Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ведення домашнього господарства по системі національних рахунків


Реферат Ведення домашнього господарства по системі національних рахунків

Вихідні дані і завдання

Домашнє господарство полягає чотирьох. Два є найманими працівниками, а один – утримує.

Завдання – оцінити, якої соціальної групи належить дана інституціональна одиниця – домашнє господарство і дійти невтішного висновку про ефективність функціонування ДХ-2 за рік.

Для складання об'єктивного виведення необхідно правильно підібрати вихідні дані, що характеризують якість життя і можуть побудувати основні рахунки ДХ-2 у відповідність із вимогами СНС.

Активи (капітал) ДХ-2 початку року становили:

1.Трехкомнатная квартира загальною площею 75,3 кв. м. вартістю – 3000 000 крб.,

2. Город, дача – відсутня,

3. Вантажний автомобільГАЗель – 70000 крб.,

4. Запаси різного домашнього майна – 300 000 крб.

Разом нефінансових активів -3370 000 крб.

5. Частка вкладеного капіталу – 0,

6. Кредити і позики – 0,

7. Готівку (перехідний залишок) й інша валюта – 20 000 крб.,

8. Депозити – 0,

9. Цінні папери – 0,

10. Страхові резерви – 0,

11. Дебіторська заборгованість – 46617, 6 крб.

Разом фінансових активів - 66617 6 крб.

12. Грошовий дохід ДХ-2:

- вести протягом року – 234 960 крб.,

- відрахування на соціальне страхування (отримані 26,0 %) – 61089, 6 крб.,

13. Пенсія – відсутня;

14. Стипендія – відсутня;

15. Витрачено для придбання товарів та послуг утримання будинки і задоволення потреб – 80 000 крб.;

16. Витрати поліпшення житлових умов і збільшення майна – 30 000 крб.;

17. Інфляція протягом року становила – 10%.

18. Прожитковий мінімум – 2600 крб.

19. Мінімальна площа житла одну людину – 9 кв. м.,

20. Прибутковий податок домашнього господарства – 13%.

Розрахунок рахунків

Для аналізу життєдіяльності ДХ-2 протягом року необхідно провести розрахунок рахунків потоків, які мають показати рух новоствореної доданій вартості під час циклу, та був її розподілу на мети накопичення та заощадження.

1. Рахунок виробництва.

Проведемо розрахунок доданій вартості (ДВ), валового випуску (ВР) товарів та послуг і проміжного споживання (ПП), виготовлених й використаних ДХ-2 за прожитий рік.

Розрахунок випуску послуг:

а) ЖКО

- квартплата за утримання і ремонт житла, загальній площі при тарифі граничною вартості за 1 кв. м. = 5, 35 крб. на місяць

>75,3кв.м. * 5,35 крб. x12мес. = 4834,26 крб.

- оплата опалення 75,3 кв. м. житла, при тарифі 12,55 крб. за 1 кв. м. на місяць (75,3 * 12,55 * 12) = 11340,18 крб.,

- оплата за гаряче водопостачання, при тарифі 96,2 на 1 чол. (96,2 * 4 * 12) = 4617,6 крб.

- оплата за, при тарифі 20,16 на 1 чол. (20,16 * 4 * 12) = 967, 68 крб.

б) Послуги з змісту власного житла:

- прибирання помешкання = 30 * 75,3 * 12 міс. = 27 108 крб.

- заміна лампочок – 4 * 10 крб. = 40 крб.

- наліпка шпалер – 2 * 150 крб. + 120 крб. = 420 крб.

Проміжне споживання складається з витрат:

- на ЖКО – 32123,4 крб.,

- за власні послуги (засоби для чищення кошти, заміна лампочок) – 14 014 крб.

Отже,

ВР = 32123,4 крб. + 27 798 крб. = 59921,4 крб.

ПП = 32123,4 крб. + 14 014 крб. = 46137,4 крб.

ДВ (брутто) = ВР – ПП = 59921,4 крб. – 46137,4 крб. = 13 784 крб.

Споживання основний капітал = 7% * ДВ (брутто) = 7% * 13 784 крб. = 971,18 крб.

ДВ (нетто) = 13 784 крб. – 971,18 крб. = 12819,12 крб.

1. Рахунок виробництва.

Використання Ресурси
Проміжне споживання, зокрема.: 45677,4 Випуск товарів: 0
- видатки виробництво товарів; 0 Випуск послуг, їх: 59921,4
- витрати послуг ЖКГ; 320123,4 - послуги ЖКО; 32123,4
- видатки власні послуги; 13 554 - власні послуги 27 798
>Добавленная вартість, брутто 13 784
Споживання основний капітал (7%) 971,18
>Добавленная вартість, нетто 12819,12

2. Рахунок освіти доходів

Використання Ресурси
Оплату праці найманих працівників 0 >Добавленная вартість, нетто 12819,12
Податки виробництва 0
субсидії 0
Змішаний дохід 12819,12

3. Рахунок первинного розподілу доходів

Цей рахунок показує, скільки первинних доходів входить у даний інституціональний сектор.

Використання Ресурси
Змішаний дохід 12819,12
Оплату праці, т.ч.: 357139,60

- вести;

- відрахування на соціальні страхування ( їх)

269 050

61089,60

Доходи від власності виплачені (за квартиру) 0 Доходи про власність отримані  0
Сальдо первинних доходів 369958,72

4. Рахунок вторинного розподілу доходів

У результаті вторинного розподілу ДХ-2 платить прибуткового податку, і навіть внески на соціальне страхування й у приватні фонди.

Прибутковий податок від усіх доходів ДХ-2 дорівнює 30 544,8 крб.:

вести * 13% = 234 960 крб. * 0,13 = 30 544,8 крб.

До того ж, відрахування на соціальне страхування, які раніше пораховані у складі первинних доходів, повинні показати, як виплачені на відповідні фонди.Отчислений було 61089,6 рублів. Отже, все вторинні витрати склали –


30544,8 + 61089,6 = 91634,4.

>Располагаемий дохід домашнього господарства, тобто ту суму, яку домашнє господарство може витратити на кінцеве споживання й збереження, не використовуючи при цьому фінансові активи, накопичені у попередні роки, дорівнює сумі первинних і вторинних доходів, тобто

369958,72 – 91634,4 = 278324,32 рублів.

Рахунок вторинного розподілу доходів

Використання Ресурси
Побічні витрати (всього) 91634,4 Сальдо первинних доходів 369958,72

Прибутковий податок

Відрахування насоц. страхування

Внески

Поточні трансферти

30544,8

61089,6

0

0

Соціальні посібники, зокрема: 0

Поточні трансферти, зокрема:

- пенсія

- стипендія

- страхові відшкодування

0

0

0

0

>Располагаемий дохід 278324,32

5. Рахунок використання наявного доходу

>Располагаемий прибуток становить 278324,32 крб., а Витрати кінцеве споживання – 181706,72 крб., отже валове збереження ДХ-2 становило 96617,6 крб.

Рахунок використання наявного доходу

Використання Ресурси
>Располагаемий дохід 278 324,32
Витрати кінцеве споживання 181706,72
Заощадження 96617,6

6. Рахунок операцій із капіталом.

Нинішнього року ДХ-2 житлового будівництва не вело, але вартість її майна збільшилося на 30 000 крб. З валових заощаджень віднімається дана сума виходить чисте кредитування (96617,6 – 30 000 = 66617,6).

Рахунок операцій із капіталом

Використання Ресурси
Заощадження 96617,6
Валове накопичення основний капітал 30 000
Чисте кредитування 66617,6

7. Фінансовий рахунок

Розподіл приросту фінансових активів міститься у показниках фінансового рахунки, який, як й валютний рахунок капіталу характеризує накопиченням. Його особливість у тому, вони повинні бути відображена не вся готівка, якої мало за цілий рік ДХ-2, лише перехідний залишок грошей наступного року. Сума змін - у активах становила 66617,6 крб. (готівкові гроші і дебіторська заборгованість), а пасивах був змін, для перевірки має рівнятися чистому кредитування (66617,6 крб.).

Фінансовий рахунок

Зміна в активах Зміни у пасивах
Прийняття зобов'язань 0

Придбанняфин. активів:

- готівка

Дебіторська заборгованість

20 000

46617,6

Кредиторська заборгованість 0
Чисте кредитування  66617,6

8. Рахунок переоцінки

У реальної буденної дійсності існує інфляція, та її рівень залишається значним. Тому, треба будувати рахунок переоцінки, де відбивається зміна вартості активів рахунок цього чинника. Оскільки, нефінансові активи (наприклад, житло) при інфляції зберігають свою вартість, оскільки це ліквідний товар. У водночас фінансові активи знецінюються на величину інфляції, тому вони наводяться в таблицях зі знаком мінус.

Рахунок переоцінки

Зміна в активах Зміни у пасивах

>Нефинансовие активи (3000 000 * 0,1)

Фінансові активи (20 000 * 0,1)

+300 000

-2 000

>Пассиви 0
Зміни у вартості капіталу  302 000

Отже, наприкінці року ДХ-2 мало зростання нефінансових та фінансових активів. Ці дані зведені в зведену балансову таблицю вартості капіталу.

Зведена балансова таблиця вартості капіталу ДХ-2

На початку року Рахунок капіталу >Финансо-вий рахунок Рахунок переоцінки Інші У найгіршому разі року
>Нефинансо-
шиї активи 3370 000 181706,72  - 300 000  ... 3851 706,72
>Финансо-
шиї активи 20 000  - 66617,6 -2000 ... 84617,6
РАЗОМ: 3390 000 181706,72 66617,6 298 000  … 3936 324,3

Висновок

1. Необхідно оцінити, чи є вело своєї діяльності ДХ-2.

Приріст становив -

3936324,3 / 3390 000 * 100% = 1,16 * 100% = 116%

З урахуванням інфляції:

116% - 110% = 6%.

Це означає про ефективної життєдіяльності.

2. Потім оцінюється, якої групі належить дане ДХ-2.

Грошовий дохід на людини –располагаемий дохід * кількість людина / 12 міс. / прожиткового мінімуму = 5 798 2600 = 2,23

Цей показник свідчить, що ДХ-2 належить середнім класом.

3. На останньому етапі оцінюється якість життя.

Капітал наприкінці року становить 80 244 крб. одну людину (3851 706,72/ 4 чол. / 12 міс.). Капітал наприкінці року за мінімальної нормі житла одну людину (9 кв. м. * 25 000 крб. / 12 міс.) = 13 500 крб.

До даним показниками необхідно додати відповідно 5 798 (278324,32 * 4 / 12) і 2600 (прожиткового мінімуму), отримуємо 86 042 крб. і 21 350 крб.

Розділивши фактичний капітал ДХ-2, рівний 86 042 крб., на мінімально необхідний – 21 350 крб., одержимо різниці 4 разу. Отже, якість життя вищий середнього. Загальний висновок: досліджуване ДХ-2 можна зарахувати до середнього класу жителів регіону.


Схожі реферати:

Навігація