Реферат Ревізія касових операцій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Завдання ревізії касових операцій, джерела інформації, процедури ревізії

 

Організації мають грошима, необхідні їх фінансово-господарську діяльність. Кошти переважно мусить зберігатися у державних установах банку незначні суми – до каси організації.

Порядок зберігання, витрати і врахування коштів у касі встановлено рішення Ради директорів за Центральний банк Російської Федерації від 22 вересня 1993 р. №40, інструкція «Про порядок ведення касових операцій на Російської Федерації» приведено у листі Банку Росії від 4 жовтня 1993 р. №18.

Ведення операцій із готівкою грошима доручається касира, котрий несе матеріальну відповідальність за схоронність прийнятих цінностей. У касі можна зберігати готівку у межах ліміту, узгодженого з обслуговуючої банківської організацією. Перевищення його допускається лише перебігу трьох робочих днів, у період виплати зарплати. Межі розрахунків готівкою грошима з юридичних осіб одного дня за одним договором нічого не винні перевищувати встановленого ліміту.

Видача готівки під звіт робиться з каси організації. Особи, отримали готівка під звіт, зобов'язані пізніше трьох робочих днів із моменту одержання авансу, а то й передбачені інші терміни, куди вони видані, чи з дня повернення з відрядження пред'явити в бухгалтерію звіт про витрачених сумах і "зробити остаточно із них. Видача готівки під звіт виробляється за умови повного звіту конкретного підзвітного особи по раннє виданій авансу.

>Кассовие операції оформляються типовими міжвідомчими формами первинної облікової документації, встановленими постановами Держкомстату Росії від 18 серпня 1998 р. №88 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій». Прийом готівки до каси оформляєтьсяприходним касовим ордером (форма №КО-1), а видача видатковими касовим ордером (форма №КО-2) чи належним чином оформленими іншими документами (платіжними відомостями, розрахунково-платіжними відомостями), зареєстрованих у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форма №КО-3). Усі надходження, і видача готівки підприємств враховують в касової книзі (форма №КО-4), запис у якої мають здійснюватися у хронологічному порядку.

При реалізації товарів за розрахунок готівкою у торгівлі передбачено порядок застосування контрольно-касових машин (>ККМ), який регулюєтьсянормативно-законодательними актами.

Організації, здійснюють розрахунки з покупцями з допомогоюККМ, повинні зареєструвати в податковому органі за місцем свого перебування, оформити паспорт, куди заносяться інформацію про введення машини в експлуатацію й її ремонтах, і навіть вести для обліку котра надходить виручки книжку касира -операциониста кожнуККМ.

Основні завдання контролю коштів, касових і банківських операцій у тому, щоб виявити стан схоронності коштів, доцільність і "законність їх використання, достовірність скоєних грошових операцій, відображених у бухгалтерський облік, дотримання касової дисципліни і умов зберігання коштів.

Аби вирішити з завдань ревізор повинен розташовувати необхідною інформацією, джерелами якої є дані первинного обліку, касові документи, регістри синтетичного і аналітичного обліку. Під час перевірки касових операцій використовують чекові книжки, журнали реєстрації, прибуткових, видаткових касових ордерів, касові книжки, звіти касира з прикладеними первинними документами, журнал-ордер №1-ПК і аналіз рахунки 50 «Каса» (при комп'ютерної обробці даних).

Під час перевірки операцій із розрахунковому та інших рахунках у банку використовують виписки рахунків, відкритих у державних установах банків з додатками первинних документів: платіжних доручень, інкасових доручень, вимог, оголошень здавання виручки з каси до банку, меморіальних ордерів банку та інших.

З метою здійснення внутрішньогосподарського контролю у терміни, встановлені керівником організації, і навіть на зміну касирів у створенні виробляється ревізія (інвентаризація) каси які зполистним перерахунком готівки і перевіркою інших цінностей, що у касі.

 

Інвентаризація коштів у касі

Ревізія наявності коштів, цінних паперів до каси і касових операцій починається з інвентаризації готівки до каси.

У операційних касах крамниць та їдалень інвентаризацію готівки здійснюють разом з інвентаризацією у яких товарно-матеріальних цінностей.

Перед інвентаризацією коштів та обігу цінних паперів до каси слід встановити кількість кас у створенні. За наявності двох кас і понад необхідно опечатати. З іншого боку, перед інвентаризацією необхідно встановити реальність перебування частини коштів у шляху, котрі значаться на рахунку 57 «Переклади їсти дорогою». Для цього він перевіряють суми, віднесені на рахунку 57 «Переклади їсти дорогою», з копією супровідній відомості здавання виручки інкасатором банку.

>Инвентаризацию готівки до каси організації проводить ревізор у присутності головного (старшого) бухгалтера і касира.

Щоб запобігти можливості покриття з джерел недостачі грошей до касі необхідно одержати від касира розписку у тому, що у касі зберігаються гроші, належать лише організації. Перед інвентаризацією слід уточнити книжковий залишок грошей, відбитий в касової книзі.

Якщо є прибуткові чи видаткові документи у касі, касир має становити останній звіт перед інвентаризацією і дати розписку у тому, що це касові документи долучені до звіту і неоприбутковані кошти відсутні. Перевірені звіти підписує головний бухгалтер. Ревізор робить на звітах позначку у тому, що вони складено у присутності комісії.

При підрахунку фактичного наявності коштів й аналізу документів до каси ніякі розписки чи неправильно оформлені первинні документи у залишок готівки каси не включаються, а заяву касира про наявність коштів і розповсюдження документів, котрі належать до перевіреній організації, до уваги не приймаються. Вони переписуються, перераховуються і за ними складається окремий акт, а зайве виявлені кошти зараховуються в залишок як належать перевіреній організації.

Під час перевірки фактичного наявності грошових документів встановлюються сума, справжність кожного документи й правильність його оформлення. Перевірка проходить за окремих видів документів із зазначенням в акті назви, номери, серії про загального обсягу. Реквізити кожного документасопоставляются з цими описів, які у бухгалтерії.

Гроші підбирають по купюрам, спочатку їх підраховує касир, потім члени інвентаризаційної комісії, гроші, упаковані в пачки за бандеролями банку, розкривають й перераховують.

У операційних касах торгових організацій відбивають суму виручки з останнього касовому звіту і показниками лічильникаККМ. Виплати порасчетно-платежним даними позначають написом «На початок інвентаризації грошей відповідно до відомості виплачено». Результати інвентаризації грошей оформляють актом формою №15-инв.

У акті інвентаризації каси вказують залишок цінностей на натурі (кількість купюр визначений номінал, кількість документів певного виду) й усуммовом вираженні за даними перевірки і за даними обліку, останні (до інвентаризації) номериприходного і витратного касових ордерів.

Акт складається у двох примірниках для матеріально-відповідального обличчя і для бухгалтерії, а на зміну касира – у трьох примірниках.

При недостачу коштів, виявлених результаті інвентаризації, ревізор має взяти відповідних заходів. Передусім він зобов'язаний з'ясувати причини недостачі, тобто. отримати пояснювальну від касира, рекомендувати керівництву підприємства усунути касира від виконання обов'язків, а при великих недостачі – оформити документи у слідчі органи. Виявлені надлишки би мало бути оприбутковано зі збільшенням фінансового результату (>Дебет рахунки 50 «Каса» - Кредит рахунки 91 «Інші доходи і»).

При інвентаризації каси ревізор перевіряє, створено чи умови контролю, та наявність необхідності коштів на забезпечення схоронності коштів і розповсюдження документів з організації обліку касових операцій та підготовки бухгалтерської звітності.

І тому з'ясовують і перевіряють:

· Чи є зобов'язання касира (або особи, йогозаменяющего) про сповнену матеріальну відповідальність;

· Не передає чи касир виконання своїх можливостей іншим особам;

· Виконання єдиних вимог щодо технічної оснащеності та обладнання сигналізацій приміщень кас з передачею на пульт внутрішніх справ, ізольована чи каса з інших службових приміщень та ін.;

· Виконання рекомендацій щодо забезпечення схоронності коштів за її зберіганні і транспортування, переказаних у додатку 2 до «Порядку ведення касових операцій на Російської Федерації», ведення касових операцій, обслуговування коштів охоронно-пожежною сигналізації, охорони та транспортуванні коштів, не допускаються чи сторонні особи;

· Не призначаються на посаду касира, раннєпривлекаеми до кримінальної відповідальності за навмисні злочини, судимість яких немає погашена або знято у встановленому порядку, страждають хронічними психічні розлади; систематично порушують суспільний лад; які зловживають спиртними напоями;употребляющие наркотичні речовини.

Керівник організації має подати касирові охорону при транспортуванні коштів та матеріальних цінностей із закладів банків чи здачі у яких у разі необхідності транспортний засіб.

З іншого боку, ревізор перевіряє наявність й дотримання:

·Должностних інструкцій працівників бухгалтерії, зокрема і касира, у своїй ревізор звертає увагу до обов'язок працівника доповідати керівництву про порушення встановлених вимог, і правил, і навіть на відповідальність за невиконання чи неналежне виконання запропонованих обов'язків;

· Планів раптових інвентаризацій каси, дотримуються встановлених термінів проведення інвентаризацій і чи оформляються акти і відбиваються результати інвентаризації у бухгалтерському обліку;

·Графиков документообігу з обліку руху коштів у касі; у своїй ревізор звертає увагу до своєчасну наприкінці робочого дня здачу під підпис старшого касира контрольних стрічокККМ, оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів відразу після видачі одержання коштів, погашення штампом «>Оплачено» касових ордерів після заповнення із зазначенням дати й внесення їх реквізитів до книги реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, на заповнення наприкінці робочого дня касової тогочасні книги й передачу в бухгалтерію звіту касира відповідно до встановлених термінів;

· Інструкції зі складання кореспонденції рахунків по типовим операціям до каси; у процесі ревізії ревізор звертає особливу увагу на нетипові операції з касі, які передбачені в цьому схемах кореспонденції рахунків, найхарактерніших дляревизуемой організації.

При виявленні слабких сторін системи внутрішнього контролю над касовими операціями в акті ревізії слід зазначити їх і рекомендувати способи поповнення саме ті елементів системи внутрішнього контролю, а під час перевірки бухгалтерського обліку касових операцій звертається особливу увагу тих ділянки, де ймовірність порушенням і зловживанням найбільша.

Ревізія касових операцій

Недоліки у системі внутрішнього контролю можуть позначитися на правильності відображення оберту і сальдо за рахунками 50 «Каса», субрахунок «Каса організації» і субрахунок «Грошові документи», а порушення методології бухгалтерського обліку призводять до спотворень звітні показники за даними рахунках. Для виявлення таких порушень слід виконати такі процедури.

· Перевірити заповнення істотних реквізитів в кожномуприходному, видаткового касовому ордеру, відомості на оплату праці. Суттєвими є такі реквізити, без яких документи є законними не можуть прийняти до врахування. До них належать наявність розпорядчих підписів, і підписи осіб, підтверджують вчинення касових операцій. За наявності підчищень, несанкціонованих виправлень у і сумнівів щодо дійсності реквізитів рекомендується робити звірення з копіями документів і майже іншими документами, що містять цю інформацію, виконати зустрічну перевірку за даною операцією.

· Перевірити законність первинних документів можна шляхом звірення печаток під назвою організації, підписів з переліком осіб, яким дозволили підписи, тощо.

· Перевірити своєчасність й повноти оприбуткування готівкових коштів, здобутих у банку, можна шляхом зіставлення дат і сум в виписках банку, прибуткових касових ордерах і касової книзі.

Таблиця 1

Перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошей, отримані банку із 1 серпня 2008 р. По 1 серпня 2009 р. По організації «АВС»

Отримано у банку по виписці >Оприходовано по касі Відхилення
Дата отримання № чека Сума, крб. Дата надходження у касу № чека Сума, крб. Разом, крб. (+, -) У днях
10.08.08 153 455 57 800 10.08.08 153 455 57 800 - -
15.09.08 60 000 15.09.08 60 000 - -
20.10.08 39 500 20.10.08 39 000 - 500 -
23.11.08 47 000 25.11.08 47 000 - + 2
14.01.09 55 900 14.01.09 55 900 - -
20.02.09 29 000 20.02.09 28 000 - 1 000 -
Разом 289 200 287 700 - 1 500 + 2

Упорядкування даної таблиці дозволяє з'ясувати повноту і своєчасність оприбуткування грошей до касу. Дані таблиці 1 свідчить про недостатньому контролі головного бухгалтера за повнотою і своєчасністю оприбуткування коштів, отримані установі банку.

· Перевірити своєчасність й повноти оприбуткування виручки можливо шляхом звірення дат, обсягів продажів і вартості відпущених товарів продаж і врахованої виручки по дебету рахунки 50 «Каса» кредиту рахунки 90 «Продажі» (табл. 2). Наприклад, в споживчих суспільствах практикується закупівля худоби серед населення. Розрахунки із власником худоби виробляють, зазвичай, через каси. За аналогією здійснюються розрахунки для заготівлі сільгосппродукції і сировини. Найчастіше видають грошей руки заготівельникам у крупних розмірах на термін. Купівля худоби оформляється односторонніми актами, якими неможливо встановити ні колишнього власника тваринного або олій сільгосппродукції, ні реальну суму, що була сплачено.

У разі ревізор застосовує прийом зустрічної звіряння касових документів з актами купівля тварин, відомостями їх зважування, звітами на рух худоби і птиці на фермах.

>Тщательной перевірці підлягає повнота оприбуткування грошей від товарів через роздрібну мережу, громадське харчування. Не треба лише зіставити дані документів каси з звітами посадових осіб про реалізацію товарів, а й перевірити порядок їх відпустки і врахування на час вступу складу і далі у радянську їдальню – буфет, магазин, намет, в дитячі установи.

Повнота надходження виручки від послуг житлово-комунального й обслуговуючих населення господарств перевіряється шляхом звіряння записів в касових документах на прихід коштів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація