Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік, нормування і оплата праці


Реферат Облік, нормування і оплата праці

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Глава 1. Аналіз матеріалів, фотографія робочого дня та обґрунтування нормативного балансу

 

Основні визначення

Фотографія робочого дня вивчає послідовність і тривалість всіх витрат робочого дня за зміну.

Мета фотографії робочого дня - аналіз фактичної структури робочого дня виконавця з єдиною метою її подальшої оптимізації.

Матеріал фотографії робочого дня використовується:

1. Аналіз резервів зростання продуктивність праці

2. Виявлення причин невиконання норм

3. Обгрунтування норм вироблення, норм часу

Методика обробки матеріалів фотографії робочого дня.

Усі спостереження обробляються і складається баланс робочого дня виконавця кожний що і середній фактичний за 3 дня методом угруповання.

 

Матеріали фотографії робочого дня. Таблиця 1.

 

Елементи витрат робочого дня >1-ий день >2-ой день >3-ий день
1. отримання завдання й інструктаж про порядок виконання роботи (>Тпз) 30 25 10
2. прогрів і пуск двигуна (>Тпз) 5 10 10
3. проїзд машини безпосередньо від місця стоянки на навантажувальну майданчик і навпаки (>Тпз) 15 20 20
4. обрізка сучків (>Топ) 200 205 210
5. установка машини на стоянку наприкінці зміни і припинення двигуна (>Тпз) 10 10 10
6. проїзд від однієї штабелі до іншого (>Топ) 15 15 15
7. очищення машини безпосередньо від снігу, багна йпорубочних залишків (>Тобс) 20 25 25
8. перевірка і усуненняподтекания олії, палива йохл.жидкости (>Тобс) 10 15 15
9. відпочинок (>Тотлн) 10 20 20
10. ремонтсучкорезной голівки, гусениця, маніпулятора (>Тп нерег) 20 15 15
11. перевірка рівня життя та дозаправка олією, паливом,охл. рідиною (>Тобс) 10 15 15
12. запізнення працювати, передчасне її закінчення (>Тнтд) 15 15 30
13. відсутність палива, олії (>Тп нерег) 30 20 10
14. повторна очищення стовбурів дерев( Тнр) 20 5 10
15. очікування формування штабелі (>Тпрег) 10 5 5
Разом: 420 420 420

Примітка:

Норматив часу відпочивати 7% від оперативного.

>Тл(время на особисті потреби) = 10 хв.

>Тобс(время обслуговування) = 15 хв.

>Тпз(подготов.-заключительное час) = 18 хв.

>Тср час випадкової роботи,Тнр час невиробничійработи(переделка шлюбу)

>Топ оперативне час безпосередньої роботи

Т прег час перерви регламентованого

Т п нерег час перерви не регламентованого

Тотлн час відпочивати та особисті потреби

Тнтд час, що з порушенням трудовий дисципліни.

З матеріалів фотографії робочого дня складемо баланс робочого дня.

1.Тпз(05.02)=30+5+15+10=60

2.Тпз(06.02)=25+10+20+10=65

3.Тпз(07.02)=10+10+20+10=50

4.Сред.арифметич.Тпз=(60+65+50)/420=58,33

5.Тобс(05.02)=20+10+10=40

6.Тобс(06.02)=25+15+15=55

7.Тобс(07.02)=25+15+15=55

8.Сред.арифметич.Тобс=(40+55+55)/3=50

9.Топ(05.02)=200+15=215

10.Топ(06.02)=205+15=220

11.Топ(07.02)=210+15=225

12.Сред.арифметич.Топ=(215+220+225)/3=220

13. Т п нерег(05.02)=20+30=50

14. Т п нерег(06.02)=15+20=35

15. Т п нерег(07.02)=15+10=25

16.Сред.арифметич.Тп нерег=(50+35+25)/3=36,67

17.Тнр,Тотлн,Тпрег,Тнтд переносимо з матеріалів фотографії робочого дня до паливно-енергетичного балансу робочого дня виконавця.( таб. 1)

18.Сред.арифметич.Тнр=(20+5+10)/3=11,67

19.Сред.арифметич.Тотлн=(10+20+20)/3=16,67

20.Сред.арифметич.Тпрег=(10+5+5)/3=6,67

21.Сред.арифметич.Тнтд=(15+15+30)/3=20

>Определим нормативний баланс.

Нормативний баланс – нормативна структура робочого дня виконавця.

У нормативному балансіТпз,Тобс визначається за нормативами,Тпрег як середні фактичні.

>Топ(н)=(Тсм-(Тпз(н)+Тобс(н)+Тл+Тпрег))/1+L/100.

 

>Тл особисті потреби

L відсоток часу відпочивати від оперативного

>Топ(н)=(420-(18+15+10+6,67))/1+7/100=346,102

>Тотлн(н)=(Топ(н)*l/100)+10

>Тотлн(н)=(346,102*7/100)+10=34,23

>Рассчитаем відсотки для фактичного і нормативного балансів.

У всіх обчислень отримуємо нижче представлений баланс робочого дня виконавця. (таб. 2)

Баланс робочого дня виконавця

 

Таблиця 2.

Елементи витрат робочого дня Дні >Ср.арифметич.фактич. баланс % Нормативний баланс %
>05.фев >06.фев >07.фев
Тпз 60 65 50 58,33 13,89 18 4,29
Тобс 40 55 55 50,00 11,90 15 3,57
 Топ 215 220 225 220,00 52,38 346,102 82,41
 Т порівн,Тнр 20 5 10 11,67 2,78 -  -
Тотлн 10 20 20 16,67 3,97 34,22714 8,15
Т прег 10 5 5 6,67 1,59 6,67 1,59
Т п нерег 50 35 25 36,67 8,73 -  -
Тнтд 15 15 30 20,00 4,76 -  -
Разом: 420 420 420 420 100 420,00 100,00

 

Показники використання робочого дня

 

Коефіцієнт використання робочого дня

Кі=Топ/Тсм

Він буває фактичний і нормативний.

1. Фактичний Коефіцієнт використання робочого дня

  Дофі= 220/420=0,52

2. Нормативний коефіцієнт використання робочого дня

Дозві=346,102/420=0,82

Коефіцієнт завантаження робочого

 >Кз=(Топ+Тпз+Тобс)/Тсм

Він буває фактичний і нормативний.

1. Фактичний коефіцієнт завантаження робочого

  Дофіз= (220+50+58,33)/420=0,78

2. Нормативний коефіцієнт завантаження робочого

Дозвіз=(18+15+346,102)/420=0,9

>Определим можливий відсоток зростання праці результаті ліквідації втрат перезимувало і нераціональних витрат робочого дня.

а) А=( Дозві/ Дофі -­­­­­­­­ 1)*100%

>А=(0,82/0,52 – 1)*100%=57,69

Аналіз фактичного балансу робочого дня виконавця.

Як очевидно з фактичних даних спостерігаються значні втрата часу та нераціональні витрати робочого дня.

1. Тзв>оп – Тф>оп=346,102-220=126,102

Тобто 126,102 хвилини чи 30,02 % від часу зміни

2. Тзв>пз – Тф>пз=18-58,33=-40,33

3. Тзв>обс – Тф>обс=15-50=-35

4. Тзв>отлн – Тф>отлн=34,23-16,67=17,56

5. Тзвпрег – Тфпрег=6,67-6,67=0

Порівняємо фактичний і нормативний баланси робочого дня виконавця.

головним чином вони пов'язані:

1. З поганої дисципліною праці

20 хвилин чи 4,76 % від часу зміни

2. З поганим обслуговуванням робочого місця

35 хвилин чи 8,33% від часу зміни

3. З неякісним технічним обслуговуванням і ремонтом 36,67 хвилин чи 8,73 % від часу зміни

4. З недоліком високої кваліфікацією виконавця

11,67 хвилин чи 2,79% від часу зміни


Глава 2. Аналіз матеріалівхронометражних спостережень та обґрунтування емпіричних рівнянь залежності

 

Основні визначення

 

Хронометраж аналізує структуру оперативного часу робочого.

Мета хронометражу – обгрунтування нормативів оперативного часу деякі прийоми.

Матеріали хронометражу використовуються:

1. Для пошуку резервів зростання продуктивність праці

2. Причин невиконання норм

3. Обгрунтування оптимальних форм організації праці та

технологічних схем

4. Для обгрунтування нормативів за працею

Порядок проведення хронометражу

 

1. Залежно від України цілі вибираємо об'єкт спостереження

2. Досліджувана операція поділяється на елементи

Операція

 

Прийоми

 

                   

Комплексне трудове рух

 


                   

Трудове рух

Встановлюютьсяфиксажние точки.

Визначаються основні виробничі чинники, що впливають час виконання прийому. Визначається кількість необхідних вимірів за таблицею залежно від тривалості приймання й механізації праці.

Визначається оптимальна інтенсивність праці в основі вибору середнього робочого (працює стійко, безперервно, виконує норму)

Необхідно визначити залежність між часом виконання приймання й величиною виробничого чинника. Для виявлення залежності все спостереження заносимо в відомість обробки хронометражу.

Вихідні дані

Матеріалихронометражних спостережень на обрізування сучківсучкорезной машиноюЛП-30Б, представлені у таблиці 3.

Матеріалхронометражних спостережень Таблиця 3.

№п/п

>Vхл

Т1

Т2

>Тв

1 0,14 13,7 25,8 64
2 0,32 15,3 27,6 24
3 0,21 14,8 26,4 38
4 0,2 14,8 26,7 40
5 0,32 15,2 57,8 24
6 0,22 14,6 26,5 36,3
7 0,15 14,2 25,3 60,1
8 0,3 15 28 26,1
9 0,33 15,4 28,1 22
10 0,23 14,8 27 36,2
11 0,18 14,4 26,5 46
12 0,34 16 31,6 27,8
13 0,42 17,5 34,1 20,4
14 0,41 17,3 34,8 21,5
15 0,21 13,8 27,1 30,2
16 0,32 16,8 31,4 28,4
17 0,15 14,6 25 20,8
18 0,26 14,8 29,4 32,1
19 0,17 13,8 25,4 56,8
20 0,22 16,2 27,6 43,1
21 0,33 16,7 80,6 22,1
22 0,22 15,2 27,6 43,1
23 0,21 13,8 27,1 30,2
24 0,32 16,8 31,4 28,4
25 0,41 17,3 34,5 21,5
26 0,33 16,7 30,6 22,5
27 0,31 15,6 29,8 30
28 0,22 15,2 27,6 43,1
29 0,42 17,5 34,1 20,4
30 0,34 16 31,6 27,8
31 0,17 13,8 25,4 56,8
32 0,4 18 31,6 20,1

>Vхл обсяг дерева

Т1 захоплення маніпулятором

Т2 протягування дерева черезсучкорезную голівку

>Тв допоміжні прийоми на 1 дерево

 

Методика проведення хронометражу

Проведемо угруповання спостережень за обсягом нагайкою. Спочатку для Т1 потім для Т2, іТв.

Значення виробничого чинника поділяємо на інтервали. За кожним інтервалу отримуємо хронометражний ряд витрат часу на Т1 2, >Тв). Проведемо очищенняхронометражного низки від нехарактерних для вимірів – зрив захоплення, облом свердла.Вибрасиванию підлягає трохи більше 15 % спостережень, коли після очищення низки фактичний коефіцієнт низки Дофу більше нормативного, то спостереження недостовірні та його треба повторити.


>Ведомость обробки хронометражу для Т 1

Таблиця 4

ЧинникVхл

Прийоми Т1

>Сред.арифметич.фактич.

>Сред.арифметич. поліпшився.

Дофу

Дозву

0,11-0,17

0,14 0,15 0,15 0,17 0,17

13,7 14,2 14,6 13,8 13,8

(13,7+14,2+13,8+13,8+14,6)/5=

=14,02

(13,7+14,2+13,8+13,8)/4=

=13,875

14,2/13,7=1,04 1,3

0,18-0,24

0,21 0,2 0,22 0,23 0,18 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22

14,8 14,8 14,6 14,8 14,4 13,8 16,2 15,2 13,8 15,2

(14,8+14,8+14,6+14,8+

14,4+13,8+16,2

+15,2+13,8+15,2)/10=14,76

(14,8+14,8+14,6+14,8+

14,4+13,8+

+15,2+13,8+15,2)/9=14,6

15,2/13,8=1,1 1,3

0,25-0,31

0,3 0,26 0,31

15 14,8 15,6

(15+14,8+15,6)/3=15,13 (14,8+15)/2=14,9 15/14,8=1,01 1,3

0,32-0,38

0,32 0,32 0,33 0,34 0,32 0,33 0,32 0,33 0,34

15,3 15,2 15,4 16 16,8 16,7 16,8 16,7 16

(15,3 +15,2+ 15,4+ 16 +16,8 16,7+ 16,8+ 16,7+ 16)/9=16,1 (15,3 +15,2+ 15,4+ 16 +16,7+ 16,8+ 16,7+ 16)/8=16,01 16,8/15,2=1,1 1,3

0,39-0,45

0,42 0,41 0,41 0,42 0,4

17,5 17,3 17,3 17,5 18

(17,5+ 17,3+ 17,3 +17,5+ 18)/5=17,52 (17,5+ 17,3+ 17,3 +17,5)/4=17,4 17,5/17,3=1,01 1,3

Для визначення залежності на графіці будуємо точки середніх арифметичних поліпшених і з'єднуємо їх відрізками прямий. Кожна точка має координати x і в.

Графік №1 залежностіТ1 відVхл

Проведемо графічну обробку.

Проведемо візуальне згладжування ламаної лини, отримали нормативну лінію, придатну для нормування. Коефіцієнт стійкості низки показуєколеблимость низки. Для нормування годитьсяКу = 1,2, але з годитьсяКу=1,5.

Причини:

1. Не все чинники враховані

2. Ні залежності для нормування

3. Неправильно обрані чинники

Аналітична обробкахронометражних спостережень.

Полягає в виведенні емпіричних рівнянь залежності.

Розрізняють:

1.Функциональную залежність

2.Корреляционная залежність

Необхідно цю залежність апроксимувати в функціонал. І тому необхідно виділити тренд. За підсумками побудованого графіка визначаємо наявність і характеру залежності. Графік № 1 – лінійна залежність. Що стосується лінійної залежностіу=ах+b. Параметри рівняння a і b перебувають методом найменших квадратів вирішенням системи рівнянь.

Аби вирішити системи складаємо допоміжну таблицю 5.

Таблиця 5.

n x y

x2

>xy
1 0,14 13,7 0,0196 1,918
2 0,15 14,2 0,0225 2,13
3 0,17 13,8 0,0289 2,346
4 0,17 13,8 0,0289
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація