Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік робіт та послуг (на прикладі Мурманського Будинку культури залізничників)


Реферат Бухгалтерський облік робіт та послуг (на прикладі Мурманського Будинку культури залізничників)

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Міжнародний Інститут економіки та права (>МИЭП)

 

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

 

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

На тему: Бухгалтерський облік робіт та надаваних послуг (з прикладуМурманского Будинку культури залізничників)

Мурманськ, 2009


>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ. 3

ГЛАВА 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку робіт і рівнем послуг. 6

1.1 Методи обліку робіт та надання послуг. 6

1.2 Облік витрат за виробництво і калькулювання собівартості продукції 18

1.3 Сутність понять оренда і орендної плати. 26

Глава 2. Структура і аналіз діяльностіМурманского Будинку культури залізничників. 32

2.1 Організаційно – правова характеристикаМурманского Будинку культури залізничників ДСС структурного підрозділиОЖД – ВАТ «Російські залізниці». 32

2.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльностіМурманский Будинок культури залізничників. 34

2.3 Аналіз показників прибуткуМурманского Будинку культури залізничників 44

ГЛАВА 3.БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЁТ РОБІТ І ПОСЛУГ НАПРИМЕРЕМурманского Будинку культури залізничників. 50

3.1 Облік основних засобів за умов поточної оренди.. 50

3.2 Зміст орендованого майнаМурманского Будинку культури залізничників. 57

3.3 Облік експлуатаційних послуг при оренді майна. 65

3.4 Резерви підвищення ефективність використання коштів від робіт і рівнем послугМурманского Будинку культури залізничників. 69

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 75

СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ.. 77

Додаток 1. 80


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Організації найчастіше відчувають потребу як і – або речі реалізації своєї діяльності, які мають у своїй фінансових можливостей купити її. Іноді організації є власниками яких – або речей, але з використовують їх за призначенням чи взагалі користуються ними. У разі було виправдано передати або взяти такі речі у найм.

Найчастіше за договором оренди передаються кошти, оскільки є найдорожчим чи майном, придбання що його власність який завжди доцільно.

Основні кошти грають величезну роль процесі роботи оскільки вони у своєї сукупності утворюютьпроизводственно – технічну базу визначають виробничу міць підприємства. Протягом тривалого використання кошти надходять на підприємство й нам передаються в експлуатацію, зношуються внаслідок експлуатації, піддаються ремонту, з якого відновлюються їх фізичні якості, переміщаються всередині підприємства, вибувають з підприємства, і навіть передаються у найм.

Вступ у орендні відносини тягне у себе особливий облік операцій що з рухом основних засобів.Арендованние кошти позначаються на бухгалтерському обліку інакше, ніж власні кошти.

Організація може передавати їх у оренду як тимчасово не використовуване у виробничих та невиробничих цілях майно, і майно, спеціально придбане передачі з метою отримання прибутку. Передача майна у найм що є основними видами діяльності організації відбивається у бухгалтерському обліку інакше, ніж, якби це так було б операційний дохід.

Порядок відображення сум нарахованої амортизації, орендної плати, ремонту орендованих основних засобів, невіддільних іотделимих поліпшень також залежить від цього, чи є надання активів у найм предметом діяльності організації.

Всі ці і питання нюанси необхідно розглядати окремо з кожної господарської операції. Слід пам'ятати, що податковий облік впливає їхнє відання і невіддільне пов'язані з бухгалтерським урахуванням. Численні докладні приклади з проводками дозволять зрозуміти порядок надання майна у найм, його використання, зміст, покращення й повернення орендодавцю, внесення орендної плати й на комунальних платежів, списання витрат на: ремонт і поліпшення, нарахування амортизації і викупу орендованого майна.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що у в зв'язку зі переходом до ринкових відносин орендні угоди Росії всі більшою мірою стають схожими та такі операції в економічно розвинених станах світу, по крайнього заходу, у сенсі їхнього розмаїття. Разом про те слід зазначити, тоді як правовому плані питання регулювання традиційних орендних угод характеризуються певної послідовністю і пропрацьованністю, то частини податкового і бухгалтерського аспектів обліку таких операцій є досить багато спірних і суперечливих моментів. Тим паче, діяльністьМурманского Будинку культури залізничників залежить здебільшого від оренди, і, облік робіт і рівнем послуг будується з урахуванням обліку операцій із орендою.

Мета цієї роботи: вивчення порядку відображення операцій бухгалтерського обліку робіт та надання послуг, і навіть узагальнення досвіду організації обліку робіт і постачальники послуг, виявлення позитивних і негативних аспектів існуючої методології бухгалтерського обліку.

Зблизька особливостей бухгалтерського обліку поточної оренди у роботі поставлені такі, необхідних досягнення цієї мети:

- розкрити специфіку бухгалтерського обліку робіт та надаваних послуг, орендних стосунків в їх основних учасників: орендаря і орендодавця;

- розглянути структуру і проаналізувати діяльність аналізованого підприємства -Мурманского Будинку культури залізничників;

- проаналізувати обліку робіт і у Мурманськом Будинку культури залізничників, і навіть виявити резерви підвищення ефективність використання коштів від робіт й нових послуг

Об'єктом дослідження єМурманский Будинок культури залізничників Дирекції соціальної сфери – структурного підрозділи Жовтневої залізниці філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці». Предметом дослідження є бухгалтерський облік робіт і постачальники послуг з прикладу аналізованої організації.

Теоретичною й методологічною основою даної праці є публікації провідних фахівців із даній темі, нормативні і правові акти Російської Федерації.

Практична значимість у тому, що це робота систематизує систему обліку робіт і рівнем послуг, зокрема – операцій із обліку оренди. Також виявляються резерви підвищення ефективності коштів від робіт та надаваних послуг, дається аналіз діяльності аналізованого підприємства.

 


ГЛАВА 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку робіт і рівнем послуг

 

1.1 Методи обліку робіт й нових послуг

Під методом врахування витрат ікалькулирования собівартості робіт та надання послуг прийнято вважати сукупність прийомів документування і відображення витрат за виробництво визначення фактичної собівартості робіт (послуг). У основу класифікації методів урахування витрат приймаються порядок збирання й узагальнення витрат провадження у об'єктах аналітичного обліку.

Під методом калькуляції собівартості продукції прийнято вважати сукупність прийомів, що використовуються обчислення собівартості одиниці виробленої продукції.

У поняття «калькулювання» входять також порядок оцінки незавершеного виробництва, шлюбу продукції, недостачі незавершеного виробництва та інші питання, без вирішення яких не можна правильно обчислити собівартість всієї випущеної продукції і на її видів. Методи калькуляції тісно пов'язані з порядком організації аналітичного обліку прямих витрат за виробництво. Калькуляція собівартості продукції, виходячи з даних обліку виробничих витрат, істотно впливає з його організацію. Існує безліч методів врахування витрат ікалькулирования собівартості продукції. Класифікація методів обліку виробничих витрат ікалькулирования собівартості продукції продовжує залишатися об'єктом дискусії.

Нормативний метод є найбільш прогресивним методом обліку, що дозволяє здійснювати повсякденний контроль рівня витрат за виробництво, вживати заходів, попереджуючі неефективне витрачання ресурсів організації. Нормативний метод передбачає:

- створення діючих прогресивних і нормативів і її основі – калькуляції нормативної собівартості;

- облік фактичні витрати протягом звітний період з підрозділом їх у витрати на нормам іотклонениям від норм;

- ведення протягом звітний період обліку змін діючих норм для коригування нормативної собівартості й універсального визначення впливу цих змін собівартість, і навіть причини змін;

- з'ясування умотивованості й аналіз причин відхилень від норм за видами витрат і місцях їх виникненню;

- літочислення фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) шляхом підсумовування нормативної собівартості початку звітний період, відхилення від норм (плюс перевитрата, мінус економія) та норм протягом звітний період.

Нормативний метод – це метод обліку, ікалькулирования собівартості продукції (робіт, послуг), а й частину найважливішої системи управління формуванням собівартості.

Основою нормативного обліку є нормативна база, що є комплекс прогресивних, науково обгрунтованих трудових, матеріальних й фінансових і нормативів.

Норми – це максимально допустимі величини витрати тих матеріальних цінностей і трудових витрат за виготовлення одиниці виробленої продукції, напівфабрикату, вузла, деталей. Вони повинні бути технічно обгрунтованими і прогресивними, враховують сучасний рівень техніки, технології, організації виробництва та праці, і навіть проведені заходи щодо підвищення ефективності і забезпечення якості. За підсумками цих норм створюється нормативна калькуляція.

При нормативному методі важливе значення має облік зміни діючих норм. Він необхідний систематичного уточнення нормативної бази. Зміна норм виникає під впливом впровадження нормативної бази.

Зміна діючих норм оформляється спеціальними документами – повідомленнями про зміни норм із зазначенням причини зміни (служби фіксують його із точною датою введення нової норми). З сповіщень зміни у нормативні калькуляції вносяться початку наступного місяці. Зміни поточних норм, вироблені у протягом звітного місяці, якщо їх величина значна, враховуються остаточно звітний період, а при неважливості величина цих змін відбивається окремої позицією з відхиленнями від норм. З сповіщень організується оперативний облік цих змін - у розрізі заходів, причин, виконавців.

Важливе значення мають оперативне виявлення (зокрема. і з допомогою сигнальною документації) і поточний облік відхилень від норм витрат (за статтями витрат, місцях виникнення, причин, особам, відповідальних відхилення). Облік відхилень організується у конкретних видам продукції (робіт) чи однорідним групам.Отклонениями є різноманітних відхилення від встановлених доз і нормативів під час використання сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, оплаті робітників і відхилення від кошторисів накладних витрат.

За рівнем повноти виявлення та оформлення документи відхилення від норм поділяються на документовані інедокументированние. До документованим ставляться відхилення,виявляемие за даними первинної сигнальною документації на початок процесу виробництва чи з ходу його здійснення, і навіть зумовлені розрахунковим шляхом (на початок процесу виробництва або ж по закінченні процесу виробництва).

Донедокументированним ставляться відхилення, які мають відмінність між на суму відхилень від норм витрат (обумовленою як відмінність між фактичними витратами та реальними витратами за нормою) і документованої їх останній частині.

Відхилення від норм з праці оформляються такими документами: по різноманітних доплатам до чинним нормам і розцінками – листками на доплату; за оплатою додаткових операцій, не передбачених технологічним процесом, - нарядами з відмітним знаком (наприклад, із червоною рисою по-діагоналі – бланки вбрання). У цих документах вказуються причини доплати і шляхом додаткової роботи, і навіть особи, відповідальні виконання цих робіт. Документи виписуються, зазвичай, у разі виникнення відхилень (на початок робіт).

Відхилення від норм при погодинної оплаті визначаються спеціальними розрахунках,составляемим щодо окремих ділянкам (цехах) принаймні її нарахування.

З розрахунку вказуються суми зарплати за нормами (обчислені з переліку робочих місць, штатних посад і тарифних ставок), фактично нараховані, і відхилення, зумовлені як відмінність між сумою, фактично нарахованої, і сумою зарплати за нормами.

Відхилення від норм по відрядній оплаті робочих ставляться на конкретні види продукції, зазвичай, прямим шляхом, а працівників з погодинної оплати праці – пропорційно їхній річній заробітній платі за нормами. З урахуванням відхилень за групами однорідної продукції, які входять у одну групу, - пропорційно заробітної плати за нормами (з допомогою індексів).

По накладним видатках відхилення визначаються цілому від затверджених кошторисів і з окремим їх статтям. Виявлення відхилень по комплексним статтям здійснюється шляхом зіставлення планових (кошторисних) і фактичних сум цих витрат.

Залишок незавершеного виробництва наприкінці звітний період підлягає оцінці по поточним нормам початку місяці, тобто. відхилення від норм списуються на випущену продукцію.

При нормативному методі зведений урахування витрат виробництво та відповідні регістри (відомості) мають вестися на окремі види чи групам однорідної продукції і накалькуляционним статтям із підрозділом витрат з нормам,отклонениям від норм зі зміною норм. Витрати за нормами за всіма розділами відомості зведеного обліку (незавершене виробництво початку і поклала край звітний період, витрати за звітний метод, фактична собівартість випуску) мали бути зацікавленими обчислені з єдиного рівню норм, досягнутому початку звітний період. Як відомо, залишок незавершеного виробництва наприкінці місяці стає початковим залишком наступного місяця. Якщо недоїмку протягом місяці відбулися зміни поточних норм, виникає необхідність перерахунку залишку незавершеного виробництва на величину зміни норм протягом місяця. У цьому зміни норм по незавершеного виробництву окремо виділяються в відомості зведеного урахування витрат виробництва.

Простий метод застосовується переважно більшості підприємств видобувних та деякі обробних галузей промисловості, які виробляють одна частка продукції (гідроелектростанції, підприємства з видобутку нафти, рудного інерудного сировини, виробництву пластичної маси,шелка-сирца тощо.), соціальній та ряді допоміжних виробництв з вироблення електроенергії, пара, холоду та інших напрямів рухової енергії.

У деяких галузях (вугільної, торф'яний, лісозаготівельної) витрати можуть враховуватися щодо окремих стадіям технологічного процесу. Наприклад, вугільної промисловості такими стадіями є підготовчі роботи, виїмка вугілля, транспортування до відводу й видача на поверхню, сортування, збагачення, навантаження в вагони. Витрати, враховані за структурних підрозділах, потім узагальнюються щодо шахти загалом. Об'єктомкалькулирования є усе видобуте вугілля. Закалькуляционную одиницю прийнята 1 тонна видобутого вугілля, водночас обчислюється собівартість 1 тонни умовного палива, який має 7000 калорій. Оскільки витрати попередньо враховують по процесам (структурних підрозділах), простий метод врахування витрат ікалькулирования собівартості, застосовуваний на підприємствах вугільної промисловості, іноді називаютьпопроцессним.

Неодмінним умовою застосування простого (>попроцессного) методу є однорідність й у водночас масовість видобутої чи вироблюваної продукції, можливість не підрозділяти витрати з способу зарахування в прямі й опосередковані витрати (оскільки вони всі пов'язані з випуском жодного виду продукції). Усі витрати ставляться на випускати продукцію (через брак чи стабільності залишків незавершеного виробництва).

Система «>стандарт-кост» - система врахування витрат ікалькулирования собівартості з допомогою нормативних (стандартних) витрат, основними цілями якої є управління економіки й контроль витрат, встановлення реальних цін, підготовка бюджетів, і різних прогнозів.

Система «>стандарт-кост» для вітчизняного обліку є новим методом, хоча її зародження пов'язана з початком ХХ в. Перші нагадування неї зустрічаються у книзі Р.Эмерсона «Продуктивність праці в якості основи оперативної праці та зарплати». Він вважає, що традиційна бухгалтерія «має той недолік, що нічого спільного тим часом, що є, і тих, що мала б бути, не встановлює». Це з думціЭмерсона, вельми суттєвий дефект традиційної бухгалтерії. Але є ще один, пов'язані з тим, що бухгалтерія

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація