Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік фінансового результату в бюджетному установі


Реферат Облік фінансового результату в бюджетному установі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

Російський державний торгово-економічний університет

Економічний факультет

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По дисципліни: Облік в бюджетних організаціях

Тема: Облік фінансового результату в бюджетному установі

Варіант № 7

Виконала: __________

Викладач: _________

Дата _________________

Оцінка ______________

Підпис ______________

>ВОРОНЕЖ 2009


Зміст

1. Облік доходів, витрат і фінансового результату за поточною діяльності бюджетного установи. Укладання рахунків поточного фінансового року у поточної діяльності бюджетної організації

2. Облік фінансового результату по касовому виконання бюджету

Список використовуваної літератури


1. Облік доходів, витрат і фінансового результату за поточною діяльності бюджетного установи. Укладання рахунків поточного фінансового року у поточної діяльності бюджетної організації

Облік фінансового результату установи складає рахунку 040000000 «Фінансовий результат».

Цей рахунок призначений відбиття результату фінансової складової діяльності установ органів, що організують виконання бюджетів по касовим операціям бюджету, за поточною роботи і резервним фондам.

Для обліку фінансового результату застосовуються такі рахунки:

040100000 «Фінансовий результат установи»;

040200000 «Результат по касовим операціям бюджету».

Для відображення методом нарахування результатів фінансової складової діяльності установи на рахунку 040100000 «Фінансовий результат установи»сопоставляются суми нарахованих витрат заклади, з сумами нарахованих доходів установи.

Переоцінка вартості об'єктів активів в дорогоцінні метали оформляється такими бухгалтерськими записами: сума позитивної переоцінки відбивається по дебету рахунки 010108310 «Збільшення вартості коштовностей і ювелірні вироби» і кредиту рахунки 040101171 «Доходи від переоцінки активів»; сума негативною переоцінки - по дебету рахунки 040101171 і кредиту рахунки 010102410 «Зменшення вартості коштовностей і ювелірні вироби».

Суми позитивної переоцінки фінансових вливань відбивають по дебет рахунків 020401550, 020402530, 020403520 і кредиту рахунки 040101171, а сума негативною переоцінки - по дебету рахунки 040101171 і кредиту рахунків 020401650, 020402630, 020403620.

При здійсненні переоцінки по валютному рахунку суми позитивної курсової різниці відбиваються по дебету рахунки 020107510 «Надходження коштів установи на рахунки іноземній валюті» і кредиту рахунки 040101171, а суми негативною курсової різниці - по дебету рахунки 040101171 і кредиту рахунки 020107610 «>Вибития коштів установи в іноземній валюті».

Позитивна переоцінка боргу наданим з бюджету кредитах, державною мовою і муніципальним гарантіям відбиваються за кредитами рахунки 040101171 і дебету відповідних аналітичних рахунків рахунки 020700000 «Розрахунки з дебіторами по бюджетним кредитах» (020701540 - 020705540), а негативна - по дебету рахунки 040101171 і кредиту відповідних аналітичних рахунків рахунки 020700000 (020701640 - 020705640). Надлишки основних засобів,непроизведенних і нематеріальних активів, матеріальних запасів, виявлені при інвентаризації,приходуются за ринковою вартістю по дебету рахунків 010110310 - 010119310, 010201320, 010301330 - 010303330, 010501340 - 010507340 і кредиту рахунки 040101180 «Інші доходи».

Укладання рахунків поточного фінансового року відбивається по дебету відповідних рахунків аналітичного рахунки 040101100 «Доходи установи» і кредиту рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів».

>Кредитовий залишок за рахунком відбиває позитивного результату від діяльності установи, адебетовий залишок - негативний результат.

Для обліку фінансового результату установи застосовуються такі рахунки:

040101000 «Фінансовий результат поточної діяльності»;

040102000 «Фінансовий результат резервному фонду»;

040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів»;

040104000 «Доходи майбутніх періодів».

Фінансовий результат поточної діяльності установи визначається зіставленням сум нарахованих прибутків і витрат.

Операції із низьким достатком оформляються такими бухгалтерськими записами.

Визнання доходів відбивається за кредитами відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 040101100 «Доходи установи» і дебету відповідних рахунків аналітичного обліку рахунків 010000000 «>Нефинансовие активи», 020000000 «Фінансові активи», 030000000 «Зобов'язання».

Нарахування податків та інших платежів, призначені до сплати до бюджету з допомогою відповідних доходів, відбивається по дебету відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 040101100 «Доходи установи» (040101120, 040101130, 040101170, 040101180) і кредиту відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 030300000 «Розрахунки з платежів у бюджети» (030303730 - 030305730).

При нарахуванні сум повернень доходів платникам дебетують відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 040101100 «Доходи установи» (040101110, 040101120, 040101140, 040101151, 040101153, 040101160, 040101180) і кредитують рахунки аналітичного обліку рахунки 020500000 «Розрахунки з дебіторами з доходів» (020501660, 020502660, 020504660, 020508660, 020510660).

Віддзеркалення адміністраторами переказаних у інші бюджети бюджетною системою Російської Федерації сум регулюючих доходів органом, що забезпечує касове обслуговування виконання бюджетів, відбивається по дебету рахунків 040101110 «Податкові доходи», 040101172 «Доходи від активів» і кредиту рахунків 021002110 «Розрахунки з органами, організуючими виконання бюджетів по котрі вступили до бюджету податковим доходах», 021002430 «Розрахунки з органами, організуючими виконання бюджетів за надходженнями до бюджету завдяки реалізаціїнепроизведенних активів».

Істотно впливає на фінансовий результат установи можуть надавати операцій із продажу майна, його переоцінці, оприбуткуванню виявлених надлишків.

При реалізації основних засобів,непроизведенних і нематеріальних активів, зайвих матеріалів, фінансових вливань вартість активів за цінами реалізації відбивають за кредитами рахунки 040101172 «Доходи від активів» і дебету рахунки 020509560 «Збільшення дебіторську заборгованість з доходів від активів». Балансова вартість реалізованих активів списується в дебет рахунки 040101172 кредиту відповідних аналітичних рахунків реалізованих основних засобів,непроизведенних і нематеріальних активів (рахунки 010101410 - 010109410, 010201420, 010301430 - 010303430), матеріалів (рахунки 010501440 - 010506440), фінансових вливань (рахунки 020402630, 020403620). Витрати з активів відбиваються по дебету рахунки 040101172 «Доходи від активів» і кредиту рахунки 040101200 «Витрати установи». По реалізованою основних засобів і нематеріальною активам суму нарахованої із них амортизації списується в дебет рахунків з обліку амортизації (010401410 - 010407410, 010408420) кредиту рахунків з обліку основних засобів і нематеріальних активів (010101410 - 010109410, 010201420).

Під час продажу готової продукції, виконанні робіт і послуг стороннім організаціям у межах підприємницької й інший діяльності, приносить дохід, на вартість готової продукції, товарів, робіт і рівнем послуг дебетують рахунок 020503560 «Збільшення дебіторську заборгованість з доходів від ринкових продажів готової продукції, робіт, послуг» і кредитують рахунок 040101130 «Доходи від ринкових продажів готової продукції, робіт, послуг».

Сума ПДВ щодо товарам, роботам, послуг відбивається по дебету рахунки 040101130 і кредиту рахунки 030304730 «Збільшення кредиторську заборгованість з податку додану вартість».

Фактична собівартість проданих товарів, робіт, послуг списується кредиту рахунки 010604440 «Зменшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)» в дебет рахунки 040101130.

Нарахування прибуток відбивають по дебету рахунки 040101130 і кредиту рахунки 030303730 «Збільшення кредиторську заборгованість з податку прибуток».

Операції по переоцінці активів та зобов'язання оформляються такими бухгалтерськими записами. Сума позитивної переоцінки основних засобів,непроизведенних і нематеріальних активів відбивається за кредитами рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» і дебету рахунків 010101310 - 010109310, 010301330 - 010303330, 010201320. Збільшення суми амортизації з об'єктів враховують по дебету рахунки 040103000 і кредиту рахунків 010401410 - 010407410, 010408420.

Суми негативною переоцінки зазначених об'єктів відбивають по дебету рахунки 040103000 і кредиту рахунків 010101410 - 010109410, 010201420, 010301430 - 010303430, а зменшення сум нарахованої амортизації - по дебету рахунків 010401410 - 010407410, 010408420 і кредиту рахунки 040103100.

Операції з витратами бюджетних установ з їхньої основний діяльності б'ють по рахунку 040101200. Заодно слід пам'ятати, що структура аналітичних рахунків, відкритих до цього рахунку, відповідає системі кодів економічної класифікації витрат, які у Бюджетної класифікації РФ іУказаниях щодо застосування Бюджетної класифікації РФ.

Витрати бюджетних установ умовно можна розділити втричі групи:

 - пов'язані з допомогою нефінансових активів;

- пов'язані з допомогою фінансових активів;

 - пов'язані з появою зобов'язань.

До першої групи витрат відносять вартість як у бюджетної діяльності матеріальних запасів (дебетують рахунок 040101272 «Витрати матеріальних запасів» і кредитують аналітичні рахунки 010500000 «Матеріальні запаси»), вартість списаних об'єктів основних засобів до 1000 крб. (дебет рахунки 040101271 «Витрати амортизацію основних засобів і нематеріальних активів» і кредитують рахунки,откриваемие до рахунку 010100000 «Основні кошти»), суми нарахованої амортизації з об'єктів основних засобів і нематеріальних активів (дебетують рахунок 040101271 і кредитують рахунки,откриваемие до рахунку 010400000 «Амортизація»).

За другою групі витрат дебетують рахунки,откриваемие до рахунку 040101200 і кредитують рахунки обліку фінансових активів. Дані операції займають незначний питому вагу у загальному обсягу витрат закладу і здебільшого оформляються через рахунки обліку дебіторську заборгованість.

По третьої групи витрат дебетують відповідні аналітичні рахунки 040101200 і кредиту рахунки обліку зобов'язань (з праці, нарахованого ЄСП, за надані послуги сторонніми організаціями та ін.).

Суми нарахованої оплати праці працівникам основний діяльності відбиваються по дебету рахунки 040101211 і кредиту рахунки 030201730 «Збільшення кредиторську заборгованість по заробітної плати».

>Начисленние працівникам інші виплати (добові при службових відрядженнях, різні компенсації, які пов'язані безпосередньо з виконанням трудових обов'язків, підйомні посібники під час переїзду до нового місця праці та т.п.) враховують по дебету рахунки 040101212 «Витрати по іншим виплатах», суми нарахованого ЄСП і внесків по страховим тарифів обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань - на рахунку 040101213 «Витрати за нарахуваннями на оплату праці».

Суми, нараховані стороннім організаціям послуг зв'язку, транспортні послуга, комунальні і орендні платежі, враховуються по дебету рахунків, відкритих до рахунку 040101220 «Витрати придбання послуг». Інші послуги сторонніх організацій відбиваються по дебету рахунки 040101226 «Витрати інші послуги».

Слід пам'ятати, що з оренді будинки і приміщення витрати на орендну плату, комунальні платежі, послуг зв'язку оформляються окремими бухгалтерськими записами (>дебетуются відповідно рахунки 040101224, 040101223, 040101221 і кредитуються рахунки 030207730, 030206730, 030204730).

Сплата податків і зборів бюджети всіх рівнів, які включаємо у складі витрат, різноманітних платежів, зборів, державних мит, ліцензій, штрафів, пені та інші економічних санкцій відбиваються по дебету рахунки 040101290 «Інші витрати», невключаемие у складі витрат.

При нарахуванні податків і платежів, призначені до сплати до бюджету,дебетуются відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 040101100 «Доходи установи» і кредитуються відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 030300000 «Розрахунки з платежів у бюджети» (030303730 - 030305730).

Списання балансову вартість реалізованих активів відбивається по дебету рахунки 040101172 «Доходи від активів» і кредиту відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 010000000 «>Нефинансовие активи», відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 020000000 «Фінансові активи».

При списання витрат, що з реалізацією активів,дебетуется рахунок 040101172 «Доходи від активів» і кредитуються відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 040101200 «Витрати установи».

Суми негативною переоцінки активів та зобов'язання відбиваються по дебету рахунки і кредиту відповідних рахунків аналітичного обліку рахунків 010000000 «>Нефинансовие активи», 020000000 «Фінансові активи», 030000000 «Зобов'язання».

Розміщення зобов'язань у сумі перевищення від номінальної вартості над ціною розміщення боргових зобов'язань відбивається по дебету відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 040101230 «Витрати обслуговування боргових зобов'язань» і кредиту відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 030100000 «Розрахунки з кредиторами по борговим зобов'язанням» (030101710, 030102720).

При розміщення зобов'язань у сумі перевищення ціни розміщення боргових зобов'язань за їх акцій становитьдебетуются відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 030100000 «Розрахунки з кредиторами по борговим зобов'язанням» (030101810, 030102820) і кредитуються відповідні рахунки аналітичного обліку рахунки 040101230 «Витрати обслуговування боргових зобов'язань» (040101231, 040101232).

Нарахування сум за державними і муніципальним гарантіям, якими не виникають еквівалентні вимоги із боку гаранта до боржника, відбивається за кредитами рахунків 030101710 «Збільшення боргу внутрішнім борговим зобов'язанням», 030102720 «Збільшення боргу зовнішнім борговим зобов'язанням» і дебету рахунки 040101273 «Надзвичайні витрати на операцій із активами».

Списання вироблених витрат за виконаним роботам, що послуг, виготовленої готової продукції, переданим відповідно до укладених договорів замовнику, відбивається по дебету рахунки 040101130 «Доходи від ринкових продажів готової продукції, робіт, послуг» і кредиту рахунків 010507440 «Зменшення вартості готової продукції», 010604440 «Зменшення вартості виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)».

Укладання рахунків поточного фінансового року оформляється бухгалтерської записом по дебету рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» і кредиту відповідних рахунків аналітичного рахунки 040101200 «Витрати установи».

Операції за рахунком 040102000 «Фінансовий результат резервному фонду» виробляються установами із засобами резервних фондів гаразд, аналогічному рахунку 040101000.

Рахунок 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» призначений для обліку фінансового результату установи минулих звітних періодів.

Операції під час укладання рахунків поточного фінансового року установ відбиваються:

- по дебету рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 021002000 «Розрахунки за надходженнями до бюджету з органами, організуючими виконання бюджетів», відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 030404000 «Внутрішні розрахунки між головними розпорядниками (розпорядниками) і одержувачами коштів», відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 040101200 «Витрати установи»;

- за кредитами рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» в кореспонденції з дебетом рахунки 030405000 «Розрахунки зі сплати з бюджету з органами, організуючими виконання бюджетів», відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 030404000 «Внутрішні розрахунки між головними розпорядниками (розпорядниками) і одержувачами коштів», відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 040101100 «Доходи установи».

Суми дооцінки (уцінки) вартості об'єктів основних засобів і нарахованої амортизації, отримані внаслідок переоцінки, відбиваються за кредитами (дебету) рахунки 040103000 «Фінансовий результат минулих звітних періодів» і дебету (кредиту) відповідних рахунків аналітичного обліку рахунки 010100000 «Основні кошти» і лобіювання відповідних рахунків аналітичного рахунки 010400000 «Амортизація».

Рахунок 040104100 «Доходи майбутніх періодів» призначений для заліку сум, нарахованих замовникам за виконані і здані їм окремі етапи робіт і які стосуються доходах поточного звітний період.

Нарахування доходів від податків продукції тваринництва (приплід, приріст маси, приріст тварин) і землеробства відбивається по дебету рахунки 010506340 «Збільшення вартості інших матеріальних запасів» і кредиту рахунки 040104130 «Доходи майбутніх періодів від ринкових продажів готової продукції, робіт, послуг».

Зарахування у дохід поточного звітний період договірної вартості виконаних і зданих замовнику окремих етапів готової продукції, робіт, послуг, зокрема наприкінці фінансового року у продукції тваринництва і землеробства, відбивається по дебету рахунки 040104130 «Доходи майбутніх періодів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація