Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці


Реферат Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство освіти і науки

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія м. Барнаулі

Факультет «>Учетно-статистический»

Регіональна кафедра

Курсова робота з дисципліни

«Бухгалтерський (фінансовий) облік»

Теми: Облік розрахунків із персоналом з праці.

Студентка _____________ (підпис)

Спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит

№ особистого справи

Освіта Перше вище

Група3бп2

Викладач

Лисенка Леонід Гурійович

>Барнаул 2009


Зміст

Запровадження

1. Теоретичні основи обліку розрахунків із персоналом

1.1. Організація обліку розрахунків із персоналом з праці у сучасних умовах

1.2. Основні документи з обліку особового складу. Порядок розрахунку зарплати

2. Методика обліку розрахунків із персоналом на ВАТ «>Алтаймолпром»

2.1. Короткаорганизационно-економическая характеристика ВАТ «>Алтаймолпром»

2.2. Організація первинного обліку розрахунків із персоналом на ВАТ «>Алтаймолпром»

2.3. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків із персоналом на ВАТ «>Алтаймолпром»

3. Удосконалення обліку розрахунків із персоналом на ВАТ «>Алтаймолпром»

Укладання

Список літератури


Запровадження

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємства виникають стосунки з членами колективу та посадовцями, які працюють виходячи з трудових договорів, за сумісництвом, трудовим угодам і договорами цивільно-правового характеру з праці за виконану роботи й надані послуги.

Облік праці та зарплати з права займає одна з центральних місць в усій системі обліку для підприємства. Облік праці та заробітної плати повинне забезпечити оперативний контролю над кількістю і якістю праці, над використанням коштів, які включаємо до пайового фонду заробітної плати виплати соціального характеру. Організація зарплати для підприємства визначається трьома взаємопов'язаними і взаємозалежними елементами, саме тарифної системою, нормуванням праці та формами оплати праці. Тобто, інакше кажучи, кожному підприємства є своя організація праці та свої системи оплати праці.

Мета курсової роботи – вивчити організацію обліку розрахунків із персоналом з прикладу конкретного підприємства, виявити проблеми цьому ділянці обліку, і розробити рекомендації з усунення.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

- вивчити теоретичні основи обліку розрахунків із персоналом;

- дати коротку економічну характеристику підприємства;

- вивчити методику обліку розрахунків із персоналом, існуючу для підприємства;

- оцінку організації обліку розрахунків із персоналом для підприємства;

- розробити заходи, які б вдосконаленню обліку цьому ділянці.

Об'єктом дослідження, у курсової роботі виступає ВАТ «>Алтаймолпром».

Предметом дослідження є методика обліку розрахунків із персоналом для підприємства.

Період дослідження 2005 - 2007 роки.

Джерелами інформації, які у процесі написання праці є: аналітичні і синтетичні дані про рахунках 70 «Розрахунки з персоналом з праці», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», первинні документи з обліку вироблення і нарахуванню оплати праці (табелі обліку робочого дня, наряди, маршрутні листи тощо.), нормативно-правова документація, регулююча ці операції, річна бухгалтерська звітність підприємства, вчена політика.


1. Теоретичні основи обліку розрахунків із персоналом

 

1.1 Організація обліку розрахунків із персоналом з праці у сучасних умовах

Порядок обчислення заробітної плати працівникам всіх категорій регламентують різні форми і системи зарплати. Форми і системи зарплати - це спосіб встановлення залежності між кількістю і якістю праці, тобто між мірою праці та його оплатою. І тому використовуються різні показники, відбивають результати праці та фактично відпрацьоване час. Інакше кажучи, форма оплати праці встановлює, як оцінюється працю за його оплаті: по конкретної продукції, по витраченому часу й за індивідуальними чи колективним результатам діяльності.

Тарифна система - це сукупність нормативів, з яких здійснюється диференціація і регулювання рівня зарплати різних груп, і категорій працівників у залежність від його складності. До основних нормативів, які включаємо в тарифну систему і є, в такий спосіб, її основними елементами, ставляться тарифні сітки і, тарифно-кваліфікаційні довідники.

Нині традиційними формами оплати праці є погодинна і відрядна, доволі використовувані на практиці підприємств [17,c.223].

>Повременной називається таку форму плати, коли основний заробіток працівника нараховується по встановленої тарифну ставку чи окладу за фактично відпрацьоване час, тобто. основний заробіток залежить від кваліфікаційного рівня працівника і відпрацьованого часу.Повременная оплата може бути простою іповременно-премиальной.

При простий погодинної системі оплати праці розмір зарплати залежить від тарифної ставки чи окладу і відпрацьованого часу.

Приповременно-премиальной системі оплати праці працівник понад зарплати (тарифу, окладу) за фактично відпрацьоване час додатково отримує ще й премію. Вона пов'язані з результативністю тієї чи іншої підрозділи чи підприємства у цілому, ні з внеском працівника в загальні результати праці.

Відрядна оплата праці: за цієї системи основний заробіток працівника залежить від розцінки, встановленої на одиницю виконуваної роботи, чи виготовленої продукції (що у виробничих операціях: штуки, кілограмах, кубічних метрах,бригадо-комплектах тощо.).

Відрядна форма оплати праці в методу нарахування зарплати то, можливо прямий відрядною, непрямої, відрядноюаккордной,сдельно-прогрессивной. По об'єкту нарахування може бути індивідуальної та колективної.

При прямий індивідуальної відрядною системі розмір заробітку робочого визначається кількістю виробленої їм за певний час продукції або кількістю виконаних операцій. Уся вироблення робочого за цією системою оплачується за однією постійної відрядній розцінці. Тому заробіток робочого збільшується прямо пропорційно його виробленні. Для визначення розцінки за цією системою денна тарифна ставка, відповідна розряду роботи, ділиться кількості одиниць продукту, виробленого за зміну чи обрання норму вироблення.

При побічно відрядній системі заробіток робочого залежить немає від особистої вироблення, як від результатів праці обслуговуваних ними робочих. За цією системою може оплачуватися працю таких категорій допоміжних робочих як: ремонтники, наладчики устаткування, обслуговуючі основне виробництво. Розрахунок заробітку робочого прикосвенно-сдельной оплаті може здійснюватися або з урахуванням непрямої розцінки і кількість виробів, виготовленихобслуживаемими робітниками.

Приаккордной системі розмір оплати встановлюється не так на окрему операцію, але в весь заздалегідь встановлений комплекс робіт з визначенням терміну його виконання. Сума оплати праці у виконанні цього технологічного комплексу робіт оголошується заздалегідь, як і термін виконання на початок роботи. Обов'язковою умовоюаккордной оплати була норм виконання роботи.

>Сдельно-прогрессивная система на відміну прямий відрядної характеризується тим, що сплата праці робочих по незмінним розцінками роблять лише не більше встановленої вихідної норми (бази), а весь виробіток понад цієї бази оплачується за максимальними розцінками прогресивно наростаючим залежно від перевиконання норм вироблення. Застосуваннясдельно- прогресивної системи доцільно лише тоді гостру потребу збільшення продуктивність праці у тих ділянках,лимитирующих випускати продукцію підприємством загалом, цебто в про «вузьких місцях» виробництва.

Широке поширення промисловості знайшласдельно-премиальная форма оплати праці. Сума заробітку перебуває у прямої залежності від обсягу виконаних робіт і розцінки для цієї роботи. Ця форма сприяє зростанню продуктивність праці та підвищення кваліфікації працівника.

>Коллективно-сдельная система оплати праці. З нею заробіток кожного працівника поставлене залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, ділянки.

>Бестарифная система оплати праці використовують у умовах ринкової економіки, найважливіший показник якої з кожного підприємству є обсяг реалізованої продукції та послуг. Чим більший обсяг реалізованої продукції, тим паче ефективно дане підприємство, отже, і їхня заробітна плата коригується залежно від обсягу виробництва. Цю систему використовується керувати персоналу допоміжних робочих, до працівників з погодинної оплати праці.

Різновидомбестарифной системи оплати праці є контрактна система. При контрактної формі найму працівників нарахування зарплати ввозяться повній відповідності до умовами контракту, у якому обумовлюються: умови праці, правничий та обов'язки, режим роботи та рівень оплати праці, конкретне завдання, наслідки у разі дострокового розірвання договору.

Крім тарифної зарплати чинним законодавством передбачені різні доплати за відступу від нормальні умови праці. До таких доплатам ставляться доплати до праці у нічний і понаднормове час, вихідні і святкові дні, тимчасовезаместительство відсутнього працівника, керівництво бригадою, у виконанні робіт потребують вищої кваліфікації, класність шоферам та інші. Порядок розрахунку різних доплат різний. Розміри й умови виплат визначаються колективному договорі [16,c.187].

Ринкові відносини надали підприємствам, і організаціям різної форми власності максимальну самостійність у питаннях оплати праці за умови, що сплата здійснюється у цих колегіях власні кошти без виділення із метою асигнувань з бюджету.

До складу фонду зарплати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці грошової і натуральної формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії і одноразові заохочувальні виплати, і навіть виплати харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

Усю нараховану для підприємства зарплатню можна підрозділити ми такі види:

основна вести;

додаткова вести;

премії, винагороди за підсумками роботи протягом року.

Основна вести нараховується залежно від узвичаєних підприємстві форм оплати праці. Основна вести відповідно до чинного трудового законодавства має виплачуватися працівникам рідше, як два наступних рази на місяць.

Додаткова вести нараховується виходячи з документів, підтверджують право працівника на оплату за невідпрацьований час. До таких виплатах ставляться [12,c.56]:

оплата основного, додаткового чи навчального відпустки;

компенсацію невикористаний відпустку;

виплати вихідної допомоги під час звільнення;

виплати при напрямі працівника на курси підвищення кваліфікації;

оплата часу виконання державних обов'язків;

інші виплати згідно з законодавством.

Виплати працівникові додаткової зарплати виробляються у найкоротші терміни, певні чинним законодавством.

Усі перелічені виплати розраховуються з урахуванням середнього заробітку. В усіх випадках середній заробіток з його виплати може бути менше від встановленого Федеральним законом мінімальної відстані оплати праці.

Винагороду за результатами фінансово-господарську діяльність підприємства виплачуються з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, з відрахуванням коштів, спрямованих споживання. Розмір винагороди встановлюється за нормативом, визначеного як співвідношення 12-ї місячних окладів від суми зазначеної прибутку за попередній календарний рік. Періодичність виплати винагороди визначається підприємством самостійно.

Залежно від характеру виробництва, системи організації та оплати праці застосовуються відповідні форми дисконтних документів. У цьому необхідно враховувати основні завдання обліку праці та оплати, що зводяться ось до чого: точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу й обсягу виконаних робіт; правильне літочислення сум оплати праці та утримань з її; сповнений спокус і своєчасний облік розрахунків із працівниками підприємства, бюджетом, органами соціального забезпечення і страхування, із податків з заробітної плати фонду оплати праці, і навіть контролю над раціональним використанням ресурсів немає і коштів [16,c.138].

1.2 Основні документи з обліку особового складу. Порядок розрахунку зарплати

>Учетом особового складу підприємства займається кадри, але в підприємствах середнього та бізнесу спеціальний працівник, призначений керівником підприємства, або цих функцій покладаються на бухгалтера. Для обліку особового складу використовують уніфіковані форми первинних дисконтних документів, затверджені постановою Держкомстату РФ від5.01.04г. № 1.

Наказ (розпорядження) про зарахування працівника працювати (форма №>Т-1) застосовується для оформлення і врахування, прийнятих на трудовому договору. Складаються обличчям, відповідальних прийом, усім осіб, прийнятих працювати до організації. З наказу в трудову книжку вноситься запис про зарахування працювати, заповнюється особиста картка, а бухгалтерії відкривається лицьової рахунок працівника.

Особиста картка (форма №>Т-2) заповнюється до осіб, узвичаєних роботу в підставі наказу про зарахування працювати, трудовий книжки, паспорти, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного Пенсійного страхування, свідчення про постановці на облік у податковій органі та інших документів, передбачених законодавством, і навіть відомостей, викладених себе працівником.

Штатний розклад (форма №>Т-3) застосовується для оформлення структури, штатних осіб і штатної чисельності організації. Штатний розклад містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадові оклади, надбавки і місячному фонді зарплати. Стверджується наказом (розпорядженням) керівника організації, або уповноваженого їм особи.

Наказ (розпорядження) про переведення працівника в іншу роботу (форма №>Т-5) використовується для оформлення і врахування перекладу працівників в іншу роботу у організації.Заполняются працівником кадрової служби з урахуванням письмової згоди працівника, підписуються керівником організації, або уповноваженим їм обличчям, з'являються працівникові під розписку. З даного наказу робляться позначки особистої картці, особовому рахунку, вноситься запис в трудову книжку.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникові (форма №>Т-6) застосовується для оформлення і врахування відпусток, наданих працівникам відповідно до законодавством, колективним договором, нормативними актами організації, трудовим договором. З наказу робляться позначки особистої картці, особовому рахунку й виробляється розрахунок зарплати, належної за відпустку, формою №>Т-60 «>Записка-расчет про надання відпустки працівникові».

Графік відпусток (форма №>Т-7) призначений відбиття даних про часу розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівникам всіх структурних підрозділів організації на календарний рік у місяців. Графік відпусток - зведений графік. У його складанні враховуються чинне законодавство, специфіка діяльності організації та побажання працівника. в графік відпусток вносяться зміни.

Наказ (розпорядження) про яке припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) (форма №>Т-8) застосовується для оформлення і врахування звільнення працівників. З наказу робиться запис у власній картці, особовому рахунку, трудовий книжці, виробляється розрахунок із працівником формою №>Т-61 «>Записка-расчет при припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)».

Наказ (розпорядження) про повернення працівника у відрядження (форма №>Т-9) застосовується для оформлення і врахування напрямів працівників у відрядження. У наказі про повернення у відрядження вказуються прізвища та ініціали, структурне підрозділ, професії (посади) відряджених, і навіть мети, час і важливе місце відряджень. За необхідності вказуються джерела оплати сум відрядних витрат, інші умови напрями у відрядження.

>Командировочное посвідчення (форма №>Т-10) є документом, які б час перебування працівника в службової відрядженні.Виписивается у одному примірнику працівником кадрової служби виходячи з наказу (розпорядження) про повернення у відрядження. У кожному пункт призначення робляться позначки про час прибуття і вибуття, які посвідчуються підписом відповідального посадової особи і печаткою. Після повернення з відрядження до організацію працівником складається авансовий звіт із фотографією документів, підтверджують вироблені витрати.

Табель обліку робочого дня і розрахунку оплати праці (ф. №>Т-12) і табель обліку робочого дня (ф.

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація