Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Атестація бухгалтерів і аудиторів


Реферат Атестація бухгалтерів і аудиторів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.. 2

1. Атестація бухгалтерів і аудиторів. 3

2. Детективною є здійснення атестації. 4

3. Проблеми підготовки бухгалтерів і аудиторів. 7

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 15

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 16


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Кваліфікаційний атестат формою, затвердженої Департаментом методології бухгалтерського облік і звітність Міністерства фінансів Російської Федерації і президією Асоціації бухгалтерів і аудиторів Співдружності, дає рівних прав з використання біля Російської Федерації.

Однією з основних напрямів реформування бухгалтерського обліку є комплекс заходів із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих в фінансово - бухгалтерських і аудиторських службах. Тому питання вимоги до підготовки фахівців, методах їх навчання, атестації та підвищення кваліфікації перебуває у центрі уваги. Через багатьох загальних проблем, що розв'язуються у області підготовки бухгалтерів і аудиторів, можна розглянути в комплексі, не виділяючи окремо ці проблеми, у області підготовки бухгалтерів й області підготовки аудиторів.

Проблема реформування російської системи освіти навряд може стати вирішеною, якщо головна мета нічого очікувати поставлено управління якістю освіти.

Слід особливо звернути увагу те що, що чимало нові функції бухгалтерів і аудиторів відкривають й побудувати нові напрями підготовки в них, потребують знання сучасних програмних бухгалтерських і аналітичних продуктів, контрольних і аналітичних процедур, діагностику і моніторингу діяльності підприємства, стратегічного планування і моделювання розвитку.

Вплив, який мають зміни у економіці, сфері, для ринкового середовища, управлінні ринковими стосунками в зміст навчальні програми, веде до постійної трансформації навчальні програми, їх розділів, до відновлення змісту курсів підвищення кваліфікації.


1. Атестація бухгалтерів і аудиторів

Атестація професійних бухгалтерів підтверджує таке:

- відповідність фахівця вимогам професійної компетентності (рівень спеціальної підготовки, придбаних навичок і накопиченого досвіду у сфері діяльності);

- здатність спеціаліста у разі потреби організувати якісної роботи відповідних служб в організаціях різної форми власності і галузевої спеціалізації, і навіть очолити самостійні консультаційні комерційні служби;

- відданість фахівця до дотриманню норм професійної етики.

>Аттестованние професійні бухгалтери об'єднують у громадське некомерційне професійне об'єднання (Інститут професійних бухгалтерів), покликане надавати їм юридичну, соціальну і методичну допомогу й підтримку.

Фахівці, які претендують отримання кваліфікаційного атестата, повинні відповідати наступним вимогам:

- наявність вищого чи середньої спеціальної економічної освіти чи диплома кандидата (доктора) економічних наук;

- проходження спеціальної післявузівської навчальної підготовки задля забезпечення необхідного сучасних професійних знань і навиків за Програмою підготовки й атестації професійних бухгалтерів, затверджуваною Асоціацією бухгалтерів і аудиторів Співдружності іМетодологическим радою по бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів Російської Федерації;

- наявність стажу роботи за фахом (чи керівних посадах) - щонайменше трьох років (за наявності середньої спеціальної економічної освіти - щонайменше п'ять років);

- наявність позитивної характеристики на роботі чи рекомендацій щонайменше двох професійних (атестованих) бухгалтерів;

- відсутність судимостей за економічні злочину.

Департамент методології бухгалтерського облік і звітність Міністерства фінансів Російської Федерації і президія Асоціації бухгалтерів і аудиторів Співдружності (>АБиАС) стверджуютьучебно - методичні центри з підготовки професійних бухгалтерів.

Асоціація бухгалтерів і аудиторів Співдружності (>АБиАС) з іншими професійними громадськими організаціями проводить іспити щоб одержати кваліфікаційних атестатів, їх оформлення і видачу за підсумками іспитів.

Кваліфікаційний атестат формою, затвердженої Департаментом методології бухгалтерського облік і звітність Міністерства фінансів Російської Федерації і президією Асоціації бухгалтерів і аудиторів Співдружності, дає рівних прав з використання біля Російської Федерації.

2. Детективною є здійснення атестації

Для проведення атестації створюється атестаційна комісія у складі учених, висококваліфікованих практиків, професійних бухгалтерів і керівних працівників Міністерства фінансів Російської Федерації.

Склад атестаційної комісії стверджується президієюАБиАС і узгоджується з Департаментом методології бухгалтерського облік і звітність Міністерства фінансів Російської Федерації. З складу атестаційної комісії формуються екзаменаційні комісії прийому іспитів.

Фахівець, претендує отримання кваліфікаційного атестата, представляє в атестаційну комісію такі документи:

- особисте заяву отримання кваліфікаційного атестата;

- анкету по встановленої формі;

- нотаріально завірену копію диплома про утворення;

- нотаріально (чи гербовою печаткою підприємства) завірену витяг з трудовий книжки;

- дві фотографії (4 x 6);

- копію платіжного доручення (квитанцію) про сплату одноразового збору проведення атестації.

Документи розглядаються вчасно, не перевищує місяця з їх представлення в атестаційну комісію.

При неналежне оформленні представлених документів до фахівців у письмовому вигляді доводиться мотивовану відмову допустити до атестації.

У разі сумнівів щодо достовірності які у анкеті відомостей у кандидата отримання кваліфікаційного атестата можуть вимагатися додаткові документи, що підтверджують представлені відомості.

За відсутності зауважень за представленими документам фахівці допускаються до проведення іспиту отримання кваліфікаційного атестата, що їм повідомляється завчасно із зазначенням дати й місця проведення іспиту.

За атестацію стягується одномоментний збір для проведення організаційних питань, що з проведенням кваліфікаційних іспитів, та "фінансування методологічної роботи. Збір встановлюється у вигляді 20-кратного розміру, встановленого законодавством Російської Федерації, за мінімальну оплату праці (на дату подачі комплекту документів).

При незадовільних результати атестації одномоментний збір не повертається. Кожна наступна спроба атестації супроводжується сплатою одноразового збору.

Претенденти допускаються до кваліфікаційним іспитів за умови пред'явлення паспорти чи іншого документа, який засвідчує їх особистість.

Претенденти, які мають при собі паспорти чи іншого документа, який засвідчує їх особистість, або спізнилися на кваліфікаційні іспити, вважаються неявившимися. Рішення про новий напрямку іспити виносить атестаційна комісія.

Іспит для групи претендентів (щонайменше 5 чоловік і трохи більше 20 людина) отримання кваліфікаційного атестата проводиться удвічі етапу:

1) попереднє тестування (в письмовій формах протягом 4 академічних годин), за результатами якого претендент допускається до усному іспиту;

2) усний іспит із екзаменаційним квитках.

Екзаменаційні тести та варіанти правильних відповідей розробляються атестаційної комісією з урахуванням Програми підготовки до атестації професійних бухгалтерів. Питання в екзаменаційних тестах мають відображати все розділи Програми.

Кількість правильних відповідей, що є основою визнання результатів тестування позитивними, має становити щонайменше 85% кількості питань, які у екзаменаційних тестах. Результати тестування і усних іспитів оформляються протоколом.

Під час проведення кваліфікаційних іспитів користуватися законодавчим і інструктивним матеріалом, довідкової та спеціальної літературою, переговори з рештою претендентів забороняється. Претенденти, порушили ці вимоги, видаляються з аудиторії та вважаються несдавшими іспити.

Стороннім конкретних особах і спостерігачам бути присутніми при кваліфікаційних іспитах не дозволяється.

Після закінчення часу, відведеного для проведення письмового іспиту (тестування), претенденти зобов'язані здати в екзаменаційну комісію екзаменаційні квитки, і відповіді них. Претенденти, порушили ці вимоги, вважаються не які брали участь в іспитах.

>АБиАС веде реєстр виданих кваліфікаційних атестатів. У реєстрі вказуються прізвище, ім'я, по батькові фахівця; паспортні дані, місце народження, домашня адреса, місце роботи, дата видачі і номер кваліфікаційного атестата. Отриманий фахівцем кваліфікаційний атестат дійсний впродовж п'яти років. Для продовження його дії фахівець має пройти навчання курсах підвищення кваліфікації. Список професійних бухгалтерів повинен публікуватися у економічній пресі.

При виявленні фактів спотворення представлених відомостей як, і після отримання кваліфікаційного атестата фахівець позбавляється кваліфікаційного атестата (або права його отримання) впродовж п'яти років.

>Аттестующий орган вправі зобов'язати фахівця до повторної складання іспиту у разі:

- наявності обгрунтованих претензій до спеціаліста із боку інші організації;

- наявності обгрунтованих претензій до спеціаліста із бокуаттестующих органів;

- істотного законодавства, регулюючого господарську діяльність.

Оформлення і видача кваліфікаційного атестата фахівцю здійснюються у термін, не перевищує 15 днів із дати проведення іспиту.

3. Проблеми підготовки бухгалтерів і аудиторів

Однією з основних напрямів реформування бухгалтерського обліку є комплекс заходів із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зайнятих в фінансово - бухгалтерських і аудиторських службах. Тому питання вимоги до підготовки фахівців, методах їх навчання, атестації та підвищення кваліфікації перебуває у центрі уваги. Через багатьох загальних проблем, що розв'язуються у області підготовки бухгалтерів і аудиторів, можна розглянути в комплексі, не виділяючи окремо ці проблеми, у області підготовки бухгалтерів й області підготовки аудиторів.

Нижче наведені три блоку проблем, вирішення яких дозволить наблизити якість професіональною підготовкоюбухгалтерско-аудиторских кадрів до міжнародних освітніх стандартів:

1. Визначення критеріїв допуску до атестації.

2. Удосконалення навчання дітей і проведення атестації аудиторів і фахових бухгалтерів.

3. Підвищення кваліфікації аудиторів і фахових бухгалтерів.

Найістотнішими критеріями допуску до атестації є освіту й досвід роботи. Указом президента Російської Федерації від 22.12. 1993 № 2263 "Про аудиторську діяльність Російській Федерації" до атестації допускаються особи, мають юридичну освіту. Досвід свідчить, що цю норму мало діє. Аджеаудиторство - це передусім економічний вид діяльності, і ми вважали би за доцільне виключити припущення осіб, мають юридичну освіту, до атестації навчання аудиторської діяльністю.

Відповідно до Указу № 2263 і Положення про атестації професійних бухгалтерів, затвердженого Інститутом професійних бухгалтерів (>ИПБ) 29.09. 1998, Протокол № 4, до атестації можуть бути допущені особи, мають середня спеціальна освіта. Сьогодні назріла потреба посилити вимоги до утворення за низкою причин. Насамперед змінилися роль і функції аудиторської і бухгалтерської служб. З допомогою аудиторську діяльність реалізується можливість залучення інвестицій, здійснюються фінансово - бухгалтерська діагностика, інвестиційний, фінансовий і управлінський аналіз. Бухгалтерська служба у сучасних умовах часто приймає рішення на сфері фінансування, ціноутворення, аналізу, бізнес - планування, бере участь у підготовці управлінські рішення, виконує контрольні функції.

Лише фахівці вищої кваліфікації, тобто. фахівці із вищою спеціальним освітою, можуть забезпечити реальне виконання зазначених складних завдань.

З іншого боку, "критичної маси" фахівців досягнуто. Тож нас представляється, що назріла потреба висунути як освітнього цензу для бухгалтерів і аудиторів вищу освіту здифференцированием кількості годин претендентам, мають спеціальне бухгалтерське освіту, і претендентів, мають інше економічне утворення.

На жаль, ще немає чіткої поведінки щодо дипломів, виданих вузами країн - учасниць СНД. У СРСР склалася єдина фундаментальна школа підготовки бухгалтерів. І ось бухгалтерів у країнах - учасників СНД готують сотні державних вузів, забезпечуючи потреби конкретних деяких галузей і регіонів.Учетние і освітні стандарти багатьох країн - учасниць СНД перебувають у шляху до гармонізації до міжнародних професійними освітніми стандартами. У зв'язку з цим доцільно, з погляду, дипломи про вищому економічному освіті, видані державними вузами країн - учасниць СНД, вважати основою допуску претендентів до атестації отримання атестата аудитора й фахової бухгалтера.

Оскільки аудитори та професійні бухгалтери повинні мати спеціальними знаннями, навичками і досвідом роботи за фахом, то керівник організації може бути допущений до атестації.

Аналогічна позиція повинна бути щодо викладачів економічних дисциплін. Навряд викладачі, скажімо, дисциплін "Організація сільського господарства", "Праця сільському господарстві", "Економічна кібернетика", "Інвестиційний аналіз", "Ціна і ціноутворення" та інших. володіють винними прийомами і навички бухгалтерської і аудиторської професій. До атестації можливо допускати лише викладачівучетно - фінансових дисциплін.

Указом № 2263 до атестації допускаються особи, мають стаж роботи за фахом щонайменше 3 років із останніх п'яти. Положенням про атестації професійних бухгалтерів передбачено стаж роботи за фахом щонайменше 5 років за сукупності. Проте саме останні 5 - 8 років у Росії склалося нове бухгалтерське мислення, сформувалася принципово нова бухгалтерська філософія, тому лише досвід роботи, набутий протягом останніх 5 років, може бути підставою допуску претендента до атестації.

Проблема реформування російської системи освіти навряд може стати вирішеною, якщо головна мета нічого очікувати поставлено управління якістю освіти. Європейські й міжнародні освітні стандарти розкривають процедури, щоб забезпечити якість навчання. Дійові нашій країні програми підготовки аудиторів і фахових бухгалтерів, які прагнуть, з одного боку, до відсічі в навчальних програмах цілей, форм і методів економічного розвитку, з іншого - до нормуванню процесу, з погляду, що немає досить ефективним впливом на якості освіти. Практично є сьогодні питання методичному забезпеченні процесу навчання.Учебно - методичні центри (ОМЦ) заповнюють прогалини методичного забезпечення самостійно з своїх фізичних можливостей. Так було в ОМЦ Московської сільськогосподарської академії їм.К.А. Тімірязєва за програмами Центральноїаттестационно-лицензионной аудиторської комісії (>ЦАЛАК Мінфіну Росії) іИПБ розробити й подати видано навчально-методичні посібники з вивченню дисциплін "Аудит", "Управлінська облік", "Економічний аналіз", "Правове регулювання господарську діяльність". Але вже назріла потреба уніфікації підходів до методичного забезпечення та молодіжні організації процесу.

Підготовка аудиторів і фахових бухгалтерів має будуватися по навчальним модулями, які мають аудиторну івнеаудиторную роботу слухачів:

- затверджені програми;

- підручники з кожної та їх комп'ютерні версії;

- навчально-методичні посібники;

- "кейси" (для аудиторів що можуть бути завдання щодо складання аудиторських звітів, для професійних бухгалтерів - наскрізні завдання з закриттям рахунків, елементамикалькулирования і виходом на звітність);

- завдання для самостійної роботи;

- методичне забезпечення питань, що з особливостями аудиту й бухгалтерського обліку у різних галузях національної економіки.

Слід особливо звернути увагу те що, що чимало нові функції бухгалтерів і аудиторів відкривають й побудувати нові напрями підготовки в них, потребують знання сучасних програмних бухгалтерських і аналітичних продуктів, контрольних і аналітичних процедур, діагностику і моніторингу діяльності підприємства, стратегічного планування і моделювання розвитку. Ці знання можна отримати роботу у базових вузах, їх можуть дати спеціалізовані організації нових комп'ютерних технологій, аудиторські і консультаційні фірми. На думку, корисно запровадити на альтернативних засадах (до 30% часу навчання) стажування в аудиторських, бухгалтерських і консалтингових фірмах. Контрольні функції якості і результативністю стажувань можуть і мають бути покладено на Мінфін Росії, і навіть на громадські

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація