Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами


Реферат Аудит розрахунків з дебіторами і кредиторами

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава 1. Теоретичні аспекти аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами

1.1 Теоретичні аспекти аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторам

1.2 Коротка економічна характеристика ТОВ «>Стиль-Пласт»

Глава 2. Проведення аудиторської перевірки розрахунків із дебіторами і кредиторами ТОВ «>Стиль-Пласт»

2.1 Планування аудиторської перевірки

2.2 Робоча програма аудиторської перевірки

Глава 3. Аудиторський висновок

3.1 Звіт аудиторської фірми керівництву

3.2 Аудиторський висновок

Висновки

Список використаної літератури

>ПРИЛОЖЕНИЕ 1

>ПРИЛОЖЕНИЕ 2

>ПРИЛОЖЕНИЕ 3

>ПРИЛОЖЕНИЕ 4

>ПРИЛОЖЕНИЕ 5

>ПРИЛОЖЕНИЕ 6

>ПРИЛОЖЕНИЕ 7

>ПРИЛОЖЕНИЕ 8

>ПРИЛОЖЕНИЕ 9

>ПРИЛОЖЕНИЕ 10


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>Актуальности обраної теми зумовлена тим, що дебіторська і кредиторської заборгованості є неминучим наслідком яка у системи грошових розрахунків між організаціями, коли він завжди є розрив часу платежу з моментом переходу права власності товару, між пред'явленням платіжних документів до оплати і часом їхньою фактичною оплати. Така ситуація призводить до істотного збільшення ризиків під час продажу товарів, проведенні робіт, наданні послуг з відстрочкою платежу.

Оскільки дебіторська заборгованість належить до високоліквідним активам організацій, які мають підвищеним ризиком, великий обсяг простроченої й безнадійною дебіторську заборгованість істотно вдвічі збільшує видатки обслуговування позикового капіталу, підвищує витрати організації, зменшує фактичну виручку, рентабельність і ліквідність оборотних засобів, негативно б'є по фінансової стійкості, підвищує ризик фінансових втрат компанії,

На відміну від виробничих запасів і незавершеного виробництва, які може бути різко змінені, дебіторська заборгованість є дуже динамічний елемент оборотних засобів, істотно залежить від ухваленій у організації політики щодо покупців продукції. Оскільки дебіторська заборгованість єобездвижение власних оборотних засобів, тобто. в принципі невигідна організації, те з очевидністю напрошується висновок про її максимально можливе скорочення. Дебіторська заборгованість може бути зведено до мінімуму, якщо побудувати для підприємства ефективну систему управління.

Управління дебіторської заборгованістю, як і кредиторської є частиною політики підприємства у сфері управління обіговими коштами, і є вона у оптимізації загального розміру цього виду заборгованості і забезпечення своєчасного її стягнення. Тому управління дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю потрібно здійснювати всіх етапах взаємодії з контрагентами, як у стадії проведення переддоговірних процедур, і на стадії фактичного виконання визначених у договорі зобов'язань.

Нині є досить багато інструментів управління дебіторської та внутрішньої кредиторської заборгованістю - починаючи з оцінки платоспроможності контрагента, правильного вибору форми та рівної оплати поставки, визначення гранично допустимою величини дебіторської та кредиторської заборгованості і до факторингом,скорингом і зверненням у Конституційнийколлекторские агентства.

У зв'язку з вищесказаним аудит розрахунків із дебіторами і кредиторами набуває дедалі більшого значення. Великий інструментарій з їхньої обліку, контролю і стягненню підтверджує актуальність теми дослідження.

Метою справжнього дослідження вивчення особливостей аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами.

Об'єктом дослідження є облік дебіторської та кредиторської заборгованості у власність ТОВ «>Стиль-Пласт».

Предметом дослідження є особливості аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами у власність ТОВ «>Стиль-Пласт».

Мета визначила рішення наступних завдань:

- розглянути теоретичні аспекти аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами;

- провести проведення аудиторської перевірки розрахунків із дебіторами і кредиторами у власність ТОВ «>Стиль-Пласт»;

- скласти аудиторський висновок, виходячи з якого дати рекомендації з удосконалення системи розрахунків із дебіторами і кредиторами у власність ТОВ «>Стиль-Пласт».

Методи дослідження, використані у роботі: системний підхід, інші наукові підходи, аналіз стану і синтез, класифікація і узагальнення.


Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТИАУДИТА РОЗРАХУНКІВ ЗДЕБИТОРАМИ ІКРЕДИТОРАМИ

 

1.1 Теоретичні аспекти аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами

У процесі фінансово-господарську діяльність в підприємства чи організації виникають розрахункові відносини, відбивають взаємні зобов'язання, пов'язані із отриманням чи продажем тих матеріальних цінностей, виконанням робіт чи наданням послуг, з розрахунками із податків і зборів, з банками за кредитами, ні з іншими юридичними і фізичними особами.

Розмаїття учасників розрахункових взаємин держави і форм розрахунків з-поміж них створюють передумови для порушень під час здійснення розрахунків із дебіторами і кредиторами, у яких виникає кредиторська і дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб тощо, яку організація планує взяти протягом визначеного періоду часу. У складі дебіторську заборгованість відбивається також сума авансів, виданих постачальникам і підрядчикам.

У бухгалтерський облік дебіторська заборгованість відбивається по дебету рахунків: 1) 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (організацією видано аванс має значення поставок товарів); 2) 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (постачання товарів, робіт, послуг у рахунок наступної оплати); 3) 68 «Розрахунки із податків і зборів» (переплату до бюджету податків, зборів); 4) 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення» (переплату під час розрахунків із соціального страхуванню, пенсійному забезпеченню, обов'язковому медичного страхування працівників організації); 5) 70 «Розрахунки з персоналом з праці» (при утриманні з працівника на користь організації певних сум); 6) 71 «Розрахунки з підзвітними особами» (підзвітне обличчя не повернуло видані йому кошти); 7) 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям» (виникнення заборгованості працівників із наданим позикам, відшкодуванню матеріальних збитків тощо); 8) 75 «Розрахунки з засновниками» (виникнення заборгованості засновників за депозитними вкладами у статутний,складочний капітал); 9) 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (у разі заборгованостей з відшкодування шкоди по страховому випадку; розрахунків з претензіям на користь організації; розрахунків з належною дивідендів).

Відповідно до пункту 11ПБУ 10/99, у бухгалтерському обліку суми боргів, нереальних для стягнення, зізнаються іншими видатками. Для обліку таких сум Інструкцією щодо застосування Плану рахунків, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року №>94н «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність громадських організацій і інструкції із застосування» призначений рахунок 91, субрахунок 91-2 «Інші витрати».

У бухгалтерський облік інші витрати на вигляді суми дебіторську заборгованість, через яку минув строк позовної давності, відбиваються по дебету рахунки 91, субрахунок 91-2 «Інші витрати», в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та інші.

Якщо боржник погасив заборгованість, у бухгалтерському обліку дані операції відбиваються такими записами:

>Дебет 51 «Розрахункові рахунки» та інші, Кредит 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та інші.

Організація, що використовує комерційне кредитування у своєї діяльності, повинна відбивати операції, пов'язані з появою, рухом і погашенням заборгованості бухгалтерський облік і звітності.

Комерційне кредитування практично існує у двох формах: у вигляді попередньої оплати; відстрочки платежу. У першому випадку організація, що здійснює реалізацію товару, постає як позичальник, і його заборгованість структурі балансового звіту є кредиторської. У другий випадок ця сама організація постає як кредитор й у бухгалтерському балансі відбивається дебіторська заборгованість.

Позики і кредити - у бухгалтерський облік і звітності класифікуються, як довгострокові і короткострокові зобов'язання, і відділені від кредиторську заборгованість. Як заборгованості кредиторам враховують суми по неоплаченими рахунками постачальників і підрядників, які подані проти сплаті векселях, заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами, перед персоналом організації, отримані аванси, заборгованість до бюджету і позабюджетними фондами, перед учасниками (засновниками) із виплати доходів.

Дебіторська заборгованість відбивається у бухгалтерської звітності у складі активів організації, оскільки є частина майна організації, свій з права, але що знаходиться в інших суб'єктів господарювання. Згодом цей заборгованість мусить бути оплачена організації грошима чи поставкою товарів (наданням послуг, виконанням робіт).

Порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності регулюється Федеральним законом від 6 липня 1999 року №>129-ФЗ «Про Положення по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (>ПБУ 4/99)».

Нині Вказівки про обсяг форм бухгалтерської звітності та про порядок складання бухгалтерської звітності затверджені Наказом Мінфіну Російської Федерації від 22 липня 2003 року №>67н «Про форми бухгалтерської звітності організації». До складу річний бухгалтерської звітності включаються такі форми: Бухгалтерський баланс (форма №1); Звіт прибутки і збитках (форма №2); Звіт про зміни капіталу (форма №3); Звіт про рух коштів (форма №4); Додаток доБухгалтерскому балансу (форма №5). З іншого боку, у складі звітності включаютьсяПояснительная записка і аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації.

В формах звітності організацій відбиваються: інформацію про дебіторської та кредиторської заборгованості - вБухгалтерском балансі (форма №1); інформацію про русі дебіторської та кредиторської заборгованості (тобто залишок початку і поклала край року) - розділ «Дебіторська і кредиторської заборгованості» Додатка до бухгалтерського балансу (форма №5).

Під час упорядкування бухгалтерської звітності необхідно згрупувати дебіторську і за термінами освіти. При короткостроковій заборгованості платежі очікують протягом 12 місяців після звітної дати. При довгострокової - більш як через 12 місяців після звітної дати.

Дебіторська заборгованість, платежі через яку очікуються більш як через 12 місяців після звітної дати (рядок 230), і дебіторська заборгованість, платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати (рядок 240), позначаються на розділі II «Оборотні активи» активу балансу. У балансі окремо вказується дебіторська заборгованість покупців і замовників за відвантажені товари та виконані роботи з рядку 231 і 241 «зокрема покупці, й замовники». Зазначена заборгованість відбивається по дебету рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». У балансі дебіторська заборгованість відбивається з відрахуванням резерву по сумнівним боргах. При заповненні рядків 230 і 240 пам'ятаймо, що сальдо розрахунків із постачальниками, покупцями та інші особами показується у балансі розгорнуто: дебетове сальдо показується на рахунку балансу, кредитове - в пасиві.

П'ять років після списання сума списаної заборгованості враховується за балансом на рахунку 007 «>Списанная на шкоду заборгованість неплатоспроможних дебіторів», призначений відповідно до Наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 року №>94н «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організацій корисною і інструкції із застосування» для узагальнення інформації про стан дебіторську заборгованість, списаної внаслідок неплатоспроможності боржників. Цей факт встановлений пунктом 77 Положення ведення бухгалтерського обліку.

>Списанная на шкоду заборгованість неплатоспроможних дебіторів відбивається по рядку 940.

По рядку 620 «Кредиторська заборгованість» розділу V «Короткострокові зобов'язання» пасиву балансу відбивається загальна сума кредиторську заборгованість організації та окремими рядками наводиться її розшифровка.Расшифровку рядки 620 викликають рядках 621 – 628: по рядку 621 - заборгованість перед постачальниками і підрядчиками за що надійшли, але неоплачені матеріальних цінностей, виконані роботи та послуги. Зазначена заборгованість враховується за кредитами рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Але тут вказується сума заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, виникнувши за претензіями, що виставлені адресу організації. По рядку 622 показується сума кредиторську заборгованість перед постачальником у разі, якщо з нею організація розплатилася власним векселем, оскільки вексель видається лише відстрочки платежу. Різниця між акцій становить векселі і сумою заборгованості перед постачальником є відсотком за векселем за відстрочку платежу. Цю різницю необхідно включити в фактичну ціну придбаних тих матеріальних цінностей і збільшити її у кредиторську заборгованість перед постачальником; по рядку 624 вказується кредитове сальдо за рахунком 70 «Розрахунки з персоналом з праці», тобто заборгованість перед співробітниками з праці (нараховані, але з виплачені за станом звітну дату суми зарплати, посібників, компенсацій та інших заборгованість з праці персоналу організації); по рядку 625 - кредитове сальдо за рахунком 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення», тобто заборгованість по з нарахованих внескам на обов'язкове пенсійне страхування і страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань. Розмір заборгованості складається із залишків по відповіднимсубсчетам обліку, відкритим до рахунку 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення». Якщо в організації є переплату за внесками у позабюджетні фонди, дебетове сальдо по відповіднимсубсчетам відбивається у активі балансу - по рядку 240 «Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати)» і (чи) у додатковій рядку розділу II балансу «Оборотні активи»; по рядку 626 відбивається величина боргу податках, зборів і платежах до бюджету, відбита за кредитами рахунки 68 «Розрахунки із податків і зборів». По даної рядку відбивається сума нарахованих, але з оплачених на дату складання бухгалтерської звітності податків і зборів (крім внесків у позабюджетні фонди). Слід зазначити, що в числі з цієї рядку відбивається сума ЄСП, але не матимуть обліку сум внесків на обов'язкове пенсійне страхування, тобто за мінусом податкового відрахування. За кредитом рахунки 68 відбивають боргу всіх видах платежів до бюджету: з податку прибуток організацій; із ПДВ; ЄСП (у частині сум, нарахованих до федерального бюджету); по транспортному податку; з податку майно; поНДФЛ; штрафи та пені по несплаченим загальнодержавних податках і таке інше. Також за кредитами рахунки 68 відбиваєтьсяреструктуризированная заборгованість щодо сплати податків. Суми нарахованих штрафів та пенею за внесками на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків з виробництва відбиваються по рядку 625, а суми нарахованих штрафів та пенею із податків (зборів) слід відбивати по рядку 626. З іншого боку, якщо в організації є переплату за внесками, податках, дебетове сальдо по відповіднимсубсчетам відбивається у розділі II «Оборотні активи» активу балансу по рядку 230, 240; по рядку 627 пасиву балансу відбиваються суми авансів, отриманих організацією має значення майбутньої поставки товарів (виконання, надання послуг). Суми авансів вказуються підставі даних, що проглядали за кредитами рахунки 62, субрахунок «Розрахунки по авансам отриманим»; по рядку 628 відбивається сума короткостроковій боргу розрахунках, які знайшли відображення по вищевказаним рядкам розділу пасиву балансу, тобто інша

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація