Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Оформлення конструкторської документації


Реферат Оформлення конструкторської документації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ДОНГТУ

Кафедра ММК і ЛМ

Контрольна робота

за курсом

«Оформлення конструкторської документації »

Алчевськ 2010


План роботи:

1. Види конструкторських документів

2. Вимоги побудувати, змісту і викладу технічних умов на: ремонт


1. Види конструкторських документів

Єдина система конструкторської документації це комплекс державні стандарти, які визначають взаємозалежні правил і положення з порядку розробки, оформлення та звернення конструкторської документації, розроблюваної і застосовуваної організаціями та підприємствами.

Основне призначення стандартівЕСКД полягає у встановленні в організаціях і підприємствах єдиних правил виконання, оформлення та звернення конструкторської документації, які забезпечують:

– можливість взаємообміну конструкторськими документами між організаціями та підприємствами і їх переоформлення;

– стабілізацію комплектності, яка виключає дублювання й розробку не необхідних виробництву документів;

– можливість розширення уніфікації при конструкторської розробці проектів промислових виробів;

– спрощення форм конструкторських документів і майже графічних зображень, знижують трудомісткість проектно-конструкторських розробок промислових виробів;

– механізацію і автоматизацію обробки технічних документів і майже котра міститься у яких інформації;

– поліпшення умов технічної підготовки виробництва;

– поліпшення умов експлуатації промислових виробів,

оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження чинного виробництва.

У ГОСТі 2.102-68 «Види і комплектність конструкторських документів» приведено номенклатура конструкторської документації залежно від стадій її розробки, куди входять креслення: деталей, складальних одиниць, загального виду, монтажний. Креслення схем:кинематической і електричної; специфікація, відомість специфікацій, технічні пропозиції, пояснювальну записку, технічні умови, патентний формуляр, документи експлуатаційні, карта технічного рівня життя та сертифікат якості продукції. До основним конструкторським документам ставляться: для деталей креслення деталі; для вузла,трибосопряжения креслення складальних одиниць, комплектів і комплексів специфікації.

До конструкторським документам відносять графічні і текстові документи, які у окремішності чи разом визначають склад парламенту й пристрій вироби утримують необхідні дані щодо його розробки чи виготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту.

Креслення загального виду (ВО) це документ, визначальний конструкцію вироби і зміцнити взаємодію його складових частин 17-ї тапоясняющий принцип роботи вироби.Чертеж ВО має включати такі елементи:

- види, розрізи, перерізу, написи і текстову частина, необхідних розуміння його конструктивного пристрої і принципу дії;

- номери позицій складових частин вироби, технічні вимоги;

- необхідні габаритні,присоединительние, настановні і конструктивні розміри, технічні характеристики.

>Чертеж загального виду виконують з спрощеннями, передбаченими стандартом.

Складальні креслення (РБ). Кількість складальних креслень має бути мінімальним.Сборочний креслення мусить мати такі елементи:

1. Зображення складальної одиниці, дає уявлення розташування взаємної зв'язку складових частин,соединяемих у цій кресленню, які забезпечують можливість здійснення складання і місцевого контролю складальної одиниці.

2. Розміри, граничні відхилення та інші параметри й підвищити вимоги, що їх виконано або проконтрольовані у цій складальному кресленню.

3. Вказівки про характер поєднання та методів його здійснення, якщо точність поєднання забезпечується не заданими граничними відхиленнями розмірів, а добором, підгонкою тощо., і навіть вказівки про виконаннянеразъемних сполук.

4. Номери позицій складових частин.

5.Габаритние розміри вироби.

6.Установочние,присоединительние та інші необхідні довідкові розміри.

1. Технічна характеристика вироби.

Креслення деталей. На все оригінальні деталі, що входять до склад МС, вузлів і вироби, розробляють робочі креслення.

Відповідно до стандартамиЕСКД на кресленні деталі вказують:

позначення розмірів.

позначення граничних відхилень розмірів.

Позначення граничних відхилень від геометричній форми і розташування поверхонь.

Позначення шорсткості поверхонь.

позначення покриттів і показників властивостей матеріалу готової деталі.

Технічні вимоги матеріалу і малої форми деталі інші дані, яким вона відповідати перед складанням.

Теоретичний креслення. (>ТЧ) Документ, визначальний геометричну форму (обводи) вироби і координати розташування складових частин.

>Габаритний креслення (ГЧ) Документ, у якому контурне (спрощене) зображення вироби з габаритними, настановними іприсоединительними розмірами.

>Электромонтажний межахж (>МЭ) Документ, у якому дані, необхідних виконання електричного монтажу вироби.

>Монтажний креслення (>МЧ) Документ, у якому контурне (спрощене) зображення вироби, і навіть дані, необхідних його встановлення (монтажу) дома застосування. До монтажним кресленням також відносять креслення фундаментів, спеціально розроблюваних для установки вироби.

>Упаковочний креслення (>УЧ) Документ, у якому дані, необхідних виконання упакування вироби.

>Спецификация - Документ, визначальний склад складальної одиниці, комплексу чи комплекту

>Ведомость специфікацій (ЗС) Документ, у якому перелік всіх специфікацій складових частин вироби із їхніх кількості івходимости.

>Ведомостьссилочних документів (>ВД) Документ, у якому перелік документів, куди є заслання конструкторських документах вироби

>Ведомость покупних виробів (ВП) Документ, у якому перелік покупних виробів, застосованих вразрабативаемом виробі.

>Ведомость дозволу застосування покупних виробів (>ВИ) Документ, у якому перелік покупних виробів.

>Ведомость власників оригіналів (ДП) Документ, у якому перелік підприємств, у яких зберігають оригінали документів, розроблених і застосованих для даного вироби.

>Ведомость технічного пропозиції (>ПТ) Документ, у якому перелік документів, які увійшли до технічну пропозицію

>Ведомость ескізного проекту (>ЭП) Документ, у якому перелік документів, які увійшли до ескізний проект.

>Ведомость технічного проекту (ТП) Документ, у якому перелік документів, які увійшли до технічний проект

>Пояснительная записка (ПЗ) Документ, у якому опис пристрої і принципу дії розроблюваного вироби, і навіть обгрунтування прийнятих за його розробці технічних і техніко-економічних рішень

Технічні умови (ТУ) Документ, у якому вимоги (сукупність всіх показників, норм, правив і положень) до виробу, його виготовлення, контролю, приймання і поставці, які недоцільно вказувати за іншими конструкторських документах.

Програма й методику випробувань (ЛМ) Документ, у якому технічні дані, підлягають перевірці під час випробування виробів, і навіть лад і методи їхньої організації контролю.

Таблиця (ТБ) Документ, яке у залежність від його призначення відповідних даних, зведені в таблицю.

Розрахунок (>РР) Документ, у якому розрахунки параметрів і величин, наприклад, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та інших.

Експлуатаційні документи По ГОСТ 2.601-68 Документи, призначені від використання при експлуатації, обслуговуванні і ремонті вироби у процесі експлуатації.

Ремонтні документи Документи, містять дані щодо ремонтних робіт на спеціалізованих підприємствах.

Інструкція (>И...)Документ, у якому вказівки і правил, використовувані під час виготовлення вироби (складанні, регулюванню, контролі, приймання тощо. п.).

Документи інші ( Д...)

Залежно від способу виконання й правничого характеру використання конструкторські документи мають такі назви: оригінали -документи, виконані будь-якою матеріалі і призначені виготовлення із них оригіналів; оригінали документи, виконані будь-якою матеріалі і призначені для багаторазового виведення з них копій, оформлені справжніми підписами; дублікати - копії оригіналів;копії документи, виконані способом, які забезпечують їх ідентичність з оригіналом (дублікатом) і призначені для прямого використання розробки, виробництві, експлуатації і ремонті виробів.


2. Вимоги побудувати, змісту і викладу технічних умов на: ремонт

 

Технічні умови на: ремонт це:

Документ, у якому технічні вимоги, вимоги додефектации вироби, значення показників і норми, яким має задовольняти дане виріб після ремонту, вимоги до приймання, контрольним випробувань, комплектації, упаковуванню, транспортуванню і збереження вироби після ремонту, гарантійні зобов'язання

Загальні технічні умови на: ремонт це:

Документ, у якому загальні технічні вимоги до ремонту певної групи однотипних виробів, вимоги додефектации, значення показників і норми, яких мають задовольняти вироби після ремонту.

Відповідно до ГОСТ 2.114-95ЕСКД. Технічні умови. Правила побудови, викладу та оформлення.

У технічних умовах на: ремонт повинні наводитися технічні вимоги, показники і норми, яким має задовольняти відремонтоване виріб і повинні дублюватися відомості, викладені у ремонтних кресленнях та інших експлуатаційних документах.

У ТУ мають включатися такі розділи:

запровадження;

технічні вимоги;

доопрацювання;

спеціальні вимоги до б складальним одиницям;

контроль якості ремонту;

випробування;

захисні покриття і змащування;

комплектація;

маркірування, консервація, запаковування, транспортування і збереження;

гарантії виготовлення (виконавця ремонту) по ГОСТ 22352.

Запровадження повинна утримувати:

перелік які у КК, УС визначень та скорочень;

сфера поширення КК, УС;

перелік конструктивних варіантів ПА чиПН, куди поширюються КК, УС;

перелік документів, якими необхідно користуватися що з КК, УС;

перелік видів конструкторських документів, виходячи з яких розроблено КК, УС;

перелік документів, анульованих у зв'язку з запровадженням КК, УС.

Розділ "Технічні вимоги" мусить мати вимоги до розбиранні, ремонту складанні ПА чиПН та її складальних одиниць й відчуття міри безпеки, саме:

показники і параметри, застосовувані визначення технічного стану вироби та її складальних одиниць і забезпечення якості проведених робіт на етапах розбірки, ремонту й складання;

особливі вимоги до розбиранні ПА та її складових частин;

етапи розбірки і складання ПА, якщо де вони наведені у технологічної документації;

перелік можливих дефектів складових частин вироби;

зведені даних про параметрах і характеристиках (властивості) складових частин ПА чиПН по ремонтним документам:

а) у яких складові підлягають ремонту;

з якими їх випускають із ремонту;

в) за яких вони можуть бути допущені на експлуатацію без ремонту;

вимоги до вхідному контролю нових складових частин, використовуваних ремонту;

зведені даних про заміні матеріалів (рекомендується оформляти відповідно до таблицею 6 справжніх НПБ);

конкретні вказівки з виконання складання після ремонту, наступних регулювань (настройок) і перевірок складальних одиниць і ПА загалом, і навіть спеціальних випробувань складальних одиниць вироби;

вимоги на заправку ПА та її складових частин паливом, мастилами, мастилами, газами, рідинами та інші матеріалами (ПММ);

перелік застосовуваних при розбиранні (складанні), ремонті, регулюванні ПА коштів обладнання і виміру;

заходи для безпеки ремонту ПА та її складових частин.

Розділ ">Доработка" мусить мати вказівки й захопити основні вимогами з перевірці якості виконання при доробок ПА.

Розділ "Спеціальні вимоги до б складальним одиницям" мусить мати показники, норми, характеристики (властивості), що визначають експлуатаційні властивості складальних одиниць, і навіть використовувані при контроль знань складальних одиниць після ремонту.

Розділ "Контроль якості ремонту" мусить мати вимогами з попередження шлюби й систематичної перевірці робіт, за ремонті, конструкторських і технологічних параметрів (показників, і характеристик (властивостей) ремонтованих ПА іПН), створені задля забезпечення точного відповідності зазначених параметрів встановленим стандартам і технічних умов.

Посібник із ремонту

Посібник із ремонту (капітального, середньому) (далі - РК, РС) у випадку складається з розділів, яким передує запровадження:

- організація ремонту;

- заходи для безпеки;

- вимоги на: ремонт;

- ремонт;

- заміна складових частин, доопрацювання;

- складання, перевірка і регулювання (настроювання);

- випробування, перевірка і приймання після ремонту;

- монтаж й випробувань виробів на об'єкті;

- захисні покриття і мастило;

- маркірування, консервація;

- комплектація, упаковка, транспортування і збереження.

Введення ЄІАС у РК, РС містить:

- призначення РК, РС і Порядок користування нею;

- вимоги замовника (споживача);

- перелік документів, якими слід користуватися разом із РК, РС;

- прийняті РК, РС умовні позначення та скорочення;

- характеристику даного вироби як об'єкта ремонту;

- перелік основних конструктивних розбіжностей варіантів виконання вироби різних серій і років випуску.

Розділ "Організація ремонту" містить:

- вказівки з організації ремонту;

- вказівки з організаціїдефектации і ремонту вироби з урахуванням доопрацювання;

- рекомендовані схеми і методик типового ремонту вироби;

- перелік технічних заходів, що з ремонтом вироби, включаючи заходи щодо забезпечення схоронності складових частин ремонту;

- перелік коштів оснащення ремонту й коштів вимірів.

 У вказівки з організаціїдефектации і ремонту наводять:

- підготовку вироби і складових частин додефектации і ремонту (розконсервування,мойка,очистка поверхонь, захист від корозії, видалення отрутохімікатів тощо. п.);

- розбірку вироби на складові;

- визначення загального обсягу ремонтних робіт, потреб у запасних частинах і матеріалах.


Список використаної літератури:

 

1. БоровикП.В «>Конспект лекцій » 113 з.,ДонГту, Алчевськ 2006

2.Гонтарь І.Н., ДенисоваН.Е., Шорін В.А.,Волчихина Н.І. «Оформленняучебно-конструкторской документації», 86с.,Пенза 2003

 >3.Технические умови. Правила побудови, викладу та оформлення. ГОСТ 2.114-95


Схожі реферати:

Навігація