Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерська звітність на прикладі ТОВ "Торгова група" Російський характер "


Реферат Бухгалтерська звітність на прикладі ТОВ "Торгова група" Російський характер "

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>Оглавление

Запровадження

Глава I. Теоретичні основи упорядкування та надання бухгалтерської звітності

1.1 Законодавчі і нормативні акти, регулюючі порядок упорядкування та надання бухгалтерської звітності

1.2 Теоретичні аспекти відображення облікової інформацією бухгалтерської звітності

Глава II. Бухгалтерська (фінансова) звітність ТОВ «Торговельна група «Російський характер»» р. Курська, її показники та його взаємозв'язок

2.1 Основні показники бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства ТОВ «Торговельна група «Російський характер»

2.2 Взаємозв'язок показників бухгалтерської (фінансової) звітності ТОВ «Торговельна група «Російський характер»

2.3 Порядок уявлення річний бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства

Глава III. Основні етапи вдосконалення бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства ТОВ «Торговельна група «Російський характер»

3.1 Можливості й умови переходу наМСФО

3.2 Пропозиції для вдосконалення складання бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства

3.3 Перспективи розвитку підприємства ТОВ «Торговельна група «Російський характер» при автоматизованої формі обліку

Укладання

Бібліографія

Додатка


Запровадження

 

Основним джерелом інформації фінансове становище організації, фінансові результати її й змін - у її фінансове становище є бухгалтерська (фінансова) звітність. Бухгалтерська звітність це єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та про результати її господарській діяльності,составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленими формам на певну звітну дату. На погляд, дані бухгалтерської звітності, як внутрішніх, так зовнішніх користувачів дуже важливі, оскільки ретельне вивчення бухгалтерської звітності дозволяє розкрити причини досягнутих успіхів або недоліків у роботі, намітити шляхів удосконалення діяльності організації. Бухгалтерська звітність служить також інструментом планування і місцевого контролю досягнень економічних цілей підприємництва – одержання прибутку і збереження джерела доходів. Отже, тема дипломної роботи є підставою актуальною й значимої.

Метою згаданої роботи є підставою ретельне вивчення показників бухгалтерської звітності та його взаємозв'язку суспільства з обмеженою відповідальністю Торговельна група «Російський характер».

Досягнення поставленої мети мали бути зацікавленими вирішені такі:

1) вивчити теоретичні аспекти складання бухгалтерської фінансової звітності;

2) уявити основні показники бухгалтерської фінансової звітності досліджуваного підприємства;

3) розглянути основні етапи вдосконалення бухгалтерської фінансової звітності;

4) запропонувати перспективи розвитку ТОВ «Торговельна група «Російський характер».

Предметом дослідження є показники бухгалтерської звітності ТОВ «Торговельна група «Російський характер».

Методи дослідження: монографічний, метод оцінки, метод порівняння, арифметичний, метод аналогій, логічний, статистичний.

Джерелами інформації є: дані синтетичного і аналітичного обліку підприємства, бухгалтерська фінансова звітність за 2004-2006 роки.

Важливо, що у вивчення цієї теми зробили внесок багато видатні економісти – Бабаєва Ю.О., Багата І.Н.,Кондраков Н.П.,Безруких П.С., Палій В.Ф.,Андросов А.М., БакановМ.И., Ковальов В.В.,Новодворский У. Д. і ще.

Об'єктом дослідження є ТОВ «Торговельна група «Російський характер».

Для уявлення економічної діяльності ТОВ «Торговельна група «Російський характер» проаналізуємо основні показники і темп зміни. Аналізуючи даних про розмірах виробництва підприємства (Додаток 16), можна дійти невтішного висновку, що товарообіг організації збільшується рік у рік, і темп приросту 2006 року тоді як 2004 роком становив 89, 13%.Среднесписочная чисельність збільшується рік у рік 5 людина. Абсолютна відхилення цього у 2006 р. до 2004 р. становило 4353,50 тис. крб., що у відносному вираженні становило 37,87 % приросту. Приріст середньорічний вартості оборотних засобів становив 19,14 %. Продуктивність праці організації має тенденцію до підвищення. Темп приросту становить 75, 81 %. Проте оборотність оборотних засобів знижується. За даними про основні показникифинансово–хозяйственной діяльності, ТОВ «Торговельна група «Російський характер» (Додаток 17), валовий прибуток від реалізації поповнюється протязі досліджуваного періоду й 2006 р. цей показник становить 38255 тис. крб. у відносній вираженні цей показник становив 44,64 % приросту. Проте рівень валового доходу знижується 2005 р. проти 2004 р. на 0,7 %, 2006 р. проти 2005 р. — на 4,13 %. Недоліки звернення з реалізованою товарам 2006 р. збільшуються і темп приросту становить 30,54 %. Рівень витрат знижується на 4,52 % й у 2006 р., й у 2005 р. проти 2004 р. Прибуток від продажу організації збільшилася на 14,22 % в 2005 р. проти 2004 р. (на 5091 тис. крб.), але у 2005 р. проти 2004 р. - на 7799 тис. крб. рівень рентабельності від продажу збільшився на 0,39 % 2006 р. проти 2004 р. Показник чистий прибуток збільшився на 3793 тис. крб. (38,25 %).Фондоотдача збільшується рік у рік. Темп приросту становить 37,22 %. Така ситуація має місце у результаті збільшення товарообігу і середньорічний вартості основних виробничих фондів.Фондоемкость знижується на 0,02 тис. крб. (25 %). Можна сміливо сказати, що тенденція позитивна.Фондорентабельность також переважно через постійне збільшення середньоспискової чисельності та середньорічний вартості основних виробничих фондів. Показникфондорентабельности має тенденцію до підвищення. Однак у 2006 р.фондорентабельность становила 75,99 %, що від на 37,22 %показателя2005 р. У 2005 р. – 60,25 %, що від рівня 2004 р. лише на 21,48 %. Темп приростуфондорентабельности 2006 р. проти 2004 р. становить 55,40%.

Формування фінансового результату ТОВ «Торговельна група «Російський характер».Проанализировано при застосуванні 18. Темп приросту виручки становив 2006 р. 54,44 % , валовий прибутку – 44,64 %, прибутку від продажу – 14,22 %, прибутку до оподаткування – 20, 06 %, чистий прибуток – 38,25 %.

Проте собівартість за абсолютним вираженні і її частка в виручці збільшується. Комерційні витрати та його частка у виручці мають тенденцію до їх зниження. Частка чистий прибуток в виручці збільшилася 2005 р. і становить 4,5 %, тоді як і 2006 р. 1,89 %.

Рентабельність продажів також має найбільший відсоток розлучень у 2005 р. (6, 64%). Темп приросту 2006 р. проти 2004 р. становить 13,18 %, 2005 р. проти 2004 р. – 124, 32 %,

Отже, можна сказати, що аналізоване підприємство ТОВ «Торговельна група «Російський характер» функціонує загалом успішно.


Глава I. Теоретичні підстави упорядкування та надання бухгалтерської звітності

 

1.1 Законодавчі і нормативні акти, регулюючі порядок упорядкування та надання бухгалтерської звітності

 

Ведення бухгалтерського обліку ввозяться відповідність до нормативними документами, мають різний статус. Окремі обов'язкові до застосування (Закон «Про бухгалтерський облік», Положення по бухгалтерського обліку), інші мають рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі). Залежно від призначення і статусу, нормативні документи поділяються на:

1- і рівень: законодавчі акти, укази Президента РФ і постанови Уряди, які регламентують безпосередньо чи опосередковано організацію та влитися ведення бухгалтерського обліку у створенні;

2- і рівень; стандарти (становища) по бухгалтерського обліку і звітності;

3- і рівень: методичних рекомендацій (вказівки), інструкції, коментарі, листи Мінфіну РФ й інших відомств;

4- і рівень: робочі документи з бухгалтерського обліку самого підприємства.

Основні нормативні документи, регулюючі порядок упорядкування та надання бухгалтерської звітності є такі:

1. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від21.11.1996г. №>129-ФЗ.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина I і II. – М.: - Проспект, 1998 р.

3. Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 29. 07. 1998 р. №>34н (в ред. наказу Мінфіну РФ від 24. 03. 2000 р. №31н).

4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність і Інструкції із застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. №94н.

5. Становище по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації»ПБУ 1/98. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 09 12. 1998 р. №60н.

6. Становище по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації»ПБУ 4/99. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 0 6 .07. 1999 р. №43н.

7. Становище по бухгалтерського обліку «Про форми бухгалтерської звітності організації» Наказ Мінфіну РФ від 22 .07. 2003 р. №76н.

8. Методичні рекомендації по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 13. 06. 1995 р. № 49

9. Порядок публікації річний бухгалтерської звітності відкритими акціонерними товариствами. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 28.11. 1996 р. № 101.

10. Інструкція щодо заповнення уніфікованих федерального державного статистичного спостереження №П-1 «Відомості про виробництві й відвантаженні товарів та послуг», № П -2 «Дані про інвестиції», №П-3 «Відомості про фінансовий стан організації», №П-4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників». Затверджено Держкомстатом Росії від 17.11. 1998 р. № 76 (в ред. Від 25.05. 1998 р, від 08.12.1998 р.)

11. Методичні рекомендації зі складання надання зведеної бухгалтерської звітності. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 30.12. 1996 р. №112 (з ізм. ідоп., внесеними наказом Мінфіну РФ від 12. 05. 1999 р. №36н).

12. Порядок упорядкування та надання зведеної річний бухгалтерської звітності. Наказ Мінфіну РФ від 215.01. 1997 р.

13. Постанова Уряди Російської Федерації. Від 15.01. 2001 р. № 725 «Про затвердження порядку звітності керівників федеральних державних унітарних підприємств і окремих представників Російської Федерації органів управління відкриті акціонерні товариств».

14. Становище по бухгалтерського обліку «Інформація по сегментам».ПБУ 12/2000. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 27. 01. 2000 р. №11н.

15. Становище по бухгалтерського обліку «Інформація поаффилированним особам».ПБУ 11/2000. Затверджене наказом Мінфіну РФ від 13. 01. 2000 р. №5н.

16. Наказ Мінфіну Росії від 22. 07. 12003 р. №67н. Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації.

Комісією Уряди РФ по законопроектної діяльності 17.10 2005 р. схвалена концепція проекту федерального закону «Про бухгалтерський облік» (нова редакція). Основна ідея законопроекту полягає у приведення норм Федерального закону від 21.11.1996 р. №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», регулюючих систему офіційного бухгалтерського обліку, відповідно до зміненими економічними умовами діяльності російських суб'єктів господарювання в такий спосіб, аби ця система забезпечувала формування та розкриття надійної i корисній інформації фінансове становище цих суб'єктів, фінансовому результат їхньої роботи і змін у їх фінансове становище.

Метою законопроекту є усунення застарілих норм, неефективних положень та прогалин Закону №129-ФЗ, виявлених результаті аналізу практики його застосування, приведення норм Закону №129-ФЗ у відповідність із змінами законодавства та вимогами ринкової економіки. У зв'язку з назрілої необхідністю прийняти закону чи внесення поправок в діючий викладає свій погляд розв'язання проблеми Леонід ЗиновійовичШнейдман [37,7]. На думку автора, завдання розробки нової редакції закону про бухгалтерський облік випливає з концепції бухгалтерського облік і звітність до. основні напрями роботи над нової редакцією визначено Урядом Російської Федерації. Текст законопроекту, винесеного на широке суспільне обговорення, підготовлений Міжвідомчої робоча група. До її складу ввійшли представники різних федеральних органів виконавчої, Банку Росії, підприємницьких об'єднань, саморегульованих бухгалтерських і аудиторських організацій. Закон має встановлювати мінімальні вимоги до бухгалтерського обліку. Вони і гарантією саме його права на інформацію, про підприємницької роботи і економіці, про яку говорив Конституційний Суд Російської Федерації. До того ж, закон має визначатися правової механізм регулювання бухгалтерського обліку.

У новій редакції закону були б неможливими норми, які вступив у в протиріччя з загальноприйнятої практикою ведення бухгалтерського обліку, які обмежують можливості грамотного побудови облікового процесу. Наприклад, становище про обов'язковість уніфікованих норм первинної документації. Сьогодні, коли над ринком пропонується величезну кількість якісних бухгалтерських комп'ютерних систем, це положення закону явно застаріло. Треба звільнити закон від створення низки некоректних положень. Наприклад, діючий Основний Закон включає у складі бухгалтерської звітності організації аудиторський висновок. Це суперечить ідеї аудиту.

Також цієї проблеми приділили багато уваги професор, заслужений економіст РФ Палій У. У. [31,6], з його погляду порядок регулювання бухгалтерського облік і звітність має стати головним у змісті закону, закріпляючого нові підходи до державного регулювання та громадському брати участь у цій справі. Участь недержавних професійних організацій розширює безпосередні функції громадянського суспільства при регулюванні бухгалтерського обліку, що раніше не передбачалося у нашій законодавстві.

У законодавстві, зокрема, слід передбачити:

- норми,разграничивающие питання бухгалтерського обліку, які стосуються ведення державних недержавних професійних організацій;

- норми, що визначають регулювання бюджетного обліку, якому слід приділити більшої уваги, ніж у в чинному законі. Це необхідна за в зв'язку зі новим підходом до бюджетного обліку, перекладом його за Міжнародні стандарти фінансової звітності громадського сектора (>МСФООС);

- порядок участі недержавних професійних організацій регулюванні бухгалтерського обліку.

Через війну можна дійти невтішного висновку, що чимало видатні економісти приділяють свою увагу необхідності переходу російського бухгалтерського облік і звітність нового етап розвитку, що у нині ця проблема насправді є актуальною й значимої.

1.2 Теоретичні аспекти відображення облікової інформацією бухгалтерської звітності

Бухгалтерський облік – основна ланка формування економічної політики, інструмент бізнесу, одна з головних механізмів управління процесами виробництва та продажем продукції – сприяє вдосконаленні організації виробництва, оперативного і довгострокового планування, прогнозування та якісного аналізу господарську діяльність. Упорядкування бухгалтерської звітності є завершальній стадією облікового процесу. Річна бухгалтерська звітність відповідно до Наказом Мінфіну РФ від 22.07.2003 р. №>67н включає:

- бухгалтерський баланс (форма № 1);

- звіт прибутки і збитках (форма № 2);

- звіт про зміни капіталу (форма № 3);

- звіт про рух коштів (форма № 4);

- додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5);

- звіт про про цільове використання отриманих коштів (форма № 6);

- пояснювальну записку;

- спеціалізовані форми і форми, встановлювані міністерствами й РФ, для організацій системи з узгодженню за міністерствами фінансів РФ і республік;

- аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідність до федеральними законами підлягає обов'язковому аудиту.

Всі ці форми затверджуються МіністерствомФинансов Російської Федерації. Інші

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація