Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік грошових коштів і грошових документів


Реферат Облік грошових коштів і грошових документів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

року міністерство освіти РФ

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

>КУРСОВАЯ РОБОТА

на задану тему:

«Облік коштів і надходження документів»

>Барнаул 2008


Зміст

Запровадження

1. Методика бухгалтерського (фінансового) обліку коштів і надходження документів

1.1 Принципи організації обліку коштів

1.2 Облік і Порядок ведення касових операцій та грошових документів організаціями та підприємствами

1.3 Облік операцій із рахунках у трилітрові банки

2. Практика ведення бухгалтерського обліку коштів з прикладу підприємства ТОВ «Регіональна Сировинна Компанія»

Укладання

Список літератури


Запровадження

Для виробничої діяльності кожна організація повинен мати у необхідних розмірах його оборотні кошти. У складі оборотних засобів важливе останнє місце посідають кошти. Кошти необхідні придбання різних матеріалів, на оплату праці, різноманітних господарських витрат, для платежів банку, податкові органи та інших установам. Вони є цілком ліквідним активом, здатним легко і швидко змінюватися і в будь-які види тих матеріальних цінностей. Актуальність цієї теми (облік коштів і надходження документів) нині дуже великий. Важлива роль коштів обумовлює необхідність їхньої цілісності і над цільовим використанням, суворого дотримання встановлених правил касових і банківських операцій, правильного оформлення руху коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження курсової роботи є підставою бухгалтерський (фінансовий) облік коштів і надходження документів на підприємств і організаціях.

Мета курсової роботи – з допомогою теоретичних знань бухгалтерського фінансового обліку оцінити практичне ведення обліку коштів і надходження документів для підприємства.

Завдання курсової роботи:

· добір теоретичної літератури, статистичних, фактичних матеріалів на тему: облік коштів і надходження документів;

· дослідження і аналіз підприємства ТОВ «Регіональна Сировинна Компанія» у сфері бухгалтерського фінансового обліку коштів і надходження документів, з допомогою первинних документів;

· рішення наскрізний завдання обліку фактів господарську діяльність організації.

Структура курсової роботи – і двох глав:

– першою главою – теоретична, у ній освітлена методика ведення бухгалтерського обліку коштів і надходження документів, з допомогою статей з журналів, тих нормативних документів, кодексу, підручників тощо., і навіть таблиць і схем.

– другою главою – практична, у ній освітлена практика ведення бухгалтерського обліку коштів і надходження документів для підприємства ТОВ «Регіональна Сировинна Компанія», з допомогою первинних документів за день.

До того ж курсова робота складається з запровадження, укладання, додатків, списку використаної літератури.


1. Методика бухгалтерського (фінансового) обліку коштів і надходження документів

 

1.1    Принципи організації обліку коштів

Кошти є складовою оборотних активів. Вони потрібні підприємству щодо платежів до бюджету, розрахунків із кредитними установами, видачі працівникам зарплати, премій й у здійснення інших напрямів виплат.

Кошти надходять на підприємство від покупців і замовників за продані товари та надані послуги, від вітчизняних банків як позичок, від установ та організацій у порядку тимчасової допомогу й ін.

Базою коштів підприємства є господарські взаємовідносини підприємства з різними організаціями та установами i пов'язані у реалізації робіт, послуг і здійсненням інших господарських операцій.

Кошти підприємства перебувають у касі готівкою грошей, грошових документів, на рахунках банках, в виставлених акредитивах, відкритих особливих рахунках та інших. При збільшення грошових коштів на свою правильне користування та контроль схоронності є одним із найважливіших завдань бухгалтерії підприємства міста і бухгалтерського обліку. Від успішного вирішення цього завдання залежить платоспроможність підприємства, своєчасність розрахунків із постачальниками і підрядчиками, платежів до бюджету та інших.

Бухгалтерський облік коштів має значення для правильної організації грошового звернення, організації розрахунків й кредитування у народному господарстві. Облік коштів має значення у зміцненні платіжної дисципліни й у ефективне використання фінансових ресурсів підприємства. Тому дуже важливий контроль дотримання касової дисципліни, правильності та ефективності використання коштів, забезпечення схоронності грошових документів, що у касі підприємства.

У разі ринкової економіки слід керуватися принципом: вміле використання коштів може приносити підприємству додатковий прибуток, і, отже, підприємство має постійно думати скоріш про раціональному вкладанні тимчасово вільних коштів щоб одержати прибутку (депозити банків, цінні папери ін.).

Основні завдання бухгалтерського обліку коштів:

· перевірка правильності оформлення, законності документів;

· вчасна й повне відбиток операцій на обліку;

· забезпечення своєчасності, повноти і правильності розрахунків з всіх видах платежів;

· своєчасне проведення інвентаризації коштів і відбиток її результати в обліку;

· забезпечення схоронності коштів, грошових документів мають у касі підприємства міста і інших містах зберігання;

· пошук можливостей найбільш раціонального вкладення вільних коштів як джерела фінансових інвестицій, приносять дохід.

1.2      Облік і Порядок ведення касових операцій та грошових документів організаціями та підприємствами

Наявність необхідної величини коштів (власних і позикових) є обов'язковою умовою здійснення підприємницької діяльності як юридичних, і фізичних осіб. Без солідної суми на рахунках банках, готовності на першу вимогу контрагента розрахуватися готівкою, виписати забезпечений комерційний вексель, тобто. без позитивної кредитної історії держави та високої репутації зайняти авторитетне місце серед бізнесменів неможливо.

Високий професіоналізм фінансового апарату передбачає глибоке знання спеціальних питань, які у ДК РФ, НК РФ, федеральних законах, нормативні акти Банку Росії, Мінфіну Росії, Державного митного комітету РФ (ГТК Росії), Федеральної комісії з ринку цінних паперів (>ФКЦБ Росії).

Основні законодавчих документів:

– Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. №>173ФЗ «Про валютне регулювання і валютному контролі»;

– Федеральний закон від 18 липня 2005 р. №>90ФЗ «Про внесенні змін у деякі законодавчі акти Російської Федерації»;

–ПБУ 3/2000 «Облік активів та зобов'язання, вартості яких виражена в іноземній валюті»;

–ПБУ 18/02 «Облік розрахунків за податком з прибутку»;

– Наказ МНС Росії, ГТК же Росії та Мінфіну Росії від 3 березня 2003 р. №>БГ3–10/98/197/22н що з Банком Росії від 3 березня 2003 р. №>1256У;

– Положення про безготівкових розрахунках Російській Федерації, затверджене наказом Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. №>2п;

– Порядок ведення касових операцій на Російської Федерації, затверджений рішення Ради директорів Банку Росії від 22 вересня 1993 р. №40;

– Вказівка про наявність у бухгалтерському обліку операцій, що з здійсненням договору довірчого управління майном, і Вказівки від відображенні у бухгалтерському обліку операцій, що з здійсненням договору простого товариства, затверджені наказом Мінфіну Росії від 24 грудня 1998 р. №>68н;

– ПостановаФКЦБ Росії від 12 серпня 1998 р. №32 «Про Положення про порядок розкриття інформації про істотних фактах (подіях і діях), які зачіпають фінансово-господарську діяльність емітента емісійних цінних паперів».

Підприємства, об'єднання, організації, установ незалежно від організаційно-правових форм та побутову сфери діяльності зобов'язані зберігати вільні кошти у установах банків.

Підприємства, виробляють розрахунки з своїх зобов'язань коїться з іншими підприємствами, зазвичай, в безготівковому порядку через банки чи застосовують інших форм безготівкових розрахунків, встановлювані Банком Росії у відповідно до законодавства Російської Федерації. Для розрахунків готівкою підприємство повинен мати касу і вестиме касову книжку встановленої формі.

Основними нормативними документами Банку Росії, регулюючими вчинення обліку операцій із грошима до каси, є: Порядок ведення касових операцій на РФ (інструкція №18 від 4 жовтня 1993 р.); Закон РФ від 01 липня 1993 р. №5215–1 «Про застосування контрольно-касових машин під час здійснення розрахунків із населенням»; Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення; Вказівка ЦБ РФ від 14 листопада 2001 р. №>1050У «Про встановлення граничного розміру розрахунків готівкою до між юридичних осіб за однією угоді» (60 000 крб.); Лист ЦБ РФ від 02 липня 2002 р. №>82Т «З питань здійснення розрахунків між юридичних осіб готівкою за одним договором». (БабаєвБФУ 2003)

У своїй касі організація може мати готівка не більше ліміту їх залишку, встановленого банком. Для встановлення ліміту залишку коштів у касі організація представляє в обслуговуючий її банк спеціальний розрахунок формою, затвердженої Банком Росії 5 січня 1998 р. №>14П. Готівку, отримані організацією у банку, витрачаються на мети, які зазначені у чеку (видачу зарплати, на операційні чи господарські потреби, на відрядження). Організації заслуговують зберігати до каси готівка понад встановленого ліміту лише оплати праці, виплати посібників з соціального страхування і стипендій не понад3х робочих днів, включаючи день для отримання грошей у банку. Організації, мають постійну грошову виручку, за узгодженням із банком можуть витрачати в оплату праці та виплату соціально-трудових пільг, на закупівлю с/г продукції, скупку тари і речей серед населення, на відрядження, купівлю канцтоварів і господарського інвентарю, оплату термінових ремонтних робіт та паливно-мастильних матеріалів. У цьому організації немає право накопичувати у касах готівка понад встановленого ліміту реалізації майбутніх витрат, зокрема оплату праці. Усю грошову готівку понад ліміт організації зобов'язані здавати до банку.

У разі перевищення залишку до каси наприкінці дня суми встановленого ліміту, а як і недотримання лімітів розрахунків готівкою (за однією угоді) організація піддається штраф на розмірі від 400 до 500 базових сум, на посадових осіб організації накладається штраф у вигляді від 40 до 50 базових сум (>МРОТ). Організація, провідна готівкові розрахунки не залучаючиККМ, піддається штраф на розмірі від 300 до 400 базових сум, на посадових осіб організації накладається штраф у вигляді від 30 до 40 базових сум.

>Кассовие операції оформляються типовими міжвідомчими формами первинної облікової документації підприємствам і закупівельних організацій.

Прийом готівкових коштів у касу організації проводиться у разіприходним касовим ордерам (форма №>КО1).Приходний касовий ордер повинні підписати головний бухгалтер або уповноваженою цього письмовим розпорядженням керівника організації обличчям. Особі,сдавшему кошти у касу, видається квитанція доприходному касовому ордеру за підписами головного бухгалтерії або особи, цього уповноваженого, і касира, завіреного печаткою (штампом) касира чи відбитком касового апарату.

Видача готівкових коштів із каси організації проводиться у разі видатковими касовим ордерам (форма №>КО2) чи належним чином оформленим іншим документам (платіжним даними (>расчетно-платежним), заявам видачу грошей, банківських рахунках і ін.). У цьому на платіжним відомостях (розрахунково-платіжних), заявах видачу грошей, рахунках та інших. має стояти штамп з реквізитами витратного касового ордера. Документи видачу коштів мають бути підписані керівником, головний бухгалтер організації, або особами, цього уповноваженими.

>Приходние касові ордера і квитанції до них, і навіть видаткові касові ордера і які замінять їх документи мали бути зацікавленими заповнені бухгалтерією чітко й ясно чорнилом, кульковою ручкою чи виписані машиною (пишучої, обчислювальної).Подчистки, похибки чи виправлення у тих документах не допускаються.

У прибуткових і видаткових касових ордерах вказується основу їхнього складання і перераховуються що докладалися до них документи.

Прийом і видача коштів по касовим ордерам не можуть вироблятися лише у день їх створення.

>Приходние витратні касові ордера чи які замінять їх документи до передачі у касу реєструються бухгалтерією у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форма №>КО3).Расходние касові ордера, оформлені на платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях на оплату праці та інших прирівняних до неї платежів, реєструються після їх видачі.

Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може здійснюватися із засобів обчислювальної техніки.

Усі надходження, і видачі готівкових коштів враховують в касової книзі (форма №>КО4). У організації ведеться лише одне касова книга. Вона має бутипронумерована,прошнурована і опечатана сургучевою чимастичной печаткою. Кількість листів на касової книзі завіряється підписами керівника і головного бухгалтера організації.

Щодня у кінці робочого дня касир підраховує підсумки операцій протягом дня, виводить залишок коштів у касі наступний число і передає в бухгалтерію звіт касира під розписку в касової книзі. До звіту мають бути докладені прибуткові витратні касові документи.

>Кассовая книга можна вести автоматизованим способом, у якому її листи формуються якмашинограмми «>Вкладной лист касової книжки». Поруч із ній формуєтьсямашинограмма «Звіт касира».

Контроль за правильним веденням касової книжки доручається головного бухгалтера організації.

Якщо готівкові кошти мають бути видано одночасно кільком касирам для видаткових операцій, необхідно зробити відповідні запис у книзі обліку прийнятих рішень і виданих касиром грошей (форма №>КО5).

Касири наприкінці робочого дня зобов'язані відзвітувати перед головним (старшим) касиром в отриманому аванс і надходження засобах, прийнятих поприходним документам, і зробити залишок готівкових і касові документи з виробленим операціям (головному) старшому касирові під розписку у книзі обліку прийнятих рішень і виданих касиром коштів.

Щоб організація могла знімати готівка з розрахункового рахунки того банку, у якому вона обслуговується, їй треба придбати у банку книжку з грошовими чеками (чекову книжку). У чекової книжці зазвичай є 50 грошових чеків, які з двох частин: відривного аркуша" й корінця чека. На відривному аркуші вказуються мету отримання коштів, суму, яка звільняє з розрахункового рахунки, і навіть паспортні дані особи, отримує гроші.

>Отривной лист грошового чека передається співробітнику банку, який видає готівка. Корінець залишається у чековій книжці і має зберігатися у створенні п'ять років. Чек дійсний протягом 10 днів із дати його складання. Готівку, отримані з чеку, мали бути зацікавленими оприбутковано до каси організації зприходному касовому ордеру.

І навпаки, для здачі понадлімітної готівки на розрахунковий рахунок організація повинна заповнити документ спеціальної форми – Оголошення на внесок готівкою, який виписується у одному примірнику і складається з трьох часток: оголошення, ордера і квитанції.

Після зарахування грошей на розрахунковий рахунок виходячи з отриманої квитанції (частини оголошення на внесок готівкою) в бухгалтерії організації має бути оформлений видатковий касовий ордер, яким відбивається списання грошей із каси. Заповнений ордер відносини із своїми оцінками банк передає організації разом із банківської випискою.

Кошти вступають у касу:

· З рахунків у банку;

· Від покупців і замовників за відвантажену їм готової продукції, виконані роботи, надані

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація