництво" за 2005 р. У господарстві, відповідно до його облікової політикою, у робочому плані рахунків по дебету рахунки 20-2 відбивають витрати тваринництва: за кредитами субрахунка 10-7-1 списує видатки корми власного виробництва, 10-7-2 - куплені

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація