Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ліцензування та виробництво паливно-мастильних матеріалів


Реферат Ліцензування та виробництво паливно-мастильних матеріалів

>ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОПЕРАЦІЙ ЗГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИМАТЕРИАЛАМИ

2. ОСОБЛИВОСТІБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА І ОПОДАТКУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПММ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Ще кілька років тому торгівля паливно-мастильними матеріалами (ПММ) поширили у сфері досить вузьке коло підприємств і закупівельних організацій. Однак на цей час у силу своєї практично 100-відсоткової ліквідності і високої рентабельності даний вид підприємницької діяльності спромігся стати одним із найпопулярніших. Безліч підприємств і закупівельних організацій, що раніше не займалися торгівлею ПММ, втягнулися у цей процес. Тому в багатьох організацій постає запитання, пов'язані особливостям правовим регулюванням оподаткування діяльності з виробництва та реалізації ПММ.


1.ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОПЕРАЦІЙ ЗГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИМАТЕРИАЛАМИ

Цей вид діяльність у відповідність до Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. N128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" підлягає обов'язковому ліцензуванню, тобто неспроможна здійснюватися без спеціального дозволу (ліцензії). Відповідно до ст. 17 зазначеного Федерального закону ліцензуванню підлягають такі види діяльності, пов'язані знефтепродуктообеспечением:

1) експлуатація нафтогазовидобувних виробництв;

2) переробка, газу та продуктів їхньої переробки;

3) транспортування по магістральним трубопроводах нафти, газу та продуктів їхньої переробки;

4) зберігання нафти, газу та продуктів їхньої переробки.

Отже, який завжди власник паливно-мастильних матеріалів повинен одержувати ліцензію, оскільки законодавець не пов'язує наявність майнові права не на нафту і продукти її переробки із отриманням ліцензії.

Приклад. Будівельний підприємство у рахунок сплати за виконані роботи з переобладнання АЗС отримала від замовника ПММ, які надалі реалізувало стороннім підприємствам. Збереження отриманих ПММ здійснювалося не так на саме підприємство, а спеціалізованої організації, має відповідні ліцензії. Покупці забирали куплені ними матеріали у організації, здійснювала зберігання. У такій ситуації діяльність будівельного підприємства з реалізації ПММ ліцензуванню заборонена.

Відповідно до Постанові Уряди РФ від 28 серпня 2002 р. N 637 "Про ліцензування діяльність у області експлуатації електричних і теплових мереж, транспортування, зберігання, переробки нафти і реалізації нафти, газу та продуктів їхньої переробки" (зі змінами та доповненнями) ліцензування вищевказаних видів діяльності здійснюється Міністерством енергетики РФ. Згаданою Постановою Уряди РФ визначено також ліцензійних умов й підвищити вимоги до організаціям, претендують отримання відповідної ліцензії.

Нині вищезазначене Міністерство перестало існувати у зв'язку з адміністративної реформою, проведеного Російської Федерації на початку 2004 р. Указом Президента РФ від 20 травня 2004 р. N 649 затверджена нову структуру федеральних органів виконавчої.

Відповідно доразд. II Структури федеральних органів виконавчої питаннями енергетики займається Міністерство в промисловості й енергетики Російської Федерації. Воно реалізує сув'язь повноважень, що з державним регулюванням паливно-енергетичного комплексу, як безпосередньо, і у вигляді підвідомчих йому федеральних служб і агентств. До них, зокрема, ставляться: Федеральне агентство по промисловості, Федеральне агентство з будівництва та житлово-комунального господарства, Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології і Федеральне агентство з енергетики.

Зокрема, відповідно до Постанові Уряди РФ від 30.07.2004 N 401 Федеральна служба по екологічному, технологічного і атомному нагляду здійснює ліцензування діяльності:

- з транспортування по магістральним трубопроводах нафти, газу та продуктів їхньої переробки;

- із зберігання нафти, газу та продуктів їхньої переробки;

- із переробки нафти, газу та продуктів їхньої переробки.


2. ОСОБЛИВОСТІБУХГАЛТЕРСКОГОУЧЕТА І ОПОДАТКУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПММ

Відповідно до Положення про Міністерстві в промисловості й енергетики РФ, затвердженого Постановою Уряди РФ від 16 червня 2004 р. N 284, дане Міністерство здійснює нормативно-правове регулювання всіх питань, що з паливно-енергетичним комплексом.

>Горюче-смазочние матеріали найчастіше поставляються трубопроводами, тому головні особливості їх урахування пов'язані насамперед зі своїми транспортуванням і перебуванням в резервуарах і (чи) у системі трубопроводів (залишки).

Вимоги до організації та порядку приймання-здавання нафтопродуктів на нафтобази, АЗС і склади ПММ встановлено Правилами, затвердженими Наказом Мінпаливенерго Росії від 25 вересня 1995 р. N 194 (далі - Правила), і навіть Керівним документом РД 153-39.2-080-01 "Правила технічної експлуатації автозаправних станцій", затвердженим Наказом Міненерго Росії від 1 серпня 2001 р. N 229 (з ізм. від 17 червня 2003 р.).

Одночасно питання обліку нафти і нафтопродуктів регулюються положеннями Інструкції про порядок надходження, зберігання, відпустки і врахування нафти і нафтопродуктів на нафтобазах, наливних пунктах і автозаправних станціях системи Держкомнафтопродукта СРСР, затвердженоїГоскомнефтепродуктом СРСР 15 серпня 1985 р. N 06/21-8-446 (далі - Інструкція), у частині, яка суперечить вищевказаним документам. Саме Інструкції докладно розкрито питання кількісного обліку нафтопродуктів, здійснюваного нинішнього року режимі.

Кількісний облік нафтопродуктів на АЗС, відповідно до п. 1.1 Інструкції, ведеться в літрів, кількісно змінюються залежно від щільності тієї чи іншої нафтопродукту разом з зміною температури довкілля.

При організації обліку нафтопродуктів на АЗС визначається таке:

- порядок (система) організації обліку нафтопродуктів, елементи яких наведено нижче, включаючи документообіг і періодичність проведення інвентаризації;

- матеріально відповідальні особи у складі персоналу АЗС;

- особи, здійснюють контроль організації, порядку й правильності здійснення обліку для підприємства і промовці ролі представників від організації під час перевірки обліку з транспортної (постачає) організацією (порядок контролю кількісного обліку на АЗС і складах ПММ докладніше розкриють нижче);

- склад інвентаризаційної комісії;

- одиниці оперативного обліку нафтопродуктів за обсягом (в літрів) і з масі (в кілограмах).

Облік нафтопродуктів на АЗС здійснюється за сукупності:

- наявності у резервуарах (враховується кількість нафтопродуктів в кожному резервуару і сумарно щодо нафтопродуктів кожної марки);

- наявності у технологічних трубопроводах;

- результатів відпустки через паливо-,маслораздаточние колонки.

Виробництво паливно-мастильних матеріалів складає нафтопереробних заводах. Для цього виду діяльності, як вище, знадобиться ліцензія на переробку нафти, видана Мінпроменерго Росії.

Основним і єдиним сировиною для паливно-мастильних матеріалів є сиру нафту, яка поставляється виробнику, зазвичай, лише двома шляхами, саме:

- трубопроводами;

- залізничними цистернами.

ПММ не можуть вироблятися що з покупного сировини, і за умов договору нафтопереробки (давальницький договір).

За виробництва ПММ із сирої нафти її кількісний облік ввозяться порядку, описаному вище, незалежно та умовами надходження.

У бухгалтерський облік що надходить покупна сиру нафту у виробника віддзеркалюється в дебеті рахунки 10 "Матеріали", субрахунок 1 "Сировина й матеріали", відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, і Інструкції із застосування, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р. N94н (далі - План рахунків).

Насправді часто зустрічаються ситуації, коли нафту надходить на підприємство з договору переробки нафти і у своїй переробне підприємство не отримує права власності не на нафту. У разі вона враховується назабалансовом рахунку 003 "Матеріали, прийняті переробку". Відносини сторін - власника сировини й матеріалів (>давальца) і переробника - будуються з урахуванням ст. 220 "Переробка" Цивільного кодексу РФ (далі - ДК РФ).

Відповідно до п. 1 зазначеної статті, якщо інше не передбачено договором, право власності нафтопродуктів, виготовлені виробником шляхом переробки котрі належать до йому матеріалів, набуває власник матеріалів (>давалец).

Відповідно до п. 2 ст. 220 ДК РФ, якщо інше не передбачено договором, власник матеріалів, здобув право власності на виготовлену їх річ, зобов'язаний відшкодувати вартість переробкиосуществившему її обличчю. На разі придбання права власності нові річ цією особою, останнє зобов'язане відшкодувати власнику матеріалів їхню вартість.

Аналітичний облік продуктів нафтопереробки (нафтопродуктів), зазвичай, ведеться у межах марок (видів) нафтопродуктів, наявних у резервуарах чи технологічних трубопроводах і готові до реалізації. Також облік рекомендується ведуть у розрізі постачальників сирої нафти (давальців).

Особливість операцій із ПММ у тому, що з них оподатковується акцизами. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 182 НК РФ об'єктом оподаткування визнається оприбуткування організацією чи індивідуальним підприємцем нафтопродуктів, самостійно виготовлених із власного сировини й матеріалів (зокрема підакцизних нафтопродуктів).

Для аналізованої категорії платників податків датою скоєння операції стосовно нафтопродуктів відповідно до п. 2 ст. 195 НК РФ визнається дата оприбуткування вироблених нафтопродуктів.

Пунктом 3 ст. 187 НК РФ визначено, що з виробництві нафтопродуктів податкову базу окреслюється обсяг оприбуткованих нафтопродуктів на натуральному вираженні.

Коли нафтопереробний завод отримує сировину за договором переробки у переробника давальницької сировини, об'єкт оподаткування акцизами виникає у такому разі, саме:

1) під час передачі нафтопродуктів, виготовлених із давальницької сировини й матеріалів (зокрема підакцизних нафтопродуктів), власнику цього сировини й матеріалів (>давальцу) чи іншій особі за дорученням власника. Датою передачі визнається дата підписати акт прийому-передачі нафтопродуктів;

2) і при отриманні нафтопродуктів на власність як оплата послуг за виробництву нафтопродуктів з давальницької сировини й матеріалів.

Податкова база, відповідно до п. 3 ст. 187 НК РФ, в обох випадках окреслюється обсяг отриманих (переданих) нафтопродуктів на натуральному вираженні.

Слід зазначити, у разі відсутності вдавальца спеціального свідоцтва, промову про яку піде нижче, акциз, сплачений під час передачі йому нафтопродуктів відповідно допп. 2 п. 4 ст. 199 НК РФ, відрахуванню заборонена. Цю суму власник нафтопродуктів включає до вартості підакцизних нафтопродуктів і відносить на витрати, прийняті до відрахуванню при обчисленні прибуток організацій.


Укладання

Насамкінець справжньої книжки хотілося б вказати, що у наш час пально-мастильні матеріали використовуються практично в усіх галузях народного господарства, підприємствами всіх форм власності. Бухгалтерський облік і оподаткування купівлі й використання бензину, і інших паливно-мастильних матеріалів викликають певні труднощі підприємстві, пов'язані, насамперед, зі значною кількістю первинної документації.

Проте, щоб при можливої податкову перевірку у створенні був проблеми з податковими органами у частині правильного відображення реалізації ПММ чи їх купівлі й використанні своєї діяльності, автор рекомендує особливу увагу привертати до правильність і чіткість оформлення саме первинних документів, що з виробництвом (використанням) нафтопродуктів.


>Библиографический список

 

1. Іванов І.С. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006,- № 5

2.Майорова Л. В. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006, -№ 1

3.Холоднова В.А.. //Транспортні послуги: бухгалтерський облік і оподаткування, 2006, -№ 4

>4.Налоговий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 №>117-ФЗ

5. Постанова Уряди РФ від 28 серпня 2002 р. № 637 "Про ліцензування діяльність у області експлуатації електричних і теплових мереж, транспортування, зберігання, переробки нафти та реалізації нафти, газу та продуктів їхньої переробки" (в ред. Постанови Уряди РФ від 03.10.2002 № 731)


Схожі реферати:

Навігація