Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Права та обов'язки сторін при проведенні аудиту


Реферат Права та обов'язки сторін при проведенні аудиту

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Права й обов'язки аудиторів іаудируемих осіб

У діючих нормативні акти у сфері російського аудиту зафіксовані у короткої формі основні правничий та обов'язки сторін під час здійснення аудиту. Проте механізм реалізації не деталізований, багато аспектів відносин між аудиторськими організаціями та економічними суб'єктами, підлягають аудиту, не регламентовані. Заповнити цей "правової вакуум" частково можна, використовуючи правила (стандарти) аудиторську діяльність, частково - звертаючись до які у у світовій практиці принципам і нормам аудиту. Безумовно, нормативна сила стандартів непорівнянна з зобов'язували положеннями актів офіційних державні органи, тим щонайменше, стандарти може допомогти вирішити низку складних завдань, завдань, які аудиторами усім стадіях проведення аудиту.

Права й обов'язки аудитора в загальноприйнятої у світовій практиці не сконцентровано у якомусь одному документі, а зазвичай "поцяткували" у різні норми і правил і звісно, мають різну правову силу широтою діапазону: від безумовно обов'язкових згідно із законом до рекомендаційних. Останні особливо важливими під час проведення аудиту, яка передбачає підготовку за його результатами офіційного аудиторського укладання, і навіть в наданні супутніх аудиту послуг. У цілому нині вони покликані забезпечити високу якість аудиторської праці та зниженню аудиторського ризику, і навіть регламентувати професійне поведінка аудитора відповідно до етичними нормами аудиту.

Права й обов'язки аудиторів базуються на основні принципи аудиторську діяльність, тому можна буде розглянути цих принципів.

Під час проведення аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори вправі:

а) самостійно визначати форми і проведення аудиту.

· Для обгрунтованого висловлювання професійного думки відношенні фінансової та економічної діяльності перевірених суб'єктів аудитор повинен мати достатні і релевантні (тобто. які стосуються справі) аудиторські докази. Достатність - кількісний показник аудиторського докази, адекватність - показник якості та значущості докази для конкретних тверджень, і навіть його достовірності. Це те, що аудитор повинен користуватися певною часткою волі народів і самостійності у виборі прийомів і методів задля досягнення кінцевих цілей проведення аудиту, йому треба враховувати вимоги нормативних актів і стандартів по аудиторську діяльність, змісту доручення органу дізнання, прокурора, слідчого, суду й арбітражного суду, і навіть конкретні умови договору ЄС і принципи економічної доцільності і розсудливості.

До таких формам і методам проведення аудиту можна віднести:

· форми та художні засоби планування аудиту;

· методи встановлення базових показників визначення рівня суттєвості і показників вибірки;

· порядок документування аудиту й подальшого архівування робочої документації;

· форми робочої документації;

· форми і проведення аудиторських і аналітичних процедур;

· методи збирання й аналізу аудиторських доказів;

· порядок взаємодії зпроверяемими особами, підлягають аудиту, і при отриманні від них документації про фінансово - господарську діяльність, роз'яснень по що виникли питань, і додаткових відомостей;

· організацію контролю за якістю аудиту;

· лад і умови залучення інших аудиторських громадських організацій і інших спеціалістів участі у проведенні аудиту;

· інших форм і проведення аудиту;

б) перевіряти повному обсязі документацію, пов'язану з фінансово-господарської діяльністюаудируемого особи, і навіть фактичне наявність будь-якого майна, врахованого у цій документації;

в) отримувати в посадових осібаудируемого особи роз'яснення в усній і письмовій формах по що виникли під час аудиторської перевірки питанням;

р) відмовитися від проведення аудиторської перевірки чи то з висловлювання свою думку про достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності в аудиторському укладанні у разі:

· непредставленняаудируемим обличчям всієї необхідної документації;

· виявлення під час аудиторської перевірки обставин, надають або які можуть суттєво вплинути думку аудиторської організації, або індивідуального аудитора про рівень достовірності фінансової (бухгалтерської) звітностіаудируемого особи;

буд) здійснювати інші права, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації і справжньому Федеральним законом.

Під час проведення аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані:

а) здійснювати проведення аудиторської перевірки відповідно до законодавством Російської Федерації і справжнім Федеральним законом;

б) надавати на вимогуаудируемого особи необхідну інформацію вимоги законодавства Російської Федерації, що стосуються проведення аудиторської перевірки, і навіть про нормативні акти Російської Федерації, у яких грунтуються й зауваження і висновки аудиторської організації, або індивідуального аудитора;

в) вчасно, встановлений договором надання аудиторських послуг, передати аудиторський висновокаудируемому особі і (чи) особі, уклала договір надання аудиторських послуг;

р) забезпечувати схоронність документів, одержуваних і який складають під час аудиторської перевірки, не розголошувати їхній вміст без згодиаудируемого обличчя і (чи) особи, яка уклала договір надання аудиторських послуг, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;

буд) виконувати інші обов'язки, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації.

>Аудитор повинен надавати професійні послуги належним увагою, компетентністю і ретельністю, відповідно до вимогами чинного законодавства, ні з правилами (стандартами), регулюючими аудиторську діяльність. Це досягається використанням з метою послуг підготовлених і професійно компетентних фахівців і організацією належного контролю над їх сумлінністю і якістю роботи.

>Аудитор має гарантувати, що персонал, якому доручено аудиторська перевірка, володіє достатнім обсягом знання про бізнес (діяльності) клієнта, що дозволяє виконувати роботу якісно. Плануючи використання результатів іншого аудитора чи експерта, основному аудитору слід оцінити професійну компетентність залучуваного спеціаліста у перевіреній області.

Як мені здається, професійну компетентність так можна трактувати в аспектах:

· придбання професійної компетентності (рівень спільного освітнього і спеціальної освіти, стаж роботи, практичні навички);

· підтримки професійної компетентності належним чином (самоосвіта, перепідготовка і на підвищення кваліфікації).

>Аудитор повинен мати і постійно розвивати свої знання і набутий навички, підтримуючи їх у рівні, достатньому до виконання вимог, пропонованих діючими нормами законодавства і кращої професійної практикою. Погоджуючись надати послуги, аудитор має бути переконаний, що володіє відповідним рівнем професійної компетентності, знаннями й навиками до виконання даного завдання. З іншого боку, він має правильно оцінювати своє вміння виконати доручену роботу кваліфіковано, у призначений договором термін й у необхідному обсязі, інакше він має утриматися від виконання. Робота аудитора має відповідати технічною освітою і професійним стандартам, і навіть нормативам бухгалтерського обліку, і аудиту.

>Аудитор повинен зберігати об'єктивність і, висловлюючи свої і становлячи укладання і під час аудиту. Професійний обов'язок вимагає цього зобов'язання уникати будь-якої залежності власних суджень від суджень інших. Вислів об'єктивного думки завжди має бути первинної метою офіційного аудиту. Об'єктивність і у аудиторську діяльність означають можливість здійснювати проведення аудиторської перевірки, здійснювати оцінку отриманих результатів і складати аудиторський висновок неупереджено, без упереджень чи уподобань у відношенніпроверяемого особи, обумовлених певними зобов'язаннями чи інтересом допроверяемому особі, його керівництву чи засновникам (учасникам). Аудиторська організація, діюча у сферіпроверяемого особи, що підлягає аудиту, неспроможна вважатися незалежної, та її висновки та укладання - об'єктивними.

Для дотримання принципів об'єктивності й початку незалежності аудитору годі було одночасно ступенем волі народів і самостійності у виборі прийомів і методів про з здійсненням аудиторську діяльність займатися будь-якими інші види діяльності, несумісними з наданням послуг професійної вдачі.

Отже, аудитор зобов'язаний уважно треба стежити те, ніж порушувався принцип незалежності усім стадіях проведення аудиту, і вчасно приймати необхідні заходи усунення що виникли обставин. У разі встановлення фактів, свідчить про втрати незалежності й неможливості усунення відповідних обставин, слід відмовитися від подальшого проведення аудиту.

Під час проведення аудиторської перевіркиаудируемое обличчя і (чи) обличчя, яке уклало договір надання аудиторських послуг, вправі:

1) отримувати від аудиторської організації, або індивідуального аудитора інформацію про законодавчих і нормативні акти Російської Федерації, у яких грунтуються висновки аудиторської організації, або індивідуального аудитора;

2) отримати щось від аудиторської організації, або індивідуального аудитора аудиторський укладання термін, певний договором надання аудиторських послуг;

3) здійснювати інші права, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації.

Під час проведення аудиторської перевіркиаудируемое обличчя і (чи) обличчя, яке уклало договір надання аудиторських послуг, зобов'язане:

1) укладати договори для проведення обов'язкового аудиту з аудиторськими організаціями у найкоротші терміни, встановлені законодавством Російської Федерації;

2) створювати аудиторської організації (індивідуальному аудитору) умови для своєчасного і сповненого проведення аудиторської перевірки, здійснювати сприяння аудиторським організаціям (індивідуальним аудиторам) в своєчасному і його повній проведенні аудиторської перевірки, надавати їм інформації і документацію, необхідну здійснення аудиту, давати по усному чи письмового запиту аудиторів чи аудиторських організацій вичерпні роз'яснення і підтвердження в усній і письмовій формах, і навіть вимагати необхідних проведення аудиторської перевірки відомості третіх осіб;

3) не робити яких би не пішли дій з метою обмеження кола питань, які підлягають з'ясовуванню під час проведення аудиторської перевірки;

4) оперативно усувати виявлені аудиторами під час аудиторської перевірки порушення правил ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової (бухгалтерської) звітності;

5) своєчасно оплачувати послуги аудиторських організацій (індивідуальних аудиторів) відповідно до договором для проведення аудиту, зокрема у разі, коли аудиторського укладання не узгоджуються на позицію працівниківаудируемой організації, соціальній та разі неповного виконання аудиторами роботи з незалежних від них причин;

6) виконувати інші обов'язки, які з істоти правовідносин, певних договором надання аудиторських послуг, і суперечать законодавству Російської Федерації.

Аудиторська таємниця

Етичні норми зобов'язують аудитора дотримуватися конфіденційність щодо відомостей, отримані від перевірених осіб, їх фінансового стану і відносин із партнерами у бізнесі. Слід також турбуватися про схоронності документів, одержуваних і (чи) який складають їм у процесі аудиторську діяльність.Аудитор немає права передавати цю інформацію, документи чи його копії хоч би яким не пішли третіх осіб або розголошувати усно які у них відомості без письмової згоди перевірених осіб незалежно від цього, чи принесе передача документів або розголошення які у них відомостей збитки зазначеному особі. Обов'язок зберігати конфіденційність аудитор повинен дотримуватися і після завершення відносин останнім іпроверяемим обличчям.

З іншого боку, аудитор мусить стежити те, щоб виконувався принцип конфіденційності із боку персоналу, працюючого у його контролем, і навіть осіб, залучуваних їм надання консультацій і надають додаткову професійну допомогу в проведенні аудиту.

Що стосується перевірок якості роботи аудитора, здійснюваних відповідно до законодавством Російської Федерації, аудитор зобов'язаний надати особам, уповноваженим для проведення таких перевірок, свою робочу документацію. Отже, аудитор повинен дотримуватися конфіденційність завжди, крім передачі результатів перевіркипроверяемим особам або органам, призначив перевірку.

Уповноважені особи з свого боку слід забезпечити конфіденційність відомостей у відношенні діяльності перевірених аудитором осіб, що стануть відомі їм у ході перевірки якості.

Перелік що підлягали розголошенню конфіденційних відомостей слід доповнити договір для подання аудиторських послуг між аудитором особою, підлягає аудиту. У цілому цей перелік не включаються відомості, які у відповідно до законодавства Російської Федерації неможливо знайти віднесено до конфіденційної комп'ютерної інформації (комерційну таємницю).

>Аудитор вправі на власний розсуд здійснювати щодо що належить йому робочої документації будь-які дії, суперечливі закону, іншим правових актів та фахової етики, і навіть не порушують правничий та охоронювані законом інтереси економічного суб'єкта, щодо якої проводився аудит, та інших осіб. Наприклад, аудитор зобов'язаний надавати робочу документацію економічному суб'єкту, щодо якої проводився аудит.Аудитор немає правничий та зобов'язаний надавати робочу документацію іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством Російської Федерації.

>Аудитор відповідає, як передпроверяемим обличчям, і перед товариством у особі відповідного користувача за виражені в аудиторському укладанні думки і висновки щодо фінансової та економічної діяльностіпроверяемого суб'єкта. Це відповідальність за:

· порушення законодавства Російської Федерації під час здійснення аудиторську діяльність;

· здійснення діяльності, не передбаченої виданої ліцензією;

· недостовірність даних та необ'єктивність висновків, викладені у аудиторських висновках;

· недотримання конфіденційності даних та схоронності документів (іншого за надання отриманих під час проведення аудиту даних та інформації третіх осіб без дозволу особи, щодо якої проводився аудит);

· навмисне приховування обставин, що виключатимуть можливість проведення аудиторської перевірки;

· некваліфіковане проведення аудиту, що спричинило збитки державі або зарадипроверяемого економічного суб'єкта.


Укладання

При визначенні правий і обов'язків аудиторських організацій корисною і осіб, які підлягають аудиту, необхідно враховуватиме й деякі загальні правові, етичні й інші принципи. До них належать відповідальність за дії третіх осіб, розсудливість, економічну доцільність, виняток конфлікт інтересів та інших.

На жаль, ряд правий і обов'язків обох сторін не відбилися в існуючих нормативні акти. Так, аудиторські організації заслуговують проводити попереднє ознайомлення з документами бухгалтерської звітності особи, що підлягає аудиту, ухвалення рішення про взяття договору для проведення аудиту. Ігнорування цієї права призводить до виникнення невиправдано високих аудиторських ризиків відношенні клієнтів, діяльність яких пов'язане з велику кількість порушень юридичних та бухгалтерських норм. З іншого боку, це заважає адекватної оцінці трудомісткості майбутньої роботи і відповідно правильної оцінці вартості аудиту.

>Аудиторские організації заслуговують отримувати в що підлягає аудиту особи (працівників цієї особи) усні і письмові роз'яснення з що виникли під час аудиторської перевірки питань, і додаткові відомості, необхідних аудиту. Наявність такої права у аудитора підтверджується чинним російськимПравилом (стандартом) аудиторську діяльність "Роз'яснення, надані керівництвомпроверяемого економічного суб'єкта".

>Аудитор проти неї отримувати за договором винагороду за фактично виконану ним роботу, відшкодування транспортних та відряджених витрат, витрати з оплати роботи фахівців, залучених до проведення аудиту, та інші фактично вироблені необхідні витрати.

Серед обов'язків аудитора зазначимо такі.Аудитор зобов'язаний надавати особі, що підлягає аудиту, вичерпну інформацію як вимоги законодавства, що стосуються проведення аудиту, а й права й обов'язки сторін під час здійснення аудиту, про законодавчих і нормативні акти, які у Російської Федерації, у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація