Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік в будівельних організаціях, що здійснюють діяльність генерального підрядчика і замовника-забудовника


Реферат Бухгалтерський облік в будівельних організаціях, що здійснюють діяльність генерального підрядчика і замовника-забудовника

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ УСТРОИТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЯХ

Курсова робота

На тему: «Бухгалтерський облік в будівельних організаціях, здійснюють діяльність генеральному підрядчику ізаказчика-застройщика»


Запровадження

Бухгалтерський облік в будівельних організаціях одна із проблемних напрямів сучасного обліку. До завданням бухгалтерського обліку у будівничій організації можна віднести: формування повною і достовірною інформації про діяльність будівельної організації, її майновому становищі, забезпечення необхідною інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів, запобігання негативних результати господарську діяльність.

Актуальність обраної теми обумовлена зростанням останніми роками ділову активність у сфері діяльності будівельних організацій.

Мета цієї курсової роботи залежить від закріпленні знань про економічні стосунках між учасниками будівництва й особливостях відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних із будівельної діяльністю інвестор, забудовника, підрядника, і субпідрядника.


Дані про будівельної організації та її облікову політику

Будівельна організація здійснює два виду з будівництва об'єктів виробничого призначення: діяльність у ролі генеральному підрядчику і діяльністьзаказчика-застройщика.

У межах генпідрядною діяльності організація виконує будівельно-монтажні роботи (>СМР) на2-х об'єктах: об'єкт №1 і той №2.

По об'єкту № 1 до виконання електромонтажних робіт генеральний підрядник приваблюєсубподрядную організацію. За надані субпідряднику послуги (зміст будівельного майданчика, забезпечення зв'язком, енергією, охорону здоров'я та т.п. послуги) генпідрядник стягує винагороду у вигляді 5% від договірної вартості субпідрядних робіт.

По об'єкту № 2 всі роботи виконуються самотужки з матеріалів, отримані від замовника за умов давальницької сировини.

У межах діяльностізаказчика-застройщика організація здійснює будівництво виробничого цеху (об'єкт № 3) задля власного споживання.СМР виконуються підрядній організацією. Будівництво ведуть рахунок власних коштівзаказчика-застройщика кредиту банку.

Відповідно до облікову політику прибуток від зданих замовникам робіт формується виходячи з підписаних актів про приймання виконаних робіт (ФормаКС-2) і довідок вартість виконаних робіт і витрат (Форма КС-3).

Синтетичний урахування витрат по генпідрядною діяльності ведеться на рахунку 20 «Основне виробництво». Аналітичний облік ведеться у межах об'єктів будівництва (№1 і №2)

Витрати за змістом і експлуатації машин і творення механізмів враховуються на рахунку 25 «>Общепроизводственние витрати» і розподіляють між об'єктами №1 і №2 пропорційномашино-часам, відпрацьованим будівельними автомобілями і механізмами протягом місяця кожному об'єкті.

Синтетичний облік загальногосподарських витрат ведеться на рахунку 26 «>Общехозяйственние витрати».

>Общехозяйственние витрати, враховані на рахунку 26, розподіляються у наступному послідовності. По-перше, витрати розподіляють між видами діяльності (генпідрядною та зовнішньоекономічної діяльностізаказчика-застройщика) пропорційно договірної вартостіСМР, виконаних звітному періоді (незалежно від способу їх виробництва).

>Общехозяйственние витрати, які стосуються діяльностізаказчика-застройщика, списуються записом Д 08-3-1 До 26.

>Оставшаяся частку витрат, належить генпідрядною діяльності, розподіляється між об'єктами будівництва №1 і №2 пропорційно заробітної плати основних виробничих робочих. Списання витрат відбивається записами:

>Дебет 20-1 Кредит 26 – у частині, що належить до об'єкту №1;

>Дебет 20-2 Кредит 26 – у частині, що належить до об'єкту №2.

Як витрат майбутніх періодів враховуються витрати на проектування об'єктів і перебазування будівельних машин і творення механізмів, які рівними частками списуються щомісяця на собівартість споруджуваних об'єктів у період їхнього будівництва.

Облік витрат з будівництва об'єкта №3 ведеться насубсчете 3 «Будівництво об'єктів основних засобів» рахунки 08 «Вкладення увнеоборотние активи», якого відкриваються рахунки третього порядку:

08-3-1 «Незавершене будівництво»;

08-3-2 «>Завершенное будівництво».

На рахунку 08-3-1 відбиваються витратизаказчика-застройщика з будівництва об'єктів з початку будівництво до введення їх у експлуатацію. На рахунку 08-3-2 відбиваються закінчені будівництвом об'єкти, якими ще отримано свідчення про реєстрацію прав власності. Після підписати акт приймання закінченого будівництвом об'єкта (ФормаКС-11) і акта приймання закінченого будівництвом об'єкта приймальній комісією (ФормаКС-14) здійснюється приймання об'єкта в експлуатацію, що впливає записом:

>Дебет 08-3-2 Кредит 08-3-1.

Зареєстровані і оформлені актами про прийомі-передачі об'єкта основних засобів (ФормаОС-1) об'єкти позначаються на складі основних засобів організації записом:

>Дебет 01 Кредит 08-3-2.

Синтетичний облік розрахунків із замовниками ведеться на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Аналітичний облік у цій рахунку ведеться у межах рахунків:

62-1 «Дебіторська заборгованість замовників»;

62-2 «Аванси отримані».

 

Таблиця 1 Залишки за рахунками з Головної книжки на 1 березня 2008 р., тис. крб.

№ рахунків Найменування рахунків бухгалтерського обліку Варіант №1
01 Основні кошти 11 200
10 Матеріали 13 005
51 Розрахункові рахунки 15 000
97 Витрати майбутніх періодів 200
02 Амортизація основних засобів 2 500
60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (кредиторської заборгованості) 7 600
66 Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог 20 000
68 Розрахунки із податків і зборів 3 325
69 Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення 650
70 Розрахунки з персоналом з праці 2 500
76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (кредиторської заборгованості) 70
80 Статутний капітал 100
99 Прибули і збитки (прибуток) 2 660

>Расшифровки до окремим синтетичним рахунках Головною книжки

Таблиця 2 Розшифровка рахунки 97 «Витрати майбутніх періодів»,тис.руб.

Види витрат Варіант №1
Витрати з проектування об'єкта №2 3
Витрати по перебазування машин і творення механізмів 197

Таблиця 3 Розшифровка рахунки 68 «Розрахунки із податків і зборів», тис. крб.

№ субрахунка Найменування субрахунка Варіант №1
68-1 Розрахунки поНДФЛ 325
68-2 Розрахунки із ПДВ 3000
68-3 Розрахунки з податку майна
68-4 Розрахунки з податку прибуток

Таблиця 4 Розшифровка рахунки 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення», тис. крб.

Найменування субрахунка Варіант №1
субрахунка
69-1 Відрахування до пайового фонду соціального страхування (>ФСС) 72,5
69-2 Відрахування до федерального фонд обов'язкового соціального страхування (>ФФОМС) 27,5
69-3 Відрахування в територіальний фонд обов'язкового соціального страхування (>ТФОМС) 50
69-4 Відрахування до федерального бюджету (>ФБ) 150
69-5 Відрахування на обов'язкове пенсійне страхування (>ОПС) 350

Таблиця 5 Журнал господарських операцій за березень 2008 р.

№п/п Документ і стислий зміст господарської операції Сума,тис.руб. №корреспондирующих рахунків
приватна загальна >Дебет Кредит
1. Платіжна відомість,Платежное доручення, Виписка банку
Виплачено вести співробітникам на пластикові карти 2 500 000 70 51
2. Платіжні доручення, Виписка банку
>Погашена заборгованість за такими платежах 3 975 000
- У плані ЄСП:
>ФБ 150 000 69.4 51
>ФСС 72 500 69.1 51
>ФФОМС 27 500 69.2 51
>ТФОМС 50 000 69.3 51
>ОПС 350 000 69.5 51
- ПДВ 3 000 000 68.2 51
-НДФЛ 325 000 68.1 51
- перед постачальниками і підрядчиками 7 600 000 60 51
3. Розрахунок бухгалтерії 3 000
Списано до витрат поточного місяці витрати на проектування об'єкта №2 20.2 97
4. Довідка бухгалтерії 197 000
>Списиваются на поточні витрати витрати на перебазування машин і європейських механізмів у сумі, що належить до звітному місяцю 25 97
5. Рахунок,Товарно-транспортаная накладна,Cчет-фактура 590 000
>Акцептован рахунок постачальника за поставлені матеріали всього, 500 000 10 60
зокрема ПДВ. 90 000 19 60
6. Рахунок, акт приймання послуг,Cчет-фактура 118 000
>Акцептован рахунок постачальника послуг зв'язку, всього, 100 000 26 60
зокрема ПДВ 18 000 19 60
7. Накладна на відпустку матеріалів набік (МІ-5) 20 000 000
Отримано в переробку від замовника матеріали до виконання робіт на об'єкті №2 003
8. Рахунок, акт приймання робіт,Счет-фактура 177 000
>Акцептован рахунок транспортної організації за вивезення грунту з об'єкта №1, всього 150 000 20.1 60
зокрема ПДВ 27 000 19 60
9. >Платежное доручення, Виписка банку
Вступив аванс виконання будівельно-монтажні роботи від замовника об'єкта № 1 23 600 000 51 62.2
10. >Счет-фактура на аванс
>Начислен ПДВ із авансу замовника 3 600 000 62.2 68.2
11. Акт про приймання виконаних робіт (>КС-2), Довідка вартість виконаних робіт і витрат (КС-3),Счет-фактура 4 720 000
Прийнято до оплати рахунок субпідрядника за виконані електромонтажні роботи з об'єкті № 1, всього 4 000 000 20.1 60
зокрема ПДВ 720 000 19 60
12. Рахунок, Акт про наданнягенподрядних послуг,Счет-фактура
>Предъявленсубподрядной організації рахунок за наданігенподрядние послуги 236 000 62.1 90.1.1
13. >Счет-фактура
>Начислен ПДВ з вартостігенподрядних послуг, належний бюджету 36 000 90.3.1 68.2
14. Акт взаємозаліку
>Произведен взаємозалік зсубподрядной організацією у сумігенподрядних послуг 200 000 60 62.1
15. Платіжні доручення, Виписки банку
Вжиті розрахунки з ПДВ між організаціями
- перераховано заборгованість субпідряднику у сумі ПДВ 36 000 60 51
- отримана від субпідрядника сума заборгованості у розмірі ПДВ 36 000 51 62.1
16. >Платежное доручення, Виписки банку
>Списано з розрахункового рахунки оплату субпідрядних робіт, виконаних звітному періоді 4 484 000 60 51
17.  Акт про приймання виконаних робіт (>КС-2), Довідка вартість виконаних робіт і витрат (КС-3),Счет-фактура 2 832 000
>Акцептован рахунок підрядчика за виконані будівельні роботи щодо спорудження об'єкта №3, зокрема ПДВ 2 400 000 08.3.1 60
432 000 19 60
18. >Платежное доручення, Виписка банку
>Перечислено підрядчику за виконані роботи з об'єкті № 3 2 832 000 60 51
19. Розрахунок бухгалтерії
>Начислена заборгованість банку за відсотками користування кредитом 125 000 91.2 66
20. Матеріальний звіт
Списано
Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація