Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Основи аудиторської діяльності


Реферат Основи аудиторської діяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Зміст

Запровадження. 2

1. Сутність, поняття і цілі аудиторську діяльність. 3

2. Система нормативного регулювання аудиторську діяльність. 4

3. Організаційно - правова структура аудиторську діяльність. 8

Укладання. 13

Список використаної літератури.. 14


Запровадження

У разі створення правової держави визначення правових основ аудиторську діяльність має важливого значення. Аудит дає великі змогу її подальшого розвитку економіко-правового контролю, завданням якого є не лише у захисту знову виникаючих економічних відносин несумлінного підприємництва, у боротьбі та профілактики з правопорушеннями у сфері економіки, а й у формуванні громадського правосвідомості більш рівні.

Історія аудиту показує, що його розвитку було викликане поділом інтересів адміністрації підприємств і інвесторів. Тому виникнення інституту незалежних аудиторів усуває проблему розбіжності інтересів укладачів інформації (адміністрації підприємств) і користувачів (власників акцій, кредиторів чи інших), що зумовлює необ'єктивності інформації. Отже, аудит усуває можливість ухвалення господарських рішень, заснованих на виключно недостовірну інформацію, що може спричинити для суб'єкта підприємництва негативні економічні наслідки. З іншого боку, діяльність аудиторів у Росії не знімає проблеми, пов'язану із необхідністю спеціальних знань з оцінки достовірності отриманої інформації, якими що немає користувачі інформації.


1. Сутність, поняття і цілі аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність (аудит) є підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) у здійсненні незалежної перевірці бухгалтерського обліку, і фінансової (бухгалтерської) звітності громадських організацій і індивідуальних підприємців.

Основними цілями аудиторську діяльність є:

а) встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності економічних суб'єктів [1].

Достовірність є форму виявлення істини, обгрунтовану у спосіб. Основою достовірності бухгалтерської звітності є істотних порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової звітності. Підтвердження аудитором відповідності здійснення такої фінансової складової діяльності підприємства встановленими нормами є умовою визнання достовірності звітності.

Здійснюючи своїх функцій для встановлення достовірності бухгалтерської звітності економічних суб'єктів, аудитор діє і як у публічних інтересах, оцінюючи діяльність підприємства для яка вселяє знання, і у приватних інтересах самої суб'єкта, зацікавлений у істинності своїх поглядів на відповідність дійсного стану речей для підприємства викладеного в інших формах звітності.

б) встановлення відповідності скоєних економічними суб'єктами фінансових і місцевих господарських операцій нормативних актів, які у Російської Федерації. Під час проведення аудиторської перевірки аудитори вільні у виборі досліджуваних проблем. Керівнику й іншим посадових осібпроверяемого суб'єкта забороняється робити будь-які дії із метою обмеження кола питань, які підлягають з'ясовуванню під час проведення аудиторської перевірки [7, з. 33-34].

Аудит можна проводити:

а) фізичними особами, здійснюють самостійну підприємницьку діяльність й зареєстрованими у ролі таких; б) юридичних осіб (аудиторськими фірмами), зареєстрованих як підприємства незалежно від форми і виду власності (зокрема іноземні й створення що з іноземними юридичними і фізичними особами), будь-який організаційно-правовою форми, передбаченої законодавством РФ, крім форми акціонерного товариства відкритого типу.

Обов'язковою щорічної аудиторської перевірці підлягають:

· банки та інші кредитні установи; страхові організації та суспільства взаємного страхування; товарні і фондові біржі;

· інвестиційні інститути, фонди, холдингові компанії; позабюджетні фонди,

· у яких направляються обов'язкові відрахування юридичних і фізичних осіб;

· благодійні й інші (>неинвестиционние) фонди, освічені добровільними відрахуваннями юридичних і фізичних осіб. [1]

 

2. Система нормативного регулювання аудиторську діяльність

 

До правовим і законодавчим документам по аудиторську діяльність Російській Федерації ставляться:

- Цивільний кодекс Російської Федерації [3] ;

- Федеральний закон "Про аудиторську діяльність" N119-ФЗ [1];

- Федеральний закон "Про ліцензування окремих видів діяльності" [2];

- Правила (стандарти) аудиторську діяльність [5].

Система нормативного регулювання аудиторську діяльність включає 4 рівня (таблиця 1).


Таблиця 1 – Система нормативного регулювання аудиторську діяльність Російській Федерації

Рівні регулювання Види і найменування тих нормативних документів Область регулювання
I Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» Визначає місце, мету й завдання аудиту в фінансово - економічної системі
II Федеральні правила (стандарти) аудиторську діяльність Визначають загальні питання регулювання аудиторську діяльність, обов'язкові всім об'єктів, встановлюють норму аудиту, обов'язкові всім суб'єктів ринку аудиторських послуг
Законодавчі і підзаконні нормативні акти
III Правила (стандарти) аудиторських акредитованих професійних об'єднань >Регулируют специфічних питань аудиторську діяльність лише на рівні професійних об'єднань
IV >Внутрифирменние правила (стандарти) Використовуються аудиторами конкретної аудиторської організації під час проведення аудиту й наданні супутніх аудиту послуг

Перший (верхній) рівень включає Закон про аудиторську діяльність, яка ставиться до основним законодавчих актів. До прийняття закону правові основи аудиторську діяльність як незалежного позавідомчого фінансового контролю у Росії було встановленоВременними правилами аудиторську діяльність [6].

Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» закріпив нашій країні інститут аудиту, і з його прийняттям почався новий етап розвитку незалежного позавідомчого фінансового контролю.

Федеральний закон включає 22 статті, у яких відбиті засадничі поняття і аспекти аудиторську діяльність, супутніх аудиту послуг, аудитора і аудиторської організації. У законі дадуть визначення обов'язкового аудиту й наведено критерії його проведення, містять поняття аудиторської таємниці, правил (стандартів) аудиторську діяльність, аудиторського укладання. Розглянуто поняття незалежності аудиторів, аудиторських організацій корисною і індивідуальних аудиторів. Визначено порядок здійснення контролю роботи аудиторських організацій корисною і індивідуальних аудиторів, атестації на право здійснення аудиторську діяльність і ліцензування аудиторську діяльність [1].

До документам другого рівня, регулюючим аудиторську діяльність у Росії, ставляться федеральні правила (стандарти), представлені у таблиці 2.

Таблиця 2 - ПерелікФедеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність

Найменування
1

Мету й основні засади аудиту фінансової

(бухгалтерської) звітності

2 >Документирование аудиту
3 Планування аудиту
4 Суттєвість в аудит
5 >Аудиторские докази
6 Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності
7 Внутрішній контроль якості аудиту
8 Оцінка аудиторських ризиків і внутрішній контроль, здійснюванийаудируемим обличчям
9 Афільовані особи
10 Події після звітної дати
11 >Применимость припущення безперервності діяльностіаудируемого особи
12 Узгодження умов проведення аудиту
13 Обов'язки аудитора з розгляду помилок, і несумлінних дій під час аудиту
14 Облік вимог нормативних правових актів Російської Федерації під час аудиту
15 Розуміння діяльностіаудируемого особи
16 Аудиторська вибірка
17 Одержання аудиторських доказів у конкретних випадках
18 Одержання аудитором підтверджує інформації з зовнішніх джерел
19 Особливості першої перевіркиаудируемого особи
20 Аналітичні процедури
21 Особливості аудиту оціночних значень
22 Повідомлення інформації, отриманої за результатами аудиту, керівництвуаудируемого обличчя і представникам його власника
23 Заяви й роз'яснення керівництвааудируемого особи

Стандарти визначають загальні питання регулювання аудиторську діяльність, обов'язкові виспівати всі суб'єкти ринку аудиторських послуг.

Значення правил (стандартів) аудиторську діяльність у тому, що вони:

1) сприяють забезпечення високої якості аудиторської перевірки;

2) сприяють впровадження у практику аудиту нових наукових досягнень;

3) визначають дії аудитора у конкретних ситуаціях.

Третій рівень включає внутрішні правила (стандарти) професійних аудиторських об'єднань, і навіть нормативні акти міністерств та, встановлюють правила організації аудиторську діяльність і проведення аудиту стосовно конкретним галузям.

Четвертий рівень включає внутрішньофірмові стандарти аудиторську діяльність, які самостійно розробляють аудиторські організації та індивідуальні аудитори з урахуванням федеральних правил (стандартів) і практики аудиту. Зміст і форма таких документів є прерогативою аудиторських фірм, їх ноу-хау. Вони визначають якість і престиж аудиторських фірм.

>Внутрифирменние стандарти аудиторських громадських організацій і індивідуальних аудиторів є документи, деталізуватимуть і які регламентують єдині вимоги для реалізації і оформленню аудиторських послуг. Ці документи, зазвичай, необхідно прийняти й затверджені аудиторської організацією з метою забезпечення ефективності практичної роботи та її адекватності прийнятим федеральним правилам (стандартам) аудиторську діяльність.

Застосування внутрішніх стандартів в аудиторських організаціях сприяє:

а) дотримання вимог федеральних правил (стандартів);

б) зменшенню трудомісткості аудиторських перевірок;

в) залученню до проведення аудиту аудиторів - асистентів;

р) збільшення обсягу виконуваних аудиторських послуг.

Використання внутрішньофірмових стандартів дозволяє сформулювати єдині базові вимоги до працівників аудиторської організації під час проведення аудиту й наданні супутніх аудиту послуг.

>Внутрифирменние стандарти аудиторську діяльність повинні задовольняти наступним вимогам:

- доцільність – розробки стандартів треба враховувати їх практично багато важать, актуальність і пріоритетність;

- наступність і несуперечність – стандарти мають забезпечувати узгодженість і взаємозв'язок з іншими внутрішніми стандартами;

- повнота і деталізація – внутрішні стандарти повинні комплексно охоплювати всі питання досліджуваної проблеми освіти й детально їх висвітлювати;

- єдність термінологічної бази – забезпечення єдності трактування термінів переважають у всіх стандартах і документах [7, з. 43-44] .

 

3. Організаційно - правова структура аудиторську діяльність

 

Державне регулювання аудиторську діяльність здійснює Уряд РФ, яка визначає уповноважений федеральний орган виконавчої державного регулювання аудиторську діяльність (нині це Міністерство фінансів). Державне регулювання аудиторську діяльність залежить від виробленні державної політики у сфері аудиторську діяльність, в нормативно-правовому регулюванні аудиторську діяльність (включно з організацією розробки та твердження федеральних стандартів аудиторську діяльність), в аналізі звітів саморегульованих аудиторських об'єднань про виконання ними та його членами законодавства РФ про аудиторську діяльність і підготовці з їхньої основі щорічного доповіді про стан ринку аудиторських послуг у РФ, віданні державного реєстру саморегульованих аудиторських об'єд-нань і контрольного примірника єдиного реєстру аудиторів і аудиторських організацій, соціальній та здійсненні інших передбачених даним законопроектом повноважень.

У цілому нині, організаційно - правова структура аудиторську діяльність до представлена малюнку 1.

Уряд Російської Федерації визнало доцільним припинення із першого жовтня 2004 року виконання Міністерство фінансів РФ потенційно надлишкових функцій регулювання у сфері аудиторську діяльність. Багато функції передано у у середньостроковому періоді акредитованим при Мінфіні Росії професійним аудиторським об'єднанням у разі законодавчого визначення механізмів їхньої відповідальності: підвищення кваліфікації аудиторів і за якістю роботи аудиторів, індивідуальних аудиторів і аудиторських організацій, які у обов'язковому порядку членами цих

об'єднань, і навіть функцій ведення Єдиного реєстру аудиторів і аудиторських організацій.

З огляду на необхідність забезпечення єдиних вимог, і підходів до проведення кваліфікаційних іспитів функція атестації аудиторів виповнюєтьсяАттестационной комісією, обумовленою уповноваженим федеральним органом державного регулювання аудиторську діяльність з участю саморегульованих аудиторських об'єднань.

Скасування ліцензування аудиторську діяльність з початку 2006 р. замінюється обов'язковим членством аудиторів, індивідуальних аудиторів і аудиторських організацій саморегульованих аудиторських об'єднаннях з обов'язковим контролем із боку саморегульованих аудиторських об'єднань якості роботи аудиторів, індивідуальних аудиторів і аудиторських організацій, і навіть встановленнямсаморегулируемими аудиторськими об'єднаннями обов'язкових вимог забезпечення відповідальності своїх членів, зокрема у вигляді страхування, під час здійснення аудиторську діяльність.

Відповідно до ст. 20 ФЗ "Про аудиторську діяльність" встановлює обов'язковість акредитації професійних аудиторських об'єднань


Малюнок 1 - Організаційно - правова структура аудиторську діяльність до


відповідним уповноваженим федеральним органом виконавчої (ст. 18), яким є Мінфін Росії. Щоб самому отримати акредитацію, професійні аудиторські об'єднання повинні відповідати відповідним вимогам: його присутність серед складі об'єднання щонайменше 1000 атестованих аудиторів і (чи) щонайменше 100 аудиторських організацій, виконують статутні вимоги даного професійного об'єднання; наявність в об'єднання відповідних робочих органів (комітетів, комісій тощо.) для ефективного виконання функцій, покладених на акредитовані професійні аудиторські об'єднання; наявність в об'єднання обов'язкових на свої членів правил (стандартів) аудиторську діяльність і кодексу професійної етики й ін [1].

Рада з питань аудиторську діяльність здійснює такі функції:

- бере участь у підготовки й попередньому розгляді нормативних правових актів, федеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність, методичних рекомендацій у сфері аудиторську діяльність;

- погоджує федеральні правила (стандарти) аудиторську діяльність і становить їх уповноваженому федеральному органу;

- розглядає обігу євро і клопотання саморегульованих професійних аудиторських об'єд-нань і вносить відповідні рекомендації в руки уповноваженого федерального органу.

До складу Ради входять посадові особи уповноваженого федерального органу, представники за Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії), федеральних органів виконавчої, здійснюють регулювання професійної діяльності організацій, які підлягають обов'язковому аудиту, представники споживачів аудиторських послуг, єдиного загальноросійського аудиторського об'єднання, наукових і освітянських установ.

Кількість представників акредитованих професійних аудиторських об'єднань у раді по аудиторську діяльність має становити щонайменше 51 відсотка загальної складу ради.

Положення про Раді по аудиторську діяльність стверджується уповноваженим федеральним органом [7,с.67].


Укладання

Прийняття Федерального закону "Про аудиторську діяльність" 2001 р. дало професії аудитор законодавчу базу. Нині сформовані системи атестації і ліцензування, триває роботу з підготовки правил (стандартів) аудиторську діяльність, Урядом Російської Федерації затверджені перша й інша черги федеральних правил (стандартів) аудиторську діяльність, розроблених з урахуванням міжнародних стандартів аудиту, і завершено роботу над стандартами третьої черги.

Система нормативного регулювання до складається з 4-х рівнів: Федерального закону «Про аудиторську діяльність»;Федеральних правил (стандартів); правил (стандартів) аудиторських акредитованихпрофессиональних об'єднань; внутрішньофірмові правила (стандарти).

Державне регулювання аудиторську діяльність здійснює Уряд РФ, яка визначає уповноважений федеральний орган виконавчої державного регулювання аудиторську діяльність (нині це Міністерство фінансів). З січня 2006 року вищезгадана ФЗ «Про аудиторську діяльність» зазнав істотні зміни, передусім, це передача більшості функцій Міністерства фінансівсаморегулируемим об'єднанням. Іншим істотним зміною послужило скасування з 2006 року ліцензування аудиторську діяльність. Скасування ліцензування замінюється обов'язковим членством аудиторів в саморегульованих аудиторських об'єднаннях з обов'язковим контролем із боку саморегульованих аудиторських об'єднань якості роботиаудиторов,а також установленнямсаморегулируемими аудиторськими

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація