Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Оформлення факсів та наказів в організації. Порядок проходження внутрішніх документів


Реферат Оформлення факсів та наказів в організації. Порядок проходження внутрішніх документів

Зміст

1. Теоретична частина

22. Про особливості оформлення факсів

31. Про особливості оформлення наказу по основний діяльності

45. Який порядок проходження внутрішніх документів

2. Практична частина

31. Резюме

Список використаних джерел


1. Теоретична частина

22. Про особливості оформлення факсів

>Факсограмма (факс) зручна тим, що відтворює все особливості документа. По факсу можна передати, як тексти, і таблиці, малюнки, креслення, фотографії та засуджуючи будь-яку графічну інформацію. Зазвичай факсом передають оперативну інформацію, оскільки документ, отриманий факсом, не має таку ж юридичну чинність, як оригінал документа або його завірена копія. Оформлення факсу і автора листа здійснюється аналогічно.

Службові факси оформляються на спеціальному бланку для факсу організації, мають реквізити - адресат, заголовок до тексту, текст, оцінку про наявність пропозицій. Підписуються посадовцем у його компетенції. Обов'язково наноситься реквізит «позначка про виконавця». Найменування виду документа не вказується.

>Факси, відправлені з установи, діляться на дві групи - ініціативні і відповідні. Ініціативні факси - це факси, потребують відповіді. Наприклад, такі факси можуть виявити прохання (пропозицію, запит) до адресата у вирішенні будь-яких питань.Факси-ответи - за змістом носять залежний характер від ініціативних листів. Наприклад, викладається, чи всі прохання може бути задоволені, якою мірою, коли. Якщо лист містить відмова, повинен бути добреаргументирован. Якщо лист є, упорядник вказує реквізит «посилання реєстраційний номер і дату документа», який він відповідає.

Вихідні факси (відправлені) візуються (наприклад, факси з фінансових питань - головний бухгалтер). Візи проставляються на на лицьовій стороні останнього аркуша копії факсу, що залишається у створенні. На вхідних (одержуваних)факсах проставляються позначка про вступ і резолюції керівників.

31. Про особливості оформлення наказу по основний діяльності

Накази по основний діяльності регулюють порядок фінансування діяльності установи, її матеріально-технічного забезпечення, науково-технічну політику, інформаційне ідокументационное забезпечення діяльності, соціальні питання є, і навіть порядок виконання, характері і зміст специфічних кожної конкретної організації видів діяльності.

Накази з організаційних питань і основний діяльності видаються на виконання правових нормативних актів вищих органів прокуратури та в ініціативному порядку до цілях реалізації покладених функцій і завдань.

Заголовок - обов'язковий реквізит наказу, потрібно сформулювати чітко, наскільки можна коротко, висловлюючи основний зміст документа. Заголовок до наказу будується за схемою "Про що?", наприклад:

"Про створення філії суспільства на р. Твері"

"Про збільшення статутного капіталу суспільства"

текст наказу, зазвичай, і двох частин: вступної і розпорядливої. У вступній частині дається обгрунтуванняпредписиваемих дій. Якщо підставою до видання наказу є законодавчий чи правової акт вищестоящої організації, або правової акт, раніше виданий даної організацією, у вступної частини вказуються за його назву, дата, номер:

"Відповідно до Положенням з приводу створення, реорганізації та ліквідації філій і представництв суспільства, затвердженому Радою директорів суспільства 15.05.1996, на основі рішення загальних зборів акціонерів з приводу створення філії суспільства на р. Твері (протокол від 18.03.1997 №1)

НАКАЗУЮ: …"

Якщо проект наказу готується на додачу чи зміну раніше виданого наказу, то заключній частині вказують дату, номер, заголовокдополняемого чи змінюваного наказу.

Якщо наказ видається ініціативному порядку, тобто на виконання покладених на організацію функцій і завдань, у вступної частини формулюються цілі й завданняпредписиваемих дій, факти чи події, які послужили причиною видання наказу:

"У зв'язку з завершенням будівництва нового навчального корпусу по вул.Металлистов, буд.37а

НАКАЗУЮ: …"

Вступна частина може відсутні, якщо передбачені дії не потребують роз'ясненні чи обгрунтуванні.

>Распорядительная частина наказу викладається в наказової формі від першої особи однини і розпочинається словом "НАКАЗУЮ", яке друкується прописними літерами без розрядки з новою рядки, від краю лівого поля.

>Распорядительная частина ділиться на пункти та підпункти,нумеруемие арабськими цифрами, якщо наказом пропонується виконання різних за характеру дій.

Пункт розпорядчої частини, що містить доручення, включає: найменування виконавця чи виконавців,предписиваемое дію, конкретний термін виконання доручення. За наявності проміжних термінів виконання (чи розбивціпредписиваемого дії деякі завдання всі вони формулюється окремим підпунктом. Кожен пункт чи підпункт розпорядницької частини проекту наказу містить лише одна завдання з конкретною терміном виконання. Термін виконання розпорядчої частини наказу не вказується у разі, якщопредписиваемое дію чи дії носять постійний характер.

Кількість виконавців в кожному пункту (підпункту) не обмежується.

Накази підписуються керівником організації, або його заступник, офіційно виконуючим обов'язки керівника під час його тривалої відсутності (відрядження, відпустку, хвороба).

45. Який порядок проходження внутрішніх документів

З метою організації раціонального рухудокументопотоков доцільно встановити єдиний порядок передачі документів в обробці всередині організації. Досягнення даної мети перетвориться на організації виділяється спеціальний співробітник (секретар), який знайомить ряд посадових на осіб із одним примірником документа що вимагаєпроставления певного роду діловодних оцінок, саме, узгодження, підписання чи затвердження.

Для оптимізації та скороченнядокументопотоков доцільна розробка технологічних інструкцій (схем), яких у наочної графічної формі визначено послідовність підготовки проектів найпоширеніших документів, узгодження, підписання і затвердження. До того ж там можуть бути вказані альтернативні рішення, місцезнаходження конкретних посадових осіб і годинники прийому у питанні.

Проходження внутрішніх документів на етапах їх підготовки й оформлення має відповідати проходженню що надійшли документів, але в етапі виконання - вступників документів.

Проекти розпорядчих документів після підготовки й погодження з зацікавленими підрозділами і посадовими особами передаються в юридичну службу, для перевірки відповідності змісту документів чинного законодавства, потім у службу ДОП, яка проводить контролю над правильністю їх оформлення.

Оформлені документи передаються на підпис керівництву відповідно до правом підписи документів і майже розподілом обов'язків.

Копії підписаних керівниками розпорядчих документів мають у обов'язковому порядку розсилаються в структурні підрозділи розміщуються, у яких перебувають аналізовані питання.

Передача документів між структурними підрозділами здійснюється через секретарів структурних підрозділів чи осіб, відповідальних за діловодство. Документи передаються із позначкою вРКФ.


2. Практична частина

31. Резюме

Олександр Леонтійович Апанович

1. Загальні відомості:

Дата народження: 29 липня 1970 р.

Місце прописки і проживання: р. Мінськ, пр-т . Любимова 34,к.1, кв. 48

Сімейний стан: неодружений

Телефони:моб.тел.: 664-81-72, будинок. тіл. : 272-55-14,

Електроннапочта:[email protected]

>2.Образование:

>1987-1992г.г. - Мінський радіотехнічний інститут. Денне відділення.Конструкторско-технологический факультет.

Кваліфікація: Інженер - конструктор - технолог.

>1994-1996г.г. - Білоруський державний економічний університет. Заочне відділення. Факультет: Економіка і управління виробництвом.

Кваліфікація: економіст - менеджер.

3. Додаткове професійне навчання:

У справжні час навчаюся в СП ТОВ «Інститут приватизації і технічного менеджменту» за програмоюCIPA, курс «Управлінська облік».

 >Июнь-июль 2004 р. ТДВУПП «Центр XXI століття». Курс «Фахівець із митному оформленню».

22 - 31 травня 1997 р. Республіканський інститут вищій школі при БДУ. Курс “Ринок цінних паперів”. Кваліфікація фахівця ринку цінних паперів. З 1997 по 2000 р. діяв атестат 1-ї категорії професійного учасника ринку цінних паперів.

4. Знання і навички:

ПК - досвідчений користувач

Англійська мова - добре володіння, Німецьку - базового рівня

5. Досвід роботи:

із сьомої листопада 2006 по час: у банку :

начальник відділу кредитування юридичних. Штат компанії 8 людина.

Організація роботи кредитного відділу. Проведення переговорів із клієнтами з питань кредитування. Перевірка готовності пакета документів клієнта, винесення на кредитний комітет банку і запровадження укладання, підготовленого економістом покредитуемой угоди. Підготовка звітності для вищестоящої структури та Національного Банку РБ. Участь розробці локальних документів банку, що регламентують кредитні операції.

із 2004 по 7 листопада 2006 р.: вЛизинговой компанії :

 заступник директора. Штат компанії 12 людина.

Основні види діяльності компанії: Фінансовий лізинг авта і спецтехніки, устаткування й нерухомості, оптової торгівлі авта і спецтехніки (регіони РБ, РФ і Україна).

>Функциональние обов'язки:

Пошук клієнтів. Проведення переговорів із клієнтами, і постачальниками. Фундаментальна обізнаність із митні органи, митними агентами і страхові компанії. Пошук джерела фінансування. Ведення графіка платежів (дебіторів) ісписаний(кредиторов). Оцінка доцільності і прибутковості (дохідності) планованих лізингових угод. Ведення лізингового портфеля компанії. Підготовка бюджетного плану компанії за обсягами лізингових операцій та лізинговим ставками. Перевірка готовності пакета документів клієнта, підготовленого співробітниками компанії передачі в кредитує банк. Підготовка висновку про доцільності лізингової угоди та бізнес-плану з техніко-економічним обгрунтуванням економічну ефективність лізингової угоди. Наступне супровід клієнтів (відстеження вступників платежів, перевірка лізингового і заставного майна й виявлення потреби у відновленні основних засобів ).

з 2002 - 2004 : ТОВ «>СФЕРАЛИЗИНГ» : фахівець із інвестиціям і маркетингу.

Основні види діяльності компанії: Фінансовий лізинг авта і спецтехніки, устаткування й нерухомості, оптової торгівлі авта і спецтехніки (регіони РБ, РФ і Україна).

>Функциональние обов'язки:

Пошук клієнтів. Проведення переговорів із клієнтами. Формування пакета документів клієнтів. Аналіз пакета документів клієнтів (фінансовий й цілком юридичне). Вибір заставної схеми забезпечення лізингової угоди. Підготовка та оформлення контрактів, із постачальниками для закупівлі майна, переданого в лізинг і договорів лізингу з клієнтами. Підготовка висновку про доцільності лізингової угоди та бізнес-плану з техніко-економічним обгрунтуванням економічну ефективність лізингової угоди. Наступне супровід клієнтів (відстеження вступників платежів, перевірка лізингового і заставного майна й виявлення потреби у відновленні основних засобів ).

з 1999 - 2002 р : Центральний апаратАСБ “>Беларусбанк”: Відділ маркетингу і запровадження нових послуг. Головний спеціаліст.

Розробка локальних нормативних документів за здійсненню активних і пасивних лізингових операцій на системіАСБ «>Беларусбанк». Оцінка доцільності та скорочення економічної ефекту від запровадження нових банківських продуктів у системі банку. Формування бази даних із потенційним клієнтам. Формування й ведення лізингового портфеля у системіАСБ «>Беларусбанк». Розгляд і - оцінка доцільності лізингових операцій із великими клієнтамиАСБ «>Беларусбанк» Винесення укладання на розгляду Правлінням банку. Участь інвестиційну програмуАСБ «>Беларусбанк» (пасивний лізинг). Підготовка й оформлення контрактів для закупівлі майна, переданого в лізинг і договорів лізингу.

з 1998-1999 рр. : Центральний апаратАСБ “>Беларусбанк”:

 Управління банківського депозитарію. Головний спеціаліст.

Облік державних цінних паперів і акцій, ведення реєстру акціонерів акціонерних товариств.

1997-1998 рр. : філія №502АСБ ">Беларусбанк" :

Сектор ресурсів немає і цінних паперів. Завідуючий сектором.

Операції із цінними паперами (державні цінних паперів, векселі, депозитні сертифікати, ведення реєстру акціонерів). Залучення і розміщення фінансових ресурсів клієнтів (юридичних) в цінних паперів.Консультирование клієнтів з питань розрахунку у вигляді векселів і розміщення засобів у високоприбуткові фінансові інструменти.

 1996-01.1997 рр. філія №502АСБ ">Беларусбанк":

Відділ кредитування та часових ресурсів. Головний спеціаліст, провідний фахівець,

економіст1-ой категорії.

Кредитування юридичних. Проведенняфакторингових і лізингових операцій. Залучення і розміщення ресурсів на міжбанківському ринку. Фундаментальна обізнаність із цінними паперами.

 1993-1996 рр. НВО “Інтеграл” :

конструкторське бюро для розробки інтегральних мікросхем. Інженер.

>Схемотехника, проектування топології інтегральних мікросхем

1992-1993 рр. НВО “Інтеграл” :

 цех складання й вимірювання інтегральних мікросхем. Інженер ->електроник.

Ремонт, настроювання та модернізацію електронних приладів; установка та налаштування програмного забезпеченняконтрольно - вимірювальних комплексів;

6. Додаткова інформація:

Наявність водійських прав категорії У.

Риси характеру: емоційна стійкість, уміння працювати у команді і МОЗ самостійно, приймаючи себе відповідальність, прагнення професійним досягненням і кар'єрі.

Хобі: читання, вивчення іноземної мов, подорожі, східна гімнастика і єдиноборства.

Веду здоровий спосіб життя.


Список використаних джерел

1. ДавидоваЭ.Н., Рибаков А.Є. Діловодство:Учебно-практическое керівництво. -Мн.:ТетраСистемс, 1999. - 288 з.

2. Діловодство (Організація і технологіїдокументационного забезпечення управління): Підручник для вузів / КузнєцоваТ.В.,Санкина Л. В., БиковаТ.А. та інших.; Під ред.Т.В.Кузнецовой. - М.:Юнити-Дана, 2001. - 59 з.

3. Діловодство: курс лекцій / І.В.Гваева, А.А.Тепляков. -Мн.:Акад.упр. за ПрезидентаРесп. Білорусь, 2009. - 231 з.

4. Павлюк Л. В., КисельоваТ.И., Воробйов Н.І. Довідник з діловодства, архівному справі і основам роботи з комп'ютері. - СПб.: Видавничий Торговий дім «Герда», 1999 - 304 з.

5.Печникова А.В. Документація відділу кадрів підприємства. - М.: Асоціація авторів, і видавців «ТАНДЕМ». ВидавництвоЭКМОС, 2000 - 256 з.

6.ПечниковаТ.В.,Печникова А.В.Документационное забезпечення діяльності організації. Навчальний посібник. - М.: Асоціація авторів, і видавців «Тандем». ВидавництвоЭКМОС, 1998 - 208 з.

7.Собалевский, Сергій Володимирович. Діловодство : курс лекцій / З. У.Собалевский ; Академія управління за Президента Республіки Білорусь у. - Вид., 2-ге,доп. - Мінськ, 2005. - 143 з.


Схожі реферати:

Навігація