Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами на сільськогосподарському підприємстві


Реферат Облік розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами на сільськогосподарському підприємстві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

«Облік розрахунків із постачальниками, покупцями і підзвітними особами на сільськогосподарському підприємстві»


Зміст

1. Облік розрахунків із постачальниками і підрядчиками

2. Облік розрахунків із покупцями і замовниками

3. Облік розрахунків із підзвітними особами та з персоналом по іншим операціям


1. Облік розрахунків із постачальниками і підрядчиками

Постачальники і підрядчики для сільськогосподарського підприємства – основна категорія контрагентів, із якими ведуться постійні розрахунки за поставлені матеріали, ПММ, корми, мінеральних добрив, товари та т.д.

Всі угоди є з постачальниками і підрядчиками можна розділити на дві групи залежно від предмети й сутності договорів. Предмет договорів першої групи – придбання будь-яких товарів хороших і майнові права. Форми договорів:купли–продажи, поставки, енергопостачання, міни. По-друге групу входять розрахунки із підрядниками. Основні форми угод цій групі: підряду,возмездного надання послуг, виконання НДДКР.

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками відбуваються після відвантаження ними товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг або разом з ними згоди підприємства з його дорученням.

Для обліку розрахунків із постачальниками і підрядчиками призначений рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Цей рахунок кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг чи рахунків відповідних витрат.

З іншого боку, підприємства, зайняті виробництвом сільськогосподарської продукції, у її здачі на переробку на давальницьких умовах і розрахунках із переробних підприємств АПК за переробці також використовують із обліку рахунок 60 незалежно від способу виконання зобов'язань.

Суми ПДВ включаються постачальниками і підрядчикам в рахунку за оплату і відбиваються у покупця по дебету рахунки 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» і кредиту рахунки 60. Погашення заборгованості перед постачальниками показують по дебету рахунки 60 і кредиту рахунків обліку коштів (51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 55 «Спеціальні рахунки банках») чи кредитів банку (66 «Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог», 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог»). У цьому суми виданих авансів і попередньої оплати враховуються осторонь.

Аналітичний облік за рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» ведеться за кожному учиненому на рахунку, а розрахунки гаразд планових платежів – в кожному постачальнику і підрядчику. Побудова аналітичного обліку має забезпечити можливість отримання необхідних даних із постачальникам:

• по не оплаченим вчасно розрахунковим документам;

• понеотфактурованним поставкам, авансам виданими;

• за виданими векселях, термін оплати яких немає настав;

• по акцептованим та інших розрахунковим документам, термін оплати яких немає настав;

• за простроченими оплатою векселях;

• по одержаному комерційному кредиту та інших. Незалежно від оцінки товарно-матеріальних цінностей на аналітичному обліку рахунок 60 в синтетичному обліку кредитується відповідно до розрахунковим документам постачальника. Якщо рахунок постачальника був акцептовано і оплачений до надходження вантажу, а під час приймання складу які поступили товарно-матеріальних цінностей виявилася їх недостача понад передбачених у договорі розмірів протиотфактурованного кількості, і навіть якщо перевірці рахунки постачальника чи підрядчика (по тому, як рахунок був акцептовано) знайшли невідповідність цін, обумовлених договором, і арифметичні помилки, рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» кредитується на суму в кореспонденції з рахунком 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок 2 «Розрахунки за претензіями».

Принеотфактурованних поставках рахунок 60 кредитується на вартість які поступили тих матеріальних цінностей, яку визначають, виходячи від ціни і умов, передбачених у договорах.

Коли підприємстві практикують розрахунки за поставлені матеріальних цінностей, то:

• аналітичного обліку на рахунку 60 має забезпечити можливість отримання даних із постачальникам за виданими векселях, термін оплати яких немає настав, і з простроченим векселях (окремий субрахунок «Векселі видані»);

• за векселями, простроченим оплатою, з вичерпаним терміном позовної давності необхідно своєчасно списати кредиторську заборгованість інші доходи підприємства;

• коли з виданій векселем передбачено нарахування відсотків (чи дисконт), то ці відсотки повинні вчасно збільшувати кредиторську заборгованість підприємства міста і відбиватися на рахунках обліку інших прибутків і витрат (по дебету рахунки 91).

Розмір нарахованих по борговому зобов'язанню відсотків істотно (понад 20% у той або ту бік) не збочує з середній рівень відсотків, стягнутих по борговим зобов'язанням, виданими у тому звітному періоді на порівняних умовах. Якщо ж боргових зобов'язань, виданих у тому самому звітному періоді на порівняних умовах, немає, то гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівної ставці рефінансування Банку Росії, збільшеною на 10% (якщо зобов'язання склала рублях) і рівної 15% (якщо зобов'язання склала валюті).

У податковому обліку відсотки за запозиченим засобам, що з придбанням тих матеріальних цінностей, позначаються на складі інших витрат, тоді як і бухгалтерський облік ці відсотки входять у склад інших витрат тільки після прийняття тих матеріальних цінностей до врахування. Доти відсотки за запозиченим засобам входять у вартість придбаних тих матеріальних цінностей.

Основним документом по розрахунковим взаємин із постачальниками і підрядчиками є >счет–фактура встановленої форми, який виписує постачальник чи підрядчик. Усчете–фактуре заповнюються такі реквізити: найменування постачальника, його адресу, ІПН, вантажоодержувач, вантажовідправник, покупець, його адресу, ІПН.

Усчете–фактуре вказують інформацію про поставлених товарах чи дають опис виконаних робіт, наданих послуг за їх видам, наводять одиницю виміру, кількість (обсяг), ціну; вартість на кількість товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без ПДВ. У документі неодмінно вказують податкові ставки та незначною сумою ПДВ.

Розрахункові операції з рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» позначаються нажурнале–ордере №6–АПК у хронологічній послідовності. Наприкінці місяці нажурнале–ордере №6–АПК виводять підсумки: по дебету – суми, сплачені постачальникам; за кредитами – суми, належні до оплати постачальникам, дані у томужурнале–ордере звіряють з оборотамикорреспондирующих рахунків, відбитими за іншимижурналах–ордерах, після чого підсумки протягом місяця за кредитами рахунки 60 зжурнала–ордера №6–АПК переносять в Головну книжку.

Облік розрахунків із постачальниками і підрядчиками у межах групи взаємозалежних підприємств, про діяльність якої складається бухгалтерська звітність, ведуться на рахунку 60 осторонь.

2. Облік розрахунків із покупцями і замовниками

Сільськогосподарські підприємства продають вироблену сільськогосподарську продукцію заготівельним підприємствам, дитячим установам, закладів охорони здоров'я, комунального харчування, для населення й ін.

При відвантаженні продукції покупцям виникає дебіторської заборгованості показують: у обліку з ціні продажу своєї продукції рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Облік розрахунків із покупцями має забезпечити:

• контроль виникнення дебіторську заборгованість у процесі реалізації;

• контроль термінів і фактів погашення дебіторську заборгованість;

• реальну оцінку дебіторську заборгованість і часу надходження фінансових коштів у підприємство.

Облік розрахунків із покупцями є складовою обліку реалізації й безпосередньо впливає до рівня оподаткування.

Усі з покупцями і замовниками підприємства будують виходячи з ув'язненихдоговоров–контрактов, у яких вказані терміни, умови доставки продукції, порядок оплати праці тощо. Документами при розрахункових взаєминах із покупцями і заготівельними організаціями є спеціальні приймальні квитанції. У цих квитанціях фіксують, яку продукцію прийнята, її кількість (у натуральній і залікової масі), дату, належну оплату тощо. Такі квитанції служать основою записів в облікові регістри за рахунком 62.

На суми реалізованої сільськогосподарської продукції підприємство пред'являє розрахункові документи покупцю чи замовнику, дебетуючи у своїй рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитуючи рахунок 90 «Продажі». При погашенні покупцями і замовниками їх заборгованості підприємства списують її кредиту рахунки 62 в дебет рахунків обліку коштів.

Під час продажуамортизируемого майна, зокрема основних засобів і нематеріальних активів, вартість цього майна за цінами продажу списують в дебет рахунки 62 кредиту рахунки 91 «Інші доходи і». Надходження платежів за продане майно відбивають по дебету рахунків обліку коштів (50, 51, 52, 55) і кредиту рахунки 62.

На рахунку 62 відбивають осторонь суми отриманих авансів і попередньої сплати продукцію. До рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» можуть бути відкриті субрахунка:

1 «Розрахунки за державними контрактами» – для узагальнення інформації про розрахунках із державними органами за продану сільськогосподарську продукцію;

2 «Розрахунки з заготівельними і переробними організаціями АПК» – для ведення розрахунків за продану продукцію у рамках виконання укладених угод;

3 «Розрахунки за векселями отриманим» – для обліку заборгованості покупців і замовників, забезпеченої отриманими векселями;

4 «Розрахунки по авансам отриманим» – відбиття інформації про розрахунках за отриманими авансам відповідно до договорами поставки сільськогосподарської продукції;

5 «Розрахунки повнутригрупповим і взаємозалежним організаціям» – для обліку розрахунків із взаємопов'язаними організаціями за продану продукцію, тварин, виконані роботи та послуги;

6 «Розрахунки з іншими покупцями і замовниками».

Аналітичний облік за рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» ведеться за кожному учиненому на покупцям (замовникам) рахунку, а розрахунків плановими платежами – в кожному покупцю і замовнику. Побудова аналітичного обліку має забезпечувати можливість отримання необхідних даних:

• про покупців і замовників по розрахунковим документам, термін оплати яких немає настав;

• про покупців і замовників по не оплаченим вчасно розрахунковим документам;

• по авансам отриманим;

• за векселями, термін надходження коштів якими не настав;

• за векселями,дисконтированним (врахованим) в російських банках;

• за векселями, якими кошти не надійшли у термін.

Аналітичний облік в кожному покупцю ведеться в відомості №38–АПК. Наприкінці місяці дані про рахунку 62 переносять вжурнал–ордер №11–АПК, та якщо з нього – в Головну книжку.

3. Облік розрахунків із підзвітними особами та з персоналом по іншим операціям

Однією з видів внутрішніх розрахунків у господарствах є розрахунки з підзвітним сумам. Сільськогосподарські підприємства, можуть видавати під звіт грошей операційні, господарські та відрядження.

Аванс на господарські потреби видає матеріально відповідальну особу, із якими укладено договори про матеріальну відповідальність. Список осіб, котрі мають отримання такого авансу, стверджується наказом керівника підприємства.

Видача авансу на відрядження виробляється у відповідність до завданням керівника організації. >Служебной відрядженням визнається поїздка працівника підприємства визначений термін до виконання службового доручення поза місця постійної роботи. Термін відрядження визначається керівником підприємства, фактичне час перебування – по оцінкам вкомандировочном посвідченні.

У витрати на службової відрядженні включаються:

• добові;

• витрати з найму житла (квартирні);

• видатки проїзд й інші фактичні витрати, пов'язані з відрядженням (телеграфні витрати тощо.).

Для обліку розрахунків із підзвітними особами призначений рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами». По дебету цього рахунки відбиваються суми, видані під звіт, і навіть суми, видані на відшкодування перевитрати, в кореспонденції із рахівницею, у яких враховуються витрати й придбані цінності, чи інші рахунки залежно від характеру вироблених витрат; за кредитами – суми, витрачені підзвітними особами, у відповідність до затвердженими авансовими звітами, і навіть суми невикористаних авансів.

Авансовий звіт підзвітне особа зобов'язана здати в бухгалтерію в триденний строк після виконання дорученого завдання. Наступного разу аванс підзвітному особі можна видавати в тому разі, якщо вона має боргу раніше отриманим авансам.

Синтетичний і аналітичного обліку за рахунком 71 ведеться вжурнале–ордере №7–АПК з кожної сумі, виданої під звіт. До записи підсумківжурнала–ордера №7–АПК в Головну книжку їх звіряють з записами покорреспондирующим рахунках за іншими дисконтних регістрах.

Крім розглянутих, можливі інші розрахунки підприємства з своїми працівниками. Ці розрахункові операції враховують на рахунку 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям», призначеним для узагальнення інформації про видах розрахунків із працівниками підприємства, крім розрахунків з оплаті і розрахунків із підзвітними особами.

До рахунку 73 рекомендується відкривати такі субрахунка:

1 «Розрахунки по наданим позикам»;

2 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків»;

3 «Інші розрахунки з персоналом».

Насубсчете 73–1 «Розрахунки по наданим позикам» відбиваються розрахунки з працівниками підприємства з наданим їм позикам. По дебету рахунки 73 відбивається сума наданого працівникові підприємства позики в кореспонденції з рахунком 50 «Розрахункові рахунки» чи 51 «Валютні рахунки».

Якщо працівник є позичальником, то, на суму платежів, які надійшли відработника–заемщика, рахунок 73 кредитується в кореспонденції зі своїми рахунками 50, 51, 70 «Розрахунки з персоналом з праці».

>Субсчет 73–2 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків» призначений для обліку розрахунків із матеріально відповідальними особами щодо виявленихнедостачам,растратам, розкраданням, і навіть розрахунки з окремими особами з відшкодування збитків псування товарно-матеріальних цінностей, поначетам й інших видах відшкодування заподіяної господарству шкоди (втрат від шлюбу, простоїв тощо.).

У цьому роблять такі проводки:

>Дт 73–2 «Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків» (суми, підлягають стягненню з винних осіб)Кт рахунків 94 «Нестачі і причини цінностей» і 98 «Доходи майбутніх періодів» (стосовнотоварно-материальним цінностям), 28 «Шлюб у виробництві» (за втрати від шлюбу продукції) та інших.

За кредитом рахунки 73–2 записи виробляються в кореспонденції зі своїми рахунками:

• обліку коштів – на суми внесених платежів;

• 70 «Розрахунки з персоналом з праці» – на суми утримань з оплати праці;

• 94 «Нестачі і причини цінностей» – на суми списаних нестач у відмові у стягненні через необгрунтованості позову.

Насубсчете 73–3 «Інші розрахунки з персоналом» відбивають розрахунки з працівниками за операціями, які враховують інших субрахунки (наприклад, розрахунки за викуплені учасниками власними акціями (частки) за її повторної перепродажу; розрахунки з реалізованою житлових будинків, за формений одяг, якщо чи інші категорії працівників зобов'язані її носити, набуваючи за плату з розстрочкою платежу). По дебету субрахунка 73–3 показують вартість перепроданих акціонерним товариствам власних акцій (часткою) щодо оцінки за ціною перепродажу. На суму за номінальну вартість дебетують субрахунок 73–3 і кредитують рахунок 81 «Власні акції (частки)».Возникшую у своїй відмінність між фактичними витратами викупу акцій (часткою) та його акцій становить відносять з цього приводу 91 «Інші доходи і».

>Регистром аналітичного

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація