Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ревізія і аудит статутного фонду


Реферат Ревізія і аудит статутного фонду

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Формування ринкових економічних відносин підвищує потреба у достовірної облікової і звітної інформації про діяльність підприємств. Особлива роль підвищення ефективності виробництва, раціональному і економному використанні сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, забезпеченні схоронності власності, зміцненні дисципліни належить аудиту і ревізії воно. Аудит і ревізія сприяють поліпшенню ефективності виробничу краще й фінансово-комерційної діяльності господарюючих суб'єктів. Перевірка дотримання законності, достовірності й доцільності господарських операцій, виявлення порушенням і зловживанням, їх про причини і винних у тому осіб, розтин внутрішньовиробничих резервів підвищення ефективності підприємств, розробка конкретних пропозицій але усунення наявних недоліків, і порушень вимагають глибоких знань методологією й техніки проведення контрольно-ревізійної роботи.

Цей реферат присвячений питанню ревізії та принципи аудиту статутного фонду господарюючих суб'єктів.


1.УСТАВНЫЙ ФОНД УБУХГАЛТЕРСКОМ ОБЛІК

Статутний фонд організації — це сума коштів, вкладених у її майно власниками (державою, акціонерами, іншими вітчизняними і закордонними засновниками,участниками).[2,с.450]

Статутний фонд є тією майном, що слід комерційної організації спершу її діяльність, служить визначення часткою участі, оскільки дозволяє визначити відсоткове співвідношення між учасниками, і сприймається як одне із важливих чинників гарантії кредиторам. Розмір статутного фонду визначається за домовленістю між засновниками, фіксується в установчих документах і реєструється державними органами. Під час створення акціонерного товариства статутний фонд визначається сумою підписки вдатися до акцій з їхньої від номінальної вартості. Мінімальна величина статутного фонду господарюючих суб'єктів різних організаційно-правових форм і продовжити терміни її формування встановлюються державними органами управління республіки.

Облік статутного фонду ведеться на пасивному рахунку 80 «Статутний фонд». Операції, пов'язані з формуванням та розширенням статутного фонду, відбиваються за кредитами даного рахунки, і з зменшенням — по дебету. Сальдо за рахунком 80 має відповідати розмірі статутного фонду, зафіксованої в установчих документах організації, оскільки записи дебетових і кредитових оборотів у цій рахунку виробляються лише після реєстрацію ЗМІ й перереєстрації статутного фонду у встановленомупорядке.[2,с.450] Об'єктом аналітичного обліку є внесок у статутного фонду кожного засновника, акціонера. У акціонерних товариствах до рахунку 80 можуть бути відкриті субрахунка: «Прості акції», «>Привилегированние акції» ідр.[2,с.450]

На суму статутного фонду, зафіксованого в установчих документах під час створення комерційної організації, в обліку робитьсязапись:[2,с.450]

>Д-тсч. 75 «Розрахунки з засновниками»

>К-тсч. 80 «Статутний фонд».

Принаймні фактичного надходження грошових і негрошових вкладів засновників має значення погашення їхзадолженности:[2,с.451]

>Д-тсч. 01 «Основні кошти»;

>Д-тсч. 04 «Нематеріальні активи»;

>Д-тсч. 07 «Устаткування щодо встановлення»;

>Д-тсч. 10 «Матеріали» (по відповіднимсубсчетам);

>Д-тсч. 50 «Каса»;

>Д-тсч. 51 «Розрахунковий рахунок» та інших. рахунків залежно від виду внесених вкладів;

>К-тсч. 75 «Розрахунки з засновниками».

>Вносимие засновниками кошти, нематеріальні активи, матеріали та інші негрошові вклади оцінюються за домовленістю між засновниками з урахуванням даних незалежної експертизи, яку проводять у порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь у. Якщо засновники має значення своїх вкладів надають кошти у користування (будинку, приміщення, обладнання та т.п.), то такі вклади оцінюються за сумою орендної і щодо оплати все узгоджене між установами час користування таким майном. Цю суму обліку дебетують рахунок 04 «Нематеріальні активи» і кредитують рахунок 75 «Розрахунки з засновниками». Одночасно отриманих під тимчасове користування об'єктиприходуются на забалансовий рахунок 001 «>Арендованние кошти». При її формуванні та наступному поповненні статутного фонду в іноземній валюті її розмір фіксується в білоруські рублі по офіційним курсом Національного Банку Республіки Білорусь у на день підписання договору створенні комерційної організації з іншими інвестиціями (при поповненні статутного фонду — на дату прийняття рішень засновниками поповнення).Неденежние вклади до статутного фонду зарубіжних засновників, завезені з іноземної держави, оцінюються правомочні організаціями, уповноваженими органами управління республіки. Оцінювання здійснює у грошових одиницях, у яких оголошено статутного фонду. Принаймні надходження негрошових вкладів у комерційну організацію їхню вартість перераховується в білоруські рублі по офіційним курсом Національного Банку Республіки Білорусь у на дату оприбуткування. Поповнення статутного фонду проводиться за рішенням засновників відбивається за кредитами рахунки 80 «Статутний фонд». У цьомудебетуютсясчета:[2,с.451]

75 «Розрахунки з засновниками» — у сумі поповнення з допомогою нерозподіленого прибутку, додаткового фонду недержавної організації, або додаткових вкладів її засновників, додаткової підписки вдатися до акцій в акціонерних товариствах, збільшення від номінальної вартості акцій;

83 «>Добавочний фонд» — у сумі коштів додаткового фонду, вкладених у поповнення статутного фонду державними організаціями;

84 «>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)» — у сумі нерозподіленого прибутку, яке б збільшення статутного фонду державної організації.

Зменшення статутного фонду виробляється також за рішенням засновників організації. Причому у обліку роблятьзапись:[2,с.452]

>Д-тсч. 80 «Статутний фонд»

>К-тсч. 75 «Розрахунки з засновниками» — на суми, підлягають поверненню засновникам, щоб їх погашення збитку минулих років, зменшення від номінальної вартості акцій у акціонерних товариствах;

>К-тсч. 81 «Власні акції (частки)»— у сумі від номінальної вартості анульованих власних акцій, викуплених акціонери;

>К-тсч. 84 «>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)» — на суми, щоб їх державними організаціями на покриття збитку минулих років.

Рахунок 80 «Статутний фонд» також застосовується для узагальнення інформації стану війни і русі вкладів у загальне майно за договором простого товариства. І тут у балансі товариша, ведучого загальні справи, рахунок 80 називається «Вкладитоварищей».[2,с.452]

На вартість майна, внесеного товаришами, рахунок 80 «Вклади товаришів» кредитується ідебетуютсясчета:[2,с.452]

01 «Основні кошти»;

10 «Матеріали»;

51 «Розрахунковий рахунок» та інших. залежно від виду вкладів.

За повернення майна товаришам (у разі припинення договору простого товариства) рахунок 80 «Вклади товаришів»дебетуется і кредитуються різні рахунки залежність від видувозвращаемого майна.

2. РЕВІЗІЯ І АУДИТУСТАВНОГО ФОНДУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Зараз державної реєстрації речових кожна організація у своїй статуті позначає величину статутного фонду. Якщо це організація державної форми власності, то її статутного фонду виділяються державні кошти і, якими дана організація може розпоряджатися як активів. При освіті організації недержавної форми власності її статутного фонду є вступні вклади засновників. Розмір і Порядок формування статутного фонду визначається установчими документами організації.Аудитор перевіряє час державної реєстрації речових організації, навіщо вивчає установчі документи і пряме свідчення про державної реєстрації речових (зокрема, дату реєстрації), оскільки після державної реєстрації речових організації її статутного фонду у сумі вкладів учасників (для акціонерного товариства у сумі виробленої підписки вдатися до акцій за номінальною вартістю) може бути відбито за кредитами рахунок 80 «Статутнийфонд».[4,с.258]

Далі аудитор перевіряє правильність оцінки майн внесеного має значення внеску до статутного фонду. І тому виходячи з первинних документів і майже записів за рахунками обліку майна, і кредиту рахунки 75 «Розрахунки з засновниками» він перевіряє повноту і своєчасність надходження засобів у рахунок внеску до статутнийфонд.[4,с.258]

>Аудитору слід, що статутного фонду може збільшуватися чи зменшуватися. Якщо організації таке явище має місце (перевіряється по Головною книзі чи балансу), то аудитор зобов'язаний перевірити обгрунтованість цих змін. Вони повинні пам'ятати, що передвиборне збільшення статутного фонду може здійснюватися шляхом приєднання до статутному фонду нерозподіленого прибутку минулих років, фондів накопичення, прибутку організації, і навіть рахунок збільшення від номінальної вартості акцій чи додаткових внесків учасників. Зменшення статутного фонду може статися внаслідок зниження від номінальної вартості акцій, вилучення вкладів зі статутного фонду засновниками, спрямування коштів статутного фонду в резервний фонд організації та у виняткових випадках кошти статутного фонду можуть бути на покриття збитку минулих років.

Усі зміни статутного фонду мають відображатися у бухгалтерському обліку основі рішення зборів засновників, підтвердженого реєстрацією як у державних органах, тому аудитор перевіряє внесення цих змін в установчі документи.

Слід враховувати, що рахунок 80 «Статутний фонд»корреспондирует:[3,с.366]

по дебету із кредитом ніяк рахунків за кредитами з дебетом рахунків
01 Основні кошти 01 Основні кошти
03 >Доходние вкладення матеріальних цінностей 03 >Доходние вкладення матеріальних цінностей
04 Нематеріальні активи 04 Нематеріальні активи
07 Устаткування щодо встановлення 07 Устаткування щодо встановлення
08 Вкладення увнеоборотние активи 08 Вкладення увнеоборотние активи
10 Матеріали 10 Матеріали
11 Тварини на вирощуванні і відгодівлі 11 Тварини на вирощуванні і відгодівлі
15 >Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей 15 >Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей
16 Відхилення вартості тих матеріальних цінностей 16 Відхилення вартості тих матеріальних цінностей
20 Основне виробництво 20 Основне виробництво
21 Напівфабрикати власного виробництва 21 Напівфабрикати власного виробництва
23 Допоміжні виробництва 23 Допоміжні виробництва
29 >Обслуживающие виробництва та господарства 29 >Обслуживающие виробництва та господарства
41 Товари 41 Товари
43 >Готовая продукція 43 >Готовая продукція
50 Каса 50 Каса
51 Розрахунковий рахунок 51 Розрахунковий рахунок
52 Валютні рахунки 52 Валютні рахунки
55 Спеціальні рахунки банках 55 Спеціальні рахунки банках
58 Фінансові вкладення 58 Фінансові вкладення
75 Розрахунки з засновниками 75 Розрахунки з засновниками
81 Власні акції (частки) 83 >Добавочний фонд
84 >Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 84 >Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)
91 Операційні доходи і

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отже, ревізії і аудиту відіграють особливу роль підвищення ефективності виробництва, раціональному і економному використанні сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, забезпеченні схоронності власності.

Статутний фонд організації — це сума коштів, вкладених у її майно власниками (державою, акціонерами, іншими вітчизняними і закордонними засновниками, учасниками).

У процесі ревізії та аудиту статутного фонду, перевіряється:

- час державної реєстрації речових організації;

- правильність оцінки майн внесеного має значення внеску до статутного фонду;

- повноту і своєчасність надходження засобів у рахунок внеску до статутного фонду;

- обгрунтованість підвищення або зменшення розміру статутного фонду;

- внесення змін статутного фонду в установчі документи;

-правильність відбиток операцій із статутному фонду у бухгалтерському обліку.


СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

1. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку, і інструкція щодо застосування типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджений постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь у від30.05.2003г. №89. // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь у, 2003. -№8/9975

2. Бухгалтерський облік длянеучетних спеціальностей: Навчальний посібник / Підобщ.ред.Н.И.Ладутько. –>Мн.: Книжковий Будинок, 2005. -576 з.

3.ПупкоГ.М. Ревізія і аудит: Підручник. –>Мн.: Книжковий будинок;Мисанта, 2005. -512 з.

4.ПупкоГ.М. Ревізія і аудит: Навчальний посібник. –>Мн.:БГЭУ, 2009. -303 з.


Схожі реферати:

Навігація