Реферат Аудит запасів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

>Стр.

Запровадження 3

1. Запаси організації – важливий чинник розвитку матеріального виробництва 5

1.1. Економічна сутність виробничих запасів 5

1.2. Класифікація виробничих запасів 6

2. Аудит виробничих запасів 8

2.1. Мету й завдання аудиторської перевірки виробничих запасів 8 2.2. Інформаційна база для аудиту виробничих запасів 8

2.3. Послідовність проведення аудиту матеріально-

виробничих запасів 10

2.4. Методика перевірки контролю над наявністю і збереженням виробничих запасів 13

2.5. Особливості перевірки бухгалтерського обліку МПЗ 16

2.6. Перевірка правильності оцінки матеріально-виробничих

запасів за її оприбуткуванні і списання у виробництві 19

2.7. Перевірка операцій із реалізації матеріалів 22

Укладання 25

Список використаної літератури 26

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сировинні, матеріальні і паливно-енергетичних ресурсів - це найважливіша складова частина національного багатства країни. Тож у комплексі заходів для створенню системи аудиту велике значення має тут формування повною і достовірною облікової інформації про наявність, рух і використанні виробничих запасів кожному підприємстві, і навіть чітка організація внутрішньогосподарського контролю над їх схоронністю. Важливе значення набуває поліпшення якісних показників використання виробничих запасів. Цього досягти шляхом економії матеріалів і забезпечення ефективнішого їх використання. Рішення вищевикладених завдань можна досягнути, застосовуючи прогресивніші конструкційні матеріали, впроваджуючи нові технологіії, замінюючи дорогі матеріали дешевшими без зниження якості продукції, скорочуючи відходи і в виробничому процесі, і навіть широко залучаючи до господарського обороту вторинні ресурси, і попутні продукти.

Аудит виробничих запасів - одне з найбільш складних ділянок облікової роботи. На промислове підприємство номенклатура тих матеріальних цінностей обчислюється десятками тисяч найменувань, а інформація з обліку виробничих запасів становить понад 30% всієї необхідної інформації із управління виробництвом. Тому організація контролю над рухом, збереженням та використанням тих матеріальних цінностей пов'язані з великими труднощами. Важливе значення має тут автоматизація всіх дисконтних робіт, починаючи з виписки дисконтних документів і майже закінчуючи упорядкуванням необхідної звітності. Невід'ємною частиною контролю виробничих запасів є економічний аналіз їхній використання, який поглиблює пошуки резервів підвищення ефективності виробництва.

Отже, зі сказаного вище випливає, що сама роботи дуже актуальна. Метою роботи є підставою вивчення аудиту збереження і використання виробничих запасів організації.

Задля реалізації мети поставлені такі:

- розглянути економічний зміст виробничих запасів;

- розглянути етапи аудиту виробничих запасів.


1. ЗАПАСИ ОРГАНІЗАЦІЇ –ВАЖНЕЙШИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1. Економічна сутність виробничих запасів

Виробничі запаси - різні речові елементи виробництва, використовувані як предметів праціпроизводственном процесі. Вони повністю споживаються у кожномупроизводственном циклі й цілком переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Виробничі запаси (сировину, матеріали, паливо тощо.) є предметами, куди спрямований працю людини для одержання готової продукції. На відміну засоби праці, які зберігали в виробничому процесі свою форму і що переносять вартість на продукт поступово, предмети праці споживаються цілком і повністю переносять свою вартість цей продукт й заміняються після кожного виробничого циклу. У промисловості поступово збільшується споживання товарно-матеріальних цінностей на виробництві. Це обумовлюється розширенням виробництва, значним питому вагу матеріальних витрат у собівартості продукції і на зростанням цін ресурси. У разі початку ринкової економіки важливого значення набуває поліпшення якісних показників використання виробничих запасів (зниження питомих витрат матеріалів собівартості продукції, всебічна економія і т.п.).

Перед урахуванням виробничих запасів стоять такі:

- правильне та своєчасне документальне відбиток всіх операцій із заготівлі, надходженню і відпустці матеріалів; виявлення і відбиток витрат, пов'язані з їхзаготовлением; розрахунок і списання відхилень за напрямами витрат;

- контролю над збереженням тих матеріальних цінностей у місцях їх збереження і всіх стадіях руху;

- постійний контролю над дотриманням настановних норм виробничих запасів;

- систематичний контролю над використанням матеріалів виробництві з урахуванням обгрунтованих норм їхньої витрати;

- контролю над технологічними відходами, і втратами і їх використання;

- своєчасне отримання наявності точної інформації величину економії чи перевитрати матеріальних ресурсів проти встановленими лімітами;

- своєчасне здійснення розрахунків із постачальниками матеріальних ресурсів, контролю над цінностями, які у шляху,неотфактурованние поставки.

1.2. Класифікація виробничих запасів

На підприємстві застосовують велику кількість різноманітних товарно-матеріальних цінностей. Їх використовують у виробництві по-різному. Окремі повністю споживаються в виробничому процесі, інші змінюють тільки своє форму, треті входить у вироби без жодних змін, четверті лише сприяють виготовлення виробів і входять у їх масу чи хімічний склад. Важливою передумовою правильної організації обліку виробничих запасів був частиною їхнього класифікація за призначенням і у процесі виробництва та технічним ознаками.

Чинний план рахунків бухгалтерського обліку передбачає значне зменшення числа синтетичних рахунків, виділені на обліку й контролю руху виробничих запасів. Одна синтетична позиція - укрупнений активний рахунок 10 «Матеріали» - відведена для узагальнення інформації про наявність, вступі і витраті всіх видів матеріальних ресурсів (крім малоцінних і швидкозношувані предмети), визнаних власністю підприємства у відповідність до чинним законодавством.Отражаемие у цьому рахунку виробничі запаси залежно від своїх функціональної роль виробничому процесі змін і освіті продукту може бути згруповані в субрахунка; 1. Сировина й матеріали; 2.Покупние напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі; 3. Паливо; 4. Тара і тарні матеріали; 5. Запасні частини; 6. Інші матеріали; 7. Матеріали, які у переробку набік; 8. Будівельні матеріали та інших.

Проте наведений перелік субрахунків приваблює конкретних підприємств лише рекомендаційний характер. З урахуванням реальних умов можуть уточнювати цей перелік, вводячи у нього додаткові субрахунка чи, навпаки, об'єднуючи окремі.


2. АУДИТПРОИЗВОДСТВЕННЫХЗАПАСОВ

2.1. Мету й завдання аудиторської перевірки виробничих запасів

Метою аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів (МПЗ) є формування думки про достовірності показників звітності за статтями тих матеріальних цінностей «Запаси» і відповідність застосовується у організації методики обліку, і оподаткування операцій із МПЗ які у Російської Федерації нормативних документів. Це досягається проведенням перевірок на суттєвість, і навіть структур контролю та системи бухгалтерського обліку, і оцінкою ризику аудиту, який залежить від характеру запасів підприємства міста і їх важливості для бухгалтерських звітів. Перевірка запасів сприймається як переважна більшість аудиту за тими підприємствах, де з їхніми величина істотна.

У процесі перевірки аудитор повинен встановити: 

- реальність наявності і існування МПЗ;

- чи всі операції з МПЗ, що їх відбиті на рахунках обліку, справді у них представлені;

- чи є організація власником всіх МПЗ, тобто. чи є ними майнових прав, а суми, відбиті як заборгованість – зобов'язаннями;

- правильність оцінки МПЗ і що з ними зобов'язань;

- правильно чи обрані вживалися принципи обліку МПЗ.

2.2. Інформаційна база для аудиту виробничих запасів

Інформаційній базою для перевірки матеріально-виробничих запасів є:

Нормативні документи, що стосуються прийому, обліку, збереження і відпустки тих матеріальних цінностей.

Наказ про облікову політику.

Первинні документи з оформленню операцій із МПЗ.

>Организационно-правовие документи і матеріалів.

Бухгалтерська звітність підприємства міста і бухгалтерські регістри з обліку МПЗ.

Первинні документи, якими оформляються операції з МПЗ, залежить від видів тварин і груп тих матеріальних цінностей, якими володіє організація. Форми застосовуваних первинних документів повинні містити всі необхідні реквізити. До таких документам ставляться: доручення отримання тих матеріальних цінностей, прибуткові ордера,лимитно-заборние карти,требования-накладние, товарно-транспортні накладні, товарні та матеріальні звіти, картки складського обліку.

>Аудитор звертає увагу до застосування типових форм первинної облікової документації відбиття операцій із МПЗ, які у альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації.

Доорганизационно-правовим документами та інших матеріалів ставляться:

- протоколи засідань Ради директорів, рішень засновників та інших комісій. Вивчення цих документів для аудитора особливо важливо, якщо формуванні або зміну величини статутного капіталу організації як вкладів було внесено сировину, матеріали, і навіть, якщо дивіденди чи доходи виплачувалися матеріальними цінностями;

- звіти аудиторів за роки;

- договори про поставки сировини, матеріалів, товарів тощо.;

- угоди про матеріальну відповідальність.

Досить інформативними може стати розмови аудитора з персоналом клієнта про всі зміни у структурі керівництва та в системах бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю, утримання і результати яких фіксуються у робочих документах.

Інформацію для перевірки операцій із МПЗ міститься у бухгалтерської звітності підприємства міста і бухгалтерських регістрах, зокрема, в ф. №1 «Бухгалтерський баланс» – показники про МПЗ згруповані у другому розділі активу балансу; ф. №5 «Додаток до бухгалтерського балансу» – розділи 3,9; пояснювальної записки, поданій до балансу.

        

2.3. Послідовність проведення аудиту матеріально-виробничих запасів

Аудиторську перевірку операцій із МПЗ є доцільним у такому послідовності:

- вивчення положень облікової політики щодо напрямам цієї ділянки перевірки;

- оцінка ступеня надійності системи внутрішнього контролю у відношенні МПЗ, при цьому:

- провести обстеження складського господарства і стан складських приміщень;

- вивчити організацію матеріальну відповідальність і звітності матеріально відповідальних осіб;

- проаналізувати склад МПЗ на звітну дату;

- визначити обсяг вибірки та громадянської позиції щодо вибіркової інвентаризації;

- аналіз руху МПЗ;

- перевірка правильності оцінки МПЗ;

- перевірка справжнього стану та молодіжні організації синтетичного і аналітичного обліку МПЗ.

Аудиторська перевірка МПЗ дозволяє мінімізувати ризик наявності істотних помилок у бухгалтерській звітності. Тому, розпочинаючи перевірці МПЗ, аудитору потрібно виявити найчастіше трапляються порушеннях і з огляду на це вибрати необхідні процедури перевірки.

На формування думки аудитора у достовірності інформації про МПЗ впливають такі чинники:

а) повнота відображення - чи всі МПЗ, належать підприємству, відбито у бухгалтерських записах і включені у бухгалтерську звітність. Помилки в повноті відображення операцій із МПЗ в бухгалтерських записах призводять до заниження звітних даних. Виявити такі помилки дуже складно. І тому аудитору знадобиться зробити вибірку з первинних документів або інформаціїнеучетного характеру;

б) його присутність серед обліку операцій із МПЗ без достатніх підстав. Наприклад, організація включає на свій баланс майно, яким немає права власності, – матеріальних цінностей, отримані з договорами комісії чи консигнації. Такі помилки призводять до завищення показників звітності;

в) дотримання принципу тимчасової визначеності фактів господарську діяльність. Ці помилки пов'язані із неправильним розподілом операцій із облікованим періодам, т. е. їх відбиває в звітності іншого звітний період. Нерідко практично отримані матеріальних цінностей відбивають у обліку досі переходу права власності ними, і навпаки, матеріали їсти дорогою, право власності, куди вже перейшла покупцю, в обліку не відбивають абоприходуют матеріальних цінностей понеотфактурованним поставкам. Для виявлення помилок в періодизації аудитору варто вивчити облікові запису і зіставити його з первинними документами;

р) правильність оцінки МПЗ. Наприклад, за її оприбуткуванні неправильно визначено вартість придбання, унаслідок чого амортизація нараховується не так. Ці помилки часто має системний характер, оскільки є результатом порушення методологію обліку;

буд) правильність відображення МПЗ на відповідних рахунках обліку. Такі помилки може бути виявлено при інвентаризації. Операції, що впливають правильність відображення залишків МПЗ та підрахунок собівартості реалізованої продукції результаті:

- спотворення бухгалтерської звітності:

у ці інвентаризації включені зайві, і навіть частково чи цілком втративши свої властивості цінності, хто був списані у попередні періоди;

подвійний облік товарів у дорозі чи вже реалізованих товарів;

завищені залишки виробничих запасів, що є на яких складах третіх осіб;

товарно-матеріальні цінності, отримані за умов комісії, включені у дані інвентаризації;

- зловживань:

розкрадання цінностей на результаті дій низки співробітників чи недостатнього контролю над їх схоронністю;

отримання співробітниками організації хабарів (грошових або у вигляді подарунків) від постачальників за оприбуткування товарів в тому кількості чи гіршої якості, ніж зазначено в пред'явлених рахунках;

фальсифікація відвантажувальних документів шляхом вказівки реквізитів неіснуючих покупців.

Запаси наприкінці року може бути занижені чи зависокі, як вказувалося вище, через неповного чи неправильного відображення операцій на протягом звітний період.

 Закупівлі може бути занижені однією з двох способів:

а) Операції не відбито у обліку.

Такі операції можуть бути встановлені щодо кредиторську заборгованість.

Наприклад, звіряючи запис у регістрах бухгалтерського обліку з цими, пред'явлених рахунків, договорів, грошових виправдувальних документів, підтверджують оплату постачальникам за отримані матеріальних цінностей, аудитор може встановити, деякі рахунки не відбито у регістрах бухгалтерського обліку;

б) Операції неправильно класифіковані.

         Наприклад, вартість придбання МПЗ складається із усіх витрат, пов'язані з їх придбанням. Проте частина таких витрат чи окремі їх види (приміром, вартість послуг експерта з визначення якості купованого сировини) може бути включено до вартості МПЗ, а відразу списані на витрати.

         Обсяг закупівель то, можливо завищене у разі неправильної класифікації витрат як закупівель чи відображення фіктивних операцій. Для виявлення таких фактів потрібно перевірити вибірку закупівель і започаткувати необхідні аналітичні процедури.

 

2.4. Методика перевірки контролю над наявністю і збереженням виробничих запасів

Перевірка стану складського господарства і збереження МПЗ - одну з найважливіших аудиторських процедур. Для комплексного вивчення цієї ділянки діяльності організації аудитор обстежує склади, комори, цехи і інших місць зберігання виробничих запасів, перевіряючи умови їхнього зберігання, стан протипожежної безпеки, оснащеність складів необхідним устаткуванням, технікою, приладами й правильність їх експлуатації, стан охорони складських приміщень. Незадовільна організація складського господарства свідчить про низький рівень внутрішнього контролю над збереженням МПЗ.

У результаті обстеження особливу увагу приділяють перевірці організації матеріальну відповідальність працівників, пов'язаних з прийманням, зберіганням та відпусткою тих матеріальних цінностей. Однією з умов забезпечення схоронності тих матеріальних цінностей є розробка й вручення матеріально відповідальних осіб стандартів чи посадових інструкцій, у яких визначаються обов'язки, і права працівників, розпорядок його роботи, порядок приймання й видачі цінностей, їх документального оформлення, ведення обліку на яких складах в натуральнихизмерителях, терміни надання звітів в бухгалтерію та інших.

Під час огляду місць зберігання МПЗ за інформацією матеріально відповідальних осіб документами перевіряють, своєчасна вони оформляють прийомку і давали відпустку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація