Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ревізія розрахунків з оплати праці


Реферат Ревізія розрахунків з оплати праці

>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1. Цілі, завдання й методика проведення ревізії розрахунків з оплаті

1.1 Загальні засади ревізії розрахунків з оплаті

1.2 Організація процесу ревізії розрахунків з оплаті

1.3 Оформлення результатів ревізії розрахунків із персоналом з праці

2. РОЗРОБКАСИТУАЦИЙ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Контроль поруч із плануванням, регулюванням, урахуванням психології та аналізом є одним із функцій управління будь-якого економічного суб'єкта. Однією з ланок системи контролю виступає фінансовий контроль. Його призначенням є забезпечення дотримання законодавства надають у процесі формування та використання фінансових ресурсів, оцінка економічну ефективність фінансово-господарських операцій переважають у всіх ланках економіки.

Розглядаючи проблеми контролю обліку праці та зарплати, можна побачити, що вже саме визначення величини зарплати може викликати значні труднощі в усіх учасників трудових взаємовідносин. Робітник завжди хоче мати максимально високий рівень доходу, тоді як роботодавець прагнути скоротити свої витрати.

Більшість людей вести є є основним джерелом доходів. У той самий час усе підприємства міста і організації зобов'язані сплачувати єдиний соціальний податку з фонду оплати праці. Тому підприємства міста і організації, зацікавлені у зниження витрат на оплату праці, а й у зменшенні суми обов'язкових відрахувань з неї соціальні фонди, що дозволить збільшити чистий прибуток підприємства. Це зумовлює необхідність виконання ревізії розрахунків із персоналом з праці.

Мета цієї роботи дати раду необхідність проведення ревізії розрахунків із персоналом з праці, визначити її особливості і Порядок проведення.


1. Цілі, завдання й методика проведення ревізії розрахунків з оплаті.

1.1 Загальні засади ревізії розрахунків з оплаті

Ревізія - це відомча перевірка, здійснювана з розпорядження вищих органів з виявлення і усунення недоліків у бухгалтерський облік й незвичні покарання винних. За результатами ревізії складається акт ревізії, у якому інформацію для вищих органів.

Основною метою ревізії під час перевірки оплати праці є визначення сильних сторін контролю, аби переконатися, що суттєві помилки відсутні.

Основне завдання ревізії оплати праці - перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці,удержаниях з нього і виявлення зловживань.

Завдання ревізора:

1. Перевіряючи правильність оплати праці, ревізор повинен перевірити:

-наявність та відповідність законодавству первинних документів з обліку робочого дня, обсягу виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;

-перевірка правильності відображення дисконтних даних на рахунках 70 «Розрахунки з персоналом з праці», 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям», 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», 68 «Розрахунки із податків і зборів», 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення».

2. Під час перевірки використання фонду оплати праці, ревізор повинен перевірити:

-дотримання встановлених штатний розклад посадових окладів співробітників;

-своєчасність їх індексації з урахуванням зростання цін умовах інфляції;

-затверджено чи штатний розклад в Раді правління або збори акціонерів, засновників;

-правильність оплати по відряднимнарядам робочих, чи були випадки приписки невиконаних робіт;

-правильність виплати премій працівникам підприємства (виходячи з затвердженого Положення чи довільно вольовим діям керівника).

Витрати оплату праці вона найчастіше формуються організацією правильно — відповідно до встановленим тарифом (окладом) і відпрацьованим часом. Це з достатньо сильним контролювати заробітною платою як базою для нарахування єдиного соціального податку, правильність розрахунку якого перевіряється податковими органами. З іншого боку, виплату зарплати контролюють працівники, котрі знають належну їм до праці суму і за виникненні серйозних відхилень йдуть розумітися на бухгалтерію. Отже, довисокорисковим областям ставляться ситуації, не контрольовані податковими органами чи самими працівниками:

• виплата зарплати нелегально, «в конвертах»;

• виплата зарплати непрацюючим особам.

- «>тасовка» підстав нарахувань, наприклад приховується факт простою і працівникові нараховується звичайний тариф; замість відрядження до табелі відзначається звичайний робочого дня тощо.

1.2 Організація процесу ревізії розрахунків з оплаті

Процес ревізії ділиться втричі основні етапи проведення:

1. підготовка і планування ревізії;

2. виконання перевірки й робочої документації;

3. складання висновку про результатах ревізії.

Перевірка правильності обчислення зарплати, утримань з заробітної плати інших питань, які стосуються цієї теми, часом сягає великого об'єму робіт, який залежить від кількості працюючих, наявності різних категорій персоналу (робітників і службовців), діючих для підприємства форм оплати праці, різних додаткових нарахувань до основний зарплаті.

Тому розпочинаючи перевірці, ревізор повинна сама визначити одне із методів перевірки цих питань – суцільний чи вибірковий.

Без упину докладно усім можливі запитання перевірки нарахування зарплати, звернемо увагу лише з окремі.

По-перше, вивчаючи нарахування зарплати за фактично відпрацьоване час, необхідно перевірити правильності ведення табелів обліку використання робочого дня. На жаль, що на деяких підприємствах вони або взагалі ведуться чи ведуться вкрай недбало, з більшими на відступами від діючого порядку.

По-друге, контролюючи нарахування зарплати за виконаний роботи вистачить (при відрядною оплаті), необхідно провести звірку цього обсягу з кількістю випущеної і що залишилася в незавершеному виробництві продукцією або іншими аналогічним показником.

По-третє, перевірити відповідність чисельності, яка вказана у табелі і штатному розкладі, з чисельністю працівників у розрахунково-платіжних відомостях. З'ясувати, чи немає у цих документах працівників, які не значаться у штаті підприємства.

Особливу увагу під час перевірки має приділятися правильності нарахувань за середнім заробітку у різних випадках, особливо в нарахуваннях за дні відпустки, компенсацій за дні відпустки, по тимчасової непрацездатності. У цих питаннях під час перевірок можна знайти багато порушень.

Контроль над розрахунками по заробітної плати слід розпочинати з перевірки розрахунково-платіжної відомості.

>Начисленние суми в кожному працівникові повинні відповідати сумам трудових угод, договорів підряду, відповідно до зі штатним розкладом або ставками, які встановленіповременщиков.При перевірці первинних документів по нарахуванню зарплати слід перевірити факт включення до витрати з основний діяльності витрат на оплату праці працівників, зайнятих у решті напрямах. Це досягається методом звірення даних із кредиту рахунки 70 «Розрахунки з праці» у частині списання на виробничі рахунки і передачею даних у підсумку зведеної відомості з праці у частині її нарахування. Дані підсумку зведеної відомості, коли оплата праці нарахована як лише виробничим робочим, мають бути більшими, ніж дані про дебету рахунків обліку виробничихиздержек.При перевірці обліку розрахунків з заробітної плати слід тримати у голові, що загальні підсумки нарахованих сум зарплати за звітний період відбивають кредитові обертів; суми ж утримань, виплачені кошти – дебетові обертів за рахунком 70. Різниця кредитових і дебетових оборотів завдяки чому синтетичному рахунку, що є суму заборгованості коштів за заробітної плати компанії працівникам, зафіксована в Головною книзі, перенесено у пасив балансу по відповідної рядку.

Сума нарахувань зарплати по розрахунково-платіжної відомості зіставляється ізжурналом-ордером за рахунком 70 «Розрахунки з персоналом з праці» запроверяемий місяць, і підтверджується достовірність бухгалтерської записи по дебету рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «>Общепроизводственние витрати», 26 «>Общехозяйственние витрати», 44 «Витрати продаж», 69 «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення», 91 «Інші доходи і» та інших і кредиту рахунки 70 «Розрахунки з персоналом з праці». Суми утримань з заробітної плати виплат доходів працівникам підтверджуються проводками по дебету рахунки 70 «Розрахунки з персоналом з праці» і кредиту рахунків 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 68 «Розрахунки із податків і зборів», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 73 «Розрахунки з персоналом по іншим операціям», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та інших.

Під час перевірки коректності відображення в обліку відрахувань на добровільне мед страхування слід пам'ятати, що їх лише завдяки прибутку, що залишається у розпорядженні компанії, або власних коштів людей з урахуванням укладених угод. Унеотклонимом порядку перевірці підлягають освічені підприємством резерви прийдешніх витрат і платежів, що їх суми реально зменшують оподатковуваний прибуток. Попри те, підлягає перевірці коректність обчислення прибуток з перевищення фонду оплати праці в зіставленню знормируемой величиною.

Залишки коштів, врахованих на рахунку 89, нарахованих з допомогою собівартості продукції (робіт, послуг), в узгодженні із працюючим законодавством у низці різноманітних випадків підлягають інвентаризації наприкінці року, а певних варіантах – списанню з балансу. Перевіркою встановлюється коректність освіти сум у тій або іншому резерву, й за необхідності коригується величина залишку способомсторнировочной записи по дебету виробничих рахунку також за кредитами рахунки 89 абодосписания перевищення фактичних витрат на собівартість прямий проводкою.

1.3 Оформлення результатів ревізії розрахунків із персоналом з праці

Після закінчення ревізії, ревізор становить аудиторський висновок і звіт ревізора.

Аудиторський висновок – офіційний документ готовий до користувачів фінансової бухгалтерської звітностіаудируемих осіб і у якому виражене у встановленій формі думка про аудитора організації про достовірності перевірених документах розрахунків із персоналом з праціаудируемого особи.

Аудиторський висновок є офіційним документом. Полягає висновок із 3-х частин: вступна; аналітична; підсумкова.

Типові помилки й недоліки обліку розрахунків з заробітної плати:

1. Відсутність колективного договору, положень оплату праці, преміюванні працівників

2. Дані про виплати в первинних документах відповідає даним дисконтних регістрів.

3. Ні реєстрації в відділеннях позабюджетних фондів та інших.


>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревізія – це перевірка фінансово-господарську діяльність організації, підприємства чи посадової особи, проведена уповноваженим державним органом для виявлення і усунення недоліків у роботі, а як і законність дій посадових осіб.

Основною метою ревізії під час перевірки оплати праці є визначення сильних сторін контролю, щоб виявити наявні помилки під час здійснення розрахунків з оплаті.

У процесі ревізії розрахунків з оплаті необхідно перевірити дотримання чинного законодавства про працю, правильність нарахування заробітної плати утримань з її, документальне оформлення і свій відбиток у обліку всіх видів розрахунків між підприємством, і працівниками.


2. РОЗРОБКАСИТУАЦИЙ

Ситуація №1

Відповідно до касовим звітам організацією отримана за чеком сума з виплати зарплати, яка видавалася з 30.12. 2009 р. по 25.02.2010 р

Які були помилки?

Порушення касової дисципліни. Після закінчення трьох днів залишок суми депонується і можна здавати у банк. Порушеним є п 9 « Порядку ведення касових операцій та п 18 для встановлення термінів видачі заробітної плати у перебігу 3 днів.

Ревізором повідомлено порушення до податкової інспекції

Ситуація №2

При ревізії встановлено, що у січні 2010 року передано готову продукцію підприємством у сумі 850 000 крб. як внеску до статутний капітал до іншої організацію.

>Бухгалтером було відбито кореспонденція рахунків;

>Дт 06 « Довгострокові фінансові вкладення»

>Кт 43 «Готовая продукція»

Які були помилки?

>Сторнировать запис

>Дт 06Кт 43 850 000 крб.

Записати

>Дт 80 « Статутний капітал»

>Кт 43 «Готовая продукція»

Порушеним є пункт 4ПБУ 9/99 пункт 4ПБУ 10/99ПбУ 5/01


Ситуація №3

Ревізором встановлено, що у видаткового касовому ордеру оплачено санепідемстанції у сумі 89 560 крб.

Які дії ревізора?

Відправити довідку в податковий орган за місцем обліку платника податків вжиття заходів фінансової та адміністративної відповідальності ще.

Порушеним є наказ від 05.01.98 р №>14-Путв

« Положення про правилах організації готівкового грошового звернення біля РФ»

Порядок ведення касових операційутв. Радою директорів ЦБ РФ 04.10.93 р. №40


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.БровкинаН.Д. Контроль і ревізія: навчальних посібників. – М.:ИНФРА-М, 2007.

2.Голощанов Н.А., Соколов А.А. Контроль і ревізія. – М.:Альфа-Пресс, 2007.

3.МакоевО.С. Контроль і ревізія. – М.:Юнити, 2007.

4.Маренков М.Д. Ревізія контроль. – М., Ростов-на-Дону: Фенікс, 2004.


Схожі реферати:

Навігація