Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Особливості розрахунку амортизаційних відрахувань, обліку прибутків і збитків


Реферат Особливості розрахунку амортизаційних відрахувань, обліку прибутків і збитків

Зміст

1. Облік надходження, нарахування амортизації основних фондів. 3

2. Облік фінансових результатів. 6

Практичні завдання. 9

Література. 11


1. Облік надходження, нарахування амортизації основних фондів.

 Амортизація основних фондів і нематеріальних активів — це поступове віднесення затрат з їхньої придбання, виготовлення чи поліпшення, зменшення скоригованої прибутку платника податків не більше норм амортизаційних відрахувань.

   Амортизации підлягають Витрати:

      - придбання основних фондів і нематеріальних активів задля власного виробничого використання, включаючи Витрати придбання племінного худоби і придбання, закладку і вирощування багаторічних насаджень на початок плодоносіння;

      - самостійне виготовлення основних фондів для власних потреб, включаючи Витрати виплату заробітної плати працівникам, котрі трудилися на виготовленні таких основних фондів;

      - проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації існуючих і інших напрямів поліпшенням основних фондів;

      - капітальні поліпшення землі, які пов'язані з будівництвом, саме: іригація, осушення, збагачення й інші капітальні поліпшення землі.

Основні кошти підприємства у процесі виробництва поступово зношуються. Знос - вартісної показник втрати об'єктами основних засобів фізичних якостей чи втрати техніко-економічних властивостей, а як наслідок - вартості. Тому кожного підприємства слід забезпечити нагромадження коштів, необхідні придбання і відновлення остаточно зношених основних засобів. Таке нагромадження досягається через включення в витрати виробництва сум відрахувань, які називаються амортизаційними. Розміри амортизаційних накопичень встановлюються у відсотках балансову вартість основних засобів і називаються нормами амортизаційних відрахувань.

             Норми амортизаційних відрахувань виражені у відсотках балансову вартість класифікаційних груп основних засобів. У цьому широко диференційовані норми на машини та устаткування як з їхньої видам, а й у видам робіт, котрим їх використовують, й за галузями промисловості. Проте, по автотранспорту норма амортизації встановлено відповідно до окремим маркам автомобілів - залежно від термінів служби або у відсотках вартості машини на 1000 км пробігу. З окремих видів основних засобів гірничодобувної промисловості норми амортизації визначені у рублях на 1 т добуваних запасів з корисними копалинами.

             Особливості окремих видів виробництв, режиму експлуатації машин і устаткування, природних умов і сфери впливу довкілля, що викликають підвищений чи знижений знос коштів, експлуатовані для підприємства, враховуються з застосування відповіднихпоправочних коефіцієнтів, встановлених до норм амортизаційних відрахувань.

             Сума амортизації обчислюється у рублях. Амортизаційні відрахування розраховують щомісяця по основних засобів, числиться на 1-е число звітного місяці.

             Амортизація по знову котрі вступили основних засобів нараховується з 1-го числа місяці, наступного за місяцем надходження у експлуатацію, а, повибившим основних засобів - закінчується 1-го числа місяці, наступного за місяцем вибуття. Отже, обертів за рахунком 01 “Основні кошти” за поточний місяць при обчисленні сум амортизації до уваги не приймають.

             Амортизаційні відрахування не здійснюються за об'єктах, числиться у складі основних засобів:

            - по продуктивної худобі,буйволам, волам, оленям;

            - бібліотечному фонду;

           - засобам (фондам) бюджетних установ, включаючи науково-дослідні, конструкторські і технологічні організації;

             - фондам, перекладеними у порядку на консервацію.

   Для складання розрахунку амортизаційних відрахувань на січень необхідно все що перебувають у підприємстві кошти на 1 січня згрупувати на місця перебування і видам (кодам) відповідно до встановленими єдиними нормами амортизаційних відрахувань. Це по інвентарним картках, які розподіляють на місця перебування основних засобів, а всередині - з їхньої видам (кодам).

Амортизація, підлягаючий нарахуванню за звітний місяць, дорівнює сумі амортизації, нарахованої за місяць, плюс амортизація по котрі вступили основних засобів минулого місяця мінус амортизація повибившим основних засобів минулого місяця. Розрахунок амортизації основних засобів служить основою записи сум амортизаційних відрахувань, тобто. зносу основних засобів по відповідним рахунках, саме:

         Дебет рахунків 20,25,26 та інших. Кредит рахунки 02.

   Рахунок 02 - пасивний. Сальдо кредитове відбиває як суму зносу на всі об'єкти основних засобів підприємства, а й суму відшкодовану їх вартості через амортизаційні відрахування; оборот по дебету - суми зносу повибившим об'єктах незалежно від причин вибуття; оборот за кредитами - суми нарахованої амортизації (зносу) за звітний період. Він може мати два субрахунка:

           02-1 “Знос власних основних засобів”,

           02-2 “Знос довготерміново орендованих основних засобів”.           

Облік операцій із рахунку 02 організується в журналі-ордері № 13 виходячи з первинних документів (актів, розрахунків амортизації,справок-расчетов тощо.). У цьому вся журналі наводяться і аналітичні дані до рахунку 02 за групами основних засобів у межах сальдо і зворотів.Пообъектний облік зносу основних засобів немає,т.к. за необхідності її розмір визначається розрахунковим шляхом з суми початкової вартості і доведену норму амортизації, що фіксується в інвентарних картках.

        Слід пам'ятати, що нарахування зносу припиняється принаймні нарахування (відшкодування) підприємством повної початкової вартості основних засобів.

2. Облік фінансових результатів.

Фінансовий результат є приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу організації, що виникла у її підприємницької діяльності у звітний період. У бухгалтерський облік результат такий діяльності визначають шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків ( втрат) за звітний період. цієї мети служить рахунок прибутків і збитків. Сальдо у цьому рахунку ( дебетове - збиток, кредитове - прибуток) характеризує фінансовий результат діяльності організації початку звітний період. Операції б'ють по рахунку прибутків і збитків по так званомукумулятивному принципу; показники прибутків і збитків накопичуються на рахунку наростаючим результатом початку звітного року. Сальдо за рахунком отримують, балансуючи всі прибутки і збитки початку звітного року.

На рахунку прибутків і збитків результати господарську діяльність позначаються на двох формах:

1) як результати (прибутку чи збитки) від продукції, робіт, послуг, основних засобів, матеріалів тощо.

2) як результати. які пов'язані безпосередньо з процесом реалізації, звані позареалізаційні прибутків і збитки. Різниця з-поміж них у цьому, що прибуток або втрати від процесу реалізації попередньо виявляється на окремих рахунках реалізації, та був на суму переноситься з цього приводу прибутків і збитків.      

 >Внереализационние доходи, збитки і прямо відбиваються за кредитами чи дебету цього рахунки без попередньої записи на будь-яких рахунках.

Облік прибутків і збитків від

Результати від готової продукції, напівфабрикатів, робіт та надання послуг власного виробництва (прибуток або збиток) виявляються на рахунку реалізації продукції ( робіт, послуг). А на цьому рахунку виявляється валовий прибуток від реалізації покупних товарів. придбаних спеціально для перепродажу, тобто. торгівлі або оптом, чи вроздріб. Рахунок реалізації продукції (робіт, послуг) щомісяця закривається і сальдо немає. На рахунку реалізації продукції (робіт, послуг)сопоставляются доходи і по реалізованою продуктам, роботам і послугам. Тому на згадуваній рахунокПрибилей і збитків зараховується щомісяця сума прибутку, отримана від, та робиться записД-тсч. реалізації продукції (робіт, послуг)К-тсч. прибутків і збитків

На виробничих підприємствах на рахунку реалізації продукції (робіт, послуг) зіставлення виручки від з собівартістю реалізованого може показати збиток, колидебетовий оборот протягом місяця за рахунком реалізації перевищує кредитовий оборот у цій рахунку.Убиточний результат наприкінці місяця переноситься з цього приводу прибутків і збитківД-тсч. прибутків і збитківК-тсч. реалізація продукції (робіт, послуг)

Аналітичний облік реалізованої продукції має своєю метою виявити ефективність (рентабельність) окремих видів чи груп продукції (товарів) виконаних робіт і наданих послуг, і навіть за формами реалізації регіонах України та іншими параметрами. У аналітичному обліку відбиваються прибуток від реалізації: податку додану вартість будівництва і акцизи: собівартість і результати (прибуток або збиток) від.

Облік позареалізаційних прибутків і збитків.

 На самому рахунку прибутків і збитків відбиваються різні позареалізаційні. тобто. які пов'язані з операціями реалізації (купівлі- продажу), прибутків і збитки.Внереализационние фінансові результати можна підрозділити з доходів від участі у інших організаціях, зокрема й дочірні, прибутків і втрати від фінансових операцій, і навіть випадкові (нехарактерні ) для цієї організації прибутків і збитки. Принаймні виникнення позареалізаційні доходи і доходи втрати записуються в дебет чи кредит цього рахунки кореспонденції зі своїми рахунками 51. 76. 29 та інших. У цьому аналітичного обліку організується за статтями, встановленим звітністю.


Практичні завдання.

Завдання № 1.

Підприємством придбано кошти. Вартість основних засобів за договором 5000 рублів. За умов їх монтажі витрачені матеріали у сумі 2500, нараховано зарплату робочим – 1000 рублів. Визначити початкову вартість основних засобів, скласти проводки.

Облік основних засобів здійснюється за їхні первісні вартості, що формується із усіх витрат, прямим чи опосередкованим чином пов'язані з їх придбанням і монтажем.

Сума

5000-00 –Дт 08Кт 60.51 – придбання основних засобів

2500-00 –Дт 08Кт 10 – витрачено матеріалів під час монтажу

1000-00 –Дт 08Кт 70 – нарахована вести робочим

8500-00 –Дт 01Кт 08 – оприбутковано основних засобів на баланс.

Завдання № 2.

Скласти кореспонденції рахунків вказати первинні документи і облікові регістри.

Зміст операції >Дт >Кт Документи і регістри

1.

2.

3.

4.

5.

Надійшли від постачальників матеріали

>Отпущени зі складу у виробництві матеріали

>Отпущени зі складу у виробництвіМБП

>Начислена зарплата робочим за виробництво продукції

Вжиті утримання податків із зарплати працівників

10

20

20

20

70

70

60

10

12

70

68

69

>Приходние і витрати. накладні, журнал обліку накладних

Вимоги за складом, акти прийому-передачі, акти на списання впр-во.

Вимоги за складом, акти на списання впр-во.

>Ведомость із зарплати, журнал-ордер, відомість посч. 70

- прибуткового податку

- пенсійний фонд

>Ведомость із зарплати, заяву на податкові відрахування, довідка за інвалідністю, посвідчення.


Література

1.Андросов А. М. Бухгалтерський облік. М., 2005.

2.Безруких П.С. Бухгалтерський облік М., 2003.


Схожі реферати:

Навігація