Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Порядок і документальне оформлення реалізації товарів у кредит


Реферат Порядок і документальне оформлення реалізації товарів у кредит

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Іжевський торгово-економічний технікум

Заочне відділення

Предмет Бухгалтерський облік

ГрупаП-41

Курс 4

СтудентЗязянова Олександра Андріївна

>Шифр 3Пб-07-312 варіант питання 13, 4

Викладач Шмельова Марина Володимирівна

Оцінка дата підпис

2009 р.


Порядок і документальне оформлення реалізації товарів у кредит

Порядок реалізації товарів у кредит регулюється Правилами продажу товарів тривалого користування у кредит іст.488-489 ДК РФ.

Товари в кредит реалізують підприємства торгівлі з різними формами власності. Перелік таких товарів розглядається нею самостійно й більше вивішується у торгівельному залі для інформуванні покупців.

До товарам тривалого користування ставляться непродовольчі товари, мають тривалі терміни служби: хутряні вироби, вироби з кришталю, порцеляни, фаянсу, радіотовари, меблі, електропобутові товари, музичні інструменти, кіно-, фотоапаратура, садові будиночки, килимові вироби, транспортні засоби, технічні засоби й устаткування, використовувані у особистих і фермерських господарствах, та інших.

У кредит товари продаються покупцям, у яких постійний самостійний джерело доходів.

До складу роздрібного товарообігу включається повна вартість проданих товарів за цінами фактичної реалізації на даний момент отримання товару покупцем.

Для придбати товари в кредит покупець пред'являє до магазину паспорт і довідку з місця роботи про середньомісячної заробітної плати (для аспірантів - довідка розмір місячної стипендії, пенсіонерам - довідка розмір пенсії на місяць) протягом останніх місяці. Довідки видаються особам, що працювали цьому підприємстві щонайменше 6 місяців.

Довідки є бланками суворої звітності, тож повинні бути зареєстровані у книзі реєстрації (номер довідки, кому видана, хто видав, коли видана довідка). Повторна довідка видається тільки після розрахунку попередній кредит.

Особам, прийнятим працювати гаразд перекладу, військовослужбовцям, звільненим в запас, аспірантам і молодим фахівцям довідки можна видавати після закінчення місяці від дня їхнє надходження працювати (навчання).

Особам, які мають утримання по виконавчим листам, або фізичним особам, підлягає звільнення, довідки не видаються.

Бухгалтер магазину перевіряє представлені покупцем документи і відібраний товар виписуєпоручение-обязательство у двох примірниках, де вказують, кого і який товар продано, сума кредиту та терміни погашення. Покупець підписує обидва примірника. Перший - пересилають за місцем його роботи (навчання), а пенсіонерам видають на руки; другий - залишається на торговому підприємстві для обліку й контролю за надходженням платежів за продані кредит товари.

Продаж товарів проводиться у разі цінами, чинним на день продажу. Наступні зміни на продані товари не тягнуть у себе перерахунку.

Передача покупцям придбаних ними на кредит товарів виробляється на щонайменше 20%, а товарів за ціною, перевищує дванадцятиразовий розмір мінімальної місячної оплати праці, - щонайменше 40% їх вартості.

Решта вартості товарів оплачується покупцями вчасно від шість місяців у три роки, а товарів за ціною, перевищує дванадцятиразовий мінімальний розмір місячної оплати праці, встановлений законодавством Росії, - вчасно до п'яти.

Під час продажу товарів з розстрочкою платежу на 6 місяців сума кредиту має перевищувати двомісячної зарплати (стипендії, пенсії), на 12 місяців -четирехмесячной, на 24 -восьмимесячной, на 36 - дванадцятимісячної, на 48 -восемнадцатимесячной, на 60 місяців – двадцяти чотирьох місячної зарплати (стипендії, пенсії).

Під час продажу товарів у кредиту із покупців на користь підприємства торгівлі стягуються відсотки з суми наданого кредиту, розмір яких встановлюється підприємством з урахуванням діючих ставок за банківські кредити.

У разі придбання покупцем двох і більше найменувань товару із різних відділів магазинупоручение-обязательство оформляється у цьому відділі, який відпустив більш дорогу купівлю.

Наприкінці робочого дня матеріально відповідальні особи становлять описпоручений-обязательств, у яких відбиваються: роздрібна вартість товарів, проданих в кредит; суми, внесені покупцями готівкою, та незначною сумою наданої розстрочки. Сума роздрібної вартості за описом входить у товарний звіт. До товарному звіту додаютьсяпоручения-обязательства, які у бухгалтерію для перевірки, контролю та обліку.

Вартість товару погашається покупцями рівними частинами раз на місяць, у найкоротші терміни, передбаченіпоручением-обязательством, через з зарплати.

При звільнення співробітника, взяв товар в кредит, від нього утримується вся решта суми заборгованості. Якщо за звільнення кредит залишився непогашеним, адміністрація організації, де він працював даний співробітник, зобов'язана переслати в п'ятиденний термін підприємству торгівлі, який продав товар в кредит, решту суми.

Синтетичний облік розрахунків за товари в кредит ведеться на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» чи рахунку 73/1 «Розрахунки по наданим позикам», якщо товар придбаний у цьому магазині, де працює людина. Рахунки активні, розрахункові.

«10» жовтня200_г

Архангельська

міська телефонний станція

ДОВІДКА №002180

на купівлю товару в кредит

>ВиданаСкворцовой Ніні Степанівні у цьому, що він (вона) справді постійно працює у посади

_____>бухгалтера_______и його (її) середньомісячний заробіток

(стипендія) протягом останніх 3 місяці становив 6000 крб.

Шість тисяч карбованців.

З зазначеної зарплати (стипендії) виробляються щомісячні утримання по виконавчим листам та інших виконавчим документам у вигляді немає відсотків. Мешкає за адресою: р. Архангельськ, вул. Воскресенськад.100,кв.10_____

має паспорт серії IV - ІГ № 525238

виданий ОВСЛомоносовского птд. міліції р. Архангельська

«22» квітня 1980 р.

>ПОРУЧЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО грн.Скворцовой М.С. _______

для утримання з зарплати вислати за адресою:

р. Архангельськ, вулиця _______>Приорова_________________________

будинок № 4, кв. ________Телефон № 44-15-84

Печатка організації Керівник Рогозіна

Головний (старший) бухгалтер _______Степанова

Довідка Цех, відділ >Табельний № Сума місячного внеску Місяць і рік останнього внеску >Шифр торгу № магазину
дата номер
10.10 002180 бух р 1666 квітень200_г. «Меблі»

>Поручение-обязательство № 124503

(надсилають підприємству, організації, установі)

Багато, грн. ______>Скворцовой Ніною Степанівною_________

«10»октября_______200_ р. у книгарні

«Меблі» придбаний в кредиту із

розстрочкою платежу на _6 місяців, і отримано цього числа

кухонний куточок _____

марки ____ заводський №

Роздрібна ціна товару Двадцять тисяч карбованців

>Внесено готівкою і при отриманні товару 50%

10000руб.00 коп.

З іншого боку, внесено 20% іншого за надання розстрочки

_______2000 крб. __00 коп.

Разом внесено готівкою і при отриманні товару 12 000руб.00 коп.

Іншу суму ________Десять тисяч карбованців 00 коп.

доручаю Архангельської міського телефонного станції

утримувати із мого зарплати (стипендії) щомісяця рівними частками по 1666 крб. на погашення всієї заборгованості, з урахуванням термінів виплати заробітної плати з

«2» листопада 200_ р. по «2» травня 200_ р.

Про зміні мого адреси - й місця роботи я негайно повідомлю магазину і зобов'язуюся видатипоручение-обязательство за новим місцем роботи з утримання що залишилася заборгованості.

У разі, коли після звільнення з підприємства мною буде допущена прострочення сплати двох чергових внесків, всю суму непогашеною заборгованості, і навіть пеня у вигляді 0,1% від простроченої суми кожний день прострочення то, можливо стягнена з моїй примусовому порядку незалежно від наступу термінів чергових платежів.

Зворотний бік доручення

Адміністрація підприємства, організації, установи, де працюють, навчається який видав справжнє доручення, зобов'язується утримувати з його зарплати (стипендії) суми чергових платежів і перераховувати їх у рахунок магазину «Меблі» № 40712170000000286713

в АрхангельськомуПоморском відділенні банки з позначкою:

У погашення заборгованості грн. ______>Скворцовой М.С. ______________.

за товар, куплений в кредит у книгарні № «Меблі»:

попоручению-обязательству № 124503

>Подписавшимпоручение-обязательство пред'явлено паспорт серії

IV - ІГ № 525238,виданний______»22» квітня 1980 року____________

>Ломоносовским відділенням міліції міста Архангельська,

прописаний в гір. Архангельську «30» квітня 1980_ р. вулицею

>Воскресенской будинок № 100, кв. № 10.

Рік та місце народження 1950 р. р. Архангельськ___________

Документи перевіривСавина__________(подпись)

Директор (завідуючий)магазина__________Берлина

Покупець ____________________Скворцова

Старший бухгалтер __ Савіна________________

«10» жовтня 200_ р. Телефон магазину №__

>ОТМЕТКИ ПроПОГАШЕНИИ

Дата Сума Залишок боргу Дата Сума Залишок боргу
XI 1666 8334 IV 1670 -
XII 1666 6668
I 1666 5002
II 1666 3336
III 1666 1670

У розділі ст. бухгалтер Савіна

Організація

Магазин № Меблі

>ОПИСЬ

>поручений-обязательств, отримані від покупців за відпущені їм товари в кредит

по магазину Меблі

відділу

за 10 жовтня 200 р.

>Порядковие номери Прізвище і ініціали Найменування відпущеного товару Вартість товару Розрахунки з покупцями
внесено готівкою %за кредит Термін погашення і залишок
124503 Скворцова М.С.

Кухонний

куточок

20000 10000 2000 >V-10000
Разом 20000 10000 2000 10000

Додаток однепоручений-обязательств у сумі

Двадцятьтисяч________________рублей.

Зав. магазином Берліна

відділом

Опис перевірив іпоручения-обязательства прийняв

У розділі ст. бухгалтер _____Савіна_________________

Схема обліку операцій з продажу товарів у кредит виглядатиме так.

Бухгалтерські проводки:

Д До

1.Внесено готівкою до каси для придбання в кредит:

а) початковий внесок

б) па% за кредит (з суми з відрахуванням початкового внеску)

На суму ПДВ

2.Предоставлен кредит покупцю, тобто. прийнята на облік сума розстрочки платежу

3. Списано реалізовані товари з матеріально відповідального особи по вільним роздрібним (продажним) цінами в 100% вартості товару

4. По прибутті щомісячних внесків від покупців за товари, продані кредит

50

50

50

62

73/1

90/2

51

50

90/1

91/1

68

90/1

41/2

62

73/1

Приклад. Покупець придбав у книгарні товар в позику шість місяців у сумі 20 тис. крб. Його середня вести - 6000 крб. Відсотки за кредит - 20%. Початковий внесок - 50%.

Магазин становитиме такі записи.

Бухгалтерські проводки:

Д До Сума, крб.
На суму початкового внеску 50 90/1 10000

На суму відсотка за кредит

(20000 - 10000) x 20%: 100

50 91/1 2000
На суму наданого кредиту покупцю 62 90/1 10000
На суму щомісячних внесків 51 62 1666,67
На суму ПДВ, нараховану бюджету (20000 ж 16,67%: 100) 50 68 3334
>Списивается сума реалізованих товарів у кредит 90/2 41/2 20000

Нині у Росії активно поширюється нова для юридичних і фізичних осіб форма розрахунків - з допомогою пластикових карток.

Такі форми розрахунків випливає низка переваг проти іншими формами розрахунків. Зокрема, зручна для розрахунків клієнтів банку, непотрібно при собі мати готівку, послуги або товар можна було одержати до для отримання грошей постачальником.

Пластикова картка представляє собою персоніфіковане платіжне засіб, призначене на оплату товарів, робіт, послуг, і навіть отримання готівки грошей до банківських закладах державної і банкоматах.

Схема обліку операцій з продажу товарів по кредитним картам виглядатиме так.

Бухгалтерські проводки:

Д До

>Отражена сума реалізованого товару по продажною вартості

Списано реалізовані товари

>Зачислени на рахунки підприємства за реалізовані товари

57

90/2

51

90/1

41

57

Завдання №1.

Оформити інвентаризаційну опис у книгарні за наказом № 43 від 30/04/ р. Причина: контрольна перевірка. Початок інвентаризації 18 годин 00 хвилин 30/04/ р. Закінчення 22 годин 00 хвилин 30/04/. . р.

Під час перевірки виявилося:

Найменування товару >Ед. ізм. >Кол-во Ціна Сума
Цукор >Кг 3100 22-00
2 >Вермишель 0,5 >Пач 200 12-00
3 Цукерки «Буратіно» >Кг 220 65-00
4 Цукерки «>Ананасние» >Кг 160 88-00
5 >Карамель «Мрія» >Кг 80 48-00
6 Вино десертне Бут 300 76-00
7 Джем «Вишня» 0,3 >Бан 100 56-00
8 Молоко згущене 0,4 >Бан 140 50-00
Разом:

Визначити попередній результат інвентаризації, якщо залишок товарів на даний момент інвентаризації

по товарному звіту становив 146120-60.

Організація Світло

Підприємство Магазин № 8 Секція

>ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯОПИСЬ № 1

товарів, матеріалів, тари і надходження коштів у 30 квітня 2008 р.

Склад комісії: директор магазину Горохова С.І., голова: зав. відділом Маркіна Про. Ф.; бухгалтер

ІвановаЛ.С.

Підстава інвентаризації: розпорядження № 43 від

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація