Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік вкладень у внеоборотные активи


Реферат Облік вкладень у внеоборотные активи

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1. Основи організації обліку вкладень у внеоборотные активи

1.1 Поняття вкладень у внеоборотные активи

1.2 Порядок бухгалтерського обліку вкладень у внеоборотные активи

1.2.1 Облік витрат з капітального будівництва об'єктів

1.2.2 Облік придбання окремих об'єктів основних засобів і нематеріальних активів

1.2.3 Облік витрат з формуванню стада продуктивного й робочого худоби

2. Облік вкладень у внеоборотные активи у власність ТОВ "Диантус"

2.1 Организационно-экономическая характеристика ТОВ "Диантус"

2.2 Облік вкладень у внеоборотные активи у власність ТОВ "Диантус"

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

Одне з найважливіших сторін виробничо-господарської діяльності підприємства – збереження та розвитку свого економічного потенціалу. Одне з найважливіших напрямів, необхідним розвитку майнової бази підприємств, є вкладення у внеоборотные активи і в кошти, нематеріальні активи, нові технологіії, у розвиток виробництва.

Негативна динаміка інвестиційної активності у реальному секторі російської економіки (загальне зниження інвестиційної активності за дев'яності роки становило середньорічний оцінці приблизно 70 %) призвела до значного фізичному моральному зносу використовуваного виробничого апарату. Лише 2000 року намітилися перші ознаки подолання затяжного інвестиційного і виробничого кризи у Росії. Тим більше що, системні проблеми російської економіки, у своїй сукупності які надають негативний вплив в розвитку економічного потенціалу російських організацій, залишається невирішеною. У тому числі необхідно виділити й проблеми бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій і вибір джерел фінансування. Зокрема сьогодні гостра проблема невідповідності російських законів нових умов. У багатьох питаннях обліку вкладень у внеоборотные активи спостерігається їх неоднозначне трактування бухгалтерськими, податковими й іншими нормативними актами.

Серйозну увагу слід приділити і джерелам фінансування вкладень у внеоборотные активи. Так дискусійним нині є питання про необхідність державного контролю над використанням сум нарахованої амортизації і проблему відображення в обліку процесу напрями джерела вкладень, зокрема прибутку, з їхньої фінансування.

Із усього вищесказаного слід, що у вітчизняній є досить багато проблем, пов'язаних із поняттями вкладень у внеоборотные активи, ні з організацією їхнього суворого обліку.

Метою справжньої курсової роботи є підставою розгляд основ обліку вкладень у внеоборотные активи відповідно до існуючим законодавством РФ.

Мета визначила завдання дослідження:

- вивчення теоретичних основ організації обліку вкладень у внеоборотные активи з урахуванням аналізу законодавства РФ;

- аналіз практики обліку вкладень у внеоборотные активи з прикладу ТОВ "Диантус".

Теоретичною базою дослідження послужили навчальні посібники та підручники російських авторів: М. Р. Волкова, М. П. Кондракова, У. Я. Соколова; матеріали Інтернетресурсів: системи Головбух, сайту "Теорія і практика бухгалтерського обліку, і оподаткування", редакції бератора "Сучасна податкова енциклопедія" та інших.

Нормативной базою дослідження послужили Податковий й партія Громадянський кодекси, Федеральний закон "Про бухгалтерський облік", Листи Міністерства фінансів РФ, ПБУ.

Методологической базою дослідження послужили бухгалтерська (фінансова) звітність й інша документація ТОВ "Диантус".


1. Основи організації обліку вкладень у внеоборотные активи

 

1.1 Поняття вкладень у внеоборотные активи

Під внеоборотными активами підприємства розуміються кошти фірм, вилучені ними з господарського обороту, але відбивані у бухгалтерському балансі. До внеоборотным активам відносять абстрактні кошти, поточні вилучення оборотних засобів, кошти, передані філіям й підрозділами фірми.

Вложениями у внеоборотные активи є витрати організації створення, придбання, які надалі буде ухвалено на облік як об'єкти основних засобів і нематеріальних активів і використані виробничому процесі (включаючи управління) терміном більш 12 місяців. До них не ставляться вкладення організації у цінні папери статутні капітали інші організації (фінансові вкладення).

Вкладення у внеоборотные активи поділяються до витрат, пов'язані зі створенням об'єктів основних засобів шляхом здійснення капітального будівництва; придбанням земельних ділянок, об'єктів природокористування і окремих об'єктів основних засобів; створенням чи придбанням нематеріальних активів; придбанням вирощувати основного стада продуктивного та робочої худоби.

Відповідно до Положення ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 № 34н об'єкти внеоборотных активів до введення їх у дію оцінюються розмірі фактичні витрати.

Бухгалтерський облік вкладень у внеоборотные активи ведеться відповідно до порядком, встановленим ПБУ "Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво", Положенням по бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій, ПБУ "Облік основних засобів", ПБУ "Облік нематеріальних активів, і навіть Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово - господарську діяльність організацій корисною і Інструкцією із застосування.

Бухгалтерський облік вкладень у внеоборотные активи ведеться за їх видам і об'єктах на рахунку 08 "Вкладення у внеоборотные активи" (далі рахунок 08). Об'єктами бухгалтерського обліку вкладень у внеоборотные активи є об'єкти капітального будівництва, покупаемые окремі об'єкти основних засобів, нематеріальних активів й окремі види худоби.

Для урахування витрат як об'єктів обліку вкладень у внеоборотные активи до рахунку 08 відкриваються субрахунка: по придбань земельних ділянок - 1 "Придбання земельних ділянок"; по придбань об'єктів природокористування - 2 "Придбання об'єктів природокористування"; з будівництва об'єктів - 3 "Будівництво об'єктів основних засобів"; по придбань об'єктів основних засобів - 4 "Придбання об'єктів основних засобів"; по придбань об'єктів нематеріальних активів - 5 "Придбання нематеріальних активів"; за затратами, що з формуванням основного стада, - 6 "Переклад молодняку тварин за основне стадо"; 7 "Придбання дорослих тварин"; на інших аналогічним об'єктах організації.

Розглянемо порядок бухгалтерського обліку вкладень у внеоборотные активи з їхньої видам.

1.2 Порядок бухгалтерського обліку вкладень у внеоборотные активи

1.2.1 Облік витрат з капітального будівництва об'єктів

Під капітальним будівництвом розуміються будівництво нових об'єктів, і навіть розширенню, реконструкції та технічного переоснащення діючих об'єктів основних засобів.

Суб'єктами капітального будівництва, зазвичай, є інвестор, замовник (забудовник) і підрядник (будівельні підрядні організації), і навіть користувач. Порядок взаємовідносин суб'єктів капітального будівництва у процесі її реалізації визначається договором (контрактом) на капітальне будівництво. Предметом договору (контракту) на капітальне будівництво і бухгалтерського обліку є об'єкт капітального будівництва.

Замовником (забудовником) бухгалтерський урахування витрат на капітальне будівництво ведеться на субсчете 3 "Будівництво об'єктів основних засобів" рахунки 08 з об'єктів з будівництва до передачі їх в експлуатацію. Після здачі об'єктів в експлуатацію вони зараховуються до склад основних засобів як окремі інвентарні будинку, спорудження та устаткування.

При організації урахування витрат з будівництва облік капітальних вкладень на рахунку 08 можна вести замовником і інвестором (під час приймання об'єкта) або одним інвестором, коли він виконує функції замовника; облік капітальних вкладень лише на рівні замовника - забудовника можна вести гаразд, встановленому для обліку результатів діяльності підрядних будівельних організацій; в усіх витрати замовника з будівництва формують інвентарну вартість об'єктів, вводяться у експлуатацію.

У зв'язку з цим розглянемо порядок урахування витрат з будівництва окремо за затратами, формує інвентарну вартість об'єктів основних засобів, і затратам на роботах, не яка дала результату.

Замовник - організація, виконання робіт з капітального будівництва на яку основний вид діяльності, пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів, веде урахування витрат з будівництва з об'єктів з угрупованням за такими статтям витрат за: а) будівельні роботи; б) придбання обладнання, зданої в монтаж; в) роботи з монтажу устаткування; р) придбання обладнання, не що вимагає монтажу, інструменту та інвентарю; буд) придбання обладнання, що вимагає монтажу, але покликаного забезпечити постійного запасу; е) інші капітальні витрати.

Замовник - організація, що спеціалізується на виконанні інших напрямів діяльності, а частини робіт, виконуваних з будівництва для потреб, виступає як забудовника, веде урахування витрат з будівництва гаразд, встановленому замовникові, що спеціалізується на виконанні робіт з капітального будівництва як основному виду діяльності.

За виконання функцій замовника будівельної генпідрядною організацією за договорами з інвестором веде урахування витрат гаразд, встановленому для підрядних будівельних організацій.

Замовники і забудовники на рахунку 08 враховують вартість прийнятих від підрядчика строительно - монтажних робіт (СМР) відповідно до рахунках - фактурам і довідками типовий форми № КС-3 "Довідка вартість виконаних робіт і витрат" (надалі - довідка № КС-3). Замовник може дати свої політичні розрахунки з підрядчиком відповідно до договором будівельного підряду по закінченим конструктивним елементам і етапах, що є останньому закінченим об'єктом, чи ж після всіх робіт на об'єкті виходячи з довідки № КС-3. Зазвичай, замовник розраховується з підрядчиком за об'єкт загалом. У цьому:

- на рахунку 08 відбивається вартість прийнятих до оплати рахунків - фактур підрядних організацій оцінці, встановленої договором, щодо об'єкта будівництва у цілому (в кореспонденції із кредитом ніяк рахунки 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"). По оплаті рахунків робляться записи по дебету рахунки 60 в кореспонденції із кредитом ніяк рахунків обліку коштів;

- у договорі будівельного підряду може бути передбачене здійснення проміжних платежів - авансів, зазвичай, під виконані звітному періоді обсяги будівельно-монтажних робіт. Перелічені замовником кошти відбиваються по дебету рахунки 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (на окремому субсчете "Розрахунки по авансам виданими") і кредиту рахунків обліку коштів. Підрядчик у разі враховує витрати з виконаним роботам на рахунку 20 "Основне виробництво" як незавершене виробництво, а отримані кошти - як отримані аванси на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" (на окремому субсчете "Розрахунки по авансам отриманим").

Сплачена сума ПДВ щодо рахунку - фактурі за прийняті строительно - монтажні роботи відбивається замовником по дебету рахунки 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" на окремому субсчете. Цей порядок урахування ПДВ необхідний здобуття права замовник в рахунку - фактурі, переданій інвестору, вказував ПДВ з СМР та комп'ютерного обладнання для відшкодування останнім сум податку установленому порядку під час постановки на облік прийнятих об'єктів у складі основних засобів.

Забудовник може доручити виконання строительно - монтажних робіт підрядчику або виконувати їх самостійно - силами свого будівельного підрозділи, тобто. господарським способом. Забудовники ведуть обліку прийнятих строительно - монтажних робіт:

1) виконаних підрядчиком - гаразд, встановленому для обліку даних робіт замовникові. У цьому робляться записи:

Дебет рахунки 08 Кредит рахунки 60 - відбито вартість строительно - монтажних робіт;

Дебет рахунки 19 Кредит рахунки 60 - відбито сума ПДВ;

2) виконаних спеціалізованими будівельними підрозділами - у сумі фактичні витрати останніх. У цьому підрозділ забудовника - замовник відбиває щомісяця на рахунку 08 у складі витрат з капітального будівництва вартість робіт, виконаних підрядним підрозділом, відповідно до довідки № КС-3 в кореспонденції із кредитом ніяк рахунків урахування витрат цього підрозділу (у своїй передача витрат, зазвичай, здійснюється з використанням рахунки 79 "Внутрихозяйственные розрахунки"); будівельне підрозділ забудовника веде урахування витрат як строительно - монтажні організації.

По здачі робіт робляться такі записи:

а) будівельним підрозділом забудовника:

Дебет рахунки 79 Кредит рахунки 23, 20 - списана собівартість виконаних робіт, переданих підрозділу - замовнику;

Дебет рахунки 79 Кредит рахунки 19 - відбито ПДВ, прийнятий облік за отриманими запасам, використаним виробництва СМР.

б) підрозділом забудовника - замовником:

Дебет рахунки 08 Кредит рахунки 79 - відбито собівартість прийнятих строительно - монтажних робіт;

Дебет рахунки 19 Кредит рахунки 79 - відбито ПДВ, отриманий за запасами, використаним виробництва СМР;

Дебет рахунки 19 Кредит рахунки 68 - відбито ПДВ, що припадає на виконані СМР;

Дебет рахунки 68 Кредит рахунки 19 - списаний ПДВ щодо введення об'єкта в дію у нарахованої на СМР сумі, зменшеної на ПДВ з матеріалам;

Дебет рахунки 08 Кредит рахунки 19 - відбито невозмещенный ПДВ з отриманим матеріалам, використаним виробництва СМР;

Дебет рахунки 01 Кредит рахунки 08 - відбито введення об'єкта в експлуатацію.

У цьому дані операції не відбиваються у будівельного підрозділи забудовника у бухгалтерському обліку на рахунку 90 "Продажі", позаяк у частини першої НК РФ не передбачається оподаткування податками даних робіт (як й інший продукції, робіт та надаваних послуг), оскільки право власності ними не передається від однієї юридичної особи до іншого, а діяльність ввозяться однієї юридичної особи (ст. 39 НК РФ).

Що стосується здійснення даними підрозділами строительно - монтажних робіт набік їх облік ведеться на рахунку 20 "Основне виробництво" гаразд, встановленому для урахування витрат звичайним (статутному) виду діяльності, тобто. із застосуванням рахунки 90 "Продажі".

За виконання будівельними підрядними організаціями строительно - монтажних робіт для потреб урахування витрат з їхньої виробництво до завершення робіт ведеться загалом порядку на рахунку 20 "Основне виробництво". Після закінчення даних робіт витрати списуються кредиту рахунки 20 в дебет рахунки 90 "Продажі", і водночас їхню вартість відбивається за кредитами рахунки 90 і дебету рахунки 08.

З урахуванням устаткування щодо встановлення воно відбивається замовником чи забудовником на рахунку 08 у складі витрат з капітального будівництва по окремої однойменної статті. Облік ведеться у межах будівництв за кожним видом устаткування, починаючи з місяці, у якому підрядчиком почалися роботи з його встановленні постійному місці експлуатації. При придбанні замовником чи забудовником даного устаткування воно враховується тримав на своєму балансі на початок робіт з монтажу на рахунку 07 "Устаткування щодо встановлення" у вигляді витрат з придбання, а ПДВ - на рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

У цьому робиться запис: Дебет рахунки 07, 19 Кредит рахунки 60.

Устаткування приймається на облік за вартістю придбання, що складається з вартості обладнання за рахунками постачальників (без ПДВ), витрат за доставці устаткування до складу і заготовительно - складських витрат. Облік витрат за доставці устаткування й заготовительно - складських витрат можна вести безпосередньо на рахунку 07 як відхилення фактичну вартість придбання матеріалів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація