Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудиторська перевірка касових операцій


Реферат Аудиторська перевірка касових операцій

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Кафедра бухгалтерського обліку, і аудиту

Курсова робота

поАудиту

на задану тему: «Аудиторська перевірка касових операцій»

2010


Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи обліку, і аудиту касових операцій

2. Аудиторська перевірка касових операцій ТОВ «>Спецконструкции»

2.1 Планування аудиту касових операцій

2.2 Інформаційна база для перевірки касових операцій

2.3 Організація перевірки каси. Інвентаризація каси

2.4 Перевірка дотримання ліміту залишку готівкових засобів у касу і граничного розміру розрахунків готівкою з юридичних осіб

2.5 Перевірка правильності, своєчасності та повноти оприбуткування готівки

2.6 Перевірка витрати готівки з каси

2.7 Перевірка дотримання порядку застосування контрольно-касових машин

3. Аудиторський висновок щодо результатам перевірки касових операцій та пропозиції щодо виправлення виявлених порушень сну і помилок

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Зміст аудиту грошових, розрахункових і кредитних операцій визначається характером операцій та інших операцій, виглядом коштів, формами розрахунків й видами кредитів, одержуваних у банках.

Однією з видів коштів економічного суб'єкта є касова готівку. Зазвичай підприємства, заклади і організації мають готівка до каси лише оплати невідкладних потреб у розмірах, узгоджених з банком відповідно до чинним законодавством.

Мета курсової роботи: розглянути основні засади і при аудит коштів.

На виконання мети вирішити завдання:

- вивчити теоретичні основи аудиту коштів;

- оцінку економічного і фінансового становища підприємства;

- скласти загальний план і програму аудиту;

- провести аудит коштів;

- скласти аудиторський висновок щодо результатам перевірки.

Для дослідження та аналізу питань, сформульованих не у змісті курсової роботи, використовуються спеціальні методи наукового дослідження, наприклад, такі, як: діалектичний, метод аналізу та синтезу, метод підходу та інші.


1. Теоретичні основи обліку, і аудиту касових операцій

Аудит операцій із грошима ввозяться відповідно до вимог наступних нормативних і законодавчих документів:

- Кодексу РФ про адміністративні порушення;

- Федерального закону від 10 липня 2002 р. №86-ФЗ «Про Центральному БанкуРФ»;[3]

- Федерального закону від 22 травня 2003 р. №54-ФЗ «Про застосуванняККТ під час здійснення готівкових грошових розрахунків й (чи) розрахунків із використанням платіжнихкарт»;[4]

- Порядку ведення касових операцій на РФ, затвердженого рішення Ради директорів ЦБ РФ від 22 вересня 1993 р. № 40;[5]

- Положення про безготівкових розрахунках до, затвердженого листом ЦБ РФ від 3 жовтня 2002 р. №2-П; [5]

- Федеральний закон Російської Федерації від 30 грудня 2008 р. N307-ФЗ "Про аудиторську діяльність"; [1]

Правила (стандарти) аудиторську діяльність. Постанова Уряди РФ від 23.09.2002 № 696. [8]

При аудит касових операцій перевіряють рахунки (субрахунка):

>50«Касса»; 51 «Розрахункові рахунки»; 52 «Валютні рахунки»; 55 «Спеціальні рахунки банках»; 57 «Переклади їсти дорогою».

При аудит операцій із грошима використовуються такі документи: прибуткові витратні касові ордера, корінці чекових книжок, корінці оголошень на внесок готівкою, повідомлення банку розмір ліміту каси, опис цінних паперів і бланків суворої звітності, виписки банку, платіжні доручення, акти інвентаризації. Допроверяемим під час аудиту регістрам синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку ставляться: зведені регістри синтетичного обліку (головна книга,оборотно-сальдовая відомість, відомість залишків по синтетичним банківських рахунках і т.д.), журнали-ордери № 1, 2 відомості № 1, 2, касова книга, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, журнал обліку приймання й видачі грошових документів, книга обліку прийнятих рішень і виданих касиром грошей,справка-отчеткассира-операциониста (оформляються за наявності для підприємства кількох касирів). [9]

У бухгалтерської звітності інформацію про грошових засобах у створенні відбивається по рядку 260 бухгалтерського балансу (ф. 1), соціальній та звіті про рух коштів (ф. 4).

У результаті аудиту операцій із грошима необхідно одержати належне документальне підтвердження достовірності операцій із готівкою й безготівковими грошима в рублях й у іноземній валюті, і навіть переказами шляху.

Програма аудиту операцій із грошима послідовно включає:

- перевірку початкових залишків;

- перевірку відповідності залишків аналітичного і синтетичного обліку, і бухгалтерської звітності;

- тестування системи внутрішнього контролю;

- перевірку правильності проведення організацією інвентаризації готівкових коштів і відображення її результати у бухгалтерському обліку;

- стеження проведенням інвентаризації каси;

- перевірку правильності оформлення первинних касових документів, касової тогочасні книги й підтвердження законності скоєння касових операцій;

- перевірку дотримання ліміту залишку готівкових коштів;

- перевірку дотримання ліміту розрахунків готівкою з юридичних осіб;

- перевірку повноти і своєчасності оприбуткування готівкових коштів;

- перевірку правильності відображення витрати готівкових коштів;

- перевірку дотримання порядку застосування контрольно-касових машин;

- перевірку наявності первинних документів за операціями з банком і правильності їх оформлення;

- перевірку законності скоєння операцій на розрахункових рахунках;

- перевірку законності скоєння операцій на валютних рахунках;

- аналіз помилок, виявлені у ході перевірки, та їх на достовірність бухгалтерської звітності;

- формування думки аудитора про достовірності показників наявності і рух коштів у бухгалтерської звітності. [13]

Перевірка початкових залишків.Аудитор, здійснює перевірку організації над вперше, повинен переконатися, що залишки за рахунками обліку коштів початкупроверяемого періоду відповідають залишкам, підтвердженим у складі фінансової звітності наприкінці попереднього звітний період. Якщо перевірку організації аудитор здійснює вперше, він повинен мати докази, що: початкові сальдо по коштами не містять спотворень, що можуть істотно спричинити фінансову звітністьпроверяемого періоду; залишки за рахунками обліку коштів початку поточного періоду правильно перенесені з попереднього періоду. Перевірка здійснюється шляхом зіставлення даних регістрів бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності початкупроверяемого періоду й кінець періоду, попередньогопроверяемому.

Перевірка відповідності залишків аналітичного і синтетичного обліку, і бухгалтерської звітності. Для цього необхідно скласти таблицю залишків початку і поклала крайпроверяемого періоду посубсчетам рахунків № 50, 55, звірити сальдо початку і поклала крайпроверяемого періоду по бухгалтерського балансу (ф. 1) з головної книгою.

Тестування системи внутрішнього контролю. Корисним способом отримання необхідних даних є тестування з заздалегідь підготовленого запитальника (додаток 1). Результати тестування використовуються щодо рівня ризику внутрішнього контролю та побудові аудиторської вибірки. [11]

Перевірка правильності проведення інвентаризації готівкових коштів і відображення її результати у бухгалтерському обліку.Аудитору необхідні такі контрольні процедури: ознайомитися з облікової політикоюаудируемого особи; ознайомитися з порядком проведення інвентаризації; з'ясувати частоту проведення інвентаризації майна, і фінансових зобов'язань; з'ясувати, проводилися чи інвентаризації вмежинвентаризационний період; з'ясувати, проводилися чи раптові інвентаризації коштів і надходження документів мають у касі.

Спостереження над проведенням інвентаризації каси. У результаті аудиторської перевірки спостереження дозволяє аудитору інспектувати майно і фінансові зобов'язання, дотримання встановленого керівництвомаудируемого особи порядку проведення інвентаризації, і навіть отримати докази надійності процедур керівництва. У процесі контролю над проведенням інвентаризації економічним суб'єктом аудитору слід зафіксувати у робочих документах факт дотримання / недотримання встановленого порядку проведення інвентаризації. [12]

Перевірка правильності оформлення первинних касових документів, касової тогочасні книги й підтвердження законності скоєння касових операцій. Перевіряється правильність заповнення прибуткових і видаткових касових ордерів, наявність підписів, і оцінок прокорреспондирующих рахунках, відповідність касової книзі йжурналам-ордерам, погашення прибуткових касових ордерів штампом «отримано», а видаткових касових ордерів — штампом «сплачено» із зазначенням дати. По касової книзі перевіряється правильність виведення залишків, наявність і правильністькорреспондирующих рахунків, наявність необхідних виправдувальних документів, правильність заповнення і обгрунтованість розрахунків у яких, відповідність записів в касової книзі записам у журналі-ордері № 1 й у головною книзі за період (при журнально-ордерною формі обліку). [10]

Перевірка дотримання ліміту залишку готівкових коштів. Ліміт необхідно встановити у банку, здійснюючому розрахунково-касове обслуговування організації. У перевіреній організації має бути чи письмове повідомлення звідси ліміті зі Світового банку, або другий примірник розрахунку. Ліміт встановлюється тільки з одного банку, якщо рахунки відкриті кількох банках, їм посилається повідомлення звідси. Якщо ліміт залишку готівкових коштів не встановлено жоден із банків, він вважається нульовим, і весь не здане у медичні установи банку готівку — понадлімітної.

Перевірка дотримання ліміту розрахунків готівкою з юридичних осіб. Розрахунки готівкою Російській Федерації між юридичних осіб, і навіть між юридичною особою і індивідуальним підприємцем, між індивідуальними підприємцями, у межах одного договору, укладеного між зазначеними особами, можуть виготовлятися у вигляді, не перевищує 100 тис. крб. У ході перевірки аудитор виявляє випадки перевищення розрахунку готівкою між організаціями та своєчасно інформує керівника про санкції. [13]

Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівкових коштів. По прибутті готівки з банків за чеком слід звернути увагу до дату оприбуткування грошей, отриманих в кожному чеку, перевірити корінці чеків та витягу банків; є розбіжності, то аудитор повинен мати виписки із банку і звірити з записами розмов у бухгалтерії. Під час перевірки інших надходжень, наприклад, надходжень від працівників у оплату будь-яких послуг, повернення невикористаного авансу, проводиться зустрічна перевірка (по лицьовим рахунках). Під час перевірки повернення позичок працівникам підприємства аналізується своєчасність і повнота цього повернення (відповідно до заявами, і регістрами аналітичного обліку). По прибутті до каси готівки за проданий товар від юридичної особи мусить бути прикладена правильно оформлена доручення. [15]

Перевірка правильності відображення витрат. Перевіряючи витрачання готівки з каси, аудитор повинна звернути увагу до документальну обгрунтованість видачі грошей, цільове використання коштів, отриманих зі Світового банку за чеком, дотримання ліміту каси. При придбанні товарно-матеріальних цінностей чи оплаті робіт (послуг) за розрахунок готівкою повинні бути документи, що підтверджують факт придбання (накладна і лічба з переліком цінностей, ціною за одиницю і на суму) чи факт оплати (квитанціяприходного касового ордера). [12]

Перевірка дотримання порядку застосування контрольно-касових машин. Відповідно до Федеральним законом від 22 травня 2003 р. №54-ФЗ «Про застосуванняконтрольно-кассовой техніки під час здійснення готівкових грошових розрахунків й (чи) розрахунків із використанням платіжних карт»контрольно-кассовая техніка, включена в Державного реєстру, застосовується біля Російської Федерації в обов'язковому порядку всіма організаціями та індивідуальними підприємцями під час здійснення ними готівкових грошових розрахунків й (чи) розрахунків із використанням платіжних карток у випадках продажу товарів, виконання надання послуг. Винятком із цього порядку можлива тільки для організацій, включених в Перелік окремих категорій підприємств, що з специфіки своєї діяльності або особливостей місцезнаходження можуть здійснювати розрахунки з населенням не залучаючи контрольно-касових машин, затверджений постановою Уряди РФ від 30 червня 1993 р. № 745. При грошових розрахунках із покупцями слід застосовувати моделі (типи) контрольно-касових машин, допущені для використання біля Росії і близько внесені до Державного реєстру контрольно-касових машин. Усіконтрольно-кассовие машини підлягають реєстрації у податковій органі за місцем розташування організації. У цьому для перевірки повноти оприбуткування виручки черезконтрольно-кассовие машини аудитор звіряє на ідентичність суми за даними контрольної стрічки, книжкикассира-операциониста, касової книжки. Одночасно перевіряє, зроблено на отримані суми записи за рахунками обліку реалізації. [4]

Перевірка операцій із готівкою грошима в іноземній валюті. Одержання готівкою валюти розвинених країн з валютного рахунки організації може з'явитися при відрядженнях працівників цієї організації до інших держав.Аудитор перевіряє наявність і правильність оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів з які підтверджують документами, відповідність сум, здобутих у касу з валютного рахунки і зданих на валютний рахунок, банківським випискам за поточного валютному рахунку, наявність належних записів в касової книзі у валюті платежу й у рублевому еквіваленті на дату скоєння операції, своєчасність проведення переоцінки і правильність віднесення курсових різниць, або на рахунки бухгалтерського обліку, і навіть правильність оподаткування курсових різниць. [14]

Перевірка рахунки «Переклади їсти дорогою». У процесі перевірки аналізується правильність відображення коштів у шляху шляхом звіряння котрі значаться сум на рахунках бухгалтерського обліку з цими квитанцій установ банку, поштового відділення, копій супровідних відомостей здавання виручки інкасаторам банку тощо.

Перевірка законності скоєння операцій на розрахункових рахунках. Перевіряється:

-правильно чи відбито у обліку і є законним чи використовуються отримані зі Світового банку чекові книжки, видаються вони підзвітному особі під розписку, складаються чи підзвітним обличчям звіти про використання чекових книжок тощо.;

- чи відповідають дані виписки із банківського рахунки даним касової книжки;

Аналіз помилок, виявлені у ході перевірки, та їх на достовірність бухгалтерської звітності.Аудитору слід проаналізувати суттєвість виявлених порушень, і навіть можливі податкові наслідки. [9]


2. Аудиторська перевірка касових операцій ТОВ «>Спецконструкции»

Повне фірмову найменування підприємства: Суспільство з обмеженою відповідальністю «>Спецконструкции», місце перебування: р. Вологда, вул. Північна, 6.

Підприємство має у власності відособлене майно,учитиваемое з його самостійному балансі.

Основною метою діяльності суспільства є отримання прибутку.

Основний вид діяльності – будівельно-монтажні і виконати ремонт.

ТОВ «>Спецконструкции» є підрядній організацією, тобто. виконує роботи з договору підряду,заключаемому з замовником. Підрядчик зобов'язаний володіти ліцензією за проведення тих видів діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до законодавством.

ТОВ «>Спецконструкции» має ліцензію за проведення спорудження будинків та житлових споруд I і II рівнів відповідальності у відповідність до державним стандартом.

До додатковим видам діяльності належить оптової торгівлі електротехнічній продукцією (кабельна продукція, низьковольтна апаратура, контрольно-вимірювальні прилади, силове устаткування, світлотехнічна продукція).

2.1 Планування аудиту касових операцій

На етапі попереднього планування аудитор повинен оцінити можливість проведення аудиту. Оцінкою такої можливості можна вважати перевірку адекватності дисконтних записів.Аудитор повинен перевірити ступінь його відповідності бухгалтерських записів з чинними нормативами. Необхідно оцінити, наскільки облікові записи відповідають виду діяльності клієнта, досконалим клієнтом операціям.

На даної стадії аудитор має визначити,аудируема чи фінансова звітність? А ще впливають дві основні моменту: чесність адміністрації, і повноцінність бухгалтерських записів. Якщо аудитор бачить, що з повноцінної аудиторської перевірки клієнт повинен, власне, відновити свій бухгалтерський облік, або на стадії попереднього планування виявляються факти, які під сумнів можливість підготовки позитивного аудиторського укладання, або виникають сумніви у тому, що тут клієнта готовий показати аудитору всю документацію, аудитору слід відмовитися від підписання з клієнтом договору для

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація