Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків із засновниками


Реферат Облік розрахунків із засновниками

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

>УО БФ «БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КафедраБухгалтерского обліку

>КУРСОВАЯ РОБОТА

На тему: >Учет розрахунків з засновниками підприємства

Студент БереснєваЕ.А.

>БУЗ-054ССО,3 курсу

Керівник Васюк А.А.

>БОБРУЙСК 2008


>РЕФЕРАТ

Курсова робота: 28 з., 10 джерел, 1прил.

>УЧРЕДИТЕЛИ,УСТАВНЫЙ ФОНД, СТОМИВШИСЬ,УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВІР, ДИВІДЕНДИ

Об'єктом і предметом дослідження є діяльність ТОВ “Магазин № 1”, який займається роздрібної торгівлею продовольчих і непродовольчих товарів.

Метою роботи є підставою проробка теоретичних аспектів і аналіз практики обліку капіталу і резервів для підприємства, і навіть облік розрахунків із засновниками.

Під час написання роботи було використані нормативно-правові документи, навчальні посібники, монографії і матеріалів періодичної преси по бухгалтерського обліку, і навіть методи монографічного, аналітичного, табличного, статистичного дослідження.

>Областью можливого практичного застосування є розрахунки з засновниками Республіка Білорусь.

Автор роботи підтверджує, що приведений у нійрасчетно-аналитический матеріал правильно і тому об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Теоретичні і методологічні аспекти обліку розрахунків із засновниками

2. Характеристика підприємства

3. Облік розрахунків із засновниками у власність ТОВ «Магазин № 1»

3.1. Первинний облік

3.2. Аналітичний облік

3.3. Синтетичний облік

3.4. Податковий облік

4. Формування статутного капіталу і розрахунків з засновниками Російській Федерації

Укладання

Список використаних джерел

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У сучасному білоруської економіці капітал підприємства постає як найважливіша економічна категорія і одна із порівняно нових об'єктів бухгалтерського обліку. Основу власного капіталу підприємства становить статутний капітал, зафіксований у її статутних установчих документах. Він є необхідною передумовою освіти і функціонування будь-якої юридичної особи. Не менше значення для дальшого поступу чинного підприємства має його присутність серед складі його власних джерел коштів таких складових частин капіталу, як додатковий і резервний капітал, нерозподілена прибуток й інші резерви, кошти котрих розміщуються у конкретній майні, котрий становитьвнеоборотние і оборотні активи. Розмір цих структурних частин капіталу свідчить у тому, наскільки активи підприємства збільшилися завдяки збільшенню власних джерел коштів.

Отже, актуальною стає проблема обліку, і формування статутного капіталу та молодіжні організації розрахунків із засновниками.

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) є сумою вкладів учасників, яка задля забезпечення проведення статутної діяльності суспільства. Це важливе показник діяльності підприємства,т.к. показує, що з підприємства є відповідні гарантії. Це дуже важливо задля кредиторів, дають інвестиції, і навіть для партнерів, працівників та інших учасників діяльності суспільства. Нині багато найбільші фірми світу публікують свою фінансову звітність (зокрема і русі капіталу) у пресі, в основі інформаційних технологій, з Інтернету. Рух статутного капіталу відрізняється своєї слабкої маневреністю і рідкісним зміною, тому й облік статутного капіталу невідь що об'ємний, але, попри це, облік дуже важливий,т.к. з обліку статутного капіталу і розрахунків із засновниками починають працювати ТОВ, (облік починається з внесення грошей, або ін. майна ще до реєстрації).


1. Теоретичні і методологічні аспекти обліку розрахунків із засновниками

Статутний капітал юридичної особи формується його засновниками. У цьому засновниками можуть виступати як юридичних осіб, і громадяни (фізичні особи). Необхідно враховувати, що стосовно засновників встановлено певні вимоги, обмеження і заборони. Для суспільств, із обмеженою відповідальністю (далі Суспільство, ТОВ) державні органи влади та органи місцевого самоврядування немає права виступати його учасниками, якщо інше встановлено законом. Суспільство то, можливо засновано однією особою, що стає його єдиним учасником. Суспільство може згодом стати товариством з один учасник. Суспільство неспроможна мати за єдиного учасника інше господарське товариство, що складається з однієї особи. [1]

Відповідно до Закону Республіки Білорусь у від 09.12.1992 р. №2020-ХII «про акціонерних товариствах, суспільствах із обмеженою відповідальність і суспільствах із додаткової відповідальністю»:

Права товариства:

- брати участь у управлінні справами суспільства на порядку, встановленому справжнім законом і установчими документами суспільства;

- одержувати інформацію про діяльність нашого суспільства та ознайомитися з його бухгалтерськими книжками та інший документацією у встановленому його установчими документами порядку;

- брати участь у розподілі прибутку;

- продати чи іншим чином поступитися земельну частку в статутний капітал суспільства то її частина одній або кільком учасникам цього товариства гаразд, передбаченому справжнім законом і статутом суспільства;

- у час вийти з акціонерного товариства незалежно від згоди інших учасників;

- отримати у разі ліквідації товариства частина майна, що залишилися після розрахунків ізКредиторами, або його вартість.

Обов'язки товариства:

- вносити вклади гаразд, у розмірі, у складі й у терміни, передбачених справжнім законом і установчими документами суспільства;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльністьобщества.[Приложение А]

Крім обов'язків, передбачених справжнім законом, статут товариства може передбачати інші обов'язки (додаткові обов'язки) учасника (учасників) суспільства. Зазначені обов'язки може бути передбачені статутом суспільства за його установі чи покладено усім товариства у вирішенні загальних зборів товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно. [3]

Порядок установи суспільства:

- засновники суспільства укладають установчого договору і стверджують статут товариства. Установчий договір і статут товариства є установчими документами суспільства. Якщо суспільство створюється однією особою, установчим документом суспільства є статут, затверджений цією особою. Що стосується збільшення кількості товариства до двох і більше з-поміж них має бути укладений установчого договору. Засновники суспільства обирають (призначають) виконавчі органи суспільства, соціальній та разі внесення змін до статутний капітал суспільства негрошових вкладів стверджують їх грошову оцінку. Рішення про затвердження статуту суспільства, і навіть рішення про затвердження грошового оцінювання внесених засновниками суспільства вкладів приймається засновниками одноголосно. Інші рішення приймає засновниками суспільства на порядку, передбаченому справжнім законом і установчими документами суспільства.

Засновники суспільства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що з установою нашого суспільства та що виникли до його державної реєстрації речових. Суспільство відповідає за зобов'язаннями засновників суспільства, пов'язаною з його установою, лише тоді наступного схвалення їх дій загальними зборами товариства.

Суспільство підлягає державної реєстрації речових в органі, здійснюючому державної реєстрації юридичних, гаразд, встановленому законом про державної реєстрації речових юридичних. [3]

Установчі документи суспільства

1. Установчийдоговор[Приложение У]

У ньому засновники суспільства зобов'язуються створити суспільство так і визначають порядок спільної прикладної діяльності із створення. Установчим договором визначаються також склад засновників (учасників) суспільства, величину статутного капіталу нашого суспільства та розмір частки кожного із засновників (учасників) суспільства, величину і склад вкладів, лад і строки їхньої внесення змін до статутний капітал суспільства за його установі, відповідальність засновників (учасників) суспільства порушення обов'язки внесення вкладів, умови і Порядок розподілу між засновниками (учасниками) суспільства прибутку, склад органів нашого суспільства та порядок виходу товариства з акціонерного товариства.

2.Устав[Приложение А]

Статут суспільства мусить мати:

· цілковите і скорочена фірмову найменування суспільства;

· дані про місце перебування суспільства;

· дані про склад і компетенції органів суспільства, зокрема про питання, складових виняткову компетенцію загальних зборів товариства, про порядок прийняття органами суспільства рішень, зокрема про питання, рішення приймаються одноголосно чи кваліфікованим більшістю голосів;

· інформацію про розмірі статутного капіталу суспільства;

· інформацію про розмірі і від номінальної вартості частки кожного учасника суспільства;

· правничий та обов'язки товариства;

· інформацію про порядку і наслідках виходу учасника суспільства з акціонерного товариства;

· інформацію про порядку переходу частки (частини частки) в статутний капітал суспільства до іншого особі;

· інформацію про порядок збереження документів нашого суспільства та про порядок надання суспільством інформації учасникам нашого суспільства та іншим особам;

· інші відомості, передбачені справжнім законом. [3]

За вимогою учасника суспільства, аудитора або домогтися будь-якого зацікавленої особи суспільство зобов'язане в розумні терміни надати можливість ознайомитися з установчими документами суспільства, зокрема зі змінами. Суспільство зобов'язане на вимогу учасника суспільства надати їй копії діючих установчого договору ЄС і статуту суспільства. Плата, стягнута суспільством іншого за надання копій, неспроможна перевищувати видатки їх виготовлення.

Зміни у установчі документи суспільства вносяться у вирішенні загальних зборів товариства. Зміни, внесені до установчі документи суспільства, підлягають державної реєстрації речових гаразд, передбаченому справжнього закону для реєстрації суспільства. Зміни, внесені до установчі документи суспільства, набувають силу для третіх на осіб із моменту державної реєстрації, а випадках, встановлених справжнім законом, з повідомлення органу, здійснює державної реєстрації. [3]

Статутний капітал ТОВ є сумою вкладів учасників, виділювану задля забезпечення проведення статутної діяльності суспільства. Розмір статутного капіталу визначається установчими документами відповідно до законодавством.

Насправді ж вартість частки учасника суспільства відповідає частини вартості чистих активів суспільства, пропорційно його частці.

Мінімальні розміри статутного фонду (капіталу) й особливо її формування з урахуванням організаційно-правовою форми юридичної особи регламентуються Положенням про державну реєстрацію й ліквідації (припинення діяльності) господарюючих суб'єктів у редакції Декрету Президента Республіки Білорусь у від 16.11.2000 р. № 22. Відповідно до цього Положення мінімальний статутний фонд для ТОВ встановлено у сумі, еквівалентній 1 600 євро. Мінімальні розміри статутних фондів комерційних організацій визначаються білоруські рублі з встановленого курсу Національного банку офіційний курс білоруського рубля до євро першу число місяці, у якому установчі документи (зміни і) видаються (подаються) врегистрирующие органи. [1]

Відповідно до ст. 88 Цивільного кодексу Республіки Білорусь у від 07 грудня 1998 р. №218-З (далі - ДК) інформацію про розмірі статутного фонду господарських товариств, розмір часткою кожного з учасників, розмір, складі, термінах і порядок внесення ними вкладів, про відповідальність учасників порушення обов'язків внесення вкладів у статутний капітал обумовлюються в установчих документах суспільства. [2]

За статтею 14 закону Республіки Білорусь у від 09.12.1992 р. №2020-ХII «про акціонерних товариствах, суспільствах із обмеженою відповідальність і суспільствах із додаткової відповідальністю» «внеском учасника в статутний фонд суспільства може бути грошовий і майновий вклади, перебувають у власності особи, що вноситьвклад»[1]. Як внеску до статутний капітал суспільства" може вноситься майно, передане йому в володіння і користування на певний термін. У цьому розмір вкладу учасника шляхом його майна суспільству володарем і користування на певний термін визначається за згодою між учасниками з орендної плати,исчисленной за все це термін.

Відповідно до ст. 63 ДК внеском до статутного фонду суспільства може бути гроші, цінних паперів, інші речі чи майнових прав чи іншіотчуждаемие права, мають грошову оцінку. У цьому грошова оцінка вкладу учасника господарського суспільства проводиться у разі угоді між засновниками суспільства і випадках, передбачених законодавством, підлягає незалежну експертизу.

Статутний фонд ТОВ може бути на даний момент реєстрації суспільствавнесен його учасниками щонайменше ніж наполовину.Оставшаяся частина статутного фонду суспільства підлягає формуванню його учасниками протягом першої року діяльності суспільства. При порушенні цей обов'язок суспільства має або оголосити про зменшення свого статутного фонду, й зареєструвати його зменшення у порядку, або припинити своєї діяльності шляхом ліквідації. [10,с.9-10]

Цільовий характер внесків засновників передбачає використовувати їх у створення суспільства, організацію своєї діяльності (торгову, виробничу, посередницьку, аудиторську та інших.). Кошти можуть бути купівля майна, матеріальних запасів, оплату робіт та надаваних послуг.

Учасник суспільства вправі продати чи іншим чином поступитися земельну частку в статутний капітал. Частка учасника суспільства" може бути відчужена до його сплати лише у розмірі оплаченої її частки. Переважна правом купівлі частки за ціною пропозиції третій особі пропорційно розмірам своїх часткою мають учасники суспільства.

Причиною переходу частки учасника в статутний капітал у власність суспільства" може служити вихід його зі складу фундаторів. При виході учасника зі складу фундаторів виникають проблеми визначення моменту переходу прав учасника зважується на власну частку у статутний капітал нашого суспільства та позбавлення цього учасника права голоси загальні збори. Учасник, який вирішив про вихід із суспільства, подає письмова заява із зазначенням дати виходу, позаяк у відповідність до Положенням № 11 від16.03.1999г. у разі учасника з акціонерного товариства потім із нього його частка переходить до суспільства з подання всі заяви про виході з акціонерного товариства. Статут ТОВ має включати розділ, визначальний лад і терміни взаєморозрахунків з вибулими учасниками. [1]

Розподіл прибутку суспільства між учасниками суспільства

Суспільство вправі щокварталу, разів у півроку чи на рік приймати рішення про розподіл своєї чистий прибуток між учасниками суспільства. Рішення про визначення частини прибутку суспільства,распределяемой між учасниками суспільства, ухвалювалася загальним зборами товариства.

Частина прибутку суспільства, призначена задля розподілення між його учасниками, розподіляється пропорційно їх у статутний капітал суспільства (дивіденди).

Статутом суспільства за його установі чи шляхом внесення змін до статут товариства змін у вирішенні загальних зборів товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно, може бути встановлений інший порядок розподілу прибутків між учасниками суспільства. Зміна й неможливість положень статуту суспільства, які визначають такий порядок, здійснюються за рішенню загальних зборів товариства, прийнятому усіма учасниками суспільства одноголосно.


2. Характеристика підприємства

Суспільство «Магазин № 1» є суспільством із обмеженою відповідальністю відповідно до законом РБ і створене порядку перейменуваннярознично-оптового торгового підприємства «Магазин № 1», зареєстрованого рішенням гомельського облвиконкому № 666 від 30.12.1996 року. І внесено у єдиний державний регістр юридичних осіб і індивідуальних підприємців за № 400072055.

ТОВ «Магазин № 1» діє підставі Установчих договору, справжнього Статуту, відповідно до законодавством Республіки Білорусь у, зокрема Цивільним Кодексом Республіки Білорусь у, Законом РБ "Про акціонерних товариствах, суспільствах із обмеженою відповідальністю і суспільствах із додаткової відповідальністю". Воно є юридичною особою, має відособленим майном, має самостійний баланс,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація