Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Завдання бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва в системі транспорту


Реферат Завдання бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва в системі транспорту

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження.. 2

1. Завдання бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва системі транспорту. 4

2. Методологія і постановка обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва системі транспорту. 11

Укладання.. 26

Список використаної літератури... 27


Запровадження

У разі ринкової економіки період надання самостійності організаціям різко зросла роль бухгалтерського обліку, як унікального джерела до ухвалення обгрунтованих управлінські рішення у досягненні мети організації. Для достовірної оцінки її фінансового і майнового становища перед бухгалтерським урахуванням стоїть завдання формування достовірних даних до розрахунку показників діяльності організації, і навіть забезпечення цієї інформацією внутрішніх та зовнішніх показників. Однією з великих розділів бухгалтерського обліку господарську діяльність організації є облік основних засобів, що є істотну частку матеріально-технічної бази організації.

Основні кошти є матеріалізацію капітальних вкладень. Завдання використання виробничих фондів - забезпечити безперервність виробництва, тому вони й називаються виробничими. Проблема ця несе дві сторони. Перша пов'язані з зменшенням маси спожитих у процесі виробництва коштів виробництва; Друга – із зменшенням авансованих дляпроизводственно – господарську діяльність фондів. Загальна сума спожитих виробничих фондів за аналізований період відповідає затратам коштів праці (амортизація) і предметів праці в випускати продукцію.Авансированная сума виробничих фондів - це такий з сума, що забезпечує одночасне перебування виробничих фондів в усіх власних натуральних форми і усім стадіях господарську діяльність.

Збільшення основних виробничих фондів, підвищенняфондообеспеченности організацій сприяє зростанню продуктивність праці і збільшення виробництва. Темпи зростання кількості, ефективність використання коштів і оборотність основних виробничих фондів – чинники, що впливають рівень рентабельності і стан організації. Для організації небайдуже, скільки власні кошти вкладено в основні фонди. За сучасних умов збільшується маневреність організацій відношенні створення і використання засобів праці, підвищується роль кредиту на формуванні основних засобів. Економічна криза 90-х до привело до того, що дуже ускладнилася ситуація, що складається у сфері накопичення основний капітал, бо масштаби і характеру інвестиційних процесів у значній мері, визначають як розміри і темпи виробництва, а й найважливіші структурні пропорції економіки. Зрослі і які продовжують зростати витрати виробництва, високі норми відсотка на судний капітал та невпевненість у подальші перспективи,усилившаяся нестабільність на світові ринки, значно підвищили рівень ризику для інвесторів і ускладнили програму капіталовкладень.


1. Завдання бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва системі транспорту

 

Суб'єктами малого підприємництва є підприємства з чисельністю зайнятих до 250 людина. Законодавча і нормативна бази розвитку й удосконалення малого підприємництва є основними на вирішення політичних, економічних (зокрема та фінансових), соціальних та інших питань становлення бізнесу нашій країні. До фінансових питань поряд з іншими можна віднести питання обліку, і оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Відомо, питання методологію обліку на малих підприємствах вирішувалися і по 1995 року. Наприклад, Мінфіном СРСР 2 липня 1991 р. листом № 40 поширено Рекомендації ведення бухгалтерського обліку, і застосуванню дисконтних регістрів на малих підприємствах. Упродовж багатьох років провідним фахівцем у сфері бухгалтерського обліку на підприємствах малого середнього бізнесу є ВолковН.Г. (колишній заступник поч. Управління методології бух. облік і звітність Мінфіну РФ). Тому, як із головних методологів у сфері бухгалтерського обліку, якого є автором багатьох публікацій у цій галузі.

Аналізуючи і узагальнюючи документи Мінфіну й публікації методологів у сфері бухгалтерського обліку бізнесу, можна сформулювати завдання суб'єктів малого підприємництва. До них віднести:

- вдосконалення законодавчої та нормативної бази

- уніфікація спрощення дисконтних регістрів

- спрощення робочого плану рахунків

-вдосконалення документообігу і мінімізація кількості бухгалтерських документів (форм обліку)

- скорочення форм звітності

-спрощення балансу з допомогою укрупнення статей і виключення статей, які є значно інформативними для державні органи.

- значно спростити оподаткування, що дозволить усунути рутинну роботу бухгалтерів по нескінченним розрахунках іперерасчетам податків. [1]

Це є основні завдання, що є найактуальнішими нині.

Зрозуміло, завдань значно більше й вони глибше, оскільки необхідно, передусім, виходити із загальних завдань реформування бухгалтерського обліку нашій країні. Як відомо, провідними фахівцями у сфері обліку, і оподаткування така робота час проводиться. Наприклад, з року Мінфіном РФ готуються документи системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку у зв'язку з переходом вітчизняної практики організації та ведення бухгалтерського обліку на принципи, закладені у міжнародні стандарти фінансової звітності. Ці документи вводяться, починаючи з початку 1999 р., і мають 3 рівня:

I рівень документів - це законодавчий. До них належать Федеральні Закони, Укази Президента, постанови Уряди, Цивільний Кодекс РФ. Основоположним є Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96 №129-ФЗ.

II рівень документів - становища Мінфіну РФ, що є нормативними стандартами (>ПБУ)

III рівень документів - це методичні вказівки, накази, листи Мінфіну й інших органів виконавчої, що вивчають питання бухгалтерського обліку.

На особливий рівень виділено IV рівень документів - це робочі документи підприємства, що визначають його дисконтну політику методичному, організаційному і технічних напрямах.

Важливою проблемою не лише формулювання завдання бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва системі транспорту, чи проблема розв'язання, реалізація завдань.

Нині ці проблеми не можна називати вирішеними, але у тій чи іншій мері вирішуються. Розглянемо їхнє рішення для окремих позицій:

1. Відповідно до п.2Типових рекомендацій єдині методологічні основи розвитку та правила, якими слід керуватися малим підприємствам з організацією і віданні бухгалтерського обліку, встановлено Федеральним законом №129-ФЗ, за яким (п.3Типових рекомендацій) керівник МП, яку покладено відповідальність за організацію бухобліку й дотримання законодавства, може у залежності від обсягу облікової роботи вести бухгалтерський облік особисто. Ця норма немає у старому Положенні про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації, затверджена. Наказом Мінфіну РФ 01 26 12 94 № 170, й у колишніхУказаниях. З іншого боку, керівник, як й раніше, може створити бухгалтерську службу як структурне підрозділ на чолі з головний бухгалтер. [2]

Запровадити до штату посаду головного бухгалтера.

Передати ведення бухгалтерського обліку спеціалізованої організації, абобухгалтеру-специалисту на договірних засадах.

Відповідно до типовими рекомендаціями малі підприємства, можуть застосовувати документування господарських операцій такі форми:

а) форми, які у альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації

б) відомчі форми

в) самостійно розроблені форми, містять відповідні обов'язкові реквізити, передбачені Федеральним Законом №129-ФЗ.

Застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку рекомендуєтьсяТиповими рекомендаціями малим підприємствам, з простим технологічним процесом виробництва, виконання, надання послуг і має трохи більше 100 господарських операцій на місяць, а чи не 300, як раніше (відзначимо, що з чисельності 5 людина не тільки по нарахуванню заробітної плати відповідних податків і внесків у фонди бухгалтеру протягом місяця необхідно зробити 21 проводку). У цьому МП пропонується розробляти власний робочий План рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій з урахуванням типового плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємств. Робочий План рахунків стверджується після ухвалення облікової політики.

У приблизний робочий план рахунків, рекомендований типовими рекомендаціями, запроваджено рахунок 83 "Добавочний капітал", чого був попередні рокиУказаниях. Також перейменований рахунок 88 "Фонди спеціального призначення".

- має значення ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)"

- в розділ "Капітали і резерви".

Малим підприємствам, використовує спрощену форму бухгалтерського обліку,Типовими рекомендаціями запропонований наступний порядок відображення основних господарських операцій з урахуванням робочого Плану рахунків.

Облік основних засобів і нематеріальних активів ведеться на рахунку 01 осторонь, на окремих субрахунки Амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів, і навіть з об'єктів нематеріальних активів б'ють по рахунку 02. Суми амортизації основних засобів визначаються по річному розрахунку з застосовуваних малим підприємством:

- способів нарахування.

- норм амортизації, затверджених у порядку.

- початкової (відновлювальної) вартості основних засобів.

Зазначимо, що до п.4.2.ПБУ 6/97 "Облік основних засобів",утв. Наказом Мінфіну РФ від 03.09.97 № 65 зв, починаючи з початку 1998 р. амортизація основних засобів нараховується організаціями (в т. год. малими підприємствами) однією з 4 способів:

- лінійним способом.

- способом зменшення залишку.

- способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.

- способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Узятий спосіб вказується організацією в облікову політику сучасний фінансовий рік. Проте забувати, що згідно зподп. "x" п.2 Положення склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку,утв. Постановою Уряди РФ від 05.08.92 № 552 (ред. від 11.09.98), в собівартість продукції (робіт, послуг) включаються амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами, затвердженими установленому порядку. Нині продовжують діяти Єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР,утв. Постановою Радміну СРСР від 22.10.90 № 1072. Отже, можна дійти невтішного висновку у тому, що у суму зайве нарахованих амортизаційних відрахувань, з застосовуваного малим підприємством з початку 1999 р. способу нарахування, необхідно під час складання податкової звітності скоригувати суму оподатковуваного прибутку (Довідка про порядок визначення даних, розкритих по рядку 1 ">Расчета податку про фактичної прибутку", рядок 4.23). [3]

Поруч із лінійним способом нарахування амортизації мале підприємство, як і зараз, може списувати додатково у вигляді амортизаційних відрахувань до 50% початкової вартості об'єкта основних засобів яка відслужила вже більше трьох років.

Привибитии основних засобів мале підприємство,применяющее спрощену форму бухобліку, списує їхню вартість через рахунок 02, як і це раніше рекомендованоУказаниями. ПротеТиповими рекомендаціями зроблено таке уточнення: "Що стосується продажу об'єкта основних засобів прибуток від реалізації належить на кредит рахунки 99 "Прибули і збитки"". У той самий час цей документ ще зовсім позбавлений рекомендацій з відбивання виявленого при безоплатну передачу основних засобів фінансового результату на рахунках власних джерел малого підприємства.

Облік капітальних вкладень наукових і виробничих запасів. Облік капітальних вкладеньТиповими рекомендаціями іУказаниями рекомендовано мати з застосуванням рахунки 08 "Капітальні вкладення": по дебету рахунки 08 кредиту рахунки 01 (51, 52, 90 та інших.) відбиваються витрати на будівництва чи придбання окремих об'єктів основних засобів відповідно до рахунках постачальників і підрядників, а, по кредиту рахунки 08 в дебет рахунки 01 списуються враховані витрати.

На рахунку 10 "Матеріали" малими підприємствами враховуються виробничі запаси. Облік матеріалів рекомендовано вести методом середньозваженої собівартості.

Хотів би нагадати, що з початку 1999 р. під час обліку виробничих запасів малим підприємствам слід керуватися Положенням по бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів"ПБУ 5/98,утв. Наказом Мінфіну РФ від 15.06.98 № 25 зв.

Облік витрат, що з виробництвом і які реалізацією продукції (робіт, послуг), здійснюється малим Підприємством з допомогою рахунки 20 "Основне виробництво". У цьому вся рахунку малими підприємствами враховуються всі затрати з їхньої видам (оплата праці, матеріали, амортизація та інших.), з об'єктів обліку якими може бути витрати загалом підприємству, за видами продукції (роботам, послуг), місцях виробництва, особам, відповідальних виробництво, тощо.Общехозяйственние витрати мале підприємство може списувати щомісяця повністю за витрати реалізованої продукції (робіт, послуг) за наявностіусловно-постоянних витрат.

Облік готової продукції, товарів хороших і реалізації продукції (робіт, послуг). Облік готової продукції і на товарів (рахунки 40,41) ведеться малими підприємствами на рахунку 41 "Товари" Причому товари, об'єкти, куплені на продаж, приймаються до бухгалтерського обліку за вартістю придбання (>разд IIIПБУ 5/9) з подальшим їх списанням привибитии методом середньозваженої собівартості. [4]

Облік реалізації продукції (робіт, послуг) чи іншого майна, і навіть визначення фінансового результату за цими операціям здійснюється малими підприємствами на рахунку 90 "Продажі".

Облік дебіторської та кредиторської заборгованості малим підприємствам рекомендується ведуть у розгорнутому вигляді на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Зазначимо, що з аналітичного обліку до рахунку 76 слід відкрити відповідні субрахунка.

Всі фінансові вкладення враховуються малими підприємствами на рахунку 58 "Фінансові вкладення" з розбивкою в аналітичному обліку на довгострокові (понад 1 року) і короткострокові (до 1 року).

Облік фінансових результатів і їх використання Відповідно доп.18Типових рекомендацій фінансові результати і їх використання, відбивані на рахунку, можуть враховуватися безпосередньо на рахунку 99 "Прибули і збитки" з відкриттям на рахунку 99 субрахунка "Використання прибутку". Протягом року малими підприємствами робляться записи: за кредитами рахунку з наростаючим результатом показується прибуток, а, по дебету - її використання.

Після закінчення року в дату складання бухгалтерської звітності у бухгалтерському обліку на суми використаної прибутку виробляється зменшення прибутку, а отримана сума перераховується з цього приводу 84 ">Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)" У бухгалтерської звітності малого підприємства відбивається нерозподілена сума прибутку чи непокритий збиток звітного року.

>Учитиваемие раніше малими підприємствами, відповідно до попереднімУказаниям, на рахунку "Фонди спеціального призначення" суми від дооцінки майна, вартість безоплатно одержуваного майна України та інші зміни майнового стану нині у відповідність доТиповими рекомендаціями б'ють по відповідних субрахунки рахунки 83 ">Добавочний капітал". [5]

 

2. Методологія і постановка обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва системі транспорту

Малому підприємству (МП) рекомендується вести бухгалтерський облік із застосуванням наступних систем регістрів бухгалтерського обліку (згідно проТиповими рекомендаціями з організації бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва):

- єдиної журнально-ордерній форми рахівництва підприємствам

- журнально-ордерній форми рахівництва для невеликих підприємств і місцевих господарських організацій

- спрощеної

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація