Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік у трилітрові банки


Реферат Бухгалтерський облік у трилітрові банки

Страница 1 из 3 | Следующая страница

1. Принципи організації учетно-операционной роботи у банках (Б)

Б - основна структурна одиниця сфери денеж-го звернення. Продуктом б-кой деят-сти є послуги, пов'язані з орг-цией платежів і обгрунтованість розрахунків, веденням рахунків юр і фіз осіб, зберіганням коштів, кредитуванням і виконанням інших б-ских операцій.

Орг-ция учетно-операц-й роботи у Б включає:

- побудова учетно-операционного апарату;

- орг-цию робочого дні й документообігу;

- внутрішньобанківський контроль.

У структурі учетно-операционного апарату Б виділяють облікові групи, які веде ліку, однорідні по эконом-ому змісту. Кол-во груп, і до їхнього складу залежить від напрямів деят-сти банку і його масштабів.

Рахунки та постійні операції распред-тся між відповідальними виконавцями, регистрир-ся в спец книзі й оформ-тся підписами головбуха і працівників.

Орг-ция учетно-операционной роботи у Б має забезпечити виконання таких умов:

- операції з док-тами, прийнятими від клієнтів протягом операц-ного часу позначаються на СУ той самий день.

- передача опрацьованих док-тов на ПЦ Б виробляється у протягом робочого дня за графіком, але з пізніше як 1,5 - 2 години до його закінчення, щоб запровадити необхідну инфо, обробити її упорядкування отч-сти поточного дня.

- бух щоденний баланс сост-тся пізніше наступного дня (оскільки виписки з кореспондентських рахунків Б надходять на след-й після проведених операцій день).

Орг-ция учетно-операц-ной роботи вимагає встановлення установі Б порядку проходження док-тов за всі стадіям обробки. І тому складаються графік і схеми документообігу, затверджувані керівником. У графіці передбачаються:

- час, необхідне обробки док-тов, що надійшли до Б на початок обслуговування клієнтів.

- графік обслуговування клієнтів ще рівномірної навантаження;

- час для перебігу й обробки док-тов, що у Б по закінченні операц-ого дня.

Усі проведені операції б'ють по рахунках СУ, які систематизують його з різної ступенем деталізації. Найбільш загальні рахунки - синтетичні - визначено планом рахунків, що є економічно обгрунтованим систематизованим переліком рахунків СУ. Чинний план рахунків приведено у додатку.

Наявність єдиного переліку рахунків дозволяє: зробити инфо про деят-ти Б доступною для сторонніх користувачів і узагальнювати їх у єдиної звітності ЦБ Росії.

Детальную инфо дають аналитич рахунки, причому, ступінь деталізації визначається потребами управління банком.

Оперативне складання звітності вимагає чіткої організації бухгалтерського обліку у банку.

2. Балансові рахунки

Облік по балансовими рахунках ведеться способом подвійному записі, що забезпечує одержання балансу банку.

На А балансових сч враховуються: готівка в касах банку, короткострокові і довгострокові кредити, видатки кап вкладення, дебіторська заборгованість.

На П балансових сч отраж6фонды банку, кошти орг-ций і громадян, депозити, прибуток банку, залучені кошти.

Усі рахунки подразделятся на рахунки першого і другого порядку. Балансові рахунки 1-го порядку є такі 3 цифрами від 102 до 705. Рахунки 2-го порядку складаються їх 5 знаків і будуються шляхом додатку 2 цифр справа до номера першого порядку.

3. Принципи організації СУ в кредитних орг-циях

Завдання СУ у комерційних банках Б:

- формування повною і достовірною инфо про финн-хоз процесах і результатах деят-сти Б, яка потрібна на оперативного керівництва та складання отч-сти.

- контролю над наявністю і рухом коштів, матер-ных і нематер-ных цінностей, фин ресурсів немає і інших цінностей та його джерел.

- забезпечення ктиентов банку на часі і точної инфо про рух коштів у розрахункових, позичкових та інших рахунках.

Принципи СУ в Б, як і й у закладах державної і підприємствах інших галузей народного господарства, єдині. Вони викладені у "Положенні про СУ і отче-ти до". Становище встановлює такі методологічні основи СУ: первич док-тальное оформлення і відбиток госп деят-сти, грошова оцінка майна, зобов'язань та госп операцій, калькуляція себес-сти продукції та послуг шляхом підсумовування фактично вироблених витрат; інвентаризація коштів підприємства з метою забезпечення достовірності даних СУ; систематизація і угруповання отриманої инфо способом 2-ой запис у відповідність до "Планом рахунків СУ" і завершальному етапі облікового процесу - загальну характеристику стану госп об'єкта на опред-ую дату (складання балансу і за за інші форми звітності).

Дотримуючись єдиним методологічним основам, СУ в Б має отличит-ые риси, зумовлені специфікою обслуживаемой сфери грошового звернення, що впливає в орг-ции учетно-операционной роботи.

Операції, проведені протягом дня, узагальнюються у щоденній звітності, що включає баланс і звіт по позабалансовим рахунках.

Бух - це угруповання госп засобів і джерел освіти у грошах на опред-ную дату. Баланс є основну форму бух отч-сти, що характеризує фин деят-сть Б і використовується на її аналізу та контролю. У ньому відбивається стан залучених і власні кошти банку, і навіть їх розміщення кредитні та інші операції.

Баланс банку, на відміну балансів підприємств виробничої сфери, побудований за принципу односторонньої угруповання рахунків. У першому його розділі може бути активні, пасивні і активно-пасивні рахунки. Баланс складається щодня.

На 1 число наступного за міс звіту бух баланс та інші звітні форми видаються Головне управління ЦБ РФ.

4. Структура й будову Плану рахунків СУ для банків

Основою побудови СУ в російських банках є єдина система синтетич обліку, тобто. "План сч" Загальна структура Плану сч виходить з виділення розділи однотипних за змістом операцій.

У Плані сч передбачаються окремі рахунку обліку розрахунків із філіями, располож біля РФ і втримав закордоном. Планом сч СУ передбачено 7 розділів балансових і шість розділів позабалансових рахунків.

Розділ 1 "Капітал і фонди" містить рахунку за обліку коштів КК. Також включені рахунку обліку фондів банку.

Розділ 2 "Денеж кошти й драц метали" включ сч для обліку наявності і рух що належать Б готівкових засобів і платіжних док-тов в иностр валюті. Також відбиті сч для обліку операцій із драг металами.

Розділ 3 "Межбанковские операції" вкл сч з обліку операцій із корів відносинам банків ін з ін; руху обов'язкових резервів банків; сч для обліку отриманих та виданих кредитів, депозитів.

Розділ 4 "Операції з клієнтами" вкл Проте й П рахунку обліку операцій із клієнтами. Сч 401-408 для обліку коштів у рахунках орг-ций различ форм власності. 409 "Кошти під час розрахунків" - для обліку окремих сцифич операцій (акредитиви, чеки).

Розділ 5 "Операції з ц/б" виділяє групи рахунків за видами операцій: вкладення боргові зобов'язання, вкладення акції, облікові векселі, выпущеные ц/б.

Розділ 6 "кошти й майно" вкл рахунку обліку тотожність банку имущ, немат активів і земельних уч-ков, находящ в собст-ти банку.

Розділ 7 "Результати діяльності" містить сч 2-ого порядку з обліку доходів, витрат, прибутку, збитків, використання прибутку.

У Плані сч окремим розділом згруповані рахунку відображення операцій із довірчого управлінню.

5. Особливості застосування позабалансових рахунків

Збільшення забалансовой деят-сти Б є важливим характеристикою сучасного б-го справи. За балансом Б відбиваються такі види рахунків: рахунок, довірчого управління, позабалансові рахунки, термінові операції, і рахунки депо. Разом про те Б віддавна проводять власне позабалансові операції, зокрема і гарантійні. СУ операцій ведеться осторонь на спец виділених рахунках.

Внебалансовые рахунку за эконом-му змісту розділені на активні і пасивні. У обліку операції відбиваються методом 2-ой записи: активні рахунки кореспондуються з рахунком 99999, пасивні — з рахунком 99998. У цьому дозволено виробляти 2-ную запис шляхом перерахування коштів із одного позабалансового сч на ін. Внебалансовые рахунки згруповані, так: неоплачений статутний капітал кредитних орг-ций (906); ц/б (907, 908); розрахункові операції, і док-нты (909—912); кредитні і лізингові операції (913—915); заборгованість, списана і винесена за баланс через неможливість стягнення (916—918); джерела финансир-ния капітальних вкладень (919).

До терміновим операціям ставляться угоди купівлі-продажу різних фин активів, якими дата розрахунків не збігаються з датою укладання угоди.

6. Документообіг і документування банківський операцій

Док-орот в Б - це проходження б-ких док-нтов інстанціями, в опред-ной їх послідовність, з початку оформлення і операції до її завершення які з відбитком в обліку.

Док-орот має дві в складові:

-порядок здійснення док-орота щодо окремих операціям (розрахунковим, касовим);

-графік док-орота (визначає конкретний час). Ключовим загальним інтервалом, визначальним все графіки док-орота у конкретних операціям, є "операц-ный день" - час, протягом якого операції проводяться зі своїми наступним відбитком в обліку поточного дня.

Порядок здійснення док-орота та її графіки розробляються кожним Б самостійно й більше затверджуються керівником банку.

Док-нты, які використовуються у учетно-операционной роботі, ставляться до виду б-ских документів.

Учетно-операционные документи - це:

- те, що є необхідною підставою для операції відображення в обліку Б;

-то, на основі чого відбуваються бух записи;

-те, що підтверджує правильність скоєних операцій та їхні відбитки в обліку.

Використовувана в російських банках мемориально-ордерная система БК означає, що в обліку відбуваються над журналах, як це заведено при орг-ции обліку інших суб'єктів економіки, а якраз в документах.

Первич док-ты - це акти, довідки, рахунки та інші док-ты, що підтверджують факт скоєння операції, її юр законність.

Усі меморіальні док-нты з прикладеними первич док-тами, що підтверджують вчинення Б операцій за даний день, називаються док-тами дня.

Совок-ость меморіальних і первич док-нтов, використовуваних банком для ведення СУ і місцевого контролю, утворює б-скую документацію.

Види меморіальних б-ских док-тов:

- розрахункові (доручення, вимоги, чеки);

- касові (прибуткові, видаткові ордера);

- документи з внутрибанковским операціям (меморіальні ордера).

Усі за місцем їх створення поділяються на банківські, составляемые установами банків, і клієнтські, які від підприємств, установ і организаций.Расчетные, касові, кредитні та інші операції відбуваються у трилітрові банки і позначаються на СУ виходячи з розрахунково-грошових док-тов, оформлених відповідно до встановленими вимогами.

Усі док-нты д/б оформлені на пишучих чи електронних машинках. Кассовые док-ты заповнюються рукою. Виправлення в банківських док-тах недійсні, навіть якщо вони обумовлено. Денежно-расчетные док-нты виготовляються методом мультиплікації, тобто. їх кол-тво д/б достатньо скоєння бух записів за всі порушеним даної операцією лицьовим рахунках.

7. Облік операцій із формуванню Уставного капіталу (КК)

КК Б формується з вкладів юр і фіз осіб і є основним обеспеч-ем зобов'язань Б. Його розмір фиксир-тся в Статуті банку.

Внеском учасників Б в КК м/б будинку, споруди, обладнання й інші мат-льные цінності, ц/б, кошти у крб. і иностр валюті, имущ-ные і неимущ-ные права (інтелектуальну власність).

КК формується тільки завдяки традиційному власні кошти учасників. Зокрема, заборонена формування кредитів Б. Заборонено використовуватиме цього кошти виконавчих органів всіх рівнів, политич орг-ций і соц громадських фондів.

Б м/б створений 2 организац-правовых формах:

- пайовий банк - товариство з обмеженою відповідальністю;

- акціонерний банк - товариство відкритого і закритого типу.

Организационно-правовая форма визначає лад і особливості формир-ния КК Б. Фундаторами й інші учасники комерційних Б м/б російські і иностр юр і фіз особи.

Кількість заснує Б не м/бть менш 3. Частка кожного учасника в КК має перевищувати 35 %.

У період роботи КК м/б збільшений рахунок залучення нових учасників, придбання доп паїв чи акцій протесту засновниками, переоцінки вартості майна, реінвестування дивідендів.

КК м/б зменшений з допомогою виходу учасників, покриття збитків над його рахунок.

СУ КК ведеться на балансовому рахунку 102 " КК кредитних орг-ций ".

Сальдо по Кт цього рахунки відбиває фактично заповнену величину КК. Освіта і наступне збільшення його записується по Кт рахунки, зменшення - по Дт.

8. Облік матеріалів

Необхідні для деят-сти установ банку матеріали враховуються в СУ на рахунку 610 "Матеріальні запаси".

Аналитич облік ведеться з потреб управління й контролю над рухом матеріалів. Можуть використовуватися такі аналитич позиції: складі, їсти дорогою, у підзвітних осіб. У коді рахунки можна передбачити вид матеріалів.

Оплата коштів за матеріали в СУ відбивається проводкою:

Якщо банку є комора чи склад для зберігання запасу матеріалів, то, на складі ведеться кількісний облік. Відпустку матеріалів оформляється вимогою. На суму вимог, накопичену у період у спеціальній відомості, складається меморіальний ордер відбиття витрати матеріалів обліку.

9. Облік основних засобів

ОС - це материально-вещественные цінності, вартістю рівної або як встановленої Урядом РФ граничною суми (нині - 500 тис. рублів за одиницю) і строком служби більше однієї року.

ОС у процесі эксплуатацизнашиваются, та його вартість входить у витрати Б шляхом нарахування амортизації.

Основними завданнями обліку ОС є:

- правильне та своєчасне документування і відбиток операцій із руху ОС, переоцінці їх вартості;

- контролю над збереженням ОС;

- правильний розвиток та своєчасне нарахування амортизації для включення до витрати Б.

Для обліку ОС призначений активний рахунок 1-ого порядку 604 "ОС". Аналитич рахунки ведуться в кожному ОС чи його групам. Цими рахунках ОС враховуються по первонач вартості, яка опред-тся з витрат з їх придбання, чи з відновлювальної вартості після переоцінки, проведеної у вирішенні Уряди РФ. Сальдо по Дт цих рахунків показує наявність ОС. По Дт відбивається надходження, по Кт - вибуття ОС.

Знос ОС враховується на пасивному рахунку 015 "Знос ОС". По Кт виробляється нарахування зносу, по Дт - списання його за выбывшим ОС.

Кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер. Облік ОС ввозяться інвентарній книзі чи інвентарних картках, які систематизуються в картотеці за групами ОС і нормам амортизаційних відрахувань.

Порядок відображення амортизації ОС

У процесі експлуатації ОС зношуються, та його вартість частинами входить у витрати Б. Період, протягом якого вартість включається витрати (амортизується), визначається всім підприємств, установ і орг-ций у порядку по амортизаційним нормам. Застосування прискорених норм амортизації визначається рішенням Уряди РФ.

Нарахування амортизації виробляється щомісяця по сч 606 наступній записом:

Д-т рахунок 70209 "Решта витрат банку".

К-т рахунок 606 "Амортизація ОС ".

Порядок відображення в обліку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація