Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Проведення аудиторської перевірки операцій по іншим рахунках в банку ТОВ "Ефес"


Реферат Проведення аудиторської перевірки операцій по іншим рахунках в банку ТОВ "Ефес"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи обліку коштів підприємства на розрахункових рахунках

1.1. Облік операцій із розрахункових рахунках

1.2. Облік коштів, що є на спеціальні рахунки

1.3. Розкриття інформації про рух коштів у бухгалтерської звітності

Глава 2. Методика аудиторської перевірки операцій із іншим рахунках в російських банках

2.1. Завдання аудиторської перевірки банківських операцій із розрахунковим та інших рахунках, перевірка системи внутрішнього контролю для підприємства

2.2. Методика аудиту банківських операцій із розрахунковим та інших рахунках

Глава 3. Організація аудиторської перевірки операцій із іншим рахунках у трилітрові банки з прикладу підприємства ТОВ «>ЭФЕС»

3.1. Коротка економічна характеристика ТОВ «>ЭФЕС»

3.2. Аудиторський висновок щодо ТОВ «>ЭФЕС»

Укладання

Список використовуваної літератури

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Перехід всього народного господарства країни, до ринкової економіки, прискорене розвиток підприємництва, виникнення нових організаційно-правових форм організацій (акціонерних товариств, суспільств, із різної відповідальністю, виробничих кооперативів та інших.) і різноманітних форм власності докорінно вплинули на механізм системи таки економічного контролю до. Корінні зміни відбулися у структурі контрольно-ревізійних служб і деяких видів контролю.

Економічний контроль у Росії стає однією з найважливіших елементів ринкової економіки. Виникли й діють нові контролюючі державні та недержавні органи, дозволяють забезпечити необхідною інформацією всієї системи рівні управління. Однією з значимих нині, і навіть перспективних і найефективніших видів контролю фінансово-господарську діяльність економічних суб'єктів за умов ринку є незалежний контроль - аудит. Незалежний контроль (аудит) проводиться аудиторами, аудиторськими організаціями (фірмами), здійснюють своєї діяльності на договірної комерційній основі з допомогою замовника - клієнта (>проверяемого суб'єкта), у випадках - з допомогою бюджетних коштів.

Головна мета аудиторської перевірки діяльності економічних суб'єктів підприємництва залежить від підтвердженні достовірності показників їх бухгалтерських (фінансових) звітів.

У дивовижній країні останніми роками проведена велику роботу з створенню системи незалежного аудиторського контролю, підготовці кадрів аудиторів і ліцензуванню своєї діяльності, регламентації професійних, обов'язків, правий і відповідальності аудиторів відповідно до прийнятими окремими законодавчими актами, зокрема правилами (стандартами) аудиту.Опубликовани ряд підручників, навчальні і практичних посібників з аудиту. Історія, проблеми, досвід розвитку та становлення аудиту розглядаютьсяученими-економистами і практиками зі сторінок різних журналів та інших періодичних видань. Разом про те проблеми організації, методологією й техніки проведення аудиту стосовно різним економічним суб'єктам різних сфер народного господарства, наприклад формуванням АПК, залишаютьсямалоизученними і отримують інформаційного висвітлення.

Організація бухгалтерського обліку, і ефективність управління виробництвом в організаціях різних галузей пов'язані з тривалістю виробничого процесу, сезонним характером діяльності, розбіжністю (чи збігом) процесів праці та отримання продукту від послуг цього праці, наявністю та використанням у процесах діяльності специфічних засобів і формуванням витрат виробництва та ін. Оскільки інформаційної основою аудиту переважно є бухгалтерський облік, то аудитори, перевіряльники різні організації, повинні вміти користуватися спеціальними методами і прийомами перевірки щоб одержати аудиторських доказів достовірності бухгалтерської звітності і обгрунтованою інформації і розробити рекомендацій, проектів бізнес-планів, планів з оптимізації виробництв, витрат, фінансів України й здійснення інших заходів з метою підвищення ефективності управління процесами діяльності.

У цьому роботі вивчається методика аудиторської перевірки операцій із іншим рахунках у трилітрові банки. Актуальність цієї теми поза сумнівами, оскільки з розрахункового рахунки організації банк оплачує витрати, зобов'язання і доручення, що проводилися порядку безготівкових розрахунків, і навіть видає вартість оплату праці та поточні господарські потреби. Уся виручка організації підлягає внесення на розрахунковий рахунок, тобто. перекладу в безготівкову форму, що сприяє більш повного контролю з боку держави за самим ліквідним активом підприємства – грошима. Отже, стан розрахункового рахунки організації – це з основних показників характеризуючих діяльність підприємства, тому дуже важливо, щоб було відбито у бухгалтерський облік правильно. Правильно враховані кошти, своєчасний і достовірний облік розрахунків із бюджетом, постачальниками і підрядчиками, іншими кредиторами – це основа правильно розподіленої виручки, отже правильно розрахованих податків і підвищення ефективності поточної господарську діяльність підприємства.

Метою згаданої курсової роботи є підставою проведення аудиторської перевірки операцій із іншим рахунках у трилітрові банки з прикладу ТОВ «>ЭФЕС», виявлення можливих помилок в обліку процес формування пропозицій з удосконалення системи обліку коштів.

Досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішені такі:

- розглянуті особливості ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку операцій із обліку коштів підприємств на розрахункових і спеціальні рахунки в російських банках, чинники що зумовлюють ці особливості;

- визначено обов'язки, і види внутрішнього контролю у обліку коштів, особливості прийомів документального і фактичного контролю;

- визначено типові основні помилки,виявляемие під час аудиту обліку коштів на розрахункових рахунках;

- проведена аудиторська перевірка розділу бухгалтерського обліку «облік операцій із іншим рахунках в російських банках» з прикладу торгового підприємства ТОВ «>ЭФЕС»;

- сформульовані основні пропозиції з рекомендації для вдосконалення даного розділу обліку на досліджуваному підприємстві.

За виконання даної курсової роботи використовувалася теоретична та методичніша література по бухгалтерського обліку і аудиту, нормативно-правові акти РФ, інструкції Центрального Банку РФ і періодичної преси. З іншого боку, було використано дані бухгалтерського облік і звітність досліджуваного підприємства.


ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЕТА ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА НАРАСЧЕТНЫХСЧЕТАХ

 

1.1 Облік операцій із розрахункових рахунках

Кожна організація вправі відкривати у банку розрахунковий рахунок та інші рахунку зберігання вільних коштів і всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій.Организациям, у яких окремінехозрасчетние підрозділи (магазини, склади, філії та інших.) поза свого місцезнаходження, клопотанням власника основного рахунки можуть бути відкриті розрахункові субрахунка для зарахування виручки і виробництва розрахунків з місцеві перебуваннянехозрасчетних підрозділів. Поточні рахунки відкривають організаціям, не які мають ознаками, які дають змогу відкрити розрахунковий рахунок: виробничим (структурним) одиницям виробничих та науково-виробничих об'єднань; іншим госпрозрахунковим підрозділам організацій, розташованим поза ними місцезнаходження; кооперативам за місцем розташування їх філій та інших. [5 з. 56-63].

Порядок відкриття розрахункового рахунки. Для відкриття розрахункового рахунки організація має подати в установа обраного нею банку такі документи:

- заяву для відкриття рахунки встановленого зразка;

- нотаріально завірені копії статуту організації, установчого договори та реєстраційного свідоцтва;

- довідку податкового органу реєстрацію організації як платника податків;

- копії документів реєстрацію як платників у Пенсійний фонд РФ і Фонд обов'язкового соціального страхування;

- картку із зразками підписів керівника, заступника керівника і головного бухгалтера з відбитком друку організації з встановленої формі, завірену нотаріально. Без у створенні посаді головного бухгалтера на картці ставиться підпис лише керівника організації [14].

У державних організаціях підписи керівника і головного бухгалтера можуть посвідчувати замість нотаріусів вищі організації. Іноземним юридичних осіб (нерезидентам) карбованцеві рахунки можуть бути відкриті лише за місцем перебування їх представництв і філій гаразд, встановленому спеціальної інструкцією. При часовому відсутності преси в створеної організації керівник банку дозволяє протягом терміну, який буде необхідний виготовлення друку, представляти до банку документи без відбитку печатки.

З розрахункового рахунки банк оплачує зобов'язання, витрати і доручення організації, що проводилися порядку безготівкових розрахунків, і навіть видає вартість оплату праці та поточні господарські потреби. Операції щодо зарахування сум на розрахунковий державний кошт або списанню від нього банк виробляє виходячи з письмові розпорядження власників розрахункового рахунки (грошових чеків, оголошень на внесок грошей готівкою, платіжних вимог) чи за згодою (оплата платіжних вимог постачальників і підрядників). Винятки становлять платежі,взискиваемие в безспірному порядку у вирішенні Державного арбітражу, судна чи фінансових органів. У безспірному порядку з рахунку організації списують платежі, не внесені до термін в один до державного бюджету, позабюджетні фонди, фонди соціального призначення, за митні процедури, платежі по виконавчим і прирівняним до них документам [16 з. 218-233].

Списання коштів із рахунку за вимогами, які належать до одній черзі, виробляється у порядку календарної черговості надходжень документів. При недостатності коштів на рахунку списання коштів із рахунку ввозяться послідовності, певної Цивільним кодексом РФ (ст. 855) [6]:

1) по виконавчим документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів із рахунку задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'я, і навіть вимог про стягнення аліментів;

2) по виконавчим документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів для розрахунків з виплаті вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють у трудовому договору, зокрема за контрактом, із виплати винагород по авторському договору;

3) по платіжним документам, яка передбачає перерахування чи видачу коштів для розрахунків з оплаті з особами, що працюють за трудовому договору, зокрема за контрактом, і навіть по відрахувань Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обов'язкового соціального страхування;

4) по платіжним документам, яка передбачає платежі до бюджету;

5) по виконавчим документам, яка передбачає задоволення інших грошових вимог;

6) на інших платіжним документам гаразд календарної черговості.

Щодня чи інші терміни, встановлені за угодою з організацією, банк видає їй виписки із його розрахункового рахунку з додатком виправдувальних документів. У виписці вказують початковий і кінцевий залишки на розрахунковий рахунок та незначною сумою операцій, що проглядали на розрахунковий рахунок. Бухгалтерія перевіряє правильність сум в виписці, і за виявленні помилки негайно сповіщає звідси банк. Спірні суми може бути опротестовані протягом десяти днів із моменту одержання виписки.

Кошти підприємства, що зберігаються на розрахункових рахунках, враховують на активному синтетичному рахунку 51 «Розрахункові рахунки». У дебет цього рахунки записують надходження коштів на розрахунковий рахунок, а кредит - зменшення коштів на розрахунковий рахунок. Підставою для записів по розрахунковому рахунку служать виписки банки з прикладеними до них виправдувальними документами [19 з. 98-104].

1.2 Облік коштів, що є на спеціальні рахунки

На рахунку 55 «Спеціальні рахунки банках» враховують наявність і рух коштів у вітчизняної і закордонної валютах, що у акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих і спеціальні рахунки, і навіть рух коштів цільового фінансування тій їхній частині, що підлягає відокремленому зберігання. До рахунку 55 можуть бути відкриті такі субрахунка: 1 «>Аккредитиви»; 2 «>Чековие книжки» та інших.

Порядок здійснення розрахунків при акредитивної формі розрахунків регулюється Центральним банком РФ [13].

Розрахунки акредитивами.Аккредитив є умовне грошове зобов'язання банку, що видається ним дорученням клієнта, за договором, яким банк, відкрив акредитив, може оцінити постачальнику платіж чи надати повноваження іншому банку виробляти такі платежі за умови надання їм документів, передбачених у акредитиві.

При пред'явленні постачальником до банку документів, підтверджують відвантаження товару, банк списує кошти з рахунки, де було заброньовано. Використання акредитива гарантує постачальнику своєчасну оплату відвантаженої продукції. Можуть відкриватися такі види акредитивів:

-Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, під час відкриття яких банк-емітент перераховує кошти платника чи представлений йому кредит у розпорядження банку постачальника (виконуючий банк) на окремий балансовий рахунок «>Аккредитиви» все термін дії зобов'язань банку-емітенту.

-Непокритий (гарантований) акредитив оформляється під час встановлення між банками кореспондентських відносин. Він відкривається в виконуючого банку шляхом надання йому права списувати всю суму акредитива з яке ведеться в нього рахунки банку-емітенту.

-Отзивной акредитив - можна змінити чи анульований банком-емітентом без попереднього погодження з постачальником (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокового відмови банку-емітенту гарантувати платежі по акредитиву). Всі розпорядження про зміну умовотзивного акредитива платник здатна родити постачальнику лише крізь банк-емітент, який сповіщає банк постачальника (виконуючий банк), а останній - постачальника. Проте виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, в умовах акредитива, виставлені постачальником і взяті банком постачальника до отримання останнім повідомлення про зміну чи анулювання акредитива.

-Безотзивной акредитив може бути змінено чи анульований без згоди постачальника, на користь якого вона відкрита [12 з. 328-340].

>Аккредитив то, можливо призначений для розрахунків лише з однією постачальником. Термін дії і Порядок розрахунків з акредитиву встановлюється у договорі між платником і постачальником, у якому мають утримуватися такі реквізити: найменування банку-емітенту, вид акредитива і його виконання, спосіб сповіщення постачальника про відкриття акредитива, повний перелік і точну характеристику документів, експонованих постачальником щоб одержати коштів за акредитиву, терміни уявлення документів після відвантаження товарів, вимоги до їх оформлення.

Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитива: якщо передбачено умовами акредитива. Відкриття банком-емітентом гарантованих акредитивів здійснюється за домовленості із покупцем і згідно з умовами кореспондентських відносин із іншим банком. Виконання таких акредитивів банком постачальника ввозяться установленому порядку. При скоєнні фінансових операцій із допомогою акредитивів практично виключається ризик несплати за поставлений товар чи непоставки товару [12 з. 335].

Зарахування коштів у акредитиви відбивається по дебету рахунки 55, субрахунок 1, і кредиту рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки», 66 «Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог» та інших рахунків. Принаймні використання акредитивів їх списують кредиту рахунки 55, субрахунок 1, в дебет рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» чи інших схожих рахунків;Неиспользованние кошти на акредитивах повертають до організації На оновлення того рахунки, від якого вони були раніше перераховані, і списують кредиту рахунки 55 в дебет рахунків 51, 52, 66 чи інших рахунків. Аналітичний облік по субрахунку 1 рахунки 55 ведуть в кожному виставленому акредитиву [10 з. 166-175].

Насубсчете 2 «>Чековие книжки» враховують рух коштів, що у чекових книжках. Порядок здійснення розрахунків чеками регулюється банком.

Розрахунки грошовими чеками. Для отримання готівки грошей необхідно одержати чекову книжку, навіщо банку представляється заяву (ф. 896). З заяви клієнт банку отримує чекову

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація