Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків із підзвітними особами


Реферат Облік розрахунків із підзвітними особами

Страница 1 из 3 | Следующая страница

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження.............................................................................................................. 3

1. Характеристика розрахунків із підзвітними особами........ 5

1.1. Поняття і бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами...... 5

1.2.Учет представницьких витрат …………………...……………………..7

1.3.Учет розрахунків із підзвітними особами за сумами, виданими на командировочні расходы…………………………………………………….....9

1.4.Учет операционно-хозяйственных расходов…………………………….13

2.Порядок документного оформлення обліку розрахунків із підзвітними особами з прикладу ТОВ " меблі Комплект" 14

2.1. Первинний облік розрахунків із підзвітними лицами...............................14

2.2.Аналитический і синтетичний облік розрахунків із підзвітними лицами…………………………………………………………………………...19

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РОЗРАХУНКІВ З ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ………………..………………………………………………………24

Заключение…………………………………………………………………….28

Список використаної литературы……………………………………….29

Додатка


Запровадження

Розрахунки з підзвітними особами мають місце на кожному цукрозаводі і дуже різні, т.к. містять у собі: придбання за розрахунок готівкою запасними частинами, матеріалів, палива, канцелярський товарів; оплату дрібного ремонту оргтехніки, транспортних засобів; Витрати відрядження територією Російської Федерації і поза кордон; представницькі витрати.

Зазвичай, в практичної концепцію діяльності будь-якого підприємства розрахунки з підзвітними особами носять масового характеру і пов'язані з багатьма іншими розділами обліку, наприклад, операціями по касі, розрахунками з постачальниками і підрядчиками, операціями рухом тих матеріальних цінностей тощо., що зумовлює високу трудомісткість і актуальність обліку розрахунків із підзвітними особами.

У процесі фінансово-господарську діяльність у організацій виникає потреба використовувати готівкові кошти для розрахунків із працівниками у відрядження, видачі ним коштів на представницькі мети, на купівлю за розрахунок готівкою товарів у інших організаціях або в фізичних осіб, на оплату виконаних робіт, надання послуг, і навіть на інші господарським - операційні мети, на витрати експедицій, геологорозвідувальних партій, витрати уповноважених підприємств і закупівельних організацій, зокрема філій, не які перебувають на самостійному балансі й перебувають поза району діяльності організації. У цьому працівники організації, отримують кошти зазначені потреби, з метою бухгалтерського обліку називаються підзвітними особами.

Основними завданнями бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами є:

1. своєчасне, цілковите і достовірне відбиток на рахунках бухгалтерського обліку фактичні витрати на відрядження;

2. документальна обгрунтованість використання підзвітних сум і обгрунтованість введення до складу витрат;

3. контролю над ощадливим і раціональним використанням коштів на хозяйственно-операционные мети.

Бухгалтерський облік з підзвітними особами має свої особливості. Мета роботи – вивчити облік розрахунків із підзвітними особами.

Завдання роботи:

· вивчити теоретичний матеріал, які у час нормативні акти у сфері обліку розрахунків із підзвітними особами, бути, у курсі останніх змін законодавства;

· проаналізувати діяльність чинного підприємства у області бухгалтерського обліку, користуючись документами бухгалтерії, первинними документами на оформлення руху коштів;

· висвітлити якнайширше проблеми бухгалтерського обліку відрядних витрат;

· висунути пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення обліку, і порядок документообігу розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Меблі Комплект».

Об'єктом справжнього дослідження є стан обліку розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Меблі Комплект».

Практична значимість справжнього дослідження у тому, що показати відображення розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Меблі Комплект» чинним нормативних документів і дати рекомендації виходячи з зробленого дослідження.


                      1. Характеристика розрахунків із підзвітними особами

 

1.1. Поняття і бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами

 

Під підзвітними особами, у бухгалтерський облік розуміють працівників організації (зокрема і сумісників), яким видано з каси готівка з вимогою уявлення звіту про їхнє використання (тому й термін - "під звіт").

Подотчетными особами вважаються працівники організації, отримали авансом кошти з каси. У підзвіт видаються для майбутніх відрядних витрат, і навіть на оплату господарських витрат, витрат, що з придбанням матеріалів по малому опту у торгівлі, і інші господарські потреби. Розрахунки з підзвітними особами мають місце на кожному цукрозаводі і дуже різні:

· придбання запасними частинами, матеріалів, палива за розрахунок готівкою, канцелярський товарів, оплата поштово-телеграфних витрат;

· оплата дрібного ремонту оргтехніки, транспортних засобів;

· Витрати відрядження територією Російської Федерації і поза кордон;

· представницькі витрати.

Тема розрахунків підприємств із співробітниками, выезжающими в службові відрядження, як у Росії, і у інших країнах, досить добре вивчена і освітлена у економічній преси й спеціальних виданнях. До того ж відрядження ставляться до категорії витрат підприємства, які перебувають під увагою перевіряючих органів.

Але водночас слід зазначити, більшість публікацій по цій проблемі зводиться, зазвичай, до розгляду діючих тих нормативних документів і опису порядку оформлення первинних документів. Безсумнівно, такі публікації мають певну значущість практикуючого бухгалтера, оскільки правильно організований облік значною мірою є запорукою достовірного формування фінансової звітності і, оподатковуваної бази ряду податків.

При видачі коштів організація зобов'язана:

· визначити суму підзвітних засобів і термін, який видається;

· одержати окрайчик від підзвітного особи звіт про витрати вчасно пізніше 3 робочих днів після закінчення терміну, який видано кошти;

· видати кошти працівникові під звіт за умови повного звіт чи за раніше виданими авансам;

· заборонити передачу підзвітних коштів від однієї працівника іншому;

· визначити перелік осіб, що потенційно можуть заміняти касирів і реально отримувати у банку кошти під звіт.

Право отримувати кошти під звіт мають ті співробітники, чиї прізвища є у переліку підзвітних осіб. Цей перелік важливих стверджується наказом керівника підприємства. Зазвичай, сюди записують водіїв, працівників господарських служб, секретарів, і навіть осіб, хто це часто буває в відрядженнях. Інакше висловлюючись, працівників, яким буде знадобитися готівка у тому, аби виконати свої посадові обов'язки: водієві – купити бензин, секретарю – відправити пошту, відрядженому – сплатити готель.

 Усі робітники підприємства, отримують гроші під звіт, повинні дотримуватися правил роботи з готівкою.

У наказі потрібно лише перераховувати підзвітних співробітників, а й назвати, яку суму кожен із новачків може мати простий воднораз, який термін і коли мають здавати авансові звітів у бухгалтерію.

якщо треба видавати гроші особі, не зазначеному у наказі, можна скласти окремий наказ, де вказують прізвище й обійняв посаду співробітника, термін який йому видана сума, дата, пізніше якою має здати авансовий звіт в бухгалтерію тощо.

Кожного співробітника, чиє прізвище внесена до переліку підзвітних осіб, потрібно під розписку ознайомити з наказом, а за необхідності роз'яснити правила, які має дотримуватися, одержуючи готівкові і звітуючи них.

У процесі своєї діяльності багато хто бухгалтер з проблемою правильного обліку, і оподаткування відрядних витрат. У цьому часто постає запитання, зокрема, що, вважати службової відрядженням; який порядок відрядження працівників підприємства, які працюють у сумісництву чи виконують роботу з договорами цивільно-правового характеру; якими нормативними документами, затрагивающими питання відрядних витрат, необхідно керуватися нині.

У цьому організація може видавати кошти підзвітним особам ми такі мети: на господарські потреби; на відрядження; на оплату представницьких витрат.

                                            1.1.Учет представницьких витрат.

Представницькі витрати - це витрати організації з прийому і за обслуговуванням представники інших організацій, що у переговорах задля встановлення й підтримки співробітництва, і навіть учасників, що прибули засідання ради (правління) організації.

 До представницьким видатках ставляться витрати: з проведення офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері чи іншого аналогічного заходи) представники інших організацій; по транспортному забезпечення представники інших організацій, пов'язаному з їх доставкою до місця проведення і навпаки; по буфетному обслуговування осіб, що беруть участь під час зустрічі на переговорах; за оплатою послуг перекладачів, не які у штаті організації.

Цей перелік важливих вичерпний. Тому видатки організацію розваг відпочинку, оплату віз, і навіть на оплату проживання учасників переговорів представницькими видатками є.

Підприємства самостійно визначають порядок витрати коштів у представництво, їх документальне підтвердження. Для успішного проведення діловими партнерами, під час проведення зборів акціонерів, прийомі різних делегацій, це часто буває необхідно зробити певні витрати. Такі витрати називають представницькими.

Найчастіше постає запитання, що прийнято вважати представницькими видатками, що немає, які мають бути виправдувальні документи, які ліміти на розмір витрат.

До представницьким видатках відносять Витрати:

· офіційний прийом і що (чи) обслуговування представники інших організацій, що у переговорах цілях встановлення й (чи) підтримки взаємного співробітництва, і навіть учасників, що прибули засідання Ради директорів (правління) чи іншого керівного органу платника податків, незалежно від місця проведення зазначених заходів;

· проведення офіційного прийому (сніданку, обіду чи іншого аналогічного заходи) для зазначених осіб, і навіть офіційних осіб про організації – платника податків, що у переговорах;

· транспортне обслуговування доставки цих осіб доречно проведення представницького заходи й (чи) засідання керівного органу і навпаки;

· буфетное обслуговування на переговорах;

· послуги перекладачів, не які у штаті платника податків, щодо забезпечення переведення у час проведення представницьких заходів.

Склад представницьких витрат платника податків визначено п. 2 ст. 264 НК РФ. У порівняні з переліком представницьких витрат, певних Постановою з метою бухгалтерського обліку, в НК РФ види цих витрат обмежені: у яких не включаються оплата готелів як керівників держави і членів делегацій, так супроводжуючих осіб, оплата харчування (добові), культурні, побутові й інші витрати, придбання сувенірів. Податкове законодавство не відносить до представницьким видатках Витрати організацію розваг, відпочинку, профілактики і лікування захворювань учасників представницьких заходів.

Відповідно до п.2 ст.264 НК РФ представницькі витрати на протягом звітного (податкового) періоду входять у склад інших витрат на суму, не перевищує 4 відсотка від витрат платника податків на оплату праці цей звітний (податковий) період.

Представницькі витрати ставляться до витрат, що з виробництвом і які реалізацією, тому крім виконання звичайних вимог під час оформлення підтверджують документів необхідно обгрунтувати, що виготовлені витрати пов'язані з підприємницькою діяльністю установи.

1.3.Учет розрахунків із підзвітними особами за сумами, виданими на відрядження

Командировочные витрати виникають внаслідок оплати витрат працівникові підприємства, спрямованого у відрядження. Відрядження - це поїздка працівника до іншої місцевість до виконання службового доручення поза місця його постійної роботи з розпорядженню роботодавця. У цьому службові поїздки працівників, стала робота яких відбувається у дорозі чи має роз'їзний характер, відрядженнями не зізнаються.

У відрядження то, можливо спрямований лише штатний працівник організації, з яким укладено трудового договору. Поїздка до іншої місцевість працівника, з яким укладено цивільно-правової договір (наприклад, договір підряду чи доручення), відрядженням не вважається.

Відповідно до чинним законодавством відрядженому працівникові оплачуються: витрати на найму житлового приміщення; витрати на проїзду доречно відрядження і навпаки; добові; інші витрати (наприклад, послуги зв'язку чи пошти). На оплату таких витрат працівникові перед його від'їздом до відрядження видається аванс.

Для правильного відображення організацією розрахунків із підзвітними особами під час здійснення ними відряджень необхідно враховувати:

· мета відрядження;

· хто направляють у відрядження;

· місце відрядження;

· термін відрядження;

· які витрати допускаються нести працівникові в службової відрядженні;

· умови відрядженні поза межами Росії;

· порядок оформлення відрядження;

· порядок урахування витрат через службові відрядженні з оподаткування.

Мета відрядження визначає її класифікацію і Порядок розподілу, понесених відрядженим працівником. Виходячи з цього відрядження можна підрозділити на службові і невиробничі.

Відповідно до ст. 166 Трудового Кодексу РФ службова відрядження – поїздка працівника з розпорядження роботодавця визначений термін до виконання службового доручення поза місця постійної роботи. Службові поїздки працівників, стала робота яких ввозяться дорозі чи має роз'їзний характер, службовими відрядженнями не зізнаються.

Під службової відрядженням, чиненої у порядку, розуміється також поїздки працівника, пов'язані з:

· купівлею ТМЗ, витрати на яким враховуються у складі заготівельно-складських витрат і входять у склад витрат з придбання запасів;

· здійсненням робіт капітального характеру, витрати на яким враховуються у складі інших капітальних видатків і входять у інвентарну вартість об'єкта будівництва;

· підготовкою і підвищення кваліфікації працівників, витрати на якій урахуються у складі кошторису на загальногосподарські витрати;

· участі у зборах акціонерів товариств, у яких організація має акції, витрати на якої ставляться до службових відряджень і враховуються у складі кошторису на загальногосподарські потреби;

· іншими аналогічними потребами.

Порядок й розміри відшкодування витрат, пов'язаних із службовими відрядженнями, визначаються колективними договорами чи локально-нормативными актами організації. У цьому розміри відшкодування витрат пов'язаних із службовими відрядженнями, неможливо знайти нижче розмірів, встановлених Урядом РФ для організацій, фінансованих з федерального бюджету.

Відрядження, метою якого є діяльність, не що з виробництвом, є невиробничими. Витрати за даними відрядженнях списуються з допомогою цільових джерел, ставляться на фінансові результати. До таких відрядженнях ставляться поїздки працівників, пов'язані з лікуванням, обслуговуванням, передачею об'єктів невиробничого призначення тощо.

Порядок оформлення відрядження і розрахунків із працівником визначається Інструкції 62, за якою:

· для відрядження працівникові оформляється командировочне посвідчення;

· поруч із командировочним посвідченням то, можливо видано наказ про відрядженні;

· командировочне посвідчення може виписуватися на одноденні відрядження, коли з ним не виплачуються добові;

· фактичне час перебування працівника у відрядженні йдеться у командировочном посвідченні печаткою організації, отправляющей у відрядження і приймаючої, записами про днях відправлення, прибуття, вибуття;

· днем виїзду вважається день відправлення відповідного транспорту з місць постійної роботи до 24 годин, а днем повернення – дата прибуття відповідного транспорту;

· перед відрядженням працівникові поруч із командировочним посвідченням також видається грошовий аванс не більше сум, належних йому до виконання встановленого завдання;

· організації дозволяється буде розраховуватися з відрядженим працівником з попереднього розрахунку, якщо відрядження заздалегідь відомі. І тут працівник у складі авансового звіту не надає документи, що підтверджують його по відрядженні;

· після повернення з відрядження працівник зобов'язаний протягом 3 днів надати керівнику організації утвердження авансовий звіт із фотографією посвідки про відрядження та інших документів, підтверджують достовірність виробничих витрат. По

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація