Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Права і обов'язки аудиторських організацій


Реферат Права і обов'язки аудиторських організацій

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Під аудитом у сучасній науці розуміється перевірка достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності і вираження думки аудитором про звітності шляхом складання аудиторського укладання. Взагалі, організація контролю є елементом управління громадськими фінансовими засобами, оскільки таке управління тягне у себе перед суспільством.

З розвитком продуктивних сил виникла на цілком нову форма контролю – аудиторський контроль. Цей контроль здійснюється незалежними аудиторськими організаціями (фірмами), і навіть окремими незалежними аудиторами.

Аудиторська перевірка здійснюється з використанням аудиторських стандартів, розроблених практикою країни з розвиненою ринковою економікою. До складу аудиторських стандартів включаються пояснення і норми аудиту, є керівництвом до виконання аудиторських процедур, їх застосування до різноманітних об'єктах перевірки і підготовки аудиторських звітів.

Аудит змушує службовців організації відповідальніше підходитимемо ведення поточної документації, бо всі робочі документи організації підлягатимуть ретельної перевірці із боку аудиторів. Отже, у сучасних умовах розвитку ринкових відносин функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння формуванню економічних перетинів поміж економічними суб'єктами, і навіть розвитку маркетингу.

Важливо, що на даний час усе більше незалежних аудиторів намагаються в аудиторської організації, яка має набагато більшими можливостями на шляху успішної діяльності.

В усьому світі діяльність аудиторів регулюється законодавчо, однак у нашій країні протягом ХХ століття всі спроби запровадження системи аудиту виявлялися невдалими. Але за умови формування країни ринкової економіки, було зроблено ще одне спроба становлення аудиту, і воно пов'язане вона, насамперед, зі створенням спільних підприємств із іноземним капіталом, інвестори яких вимагали аудиторські висновку про діяльність підприємств.

Згодом аудит у Росії набув широкого поширення, що було цілком закономірним, і позитивним процесом, подальше розвиток гальмувалося відсутністю країні достатньої нормативної бази, зокрема, закон про аудит.

Понад сім із половиною рочків регулювання аудиторську діяльність до здійснювалось у відповідність доВременними правилами аудиторської
діяльності. З набуттям чинності Федерального Закону №>119ФЗ «Про аудиторську діяльність» у Росії почався новий етап розвитку аудиту. Тепер аудиторські організації та індивідуальні аудитори отримали законодавчо оформлені правничий та обов'язки, а з чинного законодавства несуть певну відповідальність.

Метою згаданої курсової роботи є підставою розкриття таких основних понять, як «аудит», «аудитор» і «аудиторська організація».

Також у курсової роботі будуть розкрито основні правничий та обов'язки аудиторських громадських організацій і аудиторів, і навіть їх відповідальність порушення умов договору чи законодавства Російської Федерації.

 


 

1. ОСНОВНІ СТАНОВИЩА ПРОАУДИТОРСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1. Поняття аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність, аудит - це підприємницька діяльність із незалежної перевірці бухгалтерського обліку, і фінансової (бухгалтерської) звітності організацій корисною і індивідуальнихпредпринимателей[1].

У дотеперішніх Тимчасових правилах було зазначено, що аудиторська діяльність є підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) у здійсненні незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій та інших фінансових зобов'язань та вимог економічних суб'єктів, і навіть надання інших аудиторських послуг.

Також під Тимчасових правилах було встановлено, що метою аудиторську діяльність є з'ясування достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів та відповідності скоєні ними фінансових і місцевих господарських операцій нормативних актів, які у РосійськоїФедерации[2].

Законом ж передбачено, що метою аудиту є вираження думки про достовірності фінансової (бухгалтерської) звітностіаудируемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. Таке поняття, сформульоване з урахуванням міжнародного досвіду, точніше відбиває мета аудиту.

Позитивне значення має тут встановлений першої статті Закону
деталізований перелік супутніх аудиту послуг, що дасть можливість конкретно, з законодавчим обгрунтуванням оцінювати можливість таких послуг аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами (див рис).

З огляду на те, що надання супутніх аудиту послуг, зазвичай, займає лідируючу позицію у кількісному і вартісному вираженні загальному обсязі робіт і постачальники послуг, цю норму має надзвичайно важливе значення.

Під супутніми аудиту послугами розуміється надання аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами наступних послуг:

­  постановка, відновлення та ведення бухгалтерського обліку, формування фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування;

­  податкове консультування;

­  аналіз фінансово-господарську діяльність громадських організацій і індивідуальних підприємців, економічний добробут і фінансове консультування;

­  управлінське консультування, зокрема пов'язане з реструктуризацією організацій;

­  правове консультування, і навіть представництво в судових і місцевих податкових органах по податковим і митним суперечкам;

­  автоматизація бухгалтерського обліку, і впровадження інформаційних технологій;

­  оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, і навіть підприємницьких ризиків;

­  розробка й аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес - планів;

­  проведення маркетингових досліджень;

­  проведення науково - дослідницьких мереж і експериментальних робіт у галузі, що з аудиторської діяльністю, і поширення їхніх результатів, зокрема на паперових і електронних носіях;

­  навчання у встановленому законодавством Російської Федерації порядку фахівців у областях, що з аудиторської діяльністю;

­  надання інших послуг, що з аудиторськоїдеятельностью[3].

У цьому Законом передбачено, що аудиторським організаціям, і індивідуальним аудиторам забороняється займатися будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім проведення аудиту й надання супутніх йому послуг.

Важливе значення в аудиторську діяльність має поняття договору для подання аудиторських послуг. У договорі мають бути вказані порядок виконання договору, умови оплати наданих послуг, визначення наслідків неможливості досягнення результату робіт й інвестиційні зобов'язання сторін при однобічному відмови від виконання договору.

Закон визначає, що аудиторська діяльність ввозяться відповідність до справжнім Федеральним законом і прийнятих у відповідність до ним іншими федеральними законами, регулюючими відносини, які під час здійсненні аудиторськоїдеятельности[4].

Слід зазначити, що аудит неспроможна здійснюватися:

­  аудиторами, можуть бути засновниками (учасниками)аудируемих осіб, керувати ними, бухгалтерами й іншими особами, несучими відповідальність за організацію та влитися ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової (бухгалтерської) звітності;

­  аудиторами, що перебувають з засновниками (учасниками)аудируемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами й іншими особами, несучими відповідальність за організацію та влитися ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової (бухгалтерської) звітності, в близьку кревність (батьки, дружини, брати, сестри, діти, і навіть брати, сестри, батьки та діти подружжя);

­  аудиторськими організаціями, керівників Західної й інші посадові особи, яких є засновниками (учасниками)аудируемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами й іншими особами, несучими відповідальність за організацію та влитися ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової (бухгалтерської) звітності;

­  аудиторськими організаціями, керівників Західної й інші посадові особи, яких перебувають у близьку кревність (батьки, дружини, брати, сестри, діти, і навіть брати, сестри, батьки та діти подружжя) з засновниками (учасниками)аудируемих осіб, їх посадовими особами, бухгалтерами й іншими особами, несучими відповідальність за організацію та влитися ведення бухгалтерського обліку, і формування фінансової (бухгалтерської) звітності;

­  аудиторськими організаціями щодоаудируемих осіб, є їх засновниками (учасниками), щодоаудируемих осіб, котрим ці аудиторські організації є засновниками (учасниками), соціальній та відношенні організацій, мають спільних із цієї аудиторської організацією засновників (учасників);

­  аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами, котрі надавали протягом трьох років, безпосередньо попередніх проведенню аудиторської перевірки, послуги з відновлення і ведення бухгалтерського обліку, і навіть зі складання фінансової (бухгалтерської) звітності фізичним та юридичним особам, - щодо цихлиц[5].

 

1.2. Поняття аудитора і аудиторської організації

 

>Аудитор - фізична особа, відповідальна кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудитора.

>Аудитор вправі здійснювати аудиторську діяльність у ролі працівника аудиторської організації, або як особу, залучуваного аудиторської організацією на роботу виходячи з договору, або у ролі індивідуального підприємця, здійснює своєї діяльності без утворення юридичної особи.

Аудиторська організація – комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки і що надає супутні аудиту послуги. Організація здійснює своєї діяльності з проведення аудиту після отримання ліцензії, і то, можливо організована будь-який організаційно-правовою формі, крім відкритого акціонерного товариства.

Законом передбачено, що ні менш 50 відсотків кадрового складу аудиторської організації мають становити громадяни Російської Федерації, котрі живуть біля Російської Федерації, а разі, якщо керівником аудиторської організації є іноземний громадянин, - щонайменше 75 відсотків. Також визначено, що у штаті аудиторської організації має полягати щонайменше п'ятьаудиторов[6].

Слід зазначити, що аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані встановити й виконувати правила контролю внутрішнього якості проведених ними аудиторських перевірок. Вимоги, які пред'являються зазначеним правилам, регламентуються федеральними правилами (стандартами) аудиторську діяльність.

Федеральні правила (стандарти) аудиторську діяльність є обов'язковими для аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів, і навіть дляаудируемих осіб.

>Аудиторские організації та індивідуальні аудитори відповідно до вимогами законодавчих актів РФ вправі самостійно вибирати прийоми і силові методи своєї роботи, крім планування і документування аудиту, складання робочої документації аудитора і аудиторського укладання, які мають здійснюватися у відповідність до федеральними правилами (стандартами) аудиторськоїдеятельности.[7]


 

2. ПРАВА,ОБЯЗАННОСТИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬАУДИТОРОВ ІАУДИТОРСКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

2.1. Права й обов'язки аудиторів і аудиторських організацій

 

>Аудиторские організації та індивідуальні аудитори вправі встановлювати на свої членів правила (стандарти) аудиторську діяльність, які можуть суперечити федеральним правилам (стандартам) аудиторську діяльність й підвищити вимоги не можуть бути нижчою вимог федеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність.

Відповідно до Закону під час проведення аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори вправі:

­  самостійно визначати форми і проведення аудиту;

­  перевіряти повному обсязі документацію, пов'язану з фінансово - господарської діяльністюаудируемого особи, і навіть фактичне наявність будь-якого майна, врахованого у цій документації;

­  отримувати в посадових осібаудируемого особи роз'яснення в усній і письмовій формах по що виникли під час аудиторської перевірки питанням;

­  відмовитися від проведення аудиторської перевірки чи то з висловлювання свою думку про достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності в аудиторському укладанні у разі: непредставленняаудируемим обличчям всієї необхідної документації; виявлення під час аудиторської перевірки обставин, надають або які можуть суттєво вплинути думку аудиторської організації, або індивідуального аудитора про рівень достовірності фінансової (бухгалтерської) звітностіаудируемого особи;

­  здійснювати інші права, які з істоти правовідносин, певні договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству РосійськоїФедерации[8].

Під час проведення аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані:

­  здійснювати проведення аудиторської перевірки відповідно до законодавством Російської Федерації і справжнім Федеральним законом;

­  надавати на вимогуаудируемого особи необхідну інформацію вимоги законодавства Російської Федерації, що стосуються проведення аудиторської перевірки, і навіть про нормативні акти Російської Федерації, у яких грунтуються й зауваження і висновки аудиторської організації, або індивідуального аудитора;

­  вчасно, встановлений договором надання аудиторських послуг, передати аудиторський висновокаудируемому особі і (чи) особі, уклала договір надання аудиторських послуг;

­  забезпечувати схоронність документів, одержуваних і який складають під час аудиторської перевірки, не розголошувати їхній вміст без згодиаудируемого обличчя і (чи) особи, яка уклала договір надання аудиторських послуг, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

­  виконувати інші обов'язки, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству РосійськоїФедерации[9].

­  Під час проведення аудиторської перевіркиаудируемое обличчя і (чи) обличчя, яке уклало договір надання аудиторських послуг, вправі:

­  отримувати від аудиторської організації, або індивідуального аудитора інформацію про законодавчих і нормативні акти Російської Федерації, у яких грунтуються висновки аудиторської організації, або індивідуального аудитора;

­  одержати окрайчик від аудиторської організації, або індивідуального аудитора аудиторський укладання термін, певний договором надання аудиторських послуг;

­  здійснювати інші права, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації.

­  Під час проведення аудиторської перевіркиаудируемое обличчя і (чи) обличчя, яке уклало договір надання аудиторських послуг, зобов'язане:

­  укладати договори для проведення обов'язкового аудиту з аудиторськими організаціями у найкоротші терміни, встановлені законодавством Російської Федерації;

­  створювати аудиторської організації (індивідуальному аудитору) умови для своєчасного і сповненого проведення аудиторської перевірки, здійснювати сприяння аудиторським організаціям (індивідуальним аудиторам) в своєчасному і його повній проведенні аудиторської перевірки, надавати їм інформації і документацію, необхідну здійснення аудиту, давати по усному чи письмового запиту аудиторів чи аудиторських організацій вичерпні роз'яснення і підтвердження в усній і письмовій формах, і навіть вимагати необхідних проведення аудиторської перевірки відомості третіх осіб;

­  не робити яких би не пішли дій з метою обмеження кола питань, які підлягають з'ясовуванню під час проведення аудиторської перевірки;

­  оперативно усувати виявлені аудиторами під час аудиторської перевірки порушення правил ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової (бухгалтерської) звітності;

­  своєчасно оплачувати послуги аудиторських організацій (індивідуальних аудиторів) відповідно до договором для проведення аудиту, зокрема у разі, коли аудиторського укладання не узгоджуються на позицію працівниківаудируемой організації, соціальній та разі неповного виконання аудиторами роботи з незалежних них причин;

­  виконувати інші обов'язки, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації.

>Аудиторские організації та індивідуальні аудитори зобов'язані зберігати таємницю про операціїаудируемих осіб й з, яким надавалися супутні аудиту послуги.Аудиторские організації та індивідуальні аудитори зобов'язані забезпечувати схоронність даних та документів, одержуваних і (чи) який складають ними під час здійснення аудиторську діяльність, і вправі передавати зазначені відома і документи чи його копії третіх осіб або розголошувати їх без письмової згоди організацій корисною і (чи) індивідуальних підприємців, проти яких здійснювався аудит і виявлялися супутні аудиту послуги, крім випадків, передбачених справжнім Федеральним законом та інші федеральними законами.

Федеральний орган виконавчої, здійснює регулювання аудиторську діяльність й інші особи, отримали доступом до даними, що становить аудиторську таємницю відповідно до справжнім Федеральним законом та інші федеральними законами, зобов'язані зберігати конфіденційність щодо такі відомості.

Що стосується розголошення відомостей, складових аудиторську таємницю, аудиторської організацією, індивідуальним аудитором, уповноваженим федеральним органом, і навіть іншими особами, які отримали доступом до даними, що

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація