Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками


Реферат Облік реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>МИНСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

                                                                                «До захисту припускаю»

КафедраБУАиА _________________________Л.Л.Шимко

«_____» __________________ 2005 р.

 

 

 

 

 

 

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит»

 

На тему «>Учет реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками»

Студентки групи10307-з(т) ______________О.М.Иващенко

КерівникКафедриБУАиА ______________Л.Л.Шимко

Мінськ

2005


>МИНСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

ФакультетУчетно-финансовий

Спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит

                                                                      >УТВЕРЖДАЮ

>Зав.кафедройБУАиА

___________________Н.А.Егомостьев

« _____ » ________________ 2005 року

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

з дисципліни «Бухгалтерський облік, аналіз стану і аудит»

студентці Іващенко Ользі Михайлівні, група10307-з(т)

1. Тема «>Учет реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками»

2. Термін здачі студентом закінченою роботи: 30 листопада 2005 р.

3. Вихідні дані: 1. Закон Республіки Білорусь у «Про бухгалтерському обліку й звітності»; 2. Інструкція про порядок продажу товарів з роздрібній торговій мережі юридичних особах і індивідуальним підприємцям; 3. Методичні рекомендації для розробкиучетной політики підприємства торгівлі, і комунального харчування; 4.Нормативно-технологические документи продукції комунального харчування: порядок розробки і затвердження (Журнал «Торгівля», 2002, №3,с.74); 5. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь у «Про положення по бухгалтерськогоучету «>Учетная політика організації»»; 6. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь у «Про затвердження бланківтоварно-транспортной накладної формиТТН-1, товарної накладної на відпустки і оприбуткування товарно-матеріальних цінностей формиТН-2 і інструкцій з їхньої заповнення»; 7. Правила здійснення роздрібної торгівлі окремими видами товарів хороших і комунального харчування; 8.Стражева М.С.,Стражев А.В. Бухгалтерський облік:Учебно-методическое посібник, 10-те видання.-Мн.: Книжковий будинок,2004.-432с.; 9. Філіппенко Л. Н. Бухгалтерський облік за умов нового Типового плану рахунків в 3-х частинах.-Мн.: 2004.

4. Перелік які підлягають розробки питань і календарний графік

№п/п Найменування питань курсової роботи Термін виконання
1 Напрями господарську діяльність, виробнича структура і структура управління. 10.09.2005
2 Короткий опис основних технологічних процесів і застосовуваного устаткування. 15.09.2005
3 Основні техніко-економічні показники. 25.09.2005
4 Значення реалізованої продукції (робіт, послуг) у формуванні кінцевих фінансових результатів й освоєно основні методи її оцінки, завдання обліку реалізованої продукції. 11.10.2005
5 >Нормативно-законодательние документи, регулюючі вчинення операцій із реалізації продукції (робіт, послуг). 19.10.2005
6 Основні становищаучетной політики підприємства. 22.10.2005
7 >Учет реалізації продукції (робіт, послуг). 28.10.2005
8 >Учет податків, що відносяться у продукції (робіт, послуг). 15.11.2005
9 >Учет розрахунків з покупцями і замовниками. 24.11.2005
10 Оцінка організації обліку реалізованої продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками, і щодо її вдосконаленню. 27.11.2005
11 Оформлення курсової роботи. 29.11.2005

Керівник __________________Л.Л.Шимко

Завдання прийняв до виконання ______________

                                                                                                  підпис


>РЕФЕРАТ

>Курсовой роботи Іващенко О.М.

«>Учет реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками»

 

Обсяг роботи: 62 сторінки, 11 найменувань літератури, 7 додатків.

Ключове слово: торгівля, громадське харчування, готову продукцію, реалізація готової продукції, товарообіг, рентабельність, витрати звернення, розрахунки з покупцями і замовниками.

У курсової роботі використовується бухгалтерський облік реалізації продукції (робіт, послуг) (з прикладу Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест»), що включає у собі такі підсистеми обліку:

1Учет реалізації продукції (робіт, послуг);

2Учет податків, що відносяться у продукції (робіт, послуг);

3.Учет розрахунків з покупцями і замовниками.

Через війну що був матеріалу було зроблено такі висновки:

1. Правильне і повний відбиток реалізації готової продукції покупцям впливає своєчасний контролю над оплатою реалізованої продукції.

2. Своєчасно оплата реалізованої продукції збільшує товарообіг і прибуток підприємства.


>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 6

1.         Загальна характеристика підприємства 8

1.1. Напрями господарську діяльність, виробнича структура і структура управління 8

1.2. Короткий опис основних технологічних процесів і застосовуваного устаткування 12

1.3. Основні техніко-економічні показники 15

2.         Реалізована продукція (роботи, послуги) і її роль господарському обігові підприємства 20

2.1. Значення реалізованої продукції (робіт, послуг) у формуванні кінцевих фінансових результатів реалізувати основні методи її оцінки, завдання обліку реалізованої продукції 20

2.2.Нормативно-законодательние документи, регулюючі вчинення операцій із реалізації продукції (робіт, послуг) 23

3.         >Учет реалізації продукції (робіт, послуг) 26

3.1. Основні становищаучетной політики підприємства 26

3.2.Учет реалізації продукції (робіт, послуг) 30

3.3.Учет податків, що відносяться у продукції (робіт, послуг) 39

3.4.Учет розрахунків з покупцями і замовниками 47

3.5. Оцінка організації обліку реалізованої продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками, і щодо її вдосконаленню 52

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ 55

>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Структура управління 56

>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Технологічна карта 57

>ПРИЛОЖЕНИЕ 3Товарно-транспортная накладна (формаТТН-1) 58

>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Товарна накладна (формаТН-2) 59

>ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Чинники, що визначаютьучетную політику підприємства 60

>ПРИЛОЖЕНИЕ 6Платежное доручення 61

>ПРИЛОЖЕНИЕ 7Платежное вимога 62


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Реалізація випущеної готової продукції – кінцевою метою діяльності організації, завершальний етап кругообігу її засобів, після завершення якого визначаються результати господарювання, ефективність виробництва.

>Готовая продукція становить основну частину продукції підприємства. Вона, у основному варта реалізації набік, але частину їх можна використовувати всередині свого підприємства.

Мета обраної теми – глибше вивчення операцій із реалізації покупцям готової продукції, і навіть методиці відображення в обліку операцій.

До складу продукції (робіт, послуг) входять:

· готову продукцію і напівфабрикати власного виробництва;

· роботи й послуги промислового характеру,

· роботи й послуги непромислового характеру,

· куплені вироби (придбані для комплектації);

· будівельні, монтажні, проектно-пошукові, науково-дослідні й інші роботи;

· послуги з прокату легкових авто у і доставці (перегону) автомобілів;

· транспортно-експедиційні і вантажно-розвантажувальні операції.

За більш докладному вивченні цієї теми, спробуємо відбити деякі аспекти на прикладах, тобто, як і складає практиці. Частина прикладів розглянемо на відомому нам підприємстві – Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест».

У цьому курсової роботі розглядаються такі питання, як: документальне оформлення і облік реалізації продукції (робіт, послуг); документальне оформлення обліку розрахунків з покупцями і замовниками; виявлення можливостей та резервів поліпшення організації обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і розрахунків з покупцями і замовниками; організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками.

Розглядається рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», роботу з йогосубсчетами, і кореспондуючими рахунками.

Обсяг реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг) – це з основних показників характеризуючих діяльність підприємства, тому дуже важливо, щоб було відбито у бухгалтерський облік правильно. Правильно враховані обсяги реалізації продукції, своєчасний і достовірний облік відвантаження та рівної оплати продукції – це основа правильно сформованої виручки, отже, і правильно розрахованих податків.

Діяльність ставляться такі:

1. розглянути правильність документального оформлення і свій відбиток у обліку реалізації продукції (робіт, послуг);

2. розглянути правильність документального оформлення і свій відбиток у обліку розрахунків з покупцями і замовниками;

3. встановлення результатів від продукції (робіт, послуг);

4. своєчасне отримання достовірну інформацію для розрахунку податкові платежі;

5. збільшення товарообігу та одержання прибутку рахунок збільшення випуску продукції (робіт, послуг) і своєчасної оплати реалізованої продукції відповідно до умов договору поставки.

Досягнення поставленої мети передбачається вивчити законодавчу базу Республіки Білорусь у, якої керується підприємство з організацією обліку реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замовниками, основні тезиучетной політики ТОВ «>БАССинвест».


1 Загальна характеристика підприємства

1.1 Напрями господарську діяльність, виробнича структура і структура управління

 

Підприємство, з урахуванням даних якого написана справжня курсова робота, є суспільством із обмеженою відповідальністю «>БАССинвест». Організація зареєстровано 19 квітня 2002 року, що зазначено у свідоцтві про державної реєстрації речових. Також організація отримує ліцензію на право здійснення: роздрібна торгівля (включаючи алкогольні напої і тютюнові вироби), громадське харчування.

З часу реєстрації організації здійснювалася реконструкція приміщення відкриття пивного виробництва, та був і кондитерського. Кондитерські вироби, і навіть пиво почали реалізовуватися з кінця листопада 2004 року.

Суспільство є комерційної організацією, діючої за принципами господарського розрахунку, має відособленим майном, має самостійний баланс,расчетний рахунок. В праві від імені підписувати договори, володіти, користуватися й розпоряджатися своїм майном, користуватися кредитами банків, самостійно формувати змінювати своє штатний розклад.

ТОВ «>БАССинвест» здійснює види діяльності, певні Статутом підприємства:

1. виробництво і реалізація кондитерських виробів широкого асортименту;

2. пивне виробництво і реалізація: пиво «>Гилдфорд» трьох видів: оригінальне, світле і темне;

Підприємство є підприємством комунального харчування. Діяльність Калнишевського як підприємств комунального харчування поєднуються виробничі й торгові функції (виробництво власної продукції і на її реалізація).

Підприємство комунального харчування «>БАССинвест» виробляє кулінарні і макарони, напівфабрикати, пиво та здійснює реалізацію продукції власного виробництва та покупних товарів для населення й об'єктах господарювання.

Відкриття повного ресторанного комплексу підприємство «>БАССинвест» випускатиме обідню продукцію ресторану й бару, здійснювати організацію обслуговування може й дозвілля відвідувачів, виробничих підприємств.

Підприємства комунального харчування різняться тим, що вироблювана ними готову продукцію реалізується переважно населенню через мережу власних підприємств харчування і торгівлі.

Економічна нестабільність й рівна конкуренція Республіка Білорусь вплинули утримання підприємств комунального харчування. Для збільшення доходів підприємство «>БАССинвест» стало поступово переорієнтовуватися під збільшити виробництво готової продукції та її реалізацію іншими підприємствами, Не тільки через мережу власних підприємств харчування і торгівлі. Функція організації споживання виготовленої продукції з її допомогою реалізації через мережу власних підприємств харчування, закладена спочатку як головна у його діяльності, стала втрачати своє значення, втім, як у підприємствах комунального харчування.

У зв'язку з орієнтацією підприємства комунального харчування Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» збільшення виробництва готової продукції відособлених цехах і його реалізацію іншим суб'єктам господарювання назріла потреба зміни порядку оцінки результативності своєї діяльності. Планові завдання щодо товарообігу передбачають продаж власної продукції і на покупних товарів населенню.

Зміна змісту функцій підприємства комунального харчування Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» впливає організацію обліку реалізацію виробленої їм продукції. Формування ціни готової продукції відособлених виробничих цехів цього підприємства громадського харчування та її облік організувати за принципами, встановлених на промислових підприємствах. Облік виробництва та реалізації готової продукції з методиці обліку товарів у торгівлі повинні повести ті підприємства комунального харчування, які організують її продаж через власну мережу.

>Контролъ над втіленням торгової, виробничу краще й соціальної функції цього підприємства комунального харчування неможливий без відповідної організації бухгалтерського обліку. Облік забезпечує отримання інформації, яка потрібна на контролю над рухом і збереженням головних його об'єктів - товарів, сировини й продукції власного виробництва з кожної стадії технологічного процесу, і навіть до ухвалення управлінські рішення.

До чинним підрозділам Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» ставляться: кондитерська «Мілена» іминипивоварня «>Гилдфорд».

Нині йде реконструкція будинки відкриття ресторану й пивного бару до початку 2006 р.

Організація має дві магазину для реалізації своєї продукції, що є за адресами:

1. Комаровський ринок, 2-ї поверх, місце 51;

2. р. Мінськ, вул. ЛесіУкраїнки, 22.

У грудні 2005 року мають відкрити кафетерій із широкою асортиментом кондитерських виробів, гарячих напоїв, безалкогольних напоїв і той солодкої продукції.

Крім своїх точок реалізації суспільство з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» виробляє відвантаження для роздрібної торгівлі покупцям. Їхню кількість перевищує 80 найменувань: магазини, кафе, бари, ресторани, і навіть індивідуальні підприємці, зацікавлені у продукції кондитерської «Мілена».

Одним із найбільших є:

1. мережу власних магазинів «Сусіди»;

2. мережу власних магазинів «>Деонисий»;

3.ГИППО та інші.

До покупців суспільства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» ставляться ще й іногородні, яким відвантаження виробляється самовивозом.

Керівництво поточної діяльністю підприємства «>БАССинвест» здійснює дирекція, що складається з директори та заступника директора. У тому підпорядкуванні перебувають: головний бухгалтер і апарат бухгалтерії, кондитерське виробництво на чолі із завідуючим виробництвом, кадри, юридична група, пивне виробництво на чолі з головним технологом, служба безпеки, відділ збуту на чолі з начальником відділу збуту, відділ програмного забезпечення на чолі з начальником відділу (Додаток 1).

П>роизводственная структура — поділ економічного об'єкта на частини, елементи попроизводственно-технологическим ознаками (заготівельне, пакувальне виробництво, термічна обробка, складальне виробництво тощо.).

Структура управління — поділ економічного об'єкта на складові за ознаками, встановлення взаємозв'язків між тими частинами (склад, будова економічного об'єкта).

Діяльність підприємств комунального харчування, у разі Суспільство з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест», відрізняється поруч специфічних особливостей організації. По-перше, у яких зосереджені значні запаси товарно-матеріальних цінностей; по-друге, між підприємствами об'єднання підтримується стійкий внутрішньогосподарський оборот товарів, продукції і на напівфабрикатів власного виробництва; по-третє, спостерігається розмаїття застосовуваних дисконтних цін, по-четверте, матеріальну відповідальність за схоронність цінностей несе дуже багато матеріально-відповідальних осіб. Розмаїття ціни товари, сировину й продукцію власного виробництва, і сталість внутрішньогосподарського обороту коштів податку вимагають чіткої організації обліку цінностей по центрам відповідальності, постійного контролю правильності встановлення дисконтних цін, і застосування торгових надбавок і націнок, і навіть правильної організації документального оформлення руху товарів.

У об'єднанні підприємства комунального харчування Товариства з обмеженою відповідальністю «>БАССинвест» виділяють такі центри відповідальності за схоронність товарів, сировини, продукції власного виготовлення й грошей немає та матеріально відповідальних осіб із ним:

* розподільнийсклад-заведующий складом;

* комора підприємства комунального харчування чи відособленого виробничого цеху - комірник;

* виробництво підрозділи кухня - завідуючий виробництвом і які шеф-кухар;

* окремий цех із виробництва кондитерських виробів і напівфабрикатів - завідуючий виробництвом і які бригада;

* зал ресторану, кафе, бару – адміністратори залу, офіціанти і бармени;

* каса підприємства - касир, у разі попередньої оплати обідньої продукції і на товарів покупцями, коли касир не входить у бригаду, несе відповідальність за продукцію у роздавальній;

З працівниками підприємства комунального харчування «>БАССинвест», здійснюють операції з товарно-матеріальними цінностями, укладають договору про повної індивідуальної чи бригадній матеріальну відповідальність.

За діяльністю матеріально відповідальних осіб для підприємства ведеться постійний контроль, особливо правильності застосування цін, дотримання встановлених доз закладання сировини й виходу готової продукції, своєчасності здачі грошової виручки і повноти його. Контроль ведуть керівники підприємств, бухгалтера, економісти і технологи.

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація