Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Поетапне побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу


Реферат Поетапне побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>КЭИ КНЕУ

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

По дисципліни

"Організація бухгалтерського обліку"

Студентки ________ курсу

факультету ____________

Групи________________

Ф. В.О. _________________

Сімферополь 2006


ПЛАН

 

Теоретична частина

Питання № 1. Поетапне побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Питання № 2. Методика визначення чисельності облікового апарату

Практична частина

Розробити посадову інструкцію касира виробничого підприємства.

Список використаних джерел

Питання № 1. Поетапне побудова технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Відповідь. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і функцію контролю. Щоб керувати підприємствами різної форми власності і цікава всім народним господарством України, необхідно мати інформацію про господарську діяльність кожного підприємства: розміри і склад. Його коштів виробництва, коштів, розвиток окремих деяких галузей і т.д. Всі ці відомості можна отримати тільки завдяки обліку.

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, яке забезпечення власних потреб здійснює господарську діяльність, тобто. матеріальне виробництво, яка потребує управління і місцевого контролю. З цією метою і створила облік.

Протягом історичного поступу, у процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися, і вдосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп'ютерних систем - такий шлях розвитку техніки обліку.

Процес зародження та розвитку обліку господарську діяльність відбувався по всьому етапі розвитку суспільно-економічних відносин. Проте, справді наука обліку виникла лише період зародження та становлення капіталістичних відносин.

О 18-й столітті формуються дві основні парадигми обліку: камеральна просте бухгалтерія.

>Камеральная бухгалтерія струменіла з те, що основним об'єктом обліку є каса і з її, і навіть очікувані надходження.

Проста бухгалтерія передбачала облік майна, включаючи касу, а доходи і ставали для бухгалтера шуканими.

Загальна характеристика особливостей побудови бухгалтерського обліку різних шкіл у 18 столітті представленій у таблиці 1.

Таблиця 1.

Особливості підходу до побудови бухгалтерського обліку у різних школах

Проблеми

обліку

Рішення проблем різними школами бухгалтерського обліку
італійської французької німецької англо-американської
Мета обліку Контроль осіб, що у господарському процесі Ефективність використання ресурсів підприємства Вироблення раціональних дисконтних процедур Контроль адміністрації
Предмет обліку Права й обов'язки осіб Ресурси Процедури Поведінка адміністраторів
Об'єкт обліку Документи Цінності Цінності Цінності
Базова наука Право Політична економія Математика Психологія
Баланс (зміст) Рівність правий і зобов'язань Рівність прибутків і витрат Рівність дебетових і кредитових сальдо Рівність коштів із кредиторської заборгованістю, і капіталом
Баланс (ставлення до рахунках, принцип формування балансу) Слід з рахунків Слід з рахунків Рахунки взято з балансу Непринципово
Оцінка Продажні ціни Собівартість Непринципово Вільний вибір по мети управління
Рахунки за змістом Тільки особисті (розрахунків) Тільки інвентарні і операційні >Активно-пассивние >Экрани (>контрарние)
Рахунки структурою та призначення Один ряд (без підгруп) Один ряд (без підгруп) Два низки (рахунки і підгрупи 1 порядку) Непринципово
Причина подвійного запису Зміна правий і зобов'язань Обмін цінностями Слід з балансу Не розглядається
Кордони обліку >Микроучет Мікро - імакроучет Мікро - імакроучет >Микроучет

Облік і звітність знайшли розвиток на роботах Матьє дела Порта. Його заслугою є намагання першої класифікації рахунків, саме запропонував:

· перша група - економічна (рух капіталу),

· друга - специфічна господарська (управління ресурсами всередині підприємства),

· третя група - юридична (розрахунки на третіх, сторонніми підприємствам, особами).

У цей самий період відбувається переоцінка цілей обліку. Коли раніше основним завданням було забезпечення контролю над збереженням цінностей, чи до кінцю 18 століття формується абсолютно нова мета - ефективність господарську діяльність.

Облік починає розумітись як знаряддя управління і місцевого контролю. ЕдмонДегранж в 1797 року вперше впровадив поняття господарської операції. Тобто академічна наука бухгалтерського обліку на той час стала виділяти "сучасні" нашого часу принципи.Обиденние зараз, цих принципів були революційними для свого часу:

· принцип безперервності ведення бізнесу (вважається, що запрацювавши компанія працювати необмежено довго);

· принцип самостійності (рахунки фірми і його хазяїна розмежовані).

Процес реформування бухгалтерського обліку набрав сили 2000 року з прийняттям Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" і національних стандартів ведення бухгалтерського обліку.

Організація і ведення бухгалтерського обліку України регламентується Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", Положення (стандартами) бухгалтерського обліку, Порядком надання фінансової звітності та інші нормативно-правовими актами, затверджуваними Міністерство фінансів України та визначальними принципи й фізичні методи ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової звітності.

У разі переходу України залучені до ринкової економіки бухгалтерський облік одна із найважливіших умов управління сучасним підприємством, і досягнення комерційного успіху, а професія бухгалтера - однієї з найбільш престижних. Завдяки широкому кругозору і дуже знань всіх аспектів діяльності фірми бухгалтери часто надають важливе прийняття рішень.

Відповідно до закордонним досліджень зі бухгалтерів вийшло більше вищих адміністраторів фірм, ніж із представники інших областей діяльності. Ось, наприклад, лише кілька відомих західних компаній, чиї президенти країни або глави Ради директорів були бухгалтерами: American Airlines, IBM, General Motors, General Electric.

У країнах із розвиненою ринковою економікою останнім часом відзначається тенденція дедалі більшої спеціалізації про послуги, які забезпечують кваліфіковане управління виробництвом. Спеціалізовані підприємства беруть він клопоти з управлінню кадрами, діловодству, маркетингу, інформаційно-консультаційному обслуговування, і навіть ведення бухгалтерського обліку.

Сучасне розвиток обліку передбачає розвивати його кількох базових форм.

Єдина система обліку для підприємства, у галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативно-технічним, статистичним і бухгалтерським.

>Оперативно-технический облік реєструють безпосередньо дома (цех, склад тощо.) і відданість забезпечує негайне спостереження та певних виробничих та комерційних операцій та інших чинників господарську діяльність підприємства, організації, установи. Мета оперативного обліку - швидке отримання інформації про перебіг виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг).

>Оперативно-технический, чи оперативний, облік служить дм оперативного планування й чужі спостереження над розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. Він охоплює господарські та виробничі операції, які мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку. З допомогою оперативно-технічного обліку отримують даних про щоденному випуску продукції, щоденної відвантаженні та її реалізації продукції, товарів, про витрати сировини й інших тих матеріальних цінностей, трудові витратах, дотриманні умов договірних постачання і т.д. Дані для оперативно-технічного обліку отримують шляхом безпосереднього контролю над фактами господарської та виробничо-фінансову діяльність підприємств, організацій, установ.

Разом про те, оперативно-технічний облік втягує й ті господарські операції, які мають безпосереднього відображення у бухгалтерському і статистичному обліку. Тож з його допомогою ми контролюють явку працівників на підприємство й нам те що після закінчення робочого дня, роботу верстатів і машин, годинник простою, режим технологічного процесу, стан та перебіг розрахунків підприємства коїться з іншими підприємствами, організаціями, установами i т.п.

Показники оперативного обліку використовують із забезпечення контролю. Дані показники часто вже не документують, а узагальнюють усно.

Оперативний облік характеризується швидкістю отримання дисконтних даних.

Для отримання необхідної інформації даніоперативною обліку часто отримують шляхом спостереження, однак у даний час частіше використовують сучасну техніку - комп'ютери, телефакси тощо.

При оперативному обліку користуються всіма трьома краєвидами та вимірників, найчастіше натуральними і трудовими.

Ряд показників оперативного обліку передають у вищі організації, наприклад, даних про випуску продукції, про набуття врожаю зернових тощо. Такі показники узагальнюють і беруть у оперативну звітність, що використовується дні контролю над відповідними процесами масштабу окремих деяких галузей і народного господарства України загалом.

>Оперативно-техническим урахуванням мали бути зацікавленими зайняті працівники всіх служб підприємства - виробничої, технічної, бухгалтерської, постачання, праці, кадрів т.д.

>Статистический облік - це планомірний збирання та вивчення масових кількісних і якісних явищ і закономірностей загального розвитку на умовах місця й часу (перепис наявності устаткування, визначення середньої заробітної плати працівників підприємства з категоріям працюючих, кількість і якість вироблюваної продукції, облік використання робочого дня, чисельності населення тощо.). Дані про господарських наукових і виробничих змінах статистичний облік отримує з оперативно-технічного і бухгалтерського обліку. Наприклад, спираючись на дані статистичного обліку можна визначити зростання продуктивність праці, зниження продукції (робіт, послуг), кількість працюючих віком, підлозі, кваліфікації, і т.д. Ці дані допомагають аналізувати результати різних процесів й прогнозувати їх розвиток.

Отже, з урахуванням статистичного обліку визначаються кількісні і якісні показники роботи кожного підприємства. Операції і явища підлягають статистичному спостереженню, угрупованню, визначенню середніх і відносних величин, індексів побудови рядів динаміки, аналізу та відповідно встановлення певних закономірностей. Виходячи з цього, статистичний облік є систему вивчення, узагальнення й контролю над масовими явищами, мають загальнодержавний характер.

Бухгалтерський облік - це спосіб документального спостереження, відблиски і контролю над господарської та фінансової діяльністю виробничників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних громад тощо.), і навіть система збору, виміру, обробки, інтерпретації і передачі про господарську діяльність підприємства, установи, організацій внутрішнім і зовнішніх користувачам до ухвалення оптимальних рішень. Облік ведеться в вартісному, натуральному і трудовомуизмерителях. Він полягає в суворе дотримання документації здійснюється з урахуванням державних правових актів, тобто. з урахуванням правових чинників, які передбачають виникнення виробничих госпрозрахункових підрозділів (цех, бригада, ланка, виробничник), підприємств.

Побудова бухгалтерського обліку залежить з розвитку всіх згаданих чинників, що обумовлюють його суть. Так, застосування ПЕОМ дає можливість одному працівникові оперувати нормативної, технологічної, облікової, правової інформацією, що піднімає інтегрованість бухгалтерського обліку у системі керування більш високий рівень, породжуючи нова якість бухгалтерського обліку, і нові чинники його побудови.

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання й передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішньою користувачам ухвалення рішення.

На відміну решти обліку бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських операцій з урахуванням документів первинного обліку.

Бухгалтерський облік виходить з документування усіх господарських процесів і проведення періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення і мобілізації резервів підприємства із метою зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Основним умовою правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення рівня її технічного озброєння. Усі три виду обліку тісно пов'язані між собою - і доповнюють одне одного.


Питання № 2. Методика визначення чисельності облікового апарату

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку для підприємства несуть власник (власники) підприємства чи уповноважений орган (у разі нашого підприємства Правління) відповідно до законодавством і установчими документами.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, і забезпечення фіксування фактів всіх господарських операцій на первинних документах, збереження опрацьованих документів, регістрів і звітності протягом за встановлений термін, але з менше трьох років, несуть власник чи уповноважений орган (Правління), яку здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавством і установчими документами.

На підприємствах України бухгалтерський облік то, можливо організований по-різному: бухгалтерської службою, формованої для підприємства, яку очолює головний бухгалтер; спеціалізованої організацією чи відповідальним фахівцем на договірній основі, якщо підприємство немає бухгалтерської служби.

Задля більшої ведення бухгалтерського обліку підприємства, можуть самостійно вибирати форми осередку відповідно до Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансової звітності України" № XIV від 16.07.99, саме:

- вводити до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби безпеки під главі з головний бухгалтер;

- вводити на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерією чи аудиторської фірмою;

- використовувати послуги фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- самостійне вести бухгалтерський облік і складати звітність безпосередньо власником чи керівником підприємства.

При визначенні структури апарату бухгалтерії і форм його з іншими структурними підрозділами, ні з існуючими інформаційними системами, вирішити питання централізації чи децентралізації бухгалтерського обліку.

При централізованої формі організації бухгалтерського обліку весь обліковий апарат зосереджений у головній бухгалтерії, синтетичний і аналітичний обліки здійснюються з урахуванням первинних даних, надходили з структурних підрозділів підприємства.Административно і методично весь обліковий персонал підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. При централізації обліку забезпечуються дієве керівництво контроль головного бухгалтера, вона дозволяє раціонально розподілити працю між бухгалтерськими працівниками, проте дозволяє оперативно вести облік і своєчасно приймати управлінські рішення.

При децентралізованою формі організації обліку апарат розосереджений по структурних підрозділах, де працюють синтетичний і аналітичний обліки лише на рівні виробничих одиниць підприємства. У головну бухгалтерію передаються лише згруповані дані, необхідних складання оперативної, статистичної і бухгалтерської звітностей, проведення аналізу, прогнозування, планування та управління загалом підприємству. У цьому частина облікового апарату, яка перебуває у структурних підрозділах, по методичним питанням підпорядковується головному бухгалтеру, а, по адміністративним - керівнику структурного підрозділи.

Структура і форма побудови бухгалтерського апарату залежать переважно від наступних чинників:

- умов організації та технології виробництва;

- обсягу виробництва;

- обсягу облікової роботи;

- наявності сучасних засобів обчислювальної техніки;

- від кількості працюючих;

- загальної наявності структурних підрозділів;

- видів діяльності;

- інформаційного взаємодії структурних підрозділів з бухгалтерським апаратом;

- самостійності структурних підрозділів.

Важливим умовою з організацією облікового процесу є створення ділянок дисконтних робіт зфункционально-однородним ознаками. На підприємствах (середніх, великих) створюються спеціалізовані структурні підрозділи розміщуються як груп, секторів, підрозділів щодо окремих ділянкам обліку (облік основних засобів, облік виробничих запасів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація