Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Операції, що впливають на величину валюти балансу


Реферат Операції, що впливають на величину валюти балансу

Зміст

Запровадження

Операції, що впливають величину валюти балансу

Список використаної літератури


Запровадження

Діяльність організацій складається з низки процесів, що становлять рух господарських засобів і майна у різних формах. Натомість кожен процес складається з безлічі операцій, що є окремими моментами руху господарських коштів.

Кожна господарська операція, що відбувається у створенні, змінює чи розмір майна, чи величину джерел її формування, чи це й величину майна, та його джерел формування. У цьому зміни може бути як і бік збільшення, і зменшення, валюта балансу також змінюється.

Оскільки баланс відбиває стан коштів, кожен операція впливатиме на баланс, змінювати будь-які його статті. Тож у процесі господарську діяльність відбувається сталий розвиток і безупинне зміна статей балансу, що в результаті призводить зміну підсумків розділів і підсумків як активу, і пасиву.

І тому необхідно подивитися вплив окремих операцій на баланс.

Робота складається з запровадження, більшості і списку літератури.


1. Операції, що впливають величину валюти балансу

Термін БАЛАНС латинського походження. Дослівно: bis – двічі,lanz – хоч і, тобто.двучашие терезів, вважається символом рівноваги [2].

Бухгалтерський баланс відбиває майно підприємства у двох розрізах: з одного боку, з їхньої складу і функціональної ролі, з іншого - за найважливішими джерелами формування та цільовим призначенням.

Усі майно гуртується і узагальнюється у балансі на єдиній грошовому вимірі. А, щоб показати стан активів, баланс складається визначений момент, зазвичай, першу число місяці (кварталу). Позаяк у балансі показується лише стану активів, то баланс не характеризує руху, і використання коштів. Ці збіги отримують з наведених даних поточного бухгалтерського обліку.

Проте показники про стан майна, і джерел постачання, згруповані у порядку і що у бухгалтерському балансі, дуже важливі до ухвалення правильних управлінські рішення.

Отже, бухгалтерський баланс є засобом угруповання і узагальнення грошовому вимірі майна на певну дату [4].

>Двухсторонняя таблиця балансу в графічному зображенні показує:

- на лівій стороні стан майна в послідовності відповідної функціональної ролі які його складають, виходячи зі ступеня ліквідності й правничого характеру участі господарських коштів, у процесі відтворення - це актив балансу (від латів.aktivus-активний).

- джерела майна відбито у з правого боку балансу - пасиві (>passivus-пассивний, протилежний активу).Пассив показує власний капітал, і навіть сукупність боргів, і зобов'язань економічного суб'єкта гаразд збільшенняизимаемости коштів.

Кожен до окремого виду засобів у активі чи пасиві називається статтею балансу, певні статті балансу об'єднують у розділи. Результат по активу балансу початку року й кінець звітний період дорівнює підсумку його пасиву.

Загальна величина балансу називається валютою балансу [5].

Рівність підсумків має велику контрольне значення. Воно одна із коштів перевірки дисконтних записів, його відсутність свідчить помилки в записах.

Усі господарські операції впливають на валюту балансу. Це призводить зміну, як величини статей активу, і статей пасиву, чи тих і інших одночасно. За всього своєму різноманітті перелік змін зводиться до чотирьох типам змін валюти балансу [1].

Вигляд змін Опис
1 Зміни, які заторкують дві статті балансу, перебувають у активі. Переміщення одному й тому ж самої суми з однієї статті активу до іншої.
2 Змінюються статті перебувають у пасиві Переміщення одному й тому ж самої суми з однієї статті пасиву до іншої.
3 Зміни відбуваються у активі і пасиві у бік зниження На те суму зміниться загальний підсумок активу і пасиву у бік зниження.
4 Зміни активу і пасиву у бік зростання На те ж величину зросли загальні підсумки активу і пасиву.

Графічне зміна статей балансу.

Тип господарської операції Умовні позначення операції Відносини до балансу Проведення Сума
>Дебет Кредит
1 >А-А ↑↓ Загальний підсумок балансу не зміниться 50 51 4 350
2 >П-П ↑↓ Загальний підсумок балансу не зміниться 70 68 650
3 >А-П ↓↓ Валюта зміниться на бік зниження (-) 70 50 4 350
4 >А-П ↑↑ Валюта зміниться на бік збільшення (+) 44 (20, 25,26) 70 10 000

Рівність валюти балансу зберігається за будь-якої господарської операції. Тож у результаті господарських операцій можуть змінюватися склад парламенту й розміщення господарських коштів, джерела їхньої освіти й цільове призначення. Постійно змінюється від і зміст балансу.

Умовні позначення:

- стрілка з вістрям вниз () показує зменшення коштів;

- стрілка з вістрям вгору () - збільшення коштів;

- підсумок активу балансу А; підсумок пасиву балансу П; І - зміни, які у бухгалтерському балансі під впливом господарської операції;

- 1, 2, 3, 4 - цифровими індексами відповідний тип операцій.

1 тип господарських операцій передбачає, у результаті господарської операції змінюються статті активу балансу. У цьому одна збільшується, інша – зменшується, а валюта балансу не змінюється. Вплив господарських операцій першого типу можна сформулювати як наступній формули:

>А +И1 –И1 =П.

 

2 тип господарських операцій передбачає, у результаті господарської операції змінюються статті пасиву балансу. У цьому одна стаття збільшується, інша – зменшується, а валюта балансу не змінюється. Вплив господарської операції другого типу можна записати як наступній формули:

>П +И2 –И2 =А.

 

3 тип господарських операцій передбачає, у результаті господарської операції змінюються актив і пасив балансу у бік зростання. У цьому збільшується стаття активу і з іншого боку стаття пасиву, а валюта балансу також у сумі господарської операції. Вплив господарської операції третього типу на бухгалтерський баланс можна записати як наступній формули:

>А + З =П + З.

 

4 тип господарських операцій передбачає, у результаті господарської операції змінюються актив і пасив балансу у бік зниження. У цьому зменшується стаття активу і з іншого боку стаття пасиву, а валюта балансу також зменшується у сумі господарської операції. Вплив господарської операції четвертого типу на бухгалтерський баланс можна сформулювати як наступній формули:

>А –И4 =П –И4.

Як очевидно з наведених формул, рівність валюти активу і пасиву балансу при вплив будь-якого типу господарської операції зберігається [6].

Ці формули яких багато важать як відбиття впливи різних видів господарських операцій на бухгалтерський баланс, а й у організацію бухгалтерського обліку, і аналіз фінансово-господарську діяльність підприємства, оцінку його фінансово-майнового стану за умов використання різних коштів обчислювальної техніки.

У цьому слід пам'ятати, що і актив, і пасив балансу є суму складових їх статей, кожна з яких має відповідний код, з типовий затвердженої звітності, а кожна гілка статей залежно від неї економічного забезпечення і поставленої мети то, можливо представленій у вигляді математичної формули.

Отже, операції, що впливають баланс, можна зводити до чотирьом типам:

>Визивающие зміни всередині активу балансу - переміщення;

>Визивающие зміни всередині пасиву балансу - зміна цільового призначення;

>Визивающие зміна у загальних результати активу і пасиву балансу у бік зниження - вилучення;

>Визивающие зміни у загальних результати активу і пасиву у бік зростання - вкладення.

Кожна з операцій зачіпає і змінює лише дві статті і навіть однією й саму суму, тобто.балансовое рівність після кожну операцію зберігається.

Розглянемо вплив господарських операцій зміну валюти балансу, з прикладу спрощеного балансу [2].

АКТИВ >СУММА >ПАССИВ >СУММА

Товари

Матеріали

Каса

Розрахунковий рахунок

100000

 20000

 25000

155000

Статутний капітал

Заборгованість:

постачальникам

з праці

бюджету

150000

90000

44000

16000

Баланс 300000 Баланс 300000

 

1 тип господарських операцій. Наприклад: Отримано кошти у касу з розрахункового рахунки організації у розмірі 15000 крб. Через війну операції бухгалтерський баланс приймає такий вигляд:

АКТИВ >СУММА >ПАССИВ >СУММА

Товари

Матеріали

Каса

Розрахунковий рахунок

100000

 20000

 40000

140000

Статутний капітал

Заборгованість:

постачальникам

з праці

бюджету

150000

90000

44000

16000

Баланс 300000 Баланс 300000

2 тип господарських операцій. Наприклад:Удержан податку доходи фізичних осіб із зарплати персоналу у сумі 4000 крб. Через війну операції бухгалтерський баланс приймає такий вигляд:

АКТИВ >СУММА >ПАССИВ >СУММА

Товари

Матеріали

Каса

Розрахунковий рахунок

100000

 20000

 40000

140000

Статутний капітал

Заборгованість:

постачальникам

з праці

бюджету

150000

90000

40000

20000

Баланс 300000 Баланс 300000

 

3 тип господарських операцій. Наприклад: По накладної отримані від постачальників матеріали у сумі 1000 крб. Через війну операції бухгалтерський баланс приймає такий вигляд:

АКТИВ >СУММА >ПАССИВ >СУММА

Товари

Матеріали

Каса

Розрахунковий рахунок

100000

 21000

 40000

140000

Статутний капітал

Заборгованість:

постачальникам

з праці

бюджету

150000

91000

40000

20000

Баланс 301000 Баланс 301000

 

4 тип господарських операцій. Наприклад:Перечислена до бюджету з розрахункового рахунки організації сума боргу податках – 10000 крб. Через війну операції бухгалтерський баланс приймає такий вигляд:

АКТИВ >СУММА >ПАССИВ >СУММА

Товари

Матеріали

Каса

Розрахунковий рахунок

100000

 20000

 40000

140000

Статутний капітал

Заборгованість:

постачальникам

з праці

бюджету

150000

90000

40000

20000

Баланс 300000 Баланс 300000

Отже, після кожну операцію у балансі зачіпаються як дві статті про обов'язковому дотриманні рівності між активом і пасивом.


Список використаної літератури

1. Бабаєв. Ю.О. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів /Ю.А.Бабаев. – М.: Аудит, 2006. - 391 з.

2.Бодикова, А.В. Бухгалтерський баланс: Текст лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» / А.В.Бодикова. – Красноярськ:ГОУВПО «>КГТЭИ», 2003. – 9 з.

3.Вещунова,Н.Л. Бухгалтерський облік і оподаткування /Н.Л.Вещунова,Л.Ф.Фомина. – М.: Проспект, 2006. –512с.

4.Кондраков, Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник /Н.П.Кондраков. – М.:ИНФРА-М, 2007. –640с.

5. Сафонова,Л.И. Бухгалтерський облік: навчальних посібників /Л.И.Сафонова,Л.И.Желбунова,В.М.Кац. - Томськ: Вид. ТПУ, 2006. - 140 з.

6. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Під ред.Е.А.Мезиковского. – М.:Юристъ, 2001. –400с.


Схожі реферати:

Навігація