Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Літній відпочинок та оподаткування


Реферат Літній відпочинок та оподаткування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Літній відпочинку і оподаткування

Податок на додану вартість

Передача працівникам путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення

Ситуація 1

В організації на балансі є підрозділ - санаторій, путівки куди позбавлені ПДВ. Зазначені путівки передаються працівникам організації безплатно.

Відповідно доподп. 1.1.4 ст.2 Закону "Про податок додану вартість" (далі - Закон) об'єктом оподаткування зізнаються обертів по безоплатну передачу товарів (робіт, послуг) біля РБ.

Оскільки путівка передається працівникові безоплатно, має місце безплатне надання послуг власного виробництва, що є об'єктом оподаткування.

Відповідно до п. 4 ст.6 Закону при втімвибитии товарів, безоплатну передачу товарів (робіт, послуг), вироблених (виконаних, наданих) платником, податкову базу визначається з собівартості таких товарів (робіт, послуг).

Пунктом 2 ст.10 Закону встановлено, що з безоплатну передачу товарів (виконанні робіт, наданні послуг), під час обміну товарами (роботами, послугами) або за натуральної оплаті товарами (роботами, послугами) моментом їхньою фактичною реалізації визнається відповідно день передачі (виконання, надання), обміну чи оплати.

У той самий час у відповідність до п. 7 ст.10 Закону моментом виконання (надання послуг) визнається день передачі виконаних робіт (наданих послуг) відповідно до оформленими документами (>приемо-сдаточние акти та інші аналогічні документи).

Відповідно доподп. 2.25 ст. 3 Закону звільняються й від оподаткування обертів щодо реалізації біля РБ путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення населення організаціями, їх як окремі підрозділами, здійснюють санаторно-курортне лікування й оздоровлення населення, з переліку таких організацій, їх відокремлених підрозділів, затверджуваному Президентом. Цей перелік затверджений Указом від 19.03.2006 № 154 (з цим і доповненнями, далі - Перелік № 154).

Отже, якщо санаторій входить у зазначений перелік, оборот по безоплатну передачу путівки звільняється з ПДВ відбивається по стор. 8 податкової декларації в разі настання моменту фактичної реалізації - тобто. у податковій періоді, коли працівникові передано путівка.

Відповідно до п. 3 ст.15 Закону на разі одночасного використання придбаних (завезених) товарів (робіт, послуг) у виробництві та (чи) реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких звільнені від оподатковування, і товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню, віднесення сум ПДВ, відображених у книзі покупок, крім сум ПДВ, сплачених (пред'явлених) на придбання (ввезенні) основних засобів і нематеріальних активів, до витрат платника з виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється наростаючим результатом з початку року з частки обороту від імпортних операцій щодо реалізації товарів (робіт, послуг), звільнених від оподатковування, у загальному обсягу обороту від товарів (робіт, послуг).

З огляду на викладене, якщо організовуватимуть немає роздільний облік податкових відрахувань, що припадають до звільненим від сплати ПДВ оборотів, такі відрахування наростаючим результатом підлягають розподілу по питомій вазі не буде, що припадає на оборот, відбитий по стор. 8 податкової декларації, ставляться до витрат платника.


Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуації 1:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Віддзеркалення витрат утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів тощо. 29-5 02, 05, 10, 18, 26, 60, 68, 69, 70, 71, 76 та інших. 100 000
Списання витрат при безоплатну передачу путівок, включених в Перелік № 154 працівникам організації 92-2 29-5 100 000

Ситуація 2

Організація уклала договір з оздоровчим установою РБ для закупівлі до працівників путівок на санаторно-курортне лікування біля РБ. Продавцем путівки ПДВ не виставлено у зв'язку з застосовуваної пільгою. Організація оплатила путівки за працівників.

З 2008 року виключили з ст. 2 Законуподп. 1.1.1 та власне споживання невиробничого характеру, як об'єкт не оподатковується ПДВ. Об'єктом оподаткування є обертів щодо реалізації товарів (робіт, послуг) біля РБ.

Оскільки безпосередньо організацією послуги з оздоровленню не виявляються, придбання організацією даних послуг, вартість яких немає відшкодовується працівником, сприймається як власне споживання й, відповідно, об'єкт для обчислення ПДВ відсутня.

Отже, оборот про передачу путівки працівникові перестав бути об'єктом оподаткування нафтопереробки і не відбивається у податкової декларації. Відповідно, даний оборот не бере участь у розподілі податкових відрахувань по питомій вазі.

Ситуація 3

Організація з договору, укладеним з туристичною фірмою, оплатила за працівника путівку до санаторію в Україні. ПДВ туристичної фірмою не пред'явлено.

У такій ситуації також відсутня об'єкт оподаткування, оскільки немає надання послуг, а є оборот за власним бажанням споживання невиробничого характеру придбаних послуг.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуаціях 2, 3:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Придбання путівок в оздоровчі заклади 60 51 100 000
>Оприходование путівок в оздоровчі заклади 50-3 60 100 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок в оздоровчі заклади 92-2 50-3 100 000

Ситуація 4

Організація уклала договір з туристичною фірмою купівля путівки на санаторно-курортне лікування РБ. Путівка оплачена організацією передав працівникові безплатно. Продавцем путівки пред'явлено податку додану вартість.

Оскільки організацією послуги з оздоровленню не виявляються, придбання організацією даних послуг, вартість яких немає відшкодовується працівником, є власним споживанням і, об'єкт для обчислення ПДВ відсутня.

Пунктом 3 ст.7 Закону встановлено, що податкову базу при реалізації придбаних за товарів за регульованими роздрібним цінами з урахуванням податку додану вартість окреслюється відмінність між ціною реалізації і ціною придбання цих товарів. У цьому ціни придбання та її реалізації також з урахуванням податку додану вартість.

Зазначене становище поширюється на реалізацію путівок на санаторно-курортне лікування й оздоровлення населення.

Відповідно доподп.7.9 ст.16 Закону не підлягають відрахуванню податок на додану вартість, сплачені (підлягають сплаті) покупцем на придбання і (чи) ввезенні товарів, податкову базу якими визначається відповідність до п. 3 ст. 7 Закону, крім випадків, встановленихподп. 12-1.2 п. 12-1 ст. 16.

Оскільки путівка перестав бути товаром, сума "вхідного" ПДВ приймається до відрахуванню вобщеустановленном порядку.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуації 4:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Придбання до працівників організації путівки на санаторно-курортне лікування РБ 60 51 118 000
>Оприходование путівок 50-3 60 100 000
Віддзеркалення податку додану вартість, пред'явленого продавцем 18-1 60 18 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок на санаторно-курортне лікування 92-2 50-3 100 000
Прийнято до відрахуванню ПДВ, пред'явлений продавцем 18-2 18-1 18 000

Ситуація 5

Організація з договору, укладеним з туристичною фірмою, придбала путівку в оздоровче установа РБ. Продавцем пред'явлена сума податку додану вартість. Путівка передається працівникові, який відшкодовує 50 % від неї вартості, інші витрати на придбання списуються рахунок власних коштів організації.

Оскільки путівка підтверджує декларація про надання туристичних послуг, працівникові передаються придбані послуги з частковим відшкодуванням їх вартості.

Відповідно доподп. 1.20 ст. 3 Закону не підлягають оподаткуванню обертів з відшкодування платникові його працівниками вартості робіт (послуг), придбаних їм платником. Отже,возмещаемая працівником частина вартості путівки не оподатковується ПДВ.

>Невозмещаемая частина,списиваемая рахунок власних коштів організації, теж підлягає оподаткуванню, оскільки з 2008 року власне споживання невиробничого характеру об'єктів не оподатковується ПДВ.

У той самий часподп.7.7 ст.16 Закону встановлено, що ні підлягають відрахуванню суми ПДВ, сплачені (підлягають сплаті) на придбання робіт й нових послуг,возмещаемих працівниками платника і оподатковуваних відповідно доподп. 1.20 п. 1 ст. 3 Закону.

Отже, коли з вартості путівки її продавцем пред'явлено ПДВ, 50% суми ПДВ передається для відшкодування працівникові.

Решту суми "вхідного" ПДВ платник може взяти до відрахуванню, керуючись тим, що путівка перестав бути товаром, отже, заборона відрахування суми ПДВ, встановленийподп.7.9 ст.16 Закону, її у не поширюється.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуації 5:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Придбання до працівників організації путівки в оздоровчі заклади РБ 60 51 118 000
>Оприходование путівок 50-3 60 100 000
Віддзеркалення податку додану вартість, пред'явленого продавцем 18-1 60 18 000
Безоплатна передача своїм працівникам путівок в оздоровчі заклади РБ 73 50-3 100 000
Списання 50 % податку додану вартість, пред'явленого продавцем, з допомогою працівника 73 18-1 9 000
Списання 50 % вартості путівки в оздоровчі заклади РБ рахунок коштів організації (без ПДВ) 92-2 73 50 000
Утримання 50% вартості путівки в оздоровчі заклади РБ із зарплати працівників (зокрема. ПДВ) 70 73 59 000
Прийняття до відрахуванню 50 % податку додану вартість, пред'явленого продавцем 18-2 18-1 9 000

Ситуація 6

Організація передає працівникам путівки на базу відпочинку, що знаходиться на балансі організації, зі сплатою працівниками 10% вартість цих путівок.

Відповідно доп.13 ст.7 Закону податкову базу при реалізації товарів (робіт, послуг) власного провадження у цінами нижче їх собівартості визначається виходячи з ціни реалізації таких товарів (робіт, послуг).

З огляду на викладене, при реалізації працівникові туристичної послуги власного провадження у ціні нижче собівартості податкової базою є реалізації, тобто. сума отриманої оплати від працівника, рівна 10% вартості путівки. Ця сума відбивається у стор. 2 податкової декларації, а разі застосування пільги із ПДВ поподп. 2.25 ст.3 Закону - в стор. 8 податкової декларації.

При віднесенняневозмещаемой частини витрат рахунок власних коштів організації оподаткування немає, що у 2008 р. власне споживання невиробничого характеру зізнається об'єктом сплати ПДВ.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуації 6:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Віддзеркалення витрат утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів тощо. 29-5 02, 05, 10, 18, 26, 60, 68, 69, 70, 71, 76 та інших. 100 000
Варіант № 1 (оздоровче установа не включено до переліку організацій, звільнених від сплати ПДВ): путівки в перелічені установи передані своїм працівникам зі сплатою 10% вартості 73 91-1 11 800
91-2 29-5 10 000
91-3 68-2 1 800
Варіант №2 (оздоровче установа включено до переліку організацій, звільнених від сплати ПДВ): путівки в перелічені вище установи передані своїм працівникам зі сплатою 10% вартості 73 91-1 10 000
91-2 29-5 10 000
Списання витрат утримання санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних таборів тощо. 92-2 29-5 90 000

Ситуація 7

Працівникові організації, який путівку в санаторно-курортне установа, виплачена за заявою матеріальна допомогу.

Віддзеркалення у бухгалтерському обліку операцій на ситуації 7:

Зміст господарської операції >Дебет Кредит Сума, крб.
Керівництво організації ухвалено рішення про надання працівникові матеріальної допомоги 92-2 70 100 000
Працівникові організації виплачена матеріальна допомогу 70 50 100 000

Відповідно до ст.2 Закону об'єктом оподаткування є обертів щодо реалізації біля РБ товарів.

Для цілей Закону товарів не ставляться гроші.

Отже, виплата працівникові матеріальної допомоги перестав бути об'єктом сплати ПДВ.

Передача працівникам туристичних і екскурсійних путівок (турів)

Ситуація 8

Організація безоплатно передала працівникові набутий нею тур до Болгарії відбила даний оборот по стор.8а податкової декларації.

Відповідно до Інструкції про порядок заповнення книжки покупок, податкової декларації (розрахунку) з податку додану вартість, податкової декларації з податку додану вартість з товарів, ввезеним з Російської Федерації, розрахунку відшкодування з бюджету сум податку додану вартість,утв. постановою міністерства з податків і зборів від 05.02.2007 № 22 (з цим і доповненнями), в стор.8а податкової декларації відбиваються обертів, місцем реалізації яких немає є територія РБ.

Відповідно доподп. 1.3 ст. 33 частині таки Податкового кодексу місцем реалізації послуг визнається територія РБ, якщо послуги фактично виявляються біля РБ у сфері культури, мистецтва, освіти, фізичної культури, туризму, відпочинку і спорту.

Отже, місцем реалізації туристичних послуг є місце їхніх здійснення й у аналізованому разі таким зізнається територія РБ.

Разом про те треба враховувати, що з безоплатну передачу працівникові придбаних туристичних послуг організація які ці послуги не надає, а виникає власне споживання невиробничого характеру. Тож у через брак обороту щодо реалізації послуг організація, не потрібно і їхні відбитки у податковому декларації, тобто. стор.8а податкової декларації заповнювати зайве.

Ситуація 9

Організація передає працівникові набутий нею тур відпочивати у Словенію. Робітник відшкодовує 50% вартості туру. Решта вартості належить рахунок власних коштів організації. ПДВ продавцем не пред'явлено.

У згаданому разі відношеннівозмещаемой частини вартості туру доцільно керуватисяподп. 1.20 ст.3 Закону, за яким не зізнаються об'єктом оподаткування обертів з відшкодування платникові його працівниками вартості робіт (послуг), придбаних їм платником. За наявності суми "вхідного" ПДВ вона належить на вартість послуг (>подп.7.7 ст.16 Закону). Відсутність суми "вхідного" ПДВ не тягне у себе потреби у обчисленні ПДВ.

Тож у відношеннівозмещаемой частини вартості туру немає об'єкта оподаткування, і дана операція не відбивається у

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація