Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з покупцями і замовниками


Реферат Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти та республіки казахстан

Технологічний коледж

Курсова робота

На тему: «Облік розрахунків із покупцями і замовниками»

Виконала:ст-ка грн.Э-915

>Вересова І.С.

>Шахтинск 2007


Зміст

Запровадження

1. Сутність дебіторську заборгованість покупців і замовників, порядок її і відображення у бухгалтерському обліку

1.1Экономико-правовие аспекти виникнення і визнання дебіторську заборгованість

1.2 Розрахунки з покупцями і замовниками, їх сутність, форми і Порядок відображення у бухгалтерському обліку

2. Облік розрахунків із покупцями і замовниками для підприємства ТОВ «ДОСАрхстройсервис»

2.1 Облік короткостроковій дебіторську заборгованість покупців і замовників

2.2 Особливості обліку розрахунків із покупцями і замовниками за договором міни і обгрунтованість розрахунків авансами

2.3 Облік погашення заборгованості покупців і замовників шляхом взаємозаліків,факторингових операцій та переуступки прав вимоги (>цессии)

3. Списання сумнівною дебіторську заборгованість

3.1 Сутність сумнівних боргів покупців і замовників

3.2 Методи списання сумнівних боргів покупців і замовників

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження


Підприємства постійно ведуть розрахунки з покупцями – за куплені ними товари, з замовниками – за виконані роботи та послуги.

У разі нестабільної ринкової економіки ризик несплати чи невчасної оплати рахунків збільшується, усе веде до появи дебіторську заборгованість. Частина цю заборгованість у процесі фінансово – господарську діяльність неминуча і має перебуває у рамках допустимих значень.

Сумнівна дебіторська заборгованість свідчать про порушення клієнтами фінансової та платіжної дисципліни, що потребує негайного прийняття відповідних заходів усунення негативним наслідкам. Своєчасне ухвалення цих заходів, можливо, лише за здійсненні із боку підприємства систематичного контролю.

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийняття управлінські рішення по забезпеченні ефективності розрахунків із дебіторами. Збільшення чи зниження дебіторську заборгованість приводять до зміни фінансового стану підприємства. Приміром, значне перевищення дебіторську заборгованість над кредиторської можуть призвести до так званому технічному банкрутства. Це з значним відволіканням коштів підприємства з обігу субстандартні та неможливістю гасити вчасно заборгованість перед кредиторами. З цього необхідно проводити моніторинг і аналіз стану розрахунків. Для проведення аналізу використовуються дані бухгалтерського облік і звітність, тому важливу роль грає правильна організація для підприємства бухгалтерського обліку розрахункових операцій, що потребує своєчасного і сповненого відображення господарських операцій із розрахунках в первинних документах і дисконтних регістрах.

Метою роботи є підставою облік розрахунків із покупцями і замовниками. Відповідно до поставленої метою потрібно вирішувати такі:

- розкрити поняття, способи оцінки й види погашення дебіторську заборгованість;

- вивчити облік розрахунків із постачальниками і покупцями, та її особливості;

- розглянути діючу практику обліку розрахунків із покупцями і замовниками на ТОВ «ДОСАрхстройсервис»

Предметом дослідження є діюча практика бухгалтерського обліку розрахунків із покупцями і замовниками.

Об'єктом дослідження послужили практичні матеріали бухгалтерського обліку для підприємства ТОВ «ДОСАрхстройсервис». Основний вид діяльності аналізованого підприємства ТОВ «ДОСАрхстройсервис» – виробництво виробів із скла й розробка внутрішнього дизайну споруджуваних будинків. Зареєстровано 15 жовтня 2001 року. Діяльність ТОВ будується виходячи з Цивільного кодексу Республіки Казахстан, і навіть виходячи з Статуту. Крім основної виду ТОВ «ДОСАрхстройсервис» веде торговельно-посередницьку діяльність.


1. Сутність дебіторську заборгованість покупців і замовників, порядок її і відображення у бухгалтерському обліку

 

1.1Экономико-правовие аспекти виникнення і визнання дебіторську заборгованість

Під дебіторської заборгованістю розуміють виражені в грошової форми зобов'язання окремих особистостей, організацій корисною і інших дебіторів перед даним підприємством. Дебіторська заборгованість виникає й унаслідок скоєння господарських операцій, зазвичай при реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.

Наявність на балансі підприємства дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованостей є тривожним чинником. При збільшенні валюти балансу вони відразу погіршують фінансові показники діяльності підприємства, такі як ліквідність, незалежність" і платоспроможність.

Дебіторська заборгованість є одним із статей, яка може бути отримана протягом року від звітної дати, тобто.:

- авансових платежів купити поточних активів;

- рахунки для отримання - про найбільших покупців і замовників, і навіть найістотніших сумах по розрахунковим документам, пред'явленим покупцям і замовників і прийнятих до оплати банком за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та послуги, про найбільших покупців і замовників істотних сумах довгострокової дебіторську заборгованість, забезпеченої отриманими векселями;

- дебіторська заборгованість результаті внутрішньогрупових операцій між основним господарським товариством та її дочірніми товариствами - про найістотніших сумах довгострокової дебіторську заборгованість між основним і дочірніми господарськими товариствами;

- дебіторська заборгованість посадових осіб акціонерного товариства;

- інша дебіторськазадолженность.[12,с94]

У поточні активи дебіторська заборгованість то, можливо включена повністю, якщо сума, яка буде отримана впродовж року, розкрито. Поруч із дебіторська заборгованість, що значиться понад рік, у складі довгострокових активів також може бути включено до статтю «Довгострокова дебіторська заборгованість».

Виникнення дебіторську заборгованість за рахунками для отримання зумовлено прийнятої методикою визнання доходу - методом нарахування, коли доходом вважається не отримання платежів, а виникнення прав ними. Відповідно до ст. 178 частини 1 Цивільного кодексу РК загальний строк позовної давності встановлюється у роки. Після закінчення трьох років що значиться у бухгалтерському обліку довгострокова дебіторська заборгованість може бути зарахована на витрати, і протягом два роки враховуватися на забалансовихсчетах.[1]

Дебіторська заборгованість відбиває стан розрахунків фірми з покупцями і замовниками за продану продукцію, товари, інше майно, і навіть виконані роботи та послуги, вона виникає й унаслідок укладання організацією тих чи інших угод. Угода, зазвичай, оформляється договором. [12, з 124]

Договір зобов'язує один бік - кредитора - надати певні цінності або виконати роботи й послуги (товарна частину операції), а інший бік - дебітора - оплатити в встановлені договором терміни виконані першої стороною зобов'язання (грошова частину операції).

Розглянемо все чинники, що впливають порядок відображення в обліку, оцінки й погашення дебіторську заборгованість.

Дата відображення дебіторську заборгованість у бухгалтерському обліку і його розмір визначаються за правилами, встановленим Законом "Про бухгалтерський облік і фінансової звітності" від 28.02.2007 року. [2] Відповідно до цього Закону все господарські операції підлягають своєчасної реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку виходячи з первинних дисконтних документів. Первинний обліковий документ складається в останній момент скоєння операції або після його закінчення. Отже, дебіторська заборгованість має бути відбита в обліку, зазвичай, після виконанняорганизацией-кредитором товарної частини угоди, тобто після відвантаження продукції.

На розмір дебіторську заборгованість впливаютьсуммовие різниці.Суммовие різниці виникають, якщо ціна товару (робіт, послуг) встановлена у умовних грошових одиницях, а оплату виконують в рублях. Дебіторська заборгованість може пояснюватися як збільшуватися (у разі виникнення позитивноїсуммовой різниці), і зменшуватися (у разі виникнення негативноюсуммовой різниці). [2]

Під час продажу продукції з договору комісії чи доручення виручка віддзеркалюється в дату отримання сповіщення від комісіонера чи повіреного про відвантаження продукції покупцю. У цьому час щоб одержати сповіщення на повинен перевищувати розумний термін проходження таких документів (зазвичай, 3 - 5 днів).

Організації, котрі встановили у договорі поставки відмінний від загального порядку момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукцією до покупця (замовнику), можуть визначати у бухгалтерському обліку виручку, і навіть дебіторської заборгованості на дату надходження коштів у оплату відвантаженої продукції, і навіть на дату заліку взаємних вимог.

На дату відвантаження продукції і на пред'явленняорганизацией-кредитором покупцю (замовнику) розрахункових документів до оплати. І тут показник дебіторську заборгованість становить розмірі виручки - договірної вартості відвантаженої продукції.

При скоєнні операцій на іноземній валюті дебіторська заборгованість відбивається у тенге, у сумі, обумовленою шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного Банку Республіки Казахстан, чинному на дату пред'явлення рахунку також інших розрахункових документів до оплати за відвантажену продукцію або на дату зарахування коштів на валютний рахунокфирми.[10,с55]

1.2 Розрахунки з покупцями і замовниками, їх сутність, форми і Порядок відображення у бухгалтерському обліку

Господарські зв'язку, що охоплюють організації з покупцями і замовниками, є необхідною умовою її діяльність, оскільки вони забезпечують безперебійну підприємства. Від стану розрахунків із покупцями, великою мірою залежить платоспроможність підприємства, його фінансове становище. Платежі, здійснювані невчасно, в повному обсязі, призводять до виникнення штрафів, пенею за невчасне перерахування коштів у сплату своєї заборгованості. Це погіршує як фінансове становище підприємства, також погіршуються стосунки з іншими підприємствами.

Розрахункові відносини виникають між юридичних осіб внаслідок господарських операцій, що з передачею різних товарно-матеріальних цінностей, наданням послуг без негайної її оплати.

Нині підприємства самі вибирають форму розрахунків на за поставлені товари (роботи, послуги).

При розрахунках може застосовуватися готівкова і безготівкова форма розрахунків.

Розрахунки готівкою виробляються у межах до 300000 тенге за однією операції, тому цій формі не зовсім зручною, оскільки обмежує розмір виплати коштів по укладених договорів.

Найбільш зручною є безготівкова форма розрахунків, оскільки він немає обмежень на. У безготівковому порядку розрахунки мають здійснюватися лише крізь кредитні організації (банки), у яких відкриті відповідні розрахункові рахунки. Цей лад передбачає перерахування коштів із розрахункового рахунки і відправку різних документів мають у іншому банку завершення господарських зв'язків (рахівниць-фактур тощо.), згідно з договором. При розрахунках банки не втручається у договірні відносини між підприємствами. [>9,с67]

Застосовуються такі форми безготівкових розрахунків:

- платіжними дорученнями;

- акредитивами;

- чеками;

- по інкасо.

>Расчетними документами під час здійснення зазначених форм розрахунків є:

- платіжні доручення;

- акредитиви;

- чеки;

- платіжні вимоги;

- інкасові доручення.

Останнім часом дедалі популярнішою формою розрахунків із покупцями стають розрахунки з допомогою платіжних карт. Попри те що, що продаж товарів у вигляді таких карт належить до безготівковим розрахунках, при таких розрахунках слід застосовуватиконтрольно-кассовие машини.

Відповідно до умовами укладених угод, оплата може здійснюватися кількома видами:

- аванси, які передбачають оплату під поставку товарів, робіт, послуг;

- попередня оплата, передбачає повністю стовідсоткову оплату товарів, робіт, послуг до їх постачання покупцю, відповідно до укладеної договору;

- відстрочка платежу, оплату виконують за товари, роботи, послуги через певний строк, вказаний у договорі;

- фактично поставки товарів, робіт, послуг, оплату виконують в останній момент їх отримання;

- під реалізацію, оплата товарів, робіт, послуг роблять лише по тому, як їх буде реалізовано покупцям.

Ведення обліку розрахунків із покупцями, і навіть проведення аудиторської перевірки ввозяться відповідність до нормативними документами:

1. Відповідно до Цивільним Кодексом визначаються моменти виникнення, припинення зобов'язань, обов'язки сторін під час укладання договорів купівлі – продажу, надаваних послуг, відповідальності сторін порушення договорів, надання послуг неналежногокачества.[1]

2. Основні об'єкти, поняття, такі як синтетичний і аналітичний облік, вимогами з оформленню первинних документів, відбито у Законі «Про бухгалтерському обліку й фінансової звітності». Відповідно до законом все господарські операції, проведені організацією, повинні оформлятися первинними документами, виходячи з яких ведеться бухгалтерський облік для підприємства. [2]

Облік розрахунків із покупцями і замовниками ведеться на активних рахунках 1200 підрозділах Робітника плану рахунків «Короткострокова дебіторська заборгованість». До складу підрозділу входять рахунки: 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників»; 1280 – «>Прочая короткострокова дебіторська заборгованість». [7]

На рахунку 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників» - враховують розрахунки з прийнятих до оплаті розрахунковим документам за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та послуги. Рахунки для отримання - 1210 - є дебіторської заборгованості, що включає у собі суму для отримання, або у перебігу одного звітний період (поточна дебіторська заборгованість), або у перебігу кількох періодів, наступних за звітної датою (довгострокова дебіторська заборгованість). У бухгалтерський облік за розрахунками з покупцями і замовниками виробляють такі записи:

На фактичну собівартість відпущеної (відвантаженої) продукції, товарів придбаних виконаних робіт і наданих послуг дебетують відповідно рахунки: 7010 - Собівартість реалізованої продукції і на наданих послуг, 1320 -Готовая продукція, 1330 - Товари, 8010 - Основне виробництво, 8020 - Напівфабрикати власного виробництва.8030-Вспомогательние виробництва та ін. При реалізації основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестиційдебетируют рахунку за обліку активів (2410, 2710, 2730, 2210,2310).

На відпускну вартість реалізованої продукції, товарів та послуг дебетують рахунки 1210 і кредитують рахунки 6010 «Прибуток від реалізації продукції і на надання послуг» та інших. Аналогічні кореспонденції рахунків проставляють при реалізації основних засобів (кредит рахунки 6210), нематеріальних активів (кредит рахунки 6210), цінних паперів (кредит рахунки 6210).

На суму на додану вартість включену в рахунки-фактури, дебетують рахунок 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників» - Рахунки для отримання і кредитують рахунок 3130 – «Податок на додану вартість».

Принаймні оплати розрахунково-платіжних документів, пред'явлених покупцям і замовникам до оплати, дебетують рахунки 1050 – «Кошти сучасний банківські рахунки у валюті» , 1010 – кошти у касі в тенге, та інших. і кредитують рахунок 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників».

У нещасних випадках, якщо рахунки для отримання, виражені в іноземній валюті, вони за початковому відображенні оцінюються тенге, шляхом перерахунку за курсом на дату скоєння операції, а наступні періоди переоцінюються з допомогою курсу на дату завершення звітний період. Виникаючі у своїй курсові різниці відбивають:

>Дебет рахунки 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників», Кредит рахунки 6250 - Доходи від курсової різниці - у сумі позитивної курсової різниці, що виникла за заборгованістю покупців і замовників в іноземній валюті.

>Дебет рахунки 7430 «Витрати по курсової різниці», Кредит рахунки 1210 – «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників» - у сумі негативною курсової різниці, що виникла щодо стягнення заборгованості покупців і замовників в іноземній валюті.

Дебіторська заборгованість визнається тільки тоді ми, коли визнається пов'язаний із нею прибуток і оцінюється за вартістю за мінусом наданих знижок з продажу, ціни, і з урахуванням віку проданих товарів.

Надання

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація