Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Звітність малих підприємств: склад, зміст та порядок складання


Реферат Звітність малих підприємств: склад, зміст та порядок складання

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Кафедра бухгалтерського обліку

>КУРСОВАЯ РОБОТА

з дисципліни: бухгалтерська звітність

на задану тему: «>Отчетность підприємств: склад, утримання і порядок складання»

Саратов 2007


Зміст:

Запровадження

Глава 1. Теоретичні основи складання звітності підприємств

1.1 Сутність складання звітності підприємств

1.2 Нормативна база складання звітності підприємств

1.3Подготовительная робота з складання звітності підприємств

Глава 2. Сучасний порядок побудови звітності підприємств

2.1 Склад, структура звітності підприємств у вітчизняній практиці

2.2 Склад, структура звітності підприємств у закордонній практиці.

Укладання

>Библиографический список

Додаток


Запровадження

Бухгалтерська звітність є завершальним етапом облікового процесу організації. Бухгалтерська звітність дозволяє визначити загальну вартість майна організації, вартість основних та оборотних засобів, оцінити її кредитоспроможність і ліквідність [19;стр.23].

Актуальність обраної теми, у тому що звітність підприємств є найбільш що розвивається нашій країні галуззю підприємництва. Цьому може свідчити то скільки уваги приділяється такому питання на творення уряду та кількість видаваних нормативно правових актів.

Метою курсової роботи є підставою вивчення звітності підприємств, її склад утримання і порядок складання.

Завдання курсової роботи:

· Визначити поняття звітності підприємств;

· Розглянути теоретичні основи складання звітності підприємств;

· Виділити сутність складання звітності підприємств;

· Проаналізувати нормативну базу складання звітності підприємств;

· Розглянути підготовчу роботу з складання звітності підприємств;

· Проаналізувати склад, структуру звітності підприємств у вітчизняній й зарубіжної практиці.

Бухгалтерська звітність підприємств має давати достовірне і повний уявлення фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована з правил, встановлених нормативними актами по бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організацій» бухгалтерська звітність є відкритої для користувачів — засновників, інвесторів, кредитних організацій, кредиторів, покупців, постачальників та інших. [8; стор. 2].

Відповідно до ст. 16 Федерального закону «Про бухгалтерський облік» акціонерні товариства відкритого типу, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні й інші фонди, що створюються з допомогою приватних, громадських і державних коштів (внесків), пізніше 1 червня року, наступного за звітним, зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність [1; стор. 8].

Публічність бухгалтерської звітності залежить від її опублікуванні в газетах і часописах, доступних користувачам бухгалтерської звітності, або поширенні у тому числі брошур, буклетів та інших видань, містять бухгалтерську звітність, соціальній та її передачі територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації організації надання зацікавленим користувачам.


Глава 1. Теоретичні основи складання звітності підприємств

 

1.1 Сутність складання звітності підприємств

Бухгалтерська звітність підприємств — єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та про результати її господарській діяльності,составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленими формам.

Організації представляють річну бухгалтерську звітність відповідно до установчими документами засновникам, учасникам організації, або власникам її майна, і навіть територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації. Організації зобов'язані представляти квартальну бухгалтерську звітність за тридцяти днів після закінчення кварталу, а річну - протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено Російської Федерації [1; стор. 8].

Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затвердженою гаразд, встановленому установчими документами організації.

У бухгалтерську звітність мають включатися дані, необхідних формування достовірного і сповненого ставлення до фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище. Якщо виявляється недостатність даних на формування повного ставлення до фінансове становище організації, фінансові результати її й змін у її фінансове становище, то бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення. У цьому необхідно забезпечити нейтральність інформації, котра міститься у бухгалтерській звітності, тобто, виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп зацікавлених користувачів бухгалтерської звітності над іншими. Якщо у вигляді відбору чи форми уявлення інформація впливає рішення з оцінкою користувачів з досягнення визначених результатів, інформація перестав бути нейтральній [16; стор. 187].

Показники про окремих активах, зобов'язання, доходах, витратах і місцевих господарських операціях, і навіть складових капіталу повинні наводитися у бухгалтерській звітності осторонь, у разі їх суттєвості і якщо знання про неї зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану організації, або фінансових результатів її діяльність.

Якщо показник є несуттєвим в відособленому вигляді, він об'єднується коїться з іншими у бухгалтерському балансі, звіті прибутки і збитках чи поясненнях до них (в додатках до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках чи пояснювальної записки). У цьому слід пам'ятати, що окремі показники, які досить істотні у тому, щоб вимагалося їх окреме подання до бухгалтерському балансі і звіті прибутки і збитках, можуть бути досить суттєвими, щоб представлятися осторонь поясненнях.

Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може спричинити економічних рішень зацікавлених користувачів, прийняті з урахуванням звітної інформації. Рішення організацією питання, чи є цей показник істотним, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення, несуперечливості і раціональності.

Оцінюючи статей бухгалтерської звітності, організація повинна: забезпечувати виконання допущень й виконання вимог, передбачених Положенням по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» [7; стор. 5].

До складу бухгалтерської звітності відповідно доПриказу Мінфіну від 13.01. 2000 р. №4н входять: бухгалтерський баланс, звіт прибутки і збитках, додатку до них і пояснювальну записку, і навіть аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона у відповідність до федеральними законами підлягає обов'язковому аудиту.

Критерії для обов'язкових аудиторських перевірок встановлено Федеральним законом від 07.08. 2001 р. №119-ФЗ «Про аудиторську діяльність у складі федерації».

1. Організаційно правова форма економічного об'єкта. Обов'язковою щорічної аудиторської перевірці підлягають економічні суб'єкти, мають форму відкритого акціонерного товариства;

2. Вигляд діяльності економічного суб'єкта. Обов'язковою щорічної аудиторської перевірці підлягають:

• банки та інші кредитні установи;

• страхові організації та суспільства взаємного страхування;

• товарні і фондові біржі;

• інвестиційні інститути (інвестиційні і чекові інвестиційні фонди, холдингові компанії);

• позабюджетні фонди, джерелами, освіти коштів яких є передбачених законодавством Російської Федерації обов'язкові відрахування, вироблені юридичними і фізичними особами;

• благодійні й інші (не інвестиційні) фонди, джерелами, освіти коштів яких є добровільні відрахування юридичних і фізичних осіб;

• інші економічні суб'єкти, обов'язкова щорічна аудиторська які з вигляду своєї діяльності передбачена федеральними законами, указами Президента РФ і постановами Уряди РФ.

Обов'язковою щорічної аудиторської перевірці підлягають економічні суб'єкти, якщо в статутний капітал (статутний фонд) є частка, що належить іноземних інвесторів;

3. Фінансові показники діяльності економічного суб'єкта. Обов'язковою щорічної аудиторської перевірці підлягають економічні суб'єкти (крім що є цілком у державній чи муніципальної власності) за наявності хоча самого з таких фінансові показники своєї діяльності:

• обсягу виручки від продукції (робіт, послуг) протягом року, перевищує на 500 гривень тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці (р.);

• суми активів балансу, перевищує наприкінці звітного року у 200 тисяч разів встановлений законодавством Російської ФедераціїМРОТ.

Для визначення зазначених фінансові показники встановлений законодавством Російської ФедераціїМРОТ приймається у середньорічному обчисленні за звітний рік.

1.2 Нормативна база складання звітності підприємств

У Федеральному законі «Про бухгалтерському обліку» від 21 листопада 1996 року №129-ФЗ говориться, що це організації зобов'язані складати з урахуванням даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерськуотчетность[1; стор. 8].

Бухгалтерська звітність малих організацій, складається з:

а) бухгалтерського балансу;

б) звіту прибутки і збитках;

Форми бухгалтерської звітності організацій, і навіть інструкції про порядок заповнення затверджуються Міністерство фінансів Російської Федерації.

Бухгалтерська звітність підписується керівником й головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

Бухгалтерська звітність складається, зберігається і користувачам бухгалтерської звітності у встановленій формі на паперових носіях. За наявності технічних можливостей та з дозволу користувачів бухгалтерської звітності, вказаних у статті 15 справжнього Федерального закону, організація може становити бухгалтерську звітність в електронному вигляді у відповідно до законодавства Російської Федерації.

>Отчетним роком всім організацій є календарний рік - з початку по 31 грудня включно. Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період із дати державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного.

Дані про господарських операціях, проведених до державної реєстрації речових організацій, входять у їх бухгалтерську звітність перший звітний рік.

Місячна і квартальна звітність є проміжної і складається наростаючим результатом початку звітного року.

Користувач бухгалтерської звітності немає права відмовити до прийняття бухгалтерської звітності і зобов'язаний на прохання організації проставити оцінку на копії бухгалтерської звітності ухвалення і дату її подання. З отриманням бухгалтерської звітності по телекомунікаційним каналів зв'язку користувач бухгалтерської звітності зобов'язаний передати організації квитанцію про приймання в електронному вигляді.

Днем уявлення організацією бухгалтерської звітності вважається дата відправки поштового відправлення зописью вкладення чи дата її відправки по телекомунікаційним каналів зв'язку або дата фактичної передачі за належністю.

У наказі від 26 липня 2003 р. №67н «Про формиБухгалтерской звітності» встановлено, що Суб'єкти малого підприємництва, не зобов'язані проводити проведення аудиторської перевірки достовірності бухгалтерської звітності відповідно до законодавством Російської Федерації, можуть скласти постанову по поданні бухгалтерської звітності обсягом показників за групами статейБухгалтерского балансу і за статтям Звіту прибутки і збитках без додаткових розшифровок у форми і заслуговують не представляти у складі бухгалтерської звітності Звіт про зміни капіталу (форма № 3), Звіт про рух коштів (форма № 4), Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), пояснювальну записку.

У положенні ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності Російській Федерації встановлено, що суб'єкти підприємств мають становити бухгалтерську звітність протягом місяця, квартал і рік наростаючим результатом початку звітного року, якщо інше встановлено законодавством Російської Федерації. У цьому місячна і квартальна бухгалтерська звітність є проміжної.

Бухгалтерська звітність має давати достовірне і повний уявлення про майновому й фінансовому становищі організації, про його змінах, і навіть фінансові результати її діяльність.

У бухгалтерської звітності дані про числовим показниками наводяться мінімум два роки - звітний і що передував звітному року (крім звіту, що складається перший звітний рік).

Якщо є у період, що передував звітному року, не можна з даними за звітний період, то котрі з названих даних підлягають коригуванні з правил, встановлених нормативними актами. Кожна істотне коригування мусить бути розкрито в пояснювальної записки разом із зазначенням її причин.

Якщо є у період, що передував звітному року, не можна з даними за звітний період, то котрі з названих даних підлягають коригуванні з правил, встановлених нормативними актами. Кожна істотне коригування мусить бути розкрито в пояснювальної записки разом із зазначенням її причин.

Справжнє Становище по бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (>ПБУ 4/99) встановлює склад, утримання і методичні основи формування бухгалтерської звітності організацій, є юридичних осіб за законодавством Російської Федерації.

Становище не застосовується для формування звітності, розроблюваної організацією для внутрішні, звітності,составляемой для державного статистичного спостереження, звітної інформації, представленої кредитної організації у відповідність до її вимогами, і складання звітної інформації інших спеціальних цілей, тоді як правилах підготовки такий звітності та інформації не передбачається використання справжнього Положення.

Справжнє Становище застосовується Міністерство фінансів Російської Федерації під час встановлення:

· типових форм бухгалтерської звітності та інструкції про порядок складання звітності;

· спрощеного порядку формування бухгалтерської звітності для суб'єктів малого підприємництва і некомерційних організацій;

· особливостей формування зведеної бухгалтерської звітності;

· особливостей формування бухгалтерської звітності у разі реорганізації чи ліквідації організації;

· порядку публікації бухгалтерської звітності.

Мале підприємство становить представляє бухгалтерську звітність гаразд, передбаченому Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації [6; стор. 4], і Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітністьорганизации"[8; стор. 2].

У разі встановлення Мінфіном Росії за інші форми звітної інформації про характер використання бюджетних коштів, вони також має входитимуть у склад бухгалтерської звітності.

Відповідно до Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності Російській Федерації річна бухгалтерська звітність може представлятися малим підприємством скороченому варіанті.

Річна бухгалтерська звітність представляється в адреси - й терміни відповідно до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік".

Що стосуєтьсянезаполнения тій чи іншій статті (рядки, графи) типовий форми бухгалтерської звітності через відсутність організація відповідних активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа)прочеркивается.

Якщо за складанні малим підприємством типових форм бухгалтерської звітності виявляється недостатність даних на формування повного ставлення до фінансове становище цього підприємства, і навіть фінансові результати своєї діяльності, то бухгалтерську звітність включаються відповідні додаткові показники.

У цьому мале підприємство проти неї представляти форми бухгалтерської звітності на бланках, виготовлених самостійно. І тут мале підприємство має дотримуватись вимоги, передбачені Положенням по бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації". У експонованих формах бухгалтерської звітності можуть наводитися статті через відсутність у малого підприємства відповідних активів, пасивів, господарських операцій, на розкриття інформації можна включати додаткові показники. У цьому слід зберегти коди рядків за показниками, передбачених в типових форми ісохраняемим малим підприємством під час заповнення, і навіть підсумкові показники і коди рядків розділів і груп статей бухгалтерського балансу.

Під час упорядкування бухгалтерської звітності слід керуватися Інструкцією про порядок заповнення форм річний бухгалтерської звітності та інші вказівками, затверджуваними Міністерство фінансів Російської Федерації.

1.3Подготовительная робота з складання звітності підприємств

Перед упорядкуванням бухгалтерської звітності здійснюється комплекс процедур, виконання яких дозволяє їм отримати найточніші дані бухгалтерської звітності:

1. Виправлення помилок, виявлених до дати уявлення бухгалтерської звітності.

Спосіб виправлення помилок залежить від характеру помилки і дати її виявлення. Порядок відображення виправних записів в звітності встановлено пунктом 11Указаний про порядок упорядкування та уявлення бухгалтерської звітності, затверджених наказом Мінфіну

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація