Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит особливостей функціонування підприємства


Реферат Аудит особливостей функціонування підприємства

Страница 1 из 5 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕАГЕНСТВО ПОРЫБОЛОВСТВУ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

“>МУРМАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ЕКОНОМІЧНИЙФАКУЛЬТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Курсова робота

“Аудит особливостей функціонування підприємства”

Дисципліна: Аудит

Спеціальність: 080109.65 “Бухгалтерський облік, аналіз стану та аудит”

Студент:

Керівник:

Мурманськ

2007


>СОДЕРЖАНИЕ

 

Запровадження

1. Характеристика об'єкта аудиторської перевірки

1.1. Законодавчі і нормативні акти, регулюючі об'єкт перевірки

1.2. Статутний капітал ТОВ й особливо її формування

1.3. Організація обліку розрахунків із засновниками

2. Методика проведення аудиту особливостей функціонування

підприємства

2.1. Мету й напрями експертизи установчих документів економічного суб'єкта

2.2. Джерела інформації для перевірки

2.3. Перелік аудиторських процедур

2.4. Типові помилки

3. Аудит особливостей функціонування ТОВ «>Мурмантехресурс»

3.1. Коротка характеристика організації.Экспресс-аудит фінансової звітності

3.2.Письмо-обязательство про згоду для проведення перевірки. Договір для подання аудиторських послуг

3.3. Оцінка системи внутрішнього контролю. Розрахунок рівня суттєвості й визначення аудиторського ризику

3.4. План і яскрава програма аудиторської перевірки

3.5. Аналітичні таблиці з перевірки особливостей функціонування організації

3.6. Оцінка результатів перевірки. Аудиторський висновок

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Статутний капітал – це візитівка організації, її розмір б'є по іміджі країни та інвестиційної привабливості. Метою аудиту статутного капіталу є формування думки про достовірності що відбивають її стан даних бухгалтерської звітності і відповідності методології його обліку нормативних актів. Без перевірки установчих документів не можна бути впевненим в правильному формуванні статутного капіталу.

Отже, метою даної курсової роботи є підставою вивчення особливостей аудиту, умов функціонування організації. Досягнення поставленої мети вирішити ряд завдань:

1. Дати коротку характеристику об'єкта перевірки, саме розглянути особливості формування статутного капіталу суспільства з обмеженою відповідальністю і розрахунків із засновниками;

2. Проаналізувати методику проведення аудиту статутного капіталу і розрахунків із засновниками;

3. Провести перевірку особливостей функціонування ТОВ «>Мурмантехресурс» і робити висновків з перевірки.

Об'єктом дослідження є ТОВ «>Мурмантехресурс», предметом дослідження – його установчі документи, і навіть первинні документи з обліку та формування статутного капіталу і розрахунків із засновниками.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТИАУДИТОРСКОЙ ПЕРЕВІРКИ

 

1.1. Законодавчі і нормативні акти, регулюючі об'єкт перевірки

 

Аудиторська організація чи аудитор під час перевірки загальних документів організації зобов'язані керуватися такими основними документами:

1. Цивільний кодекс РФ,чч. 1, 2 і трьох.

2. Податковий кодекс РФ,чч. 1, 2.

3. Федеральний закон №208-ФЗ від 26.12.1995 р. «Про акціонерних товариствах».

4. Федеральний закон №39-ФЗ від 22.04.1996 р. «Про ринок цінних паперів».

5. Федеральний закон №160-ФЗ від 09.07.1999 р. «Про іноземних інвестицій до».

6. Федеральний закон №128-ФЗ від 08.08.2001 р. «Про ліцензування окремих видів діяльності».

7. Федеральний закон №119-ФЗ від 07.08.2001 р. «Про аудиторську діяльність».

8. Федеральні правила (стандарти) аудиторську діяльність до.

9. Федеральний закон №129-ФЗ від 21.11. 1996 р. «Про бухгалтерський облік».

10. Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до (НаказМФ РФ №34н від 29.07.1998 р.).

11. Становище по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (НаказМФ РФ №60н від 09.12.1998 р.).

12. План рахунків бухгалтерського обліку, і Інструкція із застосування (НаказМФ РФ №94н від 31.10.2000 .).

13. Методичні вказівки по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань (НаказМФ РФ № 49 від 12.06.1995 р.).

1.2. Статутний капітал ТОВ й особливо її формування

Суспільство з обмеженою відповідальністю відповідно до п.1 ст. 87 ДК РФ – це засноване однією або кількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений частки певних установчими документами розмірів. Правове положення суспільства з обмеженою відповідальністю, правничий та обов'язки його визначаються ДК РФ і Федеральним законом від 08.02.98 №14-ФЗ «Про суспільствах із обмеженою відповідальністю».

>Учредительними документами ТОВ є установчого договору, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут. Якщо одна обличчя стверджує ТОВ, його установчим документом є статут.

Суспільство з обмеженоюответственостью, як будь-який інший юридична особа, повинен мати статутний капітал, що визначає мінімальний розмір майна суспільства, що гарантує інтереси його кредиторів. Тож у установчих документах ТОВ, зокрема, має бути прописана умови про розмірах статутного капіталу суспільства, часткою кожного з учасників, складу, термінах і порядок внесення ними вкладів. Установчі документи повинні містити й умови про відповідальність учасників порушення обов'язків внесення вкладів.

Статутний капітал ТОВ складається з вартості вкладів його. У цьому учасниками ТОВ може бути громадяни і юридичних осіб, але загальна кількість учасників повинно бути більше п'ятдесяти.

Статутний капітал може бути менше 100 мінімальних розмірів оплати праці, зМРОТ, встановленого на дату уявлення документів для реєстрації). Розміри часткою кожного з товариства в статутний капітал слід визначити у відсотках або у вигляді дробу. Ці розміридолдни відповідати співвідношенню від номінальної вартості частки учасника і статутного капіталу суспільства. Максимальний розмір частки учасника може бути обмежено, як і то, можливо обмежена і можливість зміни співвідношення часток учасників. Такі обмеження мають бути передбачені статутом ТОВ.

Основну вимогу, пропоноване ДК РФ до статутному капіталу ТОВ на даний момент реєстрації, у тому, що повинен бути оплачений його учасниками щонайменше наполовину.Неоплаченную частина статутного капіталу суспільства учасники повинні погасити протягом першої року діяльності суспільства. При порушенні цей обов'язок суспільство має або оголосити про зменшення свого статутного капіталу, зареєструвавши це зменшення у порядку, або припинити своєї діяльності шляхом ліквідації.

Про видах внесеного як внеску до статутний капітал майна, правила і термінах її використання йдеться у статті 15 закону №14-ФЗ. Внеском статутний капітал суспільства може бути гроші, цінних паперів, інші речі чи майнових прав чи інші права, мають грошову оцінку. У той самий час статутом ТОВ можуть бути види майна, які може бути внеском статутний капітал цього товариства.

Якщо учасники вносять статутний капітал ТОВ кошти, ніяких проблеми з оцінкою вкладів немає. На випадках, якщо внесок вноситься матеріалами, товарами, основні засоби чи інший негрошовій формі, виникла потреба визначення грошового оцінювання такого вкладу.

Відповідно до п. 2 ст. 15 закону №14-ФЗ, грошова оцінка внесених учасниками суспільства на статутний капітал ТОВ негрошових вкладів стверджується рішення загальних зборів товариства, прийнятою усіма його учасниками одноголосно.

Що стосується, якщо номінальна вартість частки учасника в статутний капітал ТОВ, оплачуваної негрошовим внеском, становить понад 200МРОТ, такий внесок повинен оцінюватися незалежним оцінювачем.

Після державної реєстрації речових ТОВ формування його статутного капіталу розмірі, зафіксований у установчих документах відбивається проводкою: Д 75 До 80 – відбито статутний капітал у сумі вкладів учасників.

У процесі діяльності підприємства може виникнути необхідність збільшення статутного капіталу. Це можливо за дотриманні двох основних умов: її розмір може бути повністю оплачений, вартість чистих активів повинна бути нижче зареєстрованого статутного капіталу. Відповідно до ст. 17 Закону РФ №14-ФЗ статутний капітал суспільства" може збільшитися:

1. з допомогою майна суспільства,

2. з допомогою додаткових вкладів його учасників і третіх осіб, прийнятих у суспільство.

Відповідно до ст. 52 ДК РФ зміни, що до установчі документи суспільства, набувають силу для третіх на осіб із моменту державної реєстрації. Це означає, що засновники можуть зробити внесок і по реєстрації змін, але будь-якого іншого особи ці суми є внесеними як внеску до статутний капітал досі державної реєстрації речових статуту.

1.3. Організація обліку розрахунків із засновниками

 

Операції з відбивання розрахунків із учасниками за депозитними вкладами статутний капітал виникають до реєстрації ТОВ, бо в момент реєстрації ТОВ його статутний капітал має бути оплачений щонайменше ніж 50%.

Поруч із відбитком в обліку формування статутного капіталу, на рахунку 75 формується дебіторська заборгованість кожного із засновників внесення вкладів у статутний капітал суспільства.

Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» призначений для узагальнення інформації про видах розрахунків із засновниками (учасниками) організації. До нього можуть бути відкриті субрахунка:

75-1 «Розрахунки за депозитними вкладами статутний капітал»;

75-2 «Розрахунки із виплати доходів».

Одержання вкладів від засновників відбивається записом по дебету рахунків обліку відповідних видів внесеного майна України та за кредитами рахунки 75. По прибутті грошей до рахунок вкладів у статутний капіталдебетуются рахунки 50, 51, 52. Якщо заборгованість за внеском погашається передачею матеріалів, то запис робиться по дебету рахунки 10. Що стосується внеску капітальними вкладеннямидебетуется рахунок 08, а цінними паперами – 58.

 Якщо хтось із засновників не вніс належний від нього внесок остаточно першого року з державної реєстрації речових суспільства, він повинен або оголосити про зменшення свого статутного капіталу, зареєструвавши це зменшення у порядку, або припинити своєї діяльності шляхом ліквідації. Другий варіант ясна річ небажаний, якщо ця діяльність здійснюється успішно. Тому частіше використовують перший варіант.

І тут бухгалтер, коли зареєструють зміни у установчих документах суспільства, пов'язані із зменшенням його статутного капіталу, повинен відбити це зменшення по дебету рахунки 80 в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 75 у межах того аналітичного рахунки, у якому значилася не внесена засновником заборгованість за їхнім внеском статутний капітал.

Суспільство вправі щокварталу, разів у півроку чи на рік приймати рішення про розподіл своєї чистий прибуток між учасниками суспільства. Рішення про визначення частини прибутку суспільства,распределяемой між учасниками суспільства, ухвалювалася загальним зборами товариства.

Частина прибутку суспільства, призначена задля розподілення між його учасниками, розподіляється пропорційно їх у статутний капітал суспільства. Розподіл прибутку відбивається проводкою:Д84 «>Нераспределенная прибуток» До 75/2 «Розрахунки з засновниками із виплати доходів».

Якщо засновник є працівником організації,виплачивающей дивіденди, то доходи, отримані таким засновником, позначатимуться на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з праці».


2.МЕТОДИКАПРОВЕДЕНИЯАУДИТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Мету й напрями експертизи установчих документів

економічного суб'єкта

 

Основна мета аудиту установчих документів і майже розрахунків із засновниками – підтвердження законних підстав діяльності економічного суб'єкта протягом усього періоду його функціонування від часу реєстрації до фактичної реорганізації чи ліквідації. З цієї визначення слід, що аудитор має сказати ми такі питання:

1. Наскільки повно і оформлені всі документи у тому, щоб економічний суб'єкт мав юридичні підстави для:

а) функціонування;

б) припинення функціонування.

2. Повністю чи наведено розрахунки з засновниками по:

а) формуванню статутного капіталу;

б) проміжним розрахунках;

в) остаточним розрахунках.

3.Соблюдено чи податкового законодавства.

Для відповіді опікується цими питаннями аудиторська організація повинна врахувати все моменти, істотно що впливають хід перевірки економічного суб'єкта, саме:

1.Организационно-правовая форма.

2. Форма власності.

3. Юрисдикція (підпорядкування російському, міжнародному законодавству, законодавству суб'єктів федерації).

4. Статус (дочірнє, залежне, холдинг, мале підприємства).

5. Види діяльності.

6. Участь іноземного капіталу.

7.Прововой режим території (територія функціонування може обмежуватися територією РФ, вільних економіч-них зон, і навіть закритихадминистативно-территориальних утворень).

Аудиторська організація повинна виділити собі, по крайнього заходу, 3 напрями перевірки:

1. Аудит установчих документів.

2. Аудит формування статутного капіталу.

3. Аудит розрахунків із засновниками.

Перше напрям передбачає перевірку юридичних підстав на право функціонування економічного суб'єкта відповідно до чинним законодавством; друге – перевірку правильності і своєчасності формування статутного капіталу; третє – перевірку правильності проміжних і остаточних розрахунків із засновниками.

З аналізу цих напрямів перевірки випливають такі:

1. Підтвердити юридичні підстави на право функціонування економічного суб'єкта.

2. Підтвердити правильність формування статутного капіталу.

3. Підтвердити правильність проміжних і остаточних розрахунків із засновниками.

4. Встановити повноту і своєчасність формування статутного капіталу.

5. Встановити повноту і правильність розрахунків із засновниками.

6. Підтвердити достовірність бухгалтерської фінансової звітності у частині:

а) розміру й структури статутного капіталу;

б) заборгованості засновників повкаладам статутний капітал;

в) наявність власних акцій, викуплених акціонери;

р) заборгованості засновникам із виплати доходів.

7. Встановити правильність та наявність підстав розрахунків. Оцінити що до ролі вкладів у статутний капітал матеріальних цінностей, нематеріальні активи, цінні папери т.д.

8. Встановити правильність і своєчасність отримання доходів від участі у статутних капіталах інші організації.

9. Встановити юридичні підстави входження, участі й вибуття з статутних капіталів інші організації.

У результаті аудиторської перевірки економічного суб'єкта аудитор має здійснити експертизу установчих документів на наявність й повноти відомостей, що дозволяють:

а) здійснювати діяльність економічного суб'єкта;

б) виконувати розрахунки;

в) виконувати зобов'язання;

р) здійснювати формування статутного капіталу, фондів і резервів;

буд) уточнювати розрахунки з засновниками.

У результаті експертизи установчих документів необхідно встановити:

- структури управління економічним суб'єктом і відповідних повноважень керівників всіх рівнів після ухвалення відповідних рішень;

- своєчасна внесено зміни у установчі документи (якщо вони були);

- види діяльності економічного суб'єкта;

- засновників економічного суб'єкта;

- величина статутного капіталу і частки кожного засновника;

- адекватність методів оцінки внесених засновниками часток на статутний капітал у натуральній і нематеріальної формах;

- своєчасна внесли засновники свої частки у статутний капітал;

- у якому розмірі і вигляді засновники внесли свої частки у статутний капітал;

- правильність оформлення документів за внесками статутний капітал;

- організаційно-правову форму економічного суб'єкта;

- чи єпроверяемий економічний суб'єкт суб'єктом малого підприємництва;

- передбачено у статуті здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- рахунки, які проти неї відкривати економічний суб'єкт у державних установах банків;

- передбачено у статуті створення резервного та інших фондів;

- чи є право економічний суб'єкт створювати біля РФ за кордоном філії та інші структурні підрозділи розміщуються, виділені на самостійний баланс;

- наявність ліцензії за проведення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинним законодавством;

- порядок розподілу прибутків, що залишилася у розпорядженні економічного суб'єкта за результатами року після сплати обов'язкових платежів;

- правильність обчислення доходів засновників;

- правильність оформлення бухгалтерської документації і складаннябухалтерских проводок із формування статутного капіталу;

- відповідність записів в первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 75 «Розрахунки з засновниками» і 80 «Статутний капітал».

2.2. Джерела інформації для перевірки

Для перевірки аудиторської організацією використовуються такі документи:

- статут економічного суб'єкта;

- установчого договору;

- патент для суб'єктів малого підприємництва;

- протоколи зборів засновників;

- свідоцтво про державної реєстрації речових;

- документи, що підтверджують право власності засновників на майно, внесене як оплата придбаних ними

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація