Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз фінансової звітності


Реферат Аналіз фінансової звітності

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

ГОУ ВПО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНИНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ»


Контрольна робота

 

на уроках «Аналіз фінансової звітності»

Варіант 2.

Выполнил: студентка 5 курсу групи

Учетно-статистического факультету

 

 

Перевірив:

Москва

2007 рік

Завдання 1.

 

1. Провести рахункову перевірку показників форм бухгалтерської звітності з метою забезпечення їх достовірності й охарактеризувати якісний рівень представленої звітності. Провести взаємопов'язування і час виявляють відповідність аналогічні показники, відображених у різні форми звітності.

Результати перевірки оформити в табл. 1.

Таблиця 1.

Перевірка узгодженості показників, що проглядали

у бухгалтерській звітності (за даними форми №1-5)

Показник

Проверяемая форма

Согласуемая форма

№ форми

№(код) рядки, графи

Сума, тис. крб.

№ форми

№(код) рядки, графи

Сума, тис. крб.

1

2

3

4

5

6

7

Основні кошти:

Форма №1 120 Форма №5 120-140
початку року

 

графа 3 1 299 892 графа 3 1 299 892
наприкінці року

 

графа 4 1 782 110 графа 6 1 782 110

Кошти:

Форма №1 260 Форма №4 графа 3
початку року

 

графа 3 15 230 010 15 230
наприкінці року

 

графа 4 22 036 060 22 036

Статутний капітал:

Форма №1 410 Форма №3 графа 3
початку року

 

графа 3 100 100 100
наприкінці року

 

графа 4 100 140 100

Дебіторська заборгованість:

Форма №1 230 + 240 Форма №5 600
початку року графа 3 449 200 графа 2 449 200
наприкінці року графа 4 518 100 графа 3 518 100

Довгострокові позики й кредити:

Форма №1 510 Форма №5
початку року

 

графа 3 624 262 графа 3 624 262
наприкінці року

 

графа 4 799 426 графа 4 799 426

Нераспределенная прибыль(непокрытый збиток):

Форма №1 470 Форма №3 графа 6
початку року

 

графа 3 425 951 100 425 951
наприкінці року

 

графа 4 768 843 140 768 843

Короткострокові фінансові вкладення:

Форма №1 250 Форма №5 540
початку року графа 3 52 150 графа 5 52 150
наприкінці року графа 4 47 044 графа 6 47 044

Нематеріальні активи:

Форма №1 110 Форма №5 010-050
початку року графа 3 14 294 графа 3 14 294
наприкінці року графа 4 22 960 графа 6 22 960

Добавочный капітал:

Форма №1 420 Форма №3 графа 4
початку року графа 3 564 783 100 564 783
наприкінці року графа 4 564 783 140 564 783

Кредиторська заборгованість:

Форма №1 620 Форма №5 630
початку року графа 3 448 833 графа 3 448 833
наприкінці року графа 4 431 354 графа 4 431 354

Довгострокові фінансові вкладення:

Форма №1 140 Форма №5 540
початку року графа 3 - графа 3 -
наприкінці року графа 4 - графа 4 -

Короткострокові кредити і позики:

Форма №1 610 Форма №5 631
початку року графа 3 - графа 3 -
наприкінці року графа 4 - графа 4 -

Після лічильної перевірки показників бухгалтерської звітності за формами №1-5 можна зробити такі висновки:

· Основні кошти, нематеріальні активи, дебіторська і кредиторської заборгованості, фінансові вкладення, кредити і позики, відбивані у вигляді №1 і малої форми №5, показані у цій фінансової звітності з значеннями.

· Статутний і додатковий капітали, відбито у формі №1 і малої форми №3 і мають те й теж значення показника.

· Кошти показані в інших формах №1 №4 в однакових сумах.

· Відповідно до вищезазначеного, можна дійти такого висновку: бухгалтерська звітність зведена математично вірно, є якісної, швидше за все достовірної, б і відбиває однакові значення показників переважають у всіх формах бухгалтерської звітності.


Завдання 2.

За даними бухгалтерського балансу проаналізувати і оцінити динаміку складу і структури активів і пасивів організації.

Відомості про майновому становищі й джерела фінансування активів організації відбити в таблиці 2.

Таблиця 2

Горизонтальный і вертикальний аналіз активів

 і пасивів організації (за даними форми №1)

 

Показники

Залишки за балансом, тис. крб.

Темп зростання (зниження), %

Структура активів і пасивів, %

початку року

наприкінці року

зміна (+,-)

 

початку року

наприкінці року

зміна (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВЫ

1. Внеоборотные активи всього До того ж: 1 314 186 1 805 070 490 884 137,35 63,66 70,37 6,71
1.1. Нематеріальні активи 14 294 22 960 8 666 160,63 0,69 0,90 0,20
1.2. Основні кошти 1 299 892 1 782 110 482 218 137,10 62,97 69,48 6,51
1.3. Незавершене будівництво
1.4. Довгострокові вкладення матеріальних цінностей
1.5. Довгострокові фінансові вкладення
1.6. Відкладене податкові активи
1.7. Інші внеоборотные активи  
2. Оборотні активи - всього До того ж: 750 164 759 880 9 716 101,30 36,34 29,63 -6,71
2.1. Запаси 233 457 172 594 -60 863 73,93 11,31 6,73 -4,58
2.2. ПДВ щодо придбаним цінностям 127 106 -21 83,46 0,01 0,00 0,00
2.3. Дебіторська заборгованість (з терміном погашення більш як через 12 місяців) 238 076 233 145 -4 931 97,93 11,53 9,09 -2,44
2.4. Дебіторська заборгованість (з терміном погашення протягом 12 місяців) 211 124 284 955 73 831 134,97 10,23 11,11 0,88
2.5. Короткострокові фінансові вкладення 52 150 47 044 -5 106 90,21 2,53 1,83 -0,69
2.6. Кошти 15 230 22 036 6 806 144,69 0,74 0,86 0,12
2.7. Інші оборотні активи

Разом активів

2 064 350

2 564 950

500 600

124,25

100,00

100,00

Х

ПАСИВЫ

1. Капітал і резерви - всього До того ж: 990 888 1 333 774 342 886 134,60 48,00 52,00 4,00
1.1. Статутний капітал 100 100 0 100,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Власні акції, викуплені в акціонерів
1.3. Добавочный капітал 564 783 564 783 0 100,00 27,36 22,02 -5,34
1.4. Резервний капітал 54 48 -6 88,89 0,00 0,00 0,00
1.5. Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 425 951 768 843 342 892 180,50 20,63 29,97 9,34
2. Зобов'язання - всього До того ж: 1 073 462 1 231 176 157 714 114,69 52,00 48,00 -4,00
2.1. Довгострокові зобов'язання 624 262 799 426 175 164 128,06 30,24 31,17 0,93
2.2.Краткосрочные зобов'язання 449 200 431 750 -17 450 96,12 21,76 16,83 -4,93
2.2.1. Позики і кредити 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Кредиторська заборгованість 448 833 431 354 -17 479 96,11 21,74 16,82 -4,92
2.2.3. Заборгованість перед учасниками (засновниками) із виплати доходів 66 72 6 109,09 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Доходи майбутніх періодів 301 324 23 107,64 0,01 0,01 0,00
2.2.5. Резерви майбутніх витрат
2.2.6. Інші короткострокові зобов'язання

3. Разом пасивів

2 064 350

2 564 950

500 600

124,25

100,00

100,00

Х

Після складання аналітичної таблиці можна

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація