Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Документування господарських операцій в торгівлі


Реферат Документування господарських операцій в торгівлі

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«ПІВДЕННИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ЙВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

>Реферат

з дисципліни: «Бухгалтерський облік торгувати»

на задану тему:

«>Документирование господарських операцій на торгівлі»

>Виполнил:Бухмастова А.А.

Студент групи: 2007 –ВБУ

Перевірив: Фролова І.В.

Ростов – на – Дону

2010 р.


Зміст

 

Запровадження

1. Основні правила документообігу у організаціях

1.1 Порядок оформлення первинних документів

1.2 Момент створення первинних документів

1.3 Внесення виправлень в первинні документи

1.4Учетние регістри

1.5 Терміни зберігання первинних дисконтних документів

2.Документирование господарських операцій

2.1 Зовнішні первинні документи

2.2 Внутрішні первинні документи

3. Графік документообігу торгової організації

Укладання

Список використовуваної літератури


Запровадження

 

Кожному російському бухгалтеру відомо, наскільки важливим є правильний і своєчасне оформлення первинних бухгалтерських документів, без яких ведення бухгалтерського обліку, і нарахування податків просто неможливо. Для торгового підприємства, що з велику кількість товарно-матеріальних цінностей, отже, та інших документів, ефективна організація документообігу є особливо актуальною. Відповідно до пунктом 1 статті 9 Закону РФ "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 р. N129-ФЗ (далі - Закон "Про бухгалтерський облік") все господарські операції, проведені організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними дисконтними документами, виходячи з яких ведеться бухгалтерський облік.

Отже, основними функціями первинних документів є:

1. Обгрунтування правомірності відображення господарської операції у рахунках бухгалтерського обліку.

2. Доказ правильності і достовірності визначення оподатковуваної бази щодо нарахування податкові платежі до бюджету й позабюджетні фонди.

3. Контроль за надходженням, рухом івибитием товарно-матеріальних цінностей, коштів й іншого майна підприємства, і навіть майнові права.


1. Основні правила документообігу у організаціях

 

1.1 Порядок оформлення первинних документів

Усі бухгалтерські операції оформляються виправдувальними первинними документами. Від, правильно чи оформлений первинний документ, залежить правомірність відображення господарської операції у рахунках бухгалтерського обліку. Відповідно до пунктом 2 статті 9 Закону "Про бухгалтерський облік" первинні облікові документи приймаються до врахування, якщо вони складено формою, котра міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, документи ж, форма яких немає передбачена у тих альбомах, повинні містити такі обов'язкові реквізити:

1) найменування документа;

2) дату складання документа;

3) найменування організації, від імені якої складено документ;

4) зміст господарської операції;

5) вимірювачі господарської операції в натуральному і грошах;

6) найменування посад осіб, відповідальних скоєння господарської операції, і правильність її оформлення;

7) особисті підписи зазначених осіб.

Видалення окремих реквізитів з уніфікованих форм заборонена.

 

1.2 Момент створення первинних документів

Первинний обліковий документ необхідно укласти в останній момент скоєння операції, і якщо це можна - одразу після його закінчення. При реалізації товарів, продукції, робіт послуг із застосуванням контрольно-касових машин допускається складання первинного облікового документа не менше десь у день після закінчення виходячи з касових чеків (п.15 Положення ведення бухгалтерського обліку).

 

1.3 Внесення виправлень в первинні документи

Відповідно до пункту 16 Положення ведення бухгалтерського обліку, внесення виправлень в касові і банківські документи заборонена. У інші первинні облікові документи виправлення можуть вноситися лише з узгодження з особами, які складали і підписантами цих документів, що має бути підтверджено підписами тих осіб, із зазначенням дати внесення виправлень.

Помилки в первинних документах, створених вручну (крім касових і банківських), виправляють так: закреслюється неправильний текст чи суми і надписується над закресленим виправлений текст чи суми.Зачеркивание виробляється однієї рисою те щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки у первинному документі має бути обумовлено написом "виправлено", підтверджено підписом осіб, котрі підписали документ, і навіть

 

1.4Учетние регістри

>Регистри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення грошових інформації, котра міститься в прийнятих до врахування первинних документах, відбиття на рахунках бухгалтерського обліку, і у бухгалтерській звітності.

>Регистри бухгалтерського обліку досліджують спеціальних книгах (журналах), з допомогою спеціалізованих програм (1: З), з наступним зберіганням документів як і електронному вигляді, і у друкованому. Правильність відображення господарських операцій на регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які становлять і які підписали їх.

Система дисконтних регістрів вибирається підприємством самостійно залежно від специфіки роботи і від величини підприємства.

 

1.5 Терміни зберігання первинних дисконтних документів

Організації зобов'язані зберігати первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, і бухгалтерську звітність протягом термінів, встановлюваних відповідно до правилами організації державного архівного справи, але з менше п'яти років.

Відповідальність за організацію зберігання дисконтних документів, регістрів бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності несе керівник організації.


2.Документирование господарських операцій

Первинні документи з обліку товарів може бути умовно розділені на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні первинні документи відбивають рух товарів - від постачальників у торговельну організацію (вхідні документи) і південь від торгової організації до покупців (вихідні документи). Відмінною рисою зовнішніх документів є також те, що вони підписуються як уповноваженими особами самої торгової організації, а й відповідальними особамипредприятия-контрагента. У цьому вхідні документи ще й оформляються сторонньої організацією.

Внутрішні первинні документи покликані забезпечити облік товарів всередині торгової організації, саме рух товарів всередині організації, списання непридатних для реалізації і внутрішнього використання товарів, контролю над товарними потоками, внутрішню звітність про товарних роздрібних операціях і т.д. Внутрішні документи підписуються уповноваженими співробітниками торгової організації.

 

2.1 Зовнішні первинні документи

До зовнішніх первинним облікованим документам, уніфіковані форми яких передбачені Постановою N 132, ставляться:

- "Акт про приймання товарів" (>ТОРГ-1); - "Акт про встановленому розбіжності за кількістю якості під час приймання товарно-матеріальних цінностей" (>ТОРГ-2); - "Акт про встановленому розбіжності за кількістю якості під час приймання імпортних товарів" (>ТОРГ-3); - ">Заказ-отборочний лист" (>ТОРГ-8); - ">Спецификация" (>ТОРГ-10); - "Товарна накладна" (>ТОРГ-12); - ">Приходний груповий висок" (>ТОРГ-17); - ">Расходний висок (специфікація)" (>ТОРГ-19); - "Замовлення" (>ТОРГ-26).Накладние (>ТОРГ-12).

Накладна у Міжнародній торговій організації може бути якприходним (що входить), і видатковими (що виходить) товарним документом, повинна виписуватися матеріально відповідальним обличчям під час оформлення відпустки товарів зі складу, після ухвалення товарів у торговельній організації.

 

2.2 Внутрішні первинні документи

- "Акт про приймання товару, надходження без рахунки постачальника" (>ТОРГ-4); - "Акт про оприбуткуванні тари, не яка вказана у рахунку постачальника" (>ТОРГ-5); - "Акт про завісі тари" (>ТОРГ-6); - "Журнал реєстрації товарно-матеріальних цінностей, потребують завіса тари" (>ТОРГ-7); - ">Упаковочний ярлик" (>ТОРГ-9); - "Товарний ярлик" (>ТОРГ-11); - "Накладна на внутрішнє переміщення товарів, тари" (>ТОРГ-13); - ">Расходно-приходная накладна (для малороздрібній торгівлі)" (>ТОРГ-14); - "Акт про псування, бої, брухті товарно-матеріальних цінностей" (>ТОРГ-15); - "Акт про списання товарів" (>ТОРГ-16); - "Журнал обліку руху товарів складі" (>ТОРГ-18); - "Акт про заробітчанству,подсортировке,перетаривании товарів" (>ТОРГ-20); - "Акт про перебиранню (сортування) плодоовочевої продукції" (>ТОРГ-21); - "Акт про контрольної (вибіркової) перевірці яєць" (>ТОРГ-22); - "Товарний журнал працівника малороздрібній торгівлі" (>ТОРГ-23); - "Акт проперемеривании тканин" (>ТОРГ-24); - "Акт про уцінці шматка" (>ТОРГ-25); - "Журнал обліку виконання замовлень покупців" (>ТОРГ-27); - "Карткаколичественно-суммового обліку" (>ТОРГ-28); - "Товарний звіт" (>ТОРГ-29); - "Звіт по тарі" (>ТОРГ-30); - ">Сопроводительний реєстр здачі документів" (>TOPГ-31).

Внутрішні документи можна умовно розділити на:

Внутрішні прибуткові первинні документи складаються торгової організацією у разі, коли зовнішні первинні документи від постачальника не надійшли.

Внутрішні видаткові документи складаються при внутрішньому переміщенні товарів, коли право власності ними залишається поза торгової організацією.

>Распорядительние документи складаються, зазвичай, комісією, створюваної наказом (розпорядженням) керівника торгової організації. З даних документів мають у бухгалтерський облік відбиваються операції, пов'язані з списанням зіпсованих товарів, непридатних для реалізації й подальшого використання, чи з оприбуткуванням виявлених надлишків товарів.

>Описательние документи власними силами пов'язані із відображенням торгових операцій на рахунках бухгалтерського обліку, але з тих щонайменше їх заповнення необхідно, оскільки вони дають опис товарів, куди складаються.

>Учетно-отчетние внутрішні документи відбивають стан і рух товарно-матеріальних цінностей на яких складах, в українських магазинах тощо. Зазначені первинні документи необхідні своєчасного відображення товарних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, і навіть контролю над збереженням товарно-матеріальних цінностей.


3. Графік документообігу торгової організації

Порядок організації документообігу встановлено пунктом 5 Положення документи і документообігу.

Роботу зі складання графіка документообігу організує головний бухгалтер. Графік документообігу стверджується наказом керівника підприємства, установи.

Працівники підприємства (начальники відділів, кладовщики підзвітні особи, працівники бухгалтерії та інші) створюють і представляють документи, які стосуються сфері своєї діяльності за графіком документообігу. І тому кожному виконавцю вручається виписка з графіка. У виписці перераховуються документи, які стосуються у сфері діяльності виконавця, строки їхньої уявлення та підрозділи підприємства, у яких видаються зазначені документи.

Відповідальність за дотримання графіку документообігу, і навіть відповідальність за вчасна й доброякісне створення документів, своєчасну передачу відбиття у бухгалтерському обліку і звітності, за достовірність які у документах даних несуть особи, створивши і які підписали цих документів.

Контроль над виконанням виконавцями графіка документообігу підприємством здійснює головний бухгалтер.

Наведемо приклад графіка документообігу багатопрофільній торгової організації, реалізує товари оптом і продажі вроздріб через магазин, і навіть здійснює комісійний торгівлю. Причому у прикладі закцентуємо увагу лише з тих первинних документах, якими розроблено уніфіковані форми, оскільки решта організацій може самостійно затвердити внутрішні форми первинної документації в необмеженій кількості, відбити всі ці розмаїття впримерном графіці неможливо.

З іншого боку, впримерном графіці документообігу приймемо до уваги ті первинні документи, що відбивають специфіку діяльності торгової організації.Унифицированние форми, застосовувані усіма підприємствами незалежно від виду, приміром з обліку основних засобів,МБП, праці та заробітної плати т.п., в прикладі не розглядаються.

У графіці документообігу, наведеному як додаток до Положення документи і документообігу, передбачено й такі графи:

- "Передача документа у комп'ютерний архів" (хто виконує);

- "Передача документа у комп'ютерний архів" (термін виконання).


Укладання

Торговельна діяльність - вид підприємницької діяльності, направлений замінити задоволення купівельного попиту шляхом реалізації товарів споживчого призначення надання послуг громадського (масового) харчування.

Надходження, пересування та відпустку товарно-матеріальних цінностей оформляються первинними документами кількісним і вартісному вираженні. Форми первинних дисконтних документів визначаються і встановлюються організацією у складі застосовуваної нею системи облікової документації для реєстрації господарських операцій (відповідно до затвердженими формами первинної облікової документації торгувати).

Однією з основних документів, визначальних порядок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, є План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств і інструкція із застосування.

Облік товарів веде матеріально відповідальна особа. Цей облік то, можливо організований у різний спосіб залежно від способу зберігання товарів (>партионний чи сортовий). При будь-якому способі зберігання матеріально відповідальні особи ведуть обліку товарів у натуральному вимірі виходячи з прибуткових і видаткових товарних документів або в натуральному і вартісному вимірах одночасно.


Список використовуваної літератури

1. БулатоваЗ.Г., Булатів М.А. Бухгалтерський облік товарних і касових операцій на торговихорганизациях.-М.:ЮНИТИ, 2004.

2. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів /під ред. Бабаєва Ю. А. –М., 2006.

3. ГеворкянЕ.А. Бухгалтерський облік товарних операцій на торгівлі. Навчальний посібник. – М., 2006.

4.ГудовичГ.К. Бухгалтерський облік торгових операцій. Навчальний посібник. –М., 2007

5.Ивашкин Б. Бухгалтерський облік торгувати.Уч.-прак. курс. –М., 2002.

6.Караваев В.П. Торгові операції: бухгалтерський і податкова облік за видами діяльності. -М.:ЮНИТИ, 2007.

7. Миколаєва Р. Бухгалтерський облік торгувати. –М., Пріор -издат. 2007.

8.Макарьева У. Торгові операції: облік і оподаткування. –М., 2006.

9. Холоденку О.М. Бухгалтерський облік торгових операцій.НОУ "Ліпець.екол. -гум. ін - т". – Липецьк, 2006.

10. Бухгалтерський облік на підприємствах бізнесу. // «Консультант», № 2, 2002.

11. БакановМ.И, Дмитрієва І.М.,ЧирковаМ.Б. «Бухгалтерський облік торгувати». Навчальний посібник для вузів 2 вид., 2006 р.

12. Агафонова М. Н. «Бухгалтерський облік в оптової і роздрібній торгівлі й документообіг». Навчальний посібник. 2009 р.

13.ФилинаФ.Н. «Документація торгового підприємства» - лекції галузевого бухгалтерського обліку.2008г.


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Документознавство
  1. Допускається чи ні реєстрація звернень громадян разом із службовими документами? Фундаментальна
 • Реферат на тему: Документознавство
  Зміст Запровадження 3 1. Становлення та розвитку >документоведения 5 2. Місце >документоведения у
 • Реферат на тему: Документообіг на підпріємстві
  >Зміст >Вступ 1. >Поняття >документообігу 2. >Етапи >документообігу 3. >Систематизація окремих
 • Реферат на тему: Документообіг: сутність та вимоги до організації
  >МІНІСТЕРСТВО >КУЛЬТУРИ І >ТУРИЗМУ УКРАЇНИ >ХАРКІВСЬКА >ДЕРЖАВНА >АКАДЕМІЯ >КУЛЬТУРИ >КАФЕДРА
 • Реферат на тему: Документообіг
  Методи бухгалтерського обліку є систему засобів і певних прийомів. Однією з таких методів є

Навігація