Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розрахунки з підзвітними особами


Реферат Розрахунки з підзвітними особами

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження......................................................................................................... 3

1. Характеристика розрахунків із підзвітними особами. 5

1.1 Поняття і бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами.... 5

1.2 Огляд законодавства, який би розрахунки з підзвітними особами........................................................................................................................... 7

1.3 Склад первинних документів і майже дисконтних регістрів за розрахунками з підзвітними особами................................................................................... 9

2. Аудит розрахунків із підзвітними особами....................... 10

2.1Подготовительная діяльність, послідовність і змістом окремих етапів аудиторської перевірки..................................................................... 10

2.2 Типові порушення під час здійсненні розрахунків із підзвітними особами 14

2.3 . Оформлення результатів аудиторської перевірки.............................. 18

3. Аудит розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет» 20

3.1 Короткаорганизационно-економическая характеристика ТОВ «Пріоритет» 20

3.2 Аудит розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет»......... 22

Укладання................................................................................................... 26

Список використаної літератури......................................................... 28

Додаток 1.............................................................................................. 31

Додаток 2.............................................................................................. 34

Додаток 3.............................................................................................. 36

Додаток 4.............................................................................................. 38


Запровадження

Розрахунки з підзвітними особами мають місце на кожному цукрозаводі і дуже різні,т.к. містять у собі: придбання за розрахунок готівкою запасними частинами, матеріалів, палива, канцелярський товарів; оплату дрібного ремонту оргтехніки, транспортних засобів; Витрати відрядження територією Російської Федерації і поза кордон; представницькі витрати.

Зазвичай, в практичної концепцію діяльності будь-якого підприємства розрахунки з підзвітними особами носять масового характеру і пов'язані з багатьма іншими розділами обліку, наприклад, операціями по касі, розрахунками з постачальниками і підрядчиками, операціями рухом тих матеріальних цінностей тощо., що зумовлює високу трудомісткість і актуальність аудиту розрахунків із підзвітними особами.

Метою згаданої роботи є підставою вивчення діючого порядку аудиторської перевірки для підприємства застосування отриманих знань для аналізу правильності відображення у бухгалтерському обліку розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет» за 2004 рік.

Досягнення поставленої мети зумовлює рішення наступних завдань:

- розглянути порядок обліку, склад первинних і дисконтних регістрів розрахунків із підзвітними особами, у відповідність до діючими правилами бухгалтерського обліку, і нормативними документами;

- розглянути етапи проведення аудиторської перевірки розрахунків із підзвітними особами;

- виходячи з отриманих знань провести проведення аудиторської перевірки розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет» і зробити аудиторський висновок.

При аудиторської перевірці розрахунків із підзвітними особами використовуються різні методи отримання аудиторських доказів, до котрих віднести такі: спостереження або у інвентаризації; нагляд виконанням господарських чи бухгалтерських операцій; усне опитування; отримання письмових підтверджень; перевірка документів, отриманих клієнтом від третіх осіб; перевірка документів, підготовлених для підприємства клієнта; перевірка арифметичних розрахунків; аналіз.

Об'єктом справжнього дослідження є стан обліку розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет» 2004 року.

Практична значимість справжнього дослідження у тому, що визначити відповідність відображення розрахунків із підзвітними особами, у ТОВ «Пріоритет» чинним нормативних документів і дати рекомендації виходячи з зробленого укладання.

Ця робота складається з трьох глав. У першій главі розглядатимуться основи відображення розрахунків із підзвітними особами, у бухгалтерський облік, основні первинні документи і нормативні акти, що стосуються даного розділу обліку, і навіть основні помилки, що у процесі ведення даного розділу обліку. У другій главі розглядатимуть порядок проведення аудиту розрахунків із підзвітними особами. У третій главі проведуть аудит розрахунків із підзвітними особами підприємства оптової ТОВ «Пріоритет» за 2004 р.


                1. Характеристика розрахунків із підзвітними особами

       1.1 Поняття і бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами

Під підзвітними особами, у бухгалтерський облік розуміють працівників організації (зокрема і сумісників), яким видано з каси готівка з вимогою уявлення звіту про їхнє використання (тому й термін - "під звіт").

Список підзвітних осіб, і навіть порядок видачі у створенні готівки під звіт встановлює керівник.

Робітник, який одержав підзвітну суму, повинен ми за неї відзвітувати, представивши в бухгалтерію авансовий звіт (із фотографією документів, підтверджують витрати).

У цьому організація може видавати кошти підзвітним особам ми такі мети: на господарські потреби; на відрядження; на оплату представницьких витрат.

До видатках на господарські потреби відносять витрати з придбання у роздрібній торговій мережі канцелярських чи господарських приладь, матеріалів, бензину на АЗС, оплаті дрібного ремонту й т.п.

>Командировочние витрати творяться у слідство оплати витрат працівникові підприємства, спрямованого у відрядження. Відрядження - це поїздка працівника до іншої місцевість до виконання службового доручення поза місця його постійної роботи з розпорядженню роботодавця. У цьому службові поїздки працівників, стала робота яких відбувається у дорозі чи має роз'їзний характер, відрядженнями не зізнаються.

У відрядження то, можливо спрямований лише штатний працівник організації, з яким укладено трудового договору. Поїздка до іншої місцевість працівника, з яким укладено цивільно-правової договір (наприклад, договір підряду чи доручення), відрядженням не вважається.

Відповідно до чинним законодавством відрядженому працівникові оплачуються: витрати на найму житлового приміщення; витрати на проїзду доречно відрядження і навпаки; добові; інші витрати (наприклад, послуги зв'язку чи пошти). На оплату таких витрат працівникові перед його від'їздом до відрядження видається аванс.

Представницькі витрати - це витрати організації з прийому і за обслуговуванням представники інших організацій, що у переговорах задля встановлення й підтримки співробітництва, і навіть учасників, що прибули засідання ради (правління) організації.

Повний перелік представницьких витрат приведено у статті 264 НК РФ (1).

Відповідно до цій статті, до представницьким видатках ставляться витрати: з проведення офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері чи іншого аналогічного заходи) представники інших організацій; по транспортному забезпечення представники інших організацій, пов'язаному з їх доставкою до місця проведення і навпаки; по буфетному обслуговування осіб, що беруть участь під час зустрічі на переговорах; за оплатою послуг перекладачів, не які у штаті організації.

Цей перелік важливих вичерпний. Тому видатки організацію розваг відпочинку, оплату віз, і навіть на оплату проживання учасників переговорів представницькими видатками є.

Облік за розрахунками з підзвітними особами ведеться на рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Це активно-пасивний рахунок, сальдо якого відбиває суму заборгованості підзвітних осіб підприємству чи суму відшкодованого перевитрати і знову видані під звіт вартість підставі видаткових касових ордерів, за кредитами — суми, використані відповідно до авансовим звітам і здані до каси поприходним касовим ордерам.

Видачу грошових авансів підзвітним особам відбивають по дебету рахунки 71 і кредиту рахунки 50 «Каса». Витрати, оплачені з підзвітних сум, списують кредиту рахунки 71 в дебет рахунків 07 «Устаткування щодо встановлення», 08 «Вкладення увнематериальние активи», 10 «Матеріали», 15 «>Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей» 20 «основне виробництво», 25 «>Общепроизводственние витрати», 26 «>Общехозяйственние витрати», 28 «Шлюб у виробництві», 29 «>Обслуживающие виробництва та господарства», 97 «Витрати майбутніх періодів», 41 «Товари», 44.2 «Комерційні витрати», 44.1 «Недоліки звернення», 45 «Товари відвантажені», 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок», 52 «Валютний рахунок», 55 «Спеціальні рахунки банках», 70 «Розрахунки з персоналом з праці», 73 «Розрахунки зперсоналам по іншим операціям», 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», 79 «>Внутрихозяйственние розрахунки», 84 «>Нераспределенная прибуток», 94 «Нестачі і причини цінностей» залежно від характеру витрат. Повернуті до каси залишки невикористаних сум списують з підзвітних осіб, у дебет рахунки 50 «Каса». (План рахунків бухгалтерського обліку (6))

Аналітичний облік за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться за кожної авансової видачі.

        1.2 Огляд законодавства, який би розрахунки з підзвітними особами

Через те, що розрахунки з підзвітними особами зачіпають кілька розділів як бухгалтерського, і податкового обліку перелік законодавчих актів досить великий.

Основні положення з відображенню витрат з підзвітними особами, у бухгалтерський облік регламентовані Федеральному "Про бухгалтерський облік" (3)

Порядок видачі коштів у господарські потреби і правил оформлення видачі обумовлено в «Порядку ведення касових операцій» (5).

У зв'язку з тим, що розрахунки з підзвітними особами здійснюються у готівкової формі, то розмір розрахунків підзвітного особи на готівкою повинен відповідати нормам Вказівки Центрального Банку РФ (7), у відповідність із яким граничний розмір розрахунків готівкою за однією угоді з однією юридичною особою ні перевищувати 60 000 крб.

Розрахунки з підзвітними особами впливають на оподаткування підприємства у розрізі прибуток організацій, податку додану вартість, на доходи фізичних осіб і єдиної соціального податку, тобто. вони знаходять себе у наступних розділах Податкового кодексу РФ (1). Глава 21 «Податок на додану вартість», регламентує правила списання ПДВ за здійсненні витрат з допомогою підзвітних коштів. Глава 23 «Податок з доходів фізичних осіб» і голова 24 «Єдиний соціальний податок» регламентують порядок оподаткуванняНДФЛ і ЄСП сум, отриманих працівником під звіт. Глава 25 «Податок з прибутку організацій» обумовлює порядок урахування витрат, вироблених рахунок коштів, виданих під звіт, при розрахунку оподатковуваного прибутку.

З іншого боку, розрахунки з підзвітними особами знаходять себе у Положенні по бухгалтерського подружжя № 10/99 «Витрати організації» (12)

При оформленні відрядних витрат враховую норми Трудового Кодексу РФ (2), який обумовлює перелік осіб, які можна направлені на відрядження, і навіть порядок оплати відрядженого співробітника у вихідні й святкові дні.

Розмір добових для бюджетних установ встановлюється Постановою Уряди РФ від 8 лютого 2002 р. № 93.

При напрямі співробітника у відрядження зарубіжних країн РФ застосовують такі нормативні акти: Закон РФ «Про валютне регулювання і валютному контролі» (4), Становище Банку Росії (8), Інструкцію Банку Росії (9), Становище по бухгалтерського обліку № 3/200 «Облік активів та зобов'язання, виражених у іноземній валюті» (11)

          1.3 Склад первинних документів і майже дисконтних регістрів за розрахунками з підзвітними особами

Основними документами, що застосовуються при оформлення розрахунків із підзвітними особами, і підлягають вивченню при аудиторської перевірці, є: авансові звіт; накази про повернення співробітників у відрядження; посвідчення про відрядження; копії закордонних паспортів з оцінками про перетин кордону; список осіб, яким дозволено одержання готівки з каси; кошторису представницьких витрат; накази про затвердження кошторисів представницьких витрат; виправдувальні первинні документи.

Операції за розрахунками з підзвітними особами знаходять себе у наступних бухгалтерський регістрах: журнал-ордер № 7, який би у собі аналітичний і синтетичний облік розрахунків із підзвітними особами (при журнально-ордерній формі обліку); головна книга; інші регістри аналітичного і синтетичного обліку розрахунків із підзвітними особами, залежно від прийнятої для підприємства формі ведення бухгалтерського обліку.

 

 


                                2. Аудит розрахунків із підзвітними особами

        2.1Подготовительная діяльність, послідовність і змістом окремих етапів аудиторської перевірки

>Подготовительная діяльність на початок перевірки призів будуть по аудитором матеріалів засідань акціонерів і звітності по господарську діяльність, з'ясування напряму, і масштабу роботи, проведення розмови з адміністрацією і персоналом бухгалтерії, отримання необхідної інформації від вітчизняних банків, податкової служби й інші організації, з яким клієнт має ділову зв'язок.

Через війну попереднього ознайомлення аудитор робить висновок про рівень ділової бездоганності імені клієнта й приймають рішення проведення аудиторської перевірки чи відмови від неї.

Після ухвалення рішення про проведення аудиторської перевірки, до початку основний перевірки розрахунків із підзвітними особами аудитор має становити приблизну програму вивчення документів мають у залежність від стану даного розділу обліку для підприємства. Для збору інформації під час складання програми аудиторської перевірки розрахунків із підзвітними особами можна використовувати запитальник, наведений в Додатку 1 .

За результатами проведеного опитування у аудитора має скластися певну думку про стан розрахунків із підзвітними особами для підприємства. Поданий запитальник дозволяє: зробити аудитору низку проміжних висновків, виходячи з що їх згодом визначить достовірність звітних даних.

Для виявлення кожного із можливих порушень чи зловживань розроблений певний набір контрольних процедур. Основними контрольними процедурами є:

Процедура 1.1.1 — перевірка відповідності підзвітних осіб, одержують готівка їх каси на господарські витрати, списку осіб, мають цього право, затвердженого керівником підприємства.

Процедура 1.1.2 — перевірка отримання підзвітних сум коштів особам, неотчитавшимся за раніше отриманим авансам.

Процедура 1.1.3. — перевірка відповідності фактичного витрати підзвітних сум цілям куди вони видані.

Процедура 1.1.4. — наявність підзвітних осіб, у штаті підприємства.

Процедура 1.1.5. — перевірка правильності списання підзвітних сум з допомогою чистий прибуток підприємства. У кількох випадках, коли рішенням керівника підприємства сума, видана під звіт, не повернуто і списується з допомогою чистий прибуток, аудитору необхідно переконатися у тому, що, по-перше, рішення про списання справді є, по-друге, що з підзвітних сум утриманий прибуткового податку, і навіть нараховані всесоц. фонди.

Процедура 2.1.1 — перевірка повноти виправдувальних документів у відрядження, прикладених до авансовим звітам.

Процедура 2.1.2. — перевірка наявності наказів про повернення працівників у відрядження.

Процедура 2.1.3 — перевірка правильності відшкодування відрядних витрат. Норми відшкодування відрядних витрат визначаються відповідність до нормативними документами, діючими на період дії відрядження:

Процедура 2.1.4. — перевірка правильності ведення обліку відрядних витрат у межах і понад норм.

Процедура 2.2.1 — перевірка стягування прибуткового податку з сум перевищення відрядних витрат понад встановлених доз.

Процедура 3.1.1 — перевірка правильності відображення в обліку ПДВ щодо набутими підзвітним особами матеріальних цінностей. ПДВ виділяється і належить з цього приводу 19 лише за купівлі ТМЦ у організацій оптової торгівлі за наявностіприходного касового ордера, накладної і рахунка-фактури з виділеної окремим рядком ПДВ При купівлі ТМЦ у роздрібній торговій мережі суми ПДВ не виділяються і сягають на собівартість разом із їхніми вартістю.

Процедура 4.1.1 — перевірка відповідності фактичних розмірів представницьких витрат кошторисам. Представницькі витрати — це витрати підприємства з прийому і за обслуговуванням представники інших підприємств, організацій та установ (включаючи іноземних), прибулих на переговори для встановлення й підтримки взаємовигідного співробітництва, і навіть учасників, що прибули засідання Ради (правління) підприємства міста і ревізійної комісії. До представницьким видатках

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація