Реферат 1С: підприємство

Зміст

Запровадження

1. Типові конфігурації системи ">1С:Предприятие":1С:Торговля і склад"

2. Автоматизація будь-яких торгових оборотів і складських операцій на системі системи ">1С:Предприятие": Торгівля і склад"

3. Особливості складського обліку у системі ">1С:Предприятие":1С:Торговля і склад"

3.1. Фундаментальна обізнаність із розподіленими інформаційними базами

3.2. Надійність і безпека

>3.3.Гибкость інастраиваемость

>3.4.Современний інтерфейс

>3.5.Откритость і доступність

>3.6.Работа із торговим устаткуванням

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Актуальність теми даного реферату пояснюється лише тим, що на даний час, у зв'язку з розвитком ринкової економіки, необхідно удосконалювати систему складського обліку з урахуванням.

Програма ">1С:Торговля і Склад" варта обліку будь-яких видів торгових операцій. Програма дозволяє:

-Автоматизировать облік в оптової і роздрібній торгівлі

- Вести облік складських операцій

- Формувати всі необхідні первинні документи, зокрема рахунки-фактури, книжки продажу та покупок, вести облік імпортних товарів у розрізі ГТД

- Вести взаємопов'язаний облік заявок покупців й замовлення постачальникам із можливістю резервування на даний момент планованої відвантаження з урахуванням очікуваних надходжень

- Відстежувати стан взаєморозрахунків з контрагентами

- Вести взаєморозрахунки з іншими постачальниками, враховувати мита збори

- Вести облік коштів, товарних кредитів і товарів на реалізації

- Отримувати різноманітну звітну і аналітичну інформацію про рух виробів чи грошей.

Мета реферату – з'ясувати, у чому сутність системи складського обліку з урахуванням через систему ">1С:Предприятие".

Завдання: вивчити і проаналізувати літературу на тему реферату.


1. Типові конфігурації системи ">1С:Предприятие":1С:Торговля і склад"

">1С:Торговля і склад" є компоненту "Оперативний облік" системи ">1С:Предприятие" з типовий конфігурацією для автоматизації складського обліку, і торгівлі.Компонента "Оперативний облік" варта обліку наявності і рух матеріальних й коштів. Області застосування компоненти: автоматизація торгівлі, складської облік, облік тих матеріальних цінностей, облік у сфері обслуговування тощо.

У поставку входять три компоненти ">1С:Предприятия", об'єднані у одну програму і що з єдиною конфігурацією. Зберігаючи всі можливості програм системи, ця конфігурація забезпечує інтегроване ведення обліку: єдину систему нормативно-довідкової інформації, автоматичне відбитокторгово-складских операцій та розрахунку зарплатні на бухгалтерський облік, фінансовий облік з кількох юридичних осіб, консолідований управлінський облік.

У програмний продукт також входять окремі конфігурації, реалізують автоматизацію бухгалтерського і податкового обліку (конфігурація "Бухгалтерський облік"), оперативного обліку торгувати (конфігурація ">Торговля+Склад"), обліку у виробництві (конфігурація ">Производство+Услуги+Бухгалтерия"), розрахунку заробітної плати кадрового обліку (конфігурація ">Зарплата+Кадри"), і навіть складання фінансових планів (бюджетів) підприємства (конфігурація "Фінансове планування").

До комплекту входить диск інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) поточного випуску. Протягом 12 місяців із дня купівлі комплекту користувачам забезпечується гарантійне обслуговування лінією ІТС: щомісячне отримання диска ІТС, послуги лінії консультацій із телефону та електронної пошті; отримання форм звітності, нових релізів програм, тож конфігурацій,интернет-поддержка.


2. Автоматизація будь-яких торгових оборотів і складських операцій на системі системи ">1С:Предприятие": Торгівля і склад"

">1С:Торговля і склад" автоматизує роботу в всі етапи діяльності підприємства.

Типова конфігурація дозволяє:

- вести роздільний управлінський і фінансовий облік

 - вести облік від імені кількох юридичних

 - вестипартионний облік товарного запасу із можливістю вибору методу списання собівартості (>FIFO,LIFO, по середньої)

 - вести роздільний облік власних товарів хороших і товарів, узятих у

 - оформляти закупівлю і продаж товарів

- виробляти автоматичне початкова заповнення документів з урахуванням раніше запроваджених даних

- вести облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками, деталізувати взаєморозрахунки за окремими договорами

 - формувати необхідні первинні документи

 - оформляти рахунків-фактури, автоматично будувати книжку продажу та книжку покупок, вести кількісний облік у межах номерів ГТД

 - виконувати резервування товарів хороших і контроль оплати

 - вести облік коштів на розрахункових рахунках й у касі

 - вести облік товарних кредитів контроль їх

 - вести облік переданих у товарів, їх повернення й плату

У ">1С:Торговля і склад" дозволяє:

 - поставити кожному за товару необхідну кількість цін різного типу, зберігати ціни постачальників, автоматично контролювати і оперативно змінювати рівень цін

- працювати з взаємопов'язаними документами

- виконувати автоматичний розрахунок цін списання товарів

- швидко вносити зміни з допомогою групових обробок довідників і розповсюдження документів

- вести облік товарів у різних одиницях виміру,

- а коштів - у різних валютах

 - отримувати найрізноманітнішу звітну і аналітичну інформацію про рух виробів чи грошей

- автоматично формувати бухгалтерські проводки для1С:Бухгалтерии.


3. Особливості складського обліку у системі ">1С:Предприятие":1С:Торговля і склад"

 

3.1. Фундаментальна обізнаність із розподіленими інформаційними базами

Основне призначення коштів роботи з розподіленими інформаційними базами - організація єдиної системи автоматизованого обліку на підприємствах, мають територіально віддалені об'єкти: філії, склади, магазини, пункти прийому замовлень і інші схожі підрозділи, які пов'язані локальної мережею:

- ведення необмеженого кількості автономно працюючих інформаційних баз

- повна чи вибіркова синхронізація даних

 - настроювання складусинхронизируемих даних

 - довільний лад і спосіб передачі змін

Використання коштів управління розподіленими інформаційними базами не обмежує дії користувачів системи. Усі зміни даних система відстежує автоматично і передає в відповідність до описаними правилами синхронізації.

 

3.2. Надійність і безпека

">1С:Торговля і склад" містить кошти забезпечення збереження і несуперечливості інформації:

 - можливість заборони користувачам "прямого" видалення інформації

- спеціальний режим видалення даних із контролем перехресних посилань

- можливість заборони користувачам редагувати дані за минулі звітні періоди

 - установка заборонити редагування друкованих форм документів

- "запирання" системи користувачем при тимчасове припинення роботи.

 

>3.3.Гибкость інастраиваемость

">1С:Торговля і склад" то, можливо адаптована до будь-яких особливостям обліку у конкретній базі. До складу системи входитьКонфигуратор, що дозволяє за необхідності налаштувати все основні елементи системи:

 - редагувати існуючі режими та створювати нові необхідні документи будь-який структури

 - змінювати екранні і друковані форми документів

 - створювати журнали до роботи з документами і довільно перерозподіляти документи з журналам для ефективнішої роботи із нею

 - редагувати існуючі режими та створювати нові довідники довільній структури

- редагувати властивості довідників:

 - змінювати склад реквізитів,

- кількість рівнів,

 - тип коду,

 - діапазон перевірки унікальності коду

- створювати регістри для обліку засобів у будь-яких необхідних розрізах

 - створювати будь-які додаткові звіти і складні процедури обробки інформації

 - описувати поведінка елементів системи на вмонтованому мові.


>3.4.Современний інтерфейс

">1С:Торговля і склад" слід сучасних стандартів користувальницького інтерфейсу:

- "поради дня" підкажуть вам ефектні прийоми праці та зручні можливості системи

 - службові вікна вміють "прикріплюватися" до кордонів головного вікна програми

 - головне меню системи містить "образи" команд - таку ж образи можна побачити на кнопках панелей інструментів

 - кнопки панелей інструментів може бути є такі як малюнками, а й текстом.

 

>3.5.Откритость і доступність

">1С:Торговля і склад" містить різноманітні засоби для зв'язки з іншими програмами.

Можливість імпорту й експорту інформації через текстові файли дозволить обмінюватися даними практично з кожного програмою.

Крім цього, вмонтований мову містить кошти роботи з файлами форматуDBF.

Також ">1С:Торговля і склад" підтримує сучасні кошти інтеграції додатків:OLE,OLEAutomation іDDE. Використання цих коштів дозволяє:

- управляти роботою інших програм, використовуючи вмонтований мову ">1С:Торговля і склад", - наприклад, формувати звіти та графіки в Microsoft Excel

- отримувати доступом до даним ">1С:Торговля і склад" з деяких інших програм

- вставляти до них і звіти ">1С:Торговля і склад" об'єкти, створені іншими програмами - наприклад, поміщати в первинні документи логотип фірми

 - безкоштовно розміщувати у документах і звітах малюнки та графіки.

У ">1С:Торговля і склад" реалізована підтримка відкритих стандартів: обміну комерційної інформацією (>CommerceML) та обміну платіжними документами (>1С:Предприятие – Клієнт банку). Це дає можливість:

- формувати і вивантажувати комерційні пропозиції на Web – вітрини, підтримують стандарт

- організовувати електронний обмін каталоги,прайс-листами і документами відносини із своїми контрагентами

- обмінюватися платіжними документами (платіжними дорученнями і виписками) з системами Клієнт – банку

З1С:Торговля і Склад можна управляти власноїWeb-витриной, розміщеної на ресурсіtorgcenter

>1С:Торговля і Склад інтегрована з базою даних АсоціаціїЮНИСКАН/EAN Росія.Считав сканером з етикетки, розміщеної на упаковці товару штрих-код, система може автоматично сформувати запит, отримати даних про товарі та не записати в інформаційну базу.

 

>3.6.Работа із торговим устаткуванням

">1С:Торговля і склад" забезпечує роботи з торговим устаткуванням: контрольно-касовими машинами, чековими принтерами, сканерами і принтерамиштрих-кодов, електронними вагами, терміналами збирання цих, дисплеями покупця інші види устаткування.

"Інтелектуальне" взаємодію Космосу з торговим устаткуванням дозволяє, наприклад, заповнювати документи шляхом зчитуванняштрих-кодов товарів сканером.

Для торгових підприємств із різним кількістю скоєних операцій фірма "1С" пропонує різні версії програми ">1С:Торговля і склад":

-однопользовательская версія

- мережна версія

- версія дляSQL (клієнт-сервер)

При переході в іншу версію автоматично збережено всі запроваджені дані.

">1С:Торговля і склад" включає кошти, дозволяють адміністратору системи:

- вести список користувачів системи

- призначати користувачам паролі на вхід до системи

- призначати користувачам права на доступом до інформації, оброблюваної системою

 - формувати індивідуальні користувальні інтерфейси, які включають меню і панелі інструментів

 - переглядати список працюючих користувачів

 - отримувати історію роботи користувачів.

">1С:Торговля і склад" поширюється через мережу партнерських організацій країнах СНД Балтії. Для придбання програм звертайтеся до партнера фірми "1С". Повний список партнерів можна отримати фірмі "1С".

Фірма "1С" розширює мережу партнерів. Ми шукаємо організації, здатні надавати послуги з продажу, установці,конфигурированию і супроводу ">1С:Предприятие" у користувачів.


Укладання

Отже, у процесі підготування даного реферату, домовилися до наступним висновків:

- Система ">1С:Предприятие":1С:Торговля і склад" є сучасну, зручну і ефективну програму складського обліку з урахуванням.

- Програма здатна виконувати всі функції обліку - від ведення довідників і первинних документів до отримання різноманітних відомостей і аналітичних звітів.

- ">1С:Торговля і склад" автоматизує роботу в всі етапи діяльності підприємства.

- Завдяки гнучкості інастраиваемости, програма може адаптуватися до особливостей торговельного і складського обліку конкретної організації.

- ">1С:Торговля і склад" то, можливо адаптована до будь-яких особливостям обліку у конкретній базі. До складу системи входитьКонфигуратор, що дозволяє за необхідності налаштувати все основні елементи системи.

- ">1С:Торговля і склад" містить різноманітні засоби для зв'язки з іншими програмами.

- Можливість імпорту й експорту інформації через текстові файли дозволить обмінюватися даними практично з кожного програмою.


Список використаної літератури

1. Комплект питань сертифікаційного іспиту за програмою ">1С:Торговля і Склад" версія 7.7 прикладах рішень.- М., 2007

2. Про виході нових редакцій типових конфігурацій "Бухгалтерський облік" і ">Торговля+Склад" системи програм ">1С:Предприятие 7.7" – М., 2005


Схожі реферати:

Навігація