Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація внутрішнього аудиту ТОВ "СМФ Градексстрой"


Реферат Організація внутрішнього аудиту ТОВ "СМФ Градексстрой"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИХМАО

>ГОУВПО «>СУРГУТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

>ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

>КАФЕДРАБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА, АНАЛІЗУ ІАУДИТА


>ОТЧЕТ

по переддипломної практиці

для підприємства ТОВ «>СМФГрадексстрой»


>Сургут, 2009 р.


Календарний графік переддипломної практики

№п/п Розділи програми практики Термінів виконання (днів)
1 Ознайомлення з роботою підприємства його служб 0,5
2 Організаційна структура підприємства у цілому, окремо – бухгалтерії, фінансового відділу, економічних служб 0,5
3 Система документообігу у економічній службі 0,5
4 Система документообігу процес формування регістрів обліку у бухгалтерській службі 0,5
5 Бухгалтерська (фінансова) звітність і фінансовий аналіз зовнішньою і внутрішньою звітності 2
6 Формування й виконання облікової політики 0,5
7 Організація процесу за напрямами 1
8 Організація внутрішнього аудиту для підприємства 2
9 Аудит податкових розрахунків й платежів з соціального страхування і забезпечення 4
10 Аудит установчих документів 0,5
11 Аудит оформлення і виконання договорів 1
12 Аудит розрахунків 3
13 Аудит орендних відносин 1
14 Збір матеріалу для дипломної роботи 10
15 Оформлення і захист звіту 4

Зміст

 

Запровадження

Глава I. Організаційна структура ТОВ «>СМФГрадексстрой» та її техніко-економічна характеристика

1.1 Організаційна структура підприємства у цілому, окремо – бухгалтерії, фінансового відділу, економічних служб

1.2 Система документообігу процес формування регістрів обліку у бухгалтерській службі

1.3 Бухгалтерська (фінансова) звітність і фінансовий аналіз зовнішньою і внутрішньою звітності

1.4 Формування й виконання облікової політики

Глава II. Організація внутрішнього аудиту ТОВ «>СМФГрадексстрой»

2.1 Способи обліку окремих об'єктів ТОВ «>СМФГрадексстрой»

2.2 Аудит податкових розрахунків й платежів з соціального страхування і забезпечення

2.3 Аудит установчих документів. Аудит оформлення і виконання договорів

2.4 Аудит розрахунків

Укладання

Додатка


Запровадження

 

Місце проходження переддипломної практики Суспільство з обмеженою відповідальністю «>СМФГрадексстрой», який займається будівництвом і реконструкцією будинків та споруд, і навіть автошляхів і дорожніх споруд.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» створено 1999 року.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» має головне підрозділ, яка була за адресою м. Москва, вул. Косигіна, буд. 5 і відособлене підрозділ (філія) яка була за адресоюг.Сургут, п. Білий Яр, вул. Маяковського1/а.

Мета цього звіту та переддипломної практики у створенні – закріплення отриманих теоретичних знань із таких профілюючим дисциплінам, як бухгалтерський фінансовий облік, бухгалтерський управлінський облік, бухгалтерська фінансова звітність, економічний аналіз, аудит.

Відповідно до метою головне завдання під час проходження виробничої практики є:

· свій відбиток у звіті придбаних під час практики знань і навиків, саме ознайомитися з прийнятим бухгалтерським урахуванням для підприємства;

· проаналізувати зовнішньою і внутрішньою звітності;

· простежити за організацією внутрішнього аудиту для підприємства;

· зібрати матеріали для дипломної роботи.

Цей звіт складається з запровадження, двох глав, ув'язнення й додатків.

Перша глава «Організаційна структура підприємства його техніко-економічна характеристика» містить стисле опис організаційної структури підприємства йоготехнико-економическую характеристику:

- галузь, організаційно правова форма;

- організаційну структуру бухгалтерії;

- система документообігу у бухгалтерській служби й т.д.

Другий розділ «Організація внутрішнього аудиту ТОВ «>СМФГрадексстрой»

На закінчення дано основні висновки з результатам виконаної роботи.

Відсутність для підприємства будь-якого розділу програми відбито у звіті. У тексті звіту не утримуватися дані з підручників, лише фактичний матеріал підприємства.

У докладання виносяться заповнені первинні документи, облікові регістри, виписка з робочого плану рахунку також інших документів, що підтверджують дані зазначені у другому розділі звіту.


Глава I. Організаційна структура ТОВ «>СМФГрадексстрой» та її техніко-економічна характеристика

 

1.1 Організаційна структура підприємства у цілому, окремо – бухгалтерії, фінансового відділу, економічних служб

 

Суспільство з обмеженою відповідальністю з будівництва ТОВ «>СМФГрадексстрой» є головним підрозділом, і навіть має відособлене підрозділ (філія) що уг.Сургуте, п. Білий Яр.

Суспільство своєї діяльності керується Статутом, Цивільним кодексом РФ,Трудовим кодексом РФ, інших законів й іншими нормативними правовими актами РФ відомчими керівними документами.

Місце перебування Товариства: Російської Федерації, р. Москва, вул. Косигіна,д.5.

Організаційна структура спрямована, передусім, встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації.

Бухгалтерія ТОВ «>СМФГрадексстрой», є самостійним структурним підрозділом підприємства, створюється і ліквідується наказом генеральний директор разом з плеканням якого і ліквідацією підприємства.

Бухгалтерія підпорядковується безпосередньо генерального директора ТОВ «>СМФГрадексстрой».

Структуру і штатну чисельність бухгалтерії стверджує головний інженер ТОВ «>СМФГрадексстрой» за поданням головного бухгалтера й узгодження з відділом кадрів ТОВ «>СМФГрадексстрой».

На бухгалтерію ТОВ «>СМФГрадексстрой»возлагаются такі:

1. Організація бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2. Контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і, збереженням власності підприємства.

3. Забезпечення схоронності персональних даних працівників і захист їхню відмінність від несанкціонованого доступу.

Бухгалтерія виконує такі функції:

1. Формування облікової політики у відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, і навіть з структури, особливостей діяльності підприємства міста і необхідність забезпечення його фінансової стійкості.

2. Розробка і прийняття робочого плану рахунків, форм первинних дисконтних документів, що застосовуються оформлення господарських операцій, якими не передбачені типові форми.

3. Розробка форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності.

4. Забезпечення порядку проведення інвентаризацій.Контролирование проведення господарських операцій.

5. Забезпечення дотримання технології обробки бухгалтерської інформації та порядку документообігу тощо.

6.Бухгалтерию очолює головний бухгалтер, призначуваний посаду наказом генеральний директор.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику організації та відповідає за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне уявлення повною і достовірною бухгалтерської звітності.

Головний бухгалтер забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству РФ, контролю над рухом майна України та виконанням зобов'язань.

Вимоги головного бухгалтера по документального оформлення господарських операцій та уявленню в бухгалтерію необхідні документи і відомостей обов'язкові всім працівників організації.

Головний бухгалтер зобов'язаний:

· Забезпечити ведення бухгалтерського обліку у повній відповідності з Законом РФ «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, затвердженим Наказом Мінфіну РФ №>34н від 29.07.1998 (далі - Становище ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до), Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємства міста і Інструкцією із застосування, затвердженими Наказом Мінфіну РФ №>94н від 31.10.2000, іншими діючими нормативними актами у сфері методології бухгалтерського обліку.

· Забезпечити можливість оперативного обліку змін чинного законодавства.

· Забезпечити можливість достовірного визначення податкової бази щодо розрахунків із бюджетом і позабюджетними фондами за встановленими загальнодержавних податках і іншим платежах у відповідність до чинним законодавством.

На виконання функцій та її реалізації прав головна бухгалтерія взаємодіє:

З виробничо-технічним і власне економічним відділами з питань:

- отримання: планів виробництва озер місяцем, квартал, рік загалом підприємством і з окремим структурних підрозділах; проектів оптових і роздрібних ціни продукцію (тарифів на роботи й послуги); звітів про виконання планів структурними підрозділами і підприємством загалом;

- надання: даних, необхідні економічного планування, прогнозування та виваженості аналізу; балансу і за оперативних зведених звітів про доходи та витратах коштів, про використання бюджету; розрахунків зарплати; попередніх розрахунків амортизаційних відрахувань; даних обліку майна, зобов'язань та господарських операцій, вступників основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і надходження коштів.

З виробничими підрозділами і технічними підрозділами (відділами головного енергетика, головного механіка, ін.) з питань:

- отримання: звітів про виконання планів; звітів про рух основних матеріалів; актів передати обладнання експлуатацію; розрахунків про витратах матеріалів на одиницю продукції; наказів, розпоряджень, актів та інших документів, необхідні бухгалтерського обліку; договорів, кошторисів.

З відділом матеріально-технічного постачання з питань:

- отримання:товарно-сопроводительной документації; звітів про відвантажених контрагентами матеріально-технічних ресурсів; відомостей про стан запасів складі сировини й матеріалів; звітів про витрати, вироблених купівля матеріально-технічних ресурсів;

- надання: затверджених кошторисів витрат для закупівлі матеріально-технічних ресурсів; підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів; звітних даних про рух сировини й матеріалів, про їхнє залишках наприкінці звітний період.

1.2 Система документообігу процес формування регістрів обліку у бухгалтерській службі

 

Створення первинних дисконтних документів або отримання їхнього капіталу від інших підприємств, прийняття їх до врахування, обробка, передача у комп'ютерний архів називається документообігом.

Рух ж первинних документів мають у бухгалтерський облік регламентується графіком документообігу.

Графік документообігу ТОВ «>СМФГрадексстрой» оформлено у вигляді схеми і наказу з переліком робіт зі створення, перевірці й обробці документів, виконуваних кожним підрозділом підприємства, і навіть усіма виконавцями із їхніх взаємозв'язок харчування та термінів виконання.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» оформляє господарські операції виправдувальними документами, укладеними за формами, які у альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, і навіть за формами, затвердженим окремими нормативними актами державні органи.

Первинні облікові документи, форми яких немає передбачені в цьому цих альбомах, розробляються ТОВ «>СМФГрадексстрой» самостійно для індивідуального застосування.

У цьому форми первинних документів індивідуального застосування, розроблювані ТОВ «>СМФГрадексстрой» повинні містити обов'язкові реквізити, встановлені Федеральним Законом « Про бухгалтерський облік» і затверджуватися наказом чи розпорядженням керівника організації у установленому порядку:

- найменування документа;

- дату складання документа;

- найменування організації, від імені якої складено документ;

- зміст господарської операції;

- вимірювачі господарської операції в натуральному і грошах;

- найменування посадових осіб, відповідальних скоєння господарської операції, і правильність її оформлення;

- особисті підписи зазначених осіб.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» самостійно розробляє й запевняє Перелік регістрів бухгалтерського обліку, зміст якого є комерційною таємницею.

У первинних дисконтних документах можуть утримуватися додаткові реквізити з одержання необхідної інформації для податкового обліку.

Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські звіти і баланси підлягають обов'язкову передачу у комп'ютерний архів бухгалтерії. Передадуть документи мусить зберігатися в зачиненій поміщенні у спеціально виділені на цього шафах чи сейфах, що виключатимуть можливість їх пропажі чи псування під відповідальністю осіб, уповноважених головний бухгалтер.

Відповідно доУчетной політикою ТОВ «>СМФГрадексстрой» застосовує журнально-ордерну форму рахівництва. З використанням для ведення бухгалтерського обліку обчислювальної техніки журнали-ордери формуються застосовуваним програмним забезпеченням. Обробка облікової інформації та формування дисконтних регістрів здійснюється із застосуванням комп'ютерної технології у програмі 1С Бухгалтерія. Формування регістрів обліку, не передбачених програмою 1С Бухгалтерія (зокрема створюваних з урахуванням інформації, котра міститься у зазначеній програмі), може здійснюватися і з застосуванням комп'ютерних технологій (з допомогою електронних таблиць Excel і текстового редактора Word), і не залучаючи комп'ютерних технологій.

Висновок на паперові носії регістрів обліку кожний звітний період здійснюється не менше десь у квартал.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» застосовує робочий План рахунків бухгалтерського обліку представлений розроблений відповідність до Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим Мінфіном Росії на 2009 рік.

Задля більшої достовірності даних бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності для підприємства проводиться інвентаризація майна України та зобов'язань, у якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і - оцінка. Інвентаризація виробляється у відповідність доМетодическими вказівками по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань,утв. Наказом Мінфіну РФ №49 від 13.06.1995.

Проведення інвентаризації обов'язково:

- під час передачі майна у найм, викуп, і навіть при перетворення державного чи муніципального унітарного підприємства;

- на зміну матеріально відповідальних осіб;

- при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;

- у разі стихійного лиха, пожежі чи інших надзвичайних ситуацій;

- при реорганізації чи ліквідації організації;

- за іншими випадках, передбачених законодавством РФ.

До того ж, інвентаризація проводиться перед упорядкуванням річний бухгалтерської звітності: товарно-матеріальних цінностей раз на рік у стану на 01 листопада, основних засобів раз на 3 роки за станом 01 листопада, починаючи з 2008 року.

Інвентаризація розрахункових статей балансу і за коштів проходить за стану 31-ий грудня.

Інколи справа, коли проведення інвентаризації обов'язково, але терміни його проведення не встановлено облікової політикою, чи коли проведення інвентаризації необов'язково, інвентаризація проводиться виходячи з окремого наказу керівника підприємства.

Працівники бухгалтерської служби, провідні облік матеріальних запасів, зобов'язані не менше рази на місяць здійснювати у місцях, їх зберігання ЕВР у присутності завідувача складом (комірника) перевірку своєчасності та правильності оформлення первинних документів по складським операціям, записів (>разносок) операцій на регістрах складського обліку, і навіть повноти і своєчасності здачі виконаних документів мають у бухгалтерську службу. Конкретні терміни перевірок встановлюються головний бухгалтер.

Про результати перевірок і виявлених хиби порушеннях, і навіть вжиті заходи працівники бухгалтерської служби, що проводили перевірки, доповідають головному бухгалтеру. Головний бухгалтер, своєю чергою, інформує керівника організації про виявлених хиби порушеннях.

1.3 Бухгалтерська (фінансова) звітність і фінансовий аналіз зовнішньою і внутрішньою звітності

ТОВ «>СМФГрадексстрой» представляє бухгалтерську звітність за формами бухгалтерської звітності, розроблені з урахуванням форм звітності рекомендованих до застосування Мінфіном РФ.

ТОВ «>СМФГрадексстрой» становить бухгалтерську звітність у тисячах карбованців і представляє:

- проміжну - пізніше 30 днів після закінчення кварталу;

- річну - не раніше як за 60 днів коли закінчився рік, і пізніше 31 березня року, наступного за звітним.

Бухгалтерська звітність представляється користувачам на паперових носіях чи електронному вигляді.

Бухгалтерська звітність може представлятися користувачам безпосередньо організацією чи через її представника чи спрямовуватися як поштового відправлення зописью вкладення чи передаватися по телекомунікаційним різноманітних каналах зв'язку.

Форми бухгалтерського балансу, звіту прибутки і збитках і додатків до них у вигляді окремих звітних форм (звіту про зміни капіталу, звіту про рух коштів, додатку до бухгалтерського балансу), представлені в встановлені адреси відповідно до вимогами Закону «Про бухгалтерський облік», Федерального закону від 26.12.1995 №208-ФЗ «Про акціонерних товариствах», Податкового кодексу РФ (частина перша) від 31.07.1998 №149-ФЗ та інших нормативних актів РФ, розроблено у відповідність до:

-ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації»;

- Наказом Мінфіну РФ від 22.07.2003 №67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій»;

- Наказом Держкомстату РФ № 475, Мінфіну РФ №102н від 14.11.2003 «Про кодах показників річний бухгалтерської звітності організацій, дані щодо яких підлягають обробці органів державної статистики».

ТОВ «>СМФГрадексстрой» відбиває бухгалтерської звітності окремі її показники, котрі розкривають дані основних показників звітності, якщо

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація