Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Структура і порядок формування фінансових результатів


Реферат Структура і порядок формування фінансових результатів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст.

 

1 Структура і Порядок формування фінансових результатів  
2 Зміна облікової політики  

1. Структура і Порядок формування фінансових результатів.

Щоб співаку визначити фінансовий результат діяльності фірми, потрібно закрити звітний період. У бухобліку звітним періодом визнається місяць (п. 48ПБУ 4/99).

Загальний фінансовий результат (прибуток або збиток) протягом місяця складається із наслідків:

– зі звичайних видам діяльності (формується на рахунку 90 «Продажі»);

– по іншим операціям (формується на рахунку 91 «Інші доходи і»).

Фінансовий результат за поточний звітний період підсумовується із загальним фінансовим результатом у попередні звітні періоди.

Прибуток (збиток) від видів діяльності окреслюється відмінність між:

– виручкою від продукції (товарів, робіт, послуг) (не враховуючи ПДВ і акцизів);

– видатками, пов'язані з виробництвом і які реалізацією.

Це випливає з положень пункту 5ПБУ 9/99 і пункту 5ПБУ 10/99.

Результат від інших операцій окреслюється відмінність між:

– іншими доходами;

– іншими видатками.

Перелік інших доходів встановлено у пункті 7ПБУ 9/99, а інших витрат – у пункті 11ПБУ 10/99.

Процедура закриття звітний період включає у собі:

списання на реалізовану продукцію загального обсягу витрат, що з виробництвом і які реалізацією (до закриття звітний період ця сума повинна бути сформована);

– зіставлення підсумкових даних із дебетовим і кредитовим оборотів на субрахунки, відкритих до рахунку 90 «Продажі» й ліку 91 «Інші доходи і»;

– списання позитивної різниці між тими даними в кредит рахунки 99 «Прибули і збитки» (якщо отримана прибуток);

– списання негативною різниці між тими даними в дебет рахунки 99 «Прибули і збитки» (якщо отримано збиток).

Синтетичний рахунок 90 «Продажі» призначений для обліку прибутків і витрат зі звичайних видам діяльності (п. 5ПБУ 9/99, п. 5ПБУ 10/99). Проте безпосередньо у цьому рахунку ніякі операції не відбиваються. Усі показники, необхідних визначення фінансового результату, формуються на субрахунки, відкритих щодо нього. Тому на згадуваній будь-яку дату звітний період синтетичний рахунок 90 неспроможна мати ні дебетового, ні кредитового сальдо.

До рахунку 90 відкриваються субрахунка:

– 90-1 «Виручка». Принаймні відвантаження за кредитами цього субрахунка відбивається прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням ПДВ і акцизів;

– 90-2 «Собівартість продажів». У дебет цього субрахунка списуються всі витрати, пов'язані з виробництвом і які реалізацією;

– 90-3 «Податок на додану вартість». По дебету цього субрахунка відбиваються суми ПДВ, включені у ціну проданої продукції (товарів, робіт, послуг);

– 90-4 «Акцизи». По дебету цього субрахунка відбиваються суми акцизів, включені у ціну проданої продукції (товарів, робіт, послуг);

– 90-9 «>Прибиль/убиток від продажу». У цьомусубсчете відбивається фінансовий результат звичайним видам діяльності. Якщо сукупний оборот за кредитами субрахунка 90-1 більше од суми дебетових оборотів посубсчетам 90-2, 90-3 і 90-4, то відмінність між ними списується в кредит субрахунка 90-9 (формується прибуток). Якщо сукупний оборот за кредитами субрахунка 90-1 менше суми дебетових оборотів посубсчетам 90-2, 90-3 і 90-4, то відмінність між ними списується в дебет субрахунка 90-9 (формується збиток).

При закритті звітний період сальдо, сформований насубсчете 90-9, списується з цього приводу 99 «Прибули і збитки» субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування»:

>Дебет 90-9 Кредит 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування»

– відбито прибуток за звичайним видам діяльності у звітний період;

>Дебет 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування» Кредит 90-9

– відбито збиток зі звичайних видам діяльності у звітний період.

Записи посубсчетам 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-9 виконуються наростаючим результатом з початку року. Протягом року це субрахунка не закриваються. Їх закриття відбувається за реформації балансу.

Синтетичний рахунок 91 «Інші доходи і» призначений для обліку прибутків і витрат по іншим операціям (п. 7, 9ПБУ 9/99, п. 11, 13ПБУ 10/99). Проте безпосередньо у цьому рахунку ніякі операції не відбиваються. Усі показники, необхідних визначення фінансового результату, формуються на субрахунки, відкритих щодо нього. Тому на згадуваній будь-яку дату звітний період синтетичний рахунок 91 неспроможна мати ні дебетового, ні кредитового сальдо.

До рахунку 91 відкриваються субрахунка:

– 91-1 «Інші доходи». Принаймні надходження за кредиту цього субрахунка відбиваються доходи по іншим операціям;

– 91-2 «Інші витрати». У дебет цього субрахунка списуються всі витрати з іншим операціям;

– 91-9 «Сальдо інших прибутків і витрат». У цьомусубсчете відбивається фінансовий результат іншим операціям. Якщо сукупний оборот за кредитами субрахунка 91-1 більше дебетового обороту по субрахунку 91-2, то відмінність між ними списується в кредит субрахунка 91-9 (формується прибуток). Якщо сукупний оборот за кредитами субрахунка 91-1 менше дебетового обороту по субрахунку 91-2, то відмінність між ними списується в дебет субрахунка 91-9 (формується збиток).

При закритті звітний період сальдо, сформований насубсчете 91-9, списується з цього приводу 99 «Прибули і збитки» субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування»: 

>Дебет 91-9 Кредит 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування» 

– відбито прибуток за іншим операціям за звітний період;

>Дебет 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування» Кредит 91-9

– відбито збиток по іншим операціям за звітний період.

Записи посубсчетам 91-1, 91-2, 91-9 виконуються наростаючим результатом з початку року. Протягом року це субрахунка не закриваються. Їх закриття відбувається за реформації балансу.

Якщо фірма застосовуєПБУ 18/02 "Облік розрахунків за податком з прибутку", то разом з закриттям звітний період слід відобразити в обліку умовний витрата (дохід) з податку прибуток.

Для розрахунку цей показник використовується формула:

Умовний витрата (дохід) з податку прибуток = Бухгалтерська прибуток (збиток) за звітний період (сумарне сальдо по субрахунку 90-9 і субрахунку 91-9) > 24%

Сума умовного витрати (доходу) з податку прибуток відбивається у бухобліку на однойменномусубсчете, який відкривається до рахунку 99 «Прибули і збитки».

Такий порядок випливає з положень пункту 20ПБУ 18/02.

У бухобліку сума умовного витрати (доходу) відбивається проводкою:

>Дебет 99 субрахунок «Умовний витрата з податку прибуток» Кредит 68 субрахунок «Розрахунки з податку прибуток»

– нарахована сума умовного витрати за звітний період;

>Дебет 68 субрахунок «Розрахунки з податку прибуток» Кредит 99 субрахунок «Умовний дохід з податку прибуток»

– нарахована сума умовного доходу за звітний період.

Якщо за підсумками звітного (податкового) періоду у податковій обліку відбито збиток, то додатково потрібно зробити проводку:

>Дебет 09 Кредит 68 субрахунок «Розрахунки з податку прибуток»

– відбито відкладений податковий актив з збитку, який погашений у таких звітних (податкових) періодах.

Це випливає з положень пункту 14ПБУ 18/02, статті 283 таки Податкового кодексу РФ і автора листа Мінфіну Росії від 14 липня 2003 р. № 16-00-14/219.

Сума прибуток, відображена у бухобліку наприкінці звітного (податкового) періоду з податку прибуток, повинна збігатися з сумою, відбитій у податковому декларації. Тому, виконуючи такі проводки, потрібно перевірити, правильно чи закритий звітний період. Треба лише зіставити сумарні (з початку року) обертів за рахунком 68 субрахунок «Розрахунки з податку прибуток» в кореспонденції зі своїми рахунками:

 09 «Відкладене податкові активи»;

– 77 «Відкладене податкові зобов'язання»;

– 99 «Прибули і збитки» субрахунок «Умовний витрата (дохід) з податку прибуток»;

– 99 «Прибули і збитки» субрахунок «Постійні податкові зобов'язання (активи)».

Якщо відмінність між дебетовими і кредитовими оборотами на цих рахунках збігаються з сумою, відбитій по рядку 180 аркуша 02 декларації з податку прибуток, то розрахунки з податком з прибутку відбито у бухобліку правильно. Це означає, що звітний період закритий коректно.

Залежно від цього, з яким періодичністю фірма звітує з податку прибуток, таку перевірку вона повинна переважно робити або за підсумкам кожного місяці, або за підсумкам кожного кварталу.

Фінансові результати діяльності фірми відбивається у формі № 2 «Звіт прибутки і збитках», затвердженої наказом Мінфіну Росії від 22 липня 2003 р. №67н. Вона вводиться до складу проміжної і обсяг річного бухгалтерської звітності (п. 1 наказу Мінфіну Росії від 22 липня 2003 р. №67н). Звіт прибутки і збитках формується за даними субрахунків до рахунках 90, 91, 99. Доходи, витрати, фінансові результати позначаються на формі № 2 наростаючим результатом з початку року остаточно звітний період.

2. Зміна облікової політики.

 

Наступного 2009 року запроваджується на дію нова редакція Положення по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (>ПБУ 1/2008), і навіть зовсім нове Становище по бухгалтерського обліку «Зміни оціночних значень» (>ПБУ 21/2008).

Пунктом 3 наказу Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 р. №106н встановлено, нові положення з бухгалтерського обліку набирають чинності з початку 2009 року. Це означає, що враховувати встановлених у них правила потрібно вже за часів підготовці річний бухгалтерської звітності за 2008 рік.

З іншого боку, нові вимоги до облікову політику необхідно застосовувати вже цього року під час розробці облікової політики організації на 2009 рік.

>Обновленное Становище по облікову політику.

НовеПБУ 1/2008 застосовуватиметься замістьПБУ 1/98, що проіснувало практично не змінювалась 10 років.

Загальні засади, якими відкриваєтьсяПБУ 1/2008, не зазнав змін. Як і раніше воно наказує формувати дисконтну політику всім організаціям.

А компанії, публікують свою бухгалтерську звітність, повинні розкривати становища облікової політики у пояснювальної записки.

Зміна і доповнення облікової політики.

Змінити свою дисконтну політику, згідно з пунктом 10ПБУ 1/2008, компанія може:

— якщо внесено поправки до законодавства Росії чи нормативні акти по бухгалтерського обліку;

— якщо організація розробила нові шляхи бухгалтерського обліку;

— у разі істотного зміни умов, до яких належать реорганізація, перехід до нових видам роботи і т. п. У даний список входила також зміна організації. Але тепер це дало підставу виключено.

>Измененная облікова політика вводять у дію із наступного звітного року, «якщо інше не обумовлюється причиною такої зміни» (п. 12ПБУ 1/2008). Тобто новеПБУ дозволяє це й у поточного року. Таке застереження дуже логічна, враховуючи, зміна діяльності чи реорганізація може статися у початку чи середині цього року.

Як і раніше допускається без обмеження вносити доповнення в дисконтну політику. Це актуально, наприклад, у разі, якщо організація у звітній року вперше візьме кредит в банку.

Вносячи зміни у дисконтну політику, необхідно додатково оцінити в грошах вплив, який матиме це й зміна на фінансове становище організації.

При істотному характері такого впливу організація муситиме скоригувати бухгалтерську звітність початку року, від якого відбулися зміни в облікову політику. Якщо бухгалтерської звітності наводяться дані кілька років, то відбити зміни необхідне й за ближчий період. Такий метод одержав у новомуПБУ 1/2008 назва «ретроспективний».

У цьому вперше запроваджено алгоритм дій при ретроспективному методі. Пропонується коригувати вхідний залишок за 57-ю статтею «>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)» за самий ранній поданий у звітності період, і навіть значення пов'язаних із цією статтею показників бухгалтерської звітності. Заодно слід виходити із припущення, що внесені зміни застосовувалися від початку. Тобто з виникнення фактів господарську діяльність цього виду.

Нерідко зміни у дисконтну політику важко, або навіть просто неможливо оцінити. І тут пропонується застосовувати новий спосіб бухобліку лише до тих господарських операцій, яких припустилися вже після нововведень, тобто «перспективне». Вочевидь, що у через відкликання істотною трудомісткістю коригування показників бухгалтерської звітності при ретроспективному методі більшість малих та середніх організацій використовуватимуть саме перспективний метод.

Формування облікової політики

Принципово новим вПБУ 1/2008 і те, що тепер формуванням облікової політики вправі займатися як головний бухгалтер. Цю обов'язок можна покласти і іншу особу, який проводить бухоблік у створенні. Нагадаємо, що згідно з пунктом 2 статті 6 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» керівник організації може:

— заснувати бухгалтерську службу, очолювану головний бухгалтер;
— вводити на штат посаду бухгалтера;

— передати на договірних засадах ведення бухгалтерського обліку спеціалізованої організації, абобухгалтеру-специалисту;

— вести бухгалтерський облік особисто.

Натомість керівник організації своїм наказом повинен затвердити підготовлений документ і введення в його.

У облікову політику необхідно затвердити:

— робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

— форми первинних дисконтних документів;

— форми регістрів бухгалтерського обліку;

— форми документів внутрішньої бухгалтерської звітності;

— порядок проведення інвентаризації;

— способи оцінки активів та зобов'язання;

— правила документообігу і технологію обробки облікової інформації;

— порядок контролю над господарськими операціями;

— ті рішення з організації бухгалтерського обліку.

>НовшествомПБУ 1/2008 є вимога зміцнити облікову політику всі форми первинних документів, що застосовуються організацією, Не тільки ті, щодо яких немає уніфікованих форм, як було зазначено передбачено раніше. У цьому як і все первинні облікові документи організації мають створюватися по уніфікованим формам, наведеним у відповідних альбомах.

А документи, форма яких немає передбачена у тих альбомах, повинні містити обов'язкові реквізити, встановлені Законом бухоблік (найменування документа, дату складання, зміст господарської операції, особисті підпис т. буд.).

Надалі планується надати компаніям право розробляти й можу стверджувати всі форми «первинки» самостійно. Але спочатку діють уніфіковані форми, в облікову політику що їх перерахувати.

Іншим істотним нововведеннямПБУ 1/2008 є вимога розкривати в облікову політику форми регістрів бухгалтерського обліку. До них віднести журнал реєстрації господарських операцій, журнали-ордери, допоміжні відомості, меморіальні ордера, Головну книжку, зворотний відомість тощо. буд.

Важливий нюанс: якщо в конкретній питання о російському законодавстві не встановлено способи ведення бухобліку, для формування облікової політики організація може виходити зі принципівМСФО (п. 7ПБУ 1/2008). Такого положення уПБУ 1/98 немає. У цьому, як і зараз, якщо правила бухобліку допускають кілька варіантів обліку, організація має обрати один, найоптимальніший з її погляду. Якщо ж

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація